Statistieken buurt Nijverheid

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Nijverheid in de gemeente Hengelo. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Nijverheid in de gemeente Hengelo. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Nijverheid telt 4.410 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nijverheid.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nijverheid:

JaarAantal inwoners de buurt Nijverheid% verschil
20234.4102,92%
20224.2852,51%
20214.180-1,42%
20204.2400,83%
20194.205-2,10%
20184.295-0,23%
20174.305-0,92%
20164.3450,35%
20154.3300%
20144.330-0,23%
20134.340geen data

Het aantal inwoners in de buurt Nijverheid is met 70 personen gestegen van 4.340 personen in 2013 tot 4.410 personen in 2023 (dat is een toename van 1,61%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 7 personen (0,17%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hengelo.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Nijverheid:

In 2013 waren er 4.340 inwoners in de buurt Nijverheid. In 2021 is het aantal gedaald tot 4.180 personen. Dit is een daling van 160 (-3,69%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -60 (-1,42%). Het aantal van 4.180 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 4.410 personen. De stijging ten opzichte van 2021 is 230 (5,5%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 125 (2,92%). Het aantal van 4.410 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Nijverheid

Buurt Nijverheid heeft afgerond een totale oppervlakte van 135 hectare, waarvan 127 land en 8 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.651 adressen per km2. Er wonen 2.330 huishoudens in de buurt Nijverheid. Postcode 7555 is de meest voorkomende postcode in de buurt Nijverheid. De buurt Nijverheid ligt binnen Wilderinkshoek in de gemeente Hengelo. De volgende parken vallen binnen de buurt Nijverheid: 't Genseler en Laurapark.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Nijverheid
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Wilderinkshoek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Tuindorp ’t Lansink, 2: Nijverheid, 3: Tuindorp-Zuid, 4: Vikkerhoek, 5: Bedrijventerrein Twentekanaal-Noord I, 6: Bedrijventerrein Zeggershoek, 7: Bedrijventerrein Twentekanaal-Zuid I.

Woningkenmerken
Er zijn 2.335 woningen in de buurt Nijverheid.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hengelo in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Nijverheid was €278.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Nijverheid.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nijverheid:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Nijverheid% verschil
2023€278.00021%
2022€230.00011%
2021€207.00011%
2020€187.0007,5%
2019€174.0006,7%
2018€163.0004,49%
2017€156.0001,96%
2016€153.0002,68%
2015€149.000-6,3%
2014€159.000-9,1%
2013€175.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Nijverheid is met €103.000 toegenomen van €175.000 in 2013 tot €278.000 in 2023 (dat is een toename van 59%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.300 (5,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hengelo.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Nijverheid met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Hengelo.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Nijverheid is €278.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 2.335 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Hengelo (geel), 10 wijken (oranje) en 52 buurten (blauw). De buurt Nijverheid wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Nijverheid: er zijn 668 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Nijverheid.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.606 totaal in de buurt Nijverheid

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Nijverheid telt in totaal 2.606 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Nijverheid liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Hengelo
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Nijverheid zijn er 2.347 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Nijverheid.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 775 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de buurt Nijverheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Nijverheid. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Nijverheid

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Nijverheid. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Nijverheid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hengelo bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Nijverheid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Nijverheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Nijverheid per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nijverheid:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.415485510
20223.520373392
20213.450356374
20203.505358377
20193.490349366
20183.560358377
20173.560363382
20163.600363382
20153.610351369
20143.594359377
20133.602360378

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Nijverheid als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 77%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europa: 8,3% en herkomst van buiten Europa: 8,7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hengelo naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Nijverheid
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Nijverheid in 2022 zijn Westers (385 inwoners) en Turkije (155 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Nijverheid: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Nijverheid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Nijverheid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hengelo:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hengelo. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Nijverheid zijn C (527 adressen) en F (372 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Nijverheid. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Nijverheid: 527 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hengelo bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 25 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Nijverheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Nijverheid. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Nijverheid vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Nijverheid.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Nijverheid voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Nijverheid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Wijkhuys Nijverheid in Hengelo

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Wijkhuys Nijverheid in Hengelo is uitgebracht. Stembureau Wijkhuys Nijverheid in Hengelo was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Nijverheid. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Hengelo.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Wijkhuys Nijverheid in Hengelo bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 22 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Nijverheid stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 72 stembureaus in de gemeente Hengelo en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hengelo. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hengelo.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Nijverheid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Hengelo: Nijverheid is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Nijverheid is €29.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.500. Buurt Nijverheid telt 3.700 inkomensontvangers op 4.410 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
8,4% procent van de huishoudens in buurt Nijverheid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Hengelo: Nijverheid is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (335 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Nijverheid (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Nijverheid zijn in totaal 335 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 335 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 340 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Nijverheid. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Nijverheid
Er zijn 62 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Nijverheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Nijverheid op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 62 elektrische auto’s in de buurt Nijverheid. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Nijverheid die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.528 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Nijverheid in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Nijverheid geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.187 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Nijverheid (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.406 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Nijverheid in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Nijverheid geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Nijverheid. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 125 misdrijven in de buurt Nijverheid geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Nijverheid, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Nijverheid zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.012 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Nijverheid 125 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Nijverheid in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (21 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (21 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Nijverheid.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 7 misdrijven in de buurt Nijverheid geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Nijverheid met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Nijverheid over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hengelo.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,61 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Nijverheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Nijverheid.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Nijverheid. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Nijverheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Nijverheid.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Nijverheid genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Nijverheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Nijverheid.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
66% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Nijverheid ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Nijverheid per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nijverheid geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nijverheid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nijverheid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Nijverheid.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Nijverheid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal335Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie40Aantal2023
G+I Handel en horeca55Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed30Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening70Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg75Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.410Aantal2023
Mannen2.205Aantal2023
Vrouwen2.205Aantal2023
0 tot 15 jaar560Aantal2023
15 tot 25 jaar470Aantal2023
25 tot 45 jaar1.100Aantal2023
45 tot 65 jaar1.260Aantal2023
65 jaar of ouder1.020Aantal2023
Ongehuwd2.175Aantal2023
Gehuwd1.555Aantal2023
Gescheiden410Aantal2023
Verweduwd265Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal55Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.472Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag930Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.540Aantal2022
Opleidingsniveau hoog910Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura90Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten455Aantal2022
WMO cliënten relatief106Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.460Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.570Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.230Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel267Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel881Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.458Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++6Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+13Aantal2024
Energielabels A292Aantal2024
Energielabels B341Aantal2024
Energielabels C527Aantal2024
Energielabels D268Aantal2024
Energielabels E182Aantal2024
Energielabels F372Aantal2024
Energielabels G338Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker20%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2022
Drinker79%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht43%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2022
Wekelijkse sporters51%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk53%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk46%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2022
Emotioneel eenzaam32%percentage2022
Sociaal eenzaam35%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen23%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun7%percentage2022
Vrijwilligerswerk24%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2022
Niet-specifieke klachten57%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt35%percentage2022
Psychische klachten23%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht18%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht48%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden13%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie12%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie49%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.330Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.085Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen635Aantal2023
Huishoudens met kinderen610Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers90%Percentage2022
Percentage zelfstandigen10%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen54%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,2%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,4%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum14%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum18%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€35x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand150Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO270Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW920Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.415Aantal2023
Herkomst buiten Nederland995Aantal2023
Herkomst Europa485Aantal2023
Herkomst buiten Europa510Aantal2023
Geboren in Nederland3.415Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa165Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa210Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa320Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa300Aantal2023
Autochtoon3.520Aantal2022
Westers totaal385Aantal2022
Niet-westers totaal380Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname30Aantal2022
Turkije155Aantal2022
Overig niet-westers150Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal60Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven9Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting14Aantal2023
Verkeersovertredingen16Aantal2023
Vernieling22Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven125Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km57Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km35Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km39Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km56Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km51Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km76Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km9,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km43Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km22Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01640604Code2023
RegionaamNijverheidNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode01640604Code2023
Oppervlakte totaal135Aantal hectaren2023
Oppervlakte land127Aantal hectaren2023
Oppervlakte water8Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.651Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.606Aantal2024
Adressen met postcode2.395Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.347Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie8Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie4Aantal2024
Adressen met industriefunctie11Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie11Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie4Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie20Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie212Aantal2024
Verblijfsobjecten2.606Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres2.119Aantal2024
Adressen met pand2.601Aantal2024
Percelen met adres1.378Aantal2024
Adressen met perceel2.606Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.600Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom6Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.342Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom5Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925448Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950775Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970363Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198095Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990135Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000178Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201065Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20209Aantal2024
Panden met adres 2020 en later50Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925463Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950804Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970496Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980213Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990136Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000179Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010219Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202030Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later60Aantal2024
Postcodegebied7555DG-7555XBNaam2024
Meest voorkomende postcode7555Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade23Aantal2022
Verkeersongevallen totaal25Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.130Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.835Aantal2023
Personenautos - overige brandstof295Aantal2023
Personenautos per huishouden0,91Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.677Aantal2023
Motorfietsen230Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.335Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€278.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning77%Percentage2023
Percentage meergezinswoning23%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen45%Percentage2023
Huurwoningen totaal55%Percentage2023
In bezit woningcorporatie48%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200088%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2023
Appartement520Aantal2024
Tussen of geschakelde woning668Aantal2024
Hoekwoning483Aantal2024
Tweeonder1kap404Aantal2024
Vrijstaande woning272Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.259Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hengelo. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Nijverheid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Nijverheid
Tabel met 2.606 adressen in de buurt Nijverheid.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Nijverheid. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hengelo.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Adastraat1 t/m 377555EA t/m 7555EBHengelo32
Agathaplein100 t/m 1067555HHHengelo2
Aleidastraat1 t/m 287555TH t/m 7555TJHengelo28
Amaliastraat1 t/m 277555TM t/m 7555TNHengelo26
Amstelstraat3 t/m 157555WGHengelo12
Andreastraat1 t/m 237555VVHengelo18
Annastraat1 t/m 287555JM t/m 7555JNHengelo26
Augustastraat1 t/m 317555TW t/m 7555TXHengelo28
Berendinastraat1 t/m 577555GA t/m 7555GBHengelo44
Berthastraat1 t/m 127555DWHengelo12
Breemarsweg404 t/m 6477555KA t/m 7555KHHengelo143
Carolinastraat1 t/m 407555TK t/m 7555TLHengelo30
Catharinastraat1 t/m 97555JPHengelo5
Corneliastraat1 t/m 87555VEHengelo8
Dorastraat1 t/m 557555HS t/m 7555HVHengelo42
Eemstraat1 t/m 237555WNHengelo20
Elisabethstraat2 t/m 547555JH t/m 7555JJHengelo74
Geerdinksweg1 t/m 937555DG t/m 7555DNHengelo80
Geertruidastraat--Hengelo0
Geleenstraat4 t/m 307555WHHengelo23
Genselerweg4 t/m 247555SEHengelo6
Gerdastraat2 t/m 807555VZHengelo40
Gezinastraat1 t/m 427555EW t/m 7555EXHengelo44
Helenastraat1 t/m 677555TS t/m 7555TVHengelo50
Hendrikastraat2 t/m 87555JRHengelo4
Horstweg1 t/m 327555VR t/m 7555VTHengelo40
Hunzestraat1 t/m 287555WBHengelo26
Idastraat1 t/m 437555TP t/m 7555TRHengelo34
Jacobastraat2 t/m 547555HN t/m 7555HRHengelo51
Krabbenbosplein1 t/m 127555EVHengelo14
Krabbenbosweg1 t/m 3137555EC t/m 7555ETHengelo284
Laurapark--Hengelo0
Laurastraat3 t/m 337555HWHengelo25
Lekstraat2 t/m 107555WPHengelo8
Louisestraat1 t/m 257555TE t/m 7555TGHengelo29
Luciastraat1 t/m 207555VWHengelo19
Magdalenalaan1 t/m 617555TA t/m 7555TDHengelo60
Margarethastraat1 t/m 247555TZHengelo18
Mariastraat1 t/m 607555HD t/m 7555HGHengelo53
Marijkestraat1 t/m 167555VXHengelo16
Marthastraat1 t/m 227555DXHengelo15
Mathildestraat1 t/m 67555VGHengelo6
Merwedestraat1 t/m 207555WX t/m 7555WZHengelo18
Nijverheidstraat1 t/m 357555HL t/m 7555HMHengelo29
Oelerweg1 t/m 3357555GJ t/m 7555GZHengelo270
Paulinastraat1 t/m 1137555JS t/m 7555JXHengelo107
Reginastraat2 t/m 267555XAHengelo22
Rijnstraat1 t/m 627555WJ t/m 7555WLHengelo57
Scheldestraat3 t/m 407555WR t/m 7555WSHengelo30
Sophiastraat1 t/m 417555JK t/m 7555JLHengelo41
Theresiastraat1 t/m 747555VH t/m 7555VPHengelo187
Venderinksweg1 t/m 617555VA t/m 7555VDHengelo60
Victoriastraat1 t/m 697555XBHengelo32
Waalstraat1 t/m 547555WD t/m 7555WEHengelo35
Waterpark Genseler--Hengelo0
Weustinkplantsoen1 t/m 187555GE t/m 7555GGHengelo36
Weustinkstraat1 t/m 347555GC t/m 7555GDHengelo28
Wilderinksplein1 t/m 227555DVHengelo25
Wilderinksstraat2 t/m 427555DS t/m 7555DTHengelo110
Zaanstraat3 t/m 217555WCHengelo15
’t Onland2 t/m 147555GHHengelo9

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 61 openbare ruimtes en 2.606 adressen in de buurt Nijverheid. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Hengelo
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Nijverheid. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Nijverheid ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek75552395
WoonkernHengelo2600
WoonplaatsHengelo2609
WijkWilderinkshoek2609
GemeenteHengelo2609
ProvincieOverijssel2609
WaterschapWaterschap Vechtstromen2609
LandNederland2609

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Nijverheid ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Nijverheid dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Nijverheid ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Nijverheid en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven