Statistieken buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje telt 45 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje:

JaarAantal inwoners de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje% verschil
202345-10%
20225011%
20214512%
202040-11%
2019452,27%
2018440%
201744-2,22%
2016450%
201545-2,17%
2014462,22%
201345geen data

In 2023 waren er 45 inwoners in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. Dit is gelijk aan het aantal inwoners in 2013.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Waadhoeke.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje:

In 2013 telde de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje 45 inwoners. In 2020 is het aantal gedaald tot 40 inwoners. Dit is een daling van 5 (-11%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2019) is het verschil -5 (-11%). Het aantal van 40 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 50 inwoners. De stijging ten opzichte van 2020 is 10 (25%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 5 (11%). Het aantal van 50 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 45 inwoners in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje.

Over de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje

Buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje heeft afgerond een totale oppervlakte van 13 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 198 adressen per km2. Er wonen 20 huishoudens in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. Postcode 9047 is de meest voorkomende postcode in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Waadhoeke. De polder Polder De Twee Wegen valt gedeeltelijk binnen de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje.

De gemeente Waadhoeke (gemeentecode GM1949) is in 2018 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en Littenseradiel. Hierbij is de gemeente Littenseradiel voor 18 procent overgegaan en zijn de overige gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Waadhoeke overgegaan. De voormalige gemeente Littenseradiel ging verder naar de gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. De gegevens van de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Minnertsga met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje, 2: Minnertsga Noord, 3: Minnertsga Zuid, 4: Buitengebied Minnertsga.

Woningkenmerken
Er zijn 17 woningen in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Waadhoeke in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje was €118.625 in 2013.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje% verschil
2018€112.1251,47%
2017€110.5002,26%
2016€108.0621,53%
2015€106.438-2,96%
2014€109.688-7,5%
2013€118.625geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje is met €6.500 gedaald van €118.625 in 2013 tot €112.125 in 2018 (dat is een afname van 5,5%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2018 was €-1.300 (-1,05%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Waadhoeke.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Waadhoeke.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje is €112.125, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 17 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Waadhoeke (geel), 39 woonplaatsen (groen), wijk Minnertsga (oranje) en 3 buurten (blauw). De buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje: er zijn 14 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 53 totaal in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje telt in totaal 53 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Waadhoeke
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje zijn er 44 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel industriefunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 9 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Waadhoeke bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234500
20225000
20214500
20204000
20194500
20184430
20174420
20164520
20154520
20144530
20134530

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 100%, herkomst uit Europese landen: 0% en herkomst uit landen buiten Europa: 0% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 6,2% en herkomst van buiten Europa: 0%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Waadhoeke naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje in 2022 zijn Westers (0 inwoners) en Marokko (0 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Waadhoeke:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Waadhoeke. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje zijn A (9 adressen) en B (5 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje: 9 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Waadhoeke bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 0 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau MFA de Doarpsfinne in Minnertsga

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau MFA de Doarpsfinne in Minnertsga is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. Stembureau MFA de Doarpsfinne in Minnertsga is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Waadhoeke.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau MFA de Doarpsfinne in Minnertsga bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 21 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau MFA de Doarpsfinne in Minnertsga stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 84 stembureaus in de gemeente Waadhoeke en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Waadhoeke. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Waadhoeke.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.142)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Minnertsga (Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Minnertsga is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje is €22.142. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €27.716. Buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje telt 0 inkomensontvangers op 45 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,2% procent van de huishoudens in buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Minnertsga (Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Minnertsga is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (25 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje zijn in totaal 25 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 25 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 20 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje
Er zijn 1 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1 elektrische auto’s in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 66 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 104 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 65 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 geen misdrijven in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 14 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 9 verschillende soorten delicten. Voor 3,15% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 14 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje geen misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje van 2012 t/m 2023 zijn Onder invloed (weg) (5 delicten) en Diefstal/inbraak bedrijven enz. (2 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die van 2012 tot en met 2023 geregistreerd zijn in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 is er één misdrijf in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Waadhoeke.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 0,00 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 20 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 20 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
7% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
33% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
37% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
96% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
42% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal25Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie0Aantal2023
G+I Handel en horeca10Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening5Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg0Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners45Aantal2023
Mannen20Aantal2023
Vrouwen25Aantal2023
0 tot 15 jaar10Aantal2023
15 tot 25 jaar0Aantal2023
25 tot 45 jaar10Aantal2023
45 tot 65 jaar10Aantal2023
65 jaar of ouder10Aantal2023
Ongehuwd20Aantal2023
Gehuwd20Aantal2023
Gescheiden0Aantal2023
Verweduwd0Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief20Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief20Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid346Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag10Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar20Aantal2022
Opleidingsniveau hoog0Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1Aantal2018
Percentage jongeren met jeugdzorg7,1%Percentage2018
WMO cliënten2Aantal2018
WMO cliënten relatief48Aantal per 1000 inwoners2018

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.332Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.722Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.926Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.139Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.560Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement707Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.024Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.113Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.396Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.040Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.580Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2017
Adressen zonder energielabel32Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel17Aantal2024
Adressen met definitief energielabel4Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A9Aantal2024
Energielabels B5Aantal2024
Energielabels C3Aantal2024
Energielabels D1Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F3Aantal2024
Energielabels G0Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn31%percentage2020
Drinker85%percentage2020
Zware drinker15%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht11%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn56%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk39%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk24%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam37%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam5%percentage2020
Emotioneel eenzaam16%percentage2020
Sociaal eenzaam21%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen7%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren3%percentage2020
Vrijwilligerswerk42%percentage2020
Mantelzorger11%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid87%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen24%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid21%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid2%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking3%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen7%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie31%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken10%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal20Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens5Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5Aantal2023
Huishoudens met kinderen10Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie56%Percentage2018
Percentage werknemers72%Percentage2018
Percentage zelfstandigen12%Percentage2018
Aantal inkomensontvangers0Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.716Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.142Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar22%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen11%Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen6,2%Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,2%Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,5%Percentage2018
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2018
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€27x 1.000 Euro 2018
Personen per soort uitkering - Bijstand1Aantal2018
Personen per soort uitkering - AO2Aantal2018
Personen per soort uitkering - WW1Aantal2018
Personen per soort uitkering - AOW8Aantal2018
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland45Aantal2023
Herkomst buiten Nederland0Aantal2023
Herkomst Europa0Aantal2023
Herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland45Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Autochtoon50Aantal2022
Westers totaal0Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal0Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting0Aantal2023
Verkeersovertredingen0Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven0Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand18,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand18,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand18,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,91Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,19Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand7,91Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,91Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,01Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand17,24Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,01Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,72Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,72Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,21Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,45Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,74Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand11,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand17,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand14,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand11,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand11,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand16,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand17Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km12Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand6Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19493601Code2023
RegionaamMinnertsga Bedrijventerrein BoskdykjeNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19493601Code2023
Oppervlakte totaal13Aantal hectaren2023
Oppervlakte land13Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid198Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal53Aantal2024
Adressen met postcode53Aantal2024
Adressen met woonfunctie16Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie0Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie44Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie2Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1Aantal2024
Verblijfsobjecten53Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres33Aantal2024
Adressen met pand52Aantal2024
Percelen met adres51Aantal2024
Adressen met perceel53Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom53Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom16Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19503Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19800Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20009Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20109Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20204Aantal2024
Panden met adres 2020 en later4Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19503Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19800Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19903Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200010Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20109Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20204Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later21Aantal2024
Postcodegebied9047JB-9047KWNaam2024
Meest voorkomende postcode9047Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2022
Verkeersongevallen totaal0Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal25Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine20Aantal2023
Personenautos - overige brandstof5Aantal2023
Personenautos per huishouden1,25Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte192Aantal2023
Motorfietsen5Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad17Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€112.125Gemiddeld in Euro2018
Percentage eengezinswoning98%Percentage2018
Percentage meergezinswoning2%Percentage2018
Percentage bewoond97%Percentage2018
Percentage onbewoond3%Percentage2018
Koopwoningen73%Percentage2018
Huurwoningen totaal26%Percentage2018
In bezit woningcorporatie23%Percentage2018
In bezit overige verhuurders3%Percentage2018
Eigendom onbekend0%Percentage2018
Bouwjaar voor 200084%Percentage2018
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2018
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap2Aantal2024
Vrijstaande woning14Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.37Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Waadhoeke. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje
Tabel met 53 adressen in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Waadhoeke.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Colkesyl1 t/m 79047KVMinnertsga5
Hermanawei62 t/m 739047JB t/m 9047JDMinnertsga8
de Opfeart1 t/m 269047KWMinnertsga40

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 3 openbare ruimtes en 53 adressen in de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Waadhoeke
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek904753
WoonkernMinnertsga53
Woonkernnaam FriesMinnertsgea53
WoonplaatsMinnertsga53
WijkMinnertsga53
GemeenteWaadhoeke53
ProvincieFriesland53
WaterschapWetterskip Fryslân53
LandNederland53

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven