Statistieken buurt Noorderhoek II

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Noorderhoek II in de gemeente Súdwest-Fryslân. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Noorderhoek II in de gemeente Súdwest-Fryslân. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Noorderhoek II telt 3.315 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Noorderhoek II.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Noorderhoek II:

JaarAantal inwoners de buurt Noorderhoek II% verschil
20233.315-1,04%
20223.3502,60%
20213.265-2,10%
20203.3353,25%
20193.230-0,77%
20183.2552,52%
20173.1756,4%
20162.985-1,65%
20153.0351,17%
20143.000-1,96%
20133.060geen data

De bevolking van de buurt Noorderhoek II is met 255 personen gestegen van 3.060 personen in 2013 tot 3.315 personen in 2023 (dat is een stijging van 8,3%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 26 personen (0,84%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Noorderhoek II:

In 2013 telde de buurt Noorderhoek II 3.060 inwoners. In 2016 is het aantal gedaald tot 2.985 personen. Dit is een daling van 75 (-2,45%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -50 (-1,65%). Het aantal van 2.985 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 3.350 personen. De stijging ten opzichte van 2016 is 365 (12%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 85 (2,60%). Het aantal van 3.350 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Noorderhoek II 3.315 inwoners.

Over de buurt Noorderhoek II

Buurt Noorderhoek II heeft afgerond een totale oppervlakte van 218 hectare, waarvan 209 land en 8 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.315 adressen per km2. Er wonen 1.305 huishoudens in de buurt Noorderhoek II. Postcode 8602 is de meest voorkomende postcode in de buurt Noorderhoek II. De buurt Noorderhoek II ligt binnen Sneek in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het Harinxmalandpark ligt binnen de buurt Noorderhoek II.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Noorderhoek II
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Sneek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Loënga, 2: IJsbrechtum, 3: Zwetteplan, 4: Noorderhoek II, 5: Stadsfenne ...Toon meer... Kaart van de wijk Sneek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Loënga, 2: IJsbrechtum, 3: Zwetteplan, 4: Noorderhoek II, 5: Stadsfenne, 6: Bomenbuurt, 7: Noorderhoek I, 8: Noordoosthoek, 9: Omgeving Leeuwarderweg en bungalowpark, 10: Offingawier, 11: Sneek binnen de grachten, 12: Het Eiland, 13: De Domp, 14: Hemdijk, 15: Stationsbuurt, 16: Lemmerweg-West, 17: Lemmerweg-Oost, 18: Sperkhem en industrieterrein Houkesloot, 19: Tinga, 20: Duinterpen ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 1.388 woningen in de buurt Noorderhoek II.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Noorderhoek II was €251.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Noorderhoek II.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Noorderhoek II:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Noorderhoek II% verschil
2023€251.00017%
2022€215.0007%
2021€201.0005,2%
2020€191.0008,5%
2019€176.0000%
2018€176.0006,7%
2017€165.0003,12%
2016€160.0000,63%
2015€159.000-2,45%
2014€163.000-6,3%
2013€174.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Noorderhoek II is met €77.000 gegroeid van €174.000 in 2013 tot €251.000 in 2023 (dat is een stijging van 44%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €7.700 (3,91%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Noorderhoek II is €251.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 13% en er zijn 1.388 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Súdwest-Fryslân (geel), 83 woonplaatsen (groen), wijk Sneek (oranje) en 19 buurten (blauw). De buurt Noorderhoek II wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Noorderhoek II: er zijn 550 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Noorderhoek II.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.571 totaal in de buurt Noorderhoek II

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Noorderhoek II telt in totaal 1.571 adressen, met 1.567 verblijfsobjecten en 4 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Noorderhoek II liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Súdwest-Fryslân
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Noorderhoek II zijn er 1.412 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Noorderhoek II.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 535 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Noorderhoek II.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Noorderhoek II. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Noorderhoek II

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Noorderhoek II. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Noorderhoek II


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Súdwest-Fryslân bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Noorderhoek II


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Noorderhoek II.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Noorderhoek II per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Noorderhoek II:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.350160810
20222.405156789
20212.400143722
20202.435148752
20192.470125635
20182.460131664
20172.485114576
20162.48582418
20152.52584426
20142.52079401
20132.57081409

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Noorderhoek II als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 71%, herkomst uit Europese landen: 4,82% en herkomst uit landen buiten Europa: 24% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europa: 2,65% en herkomst van buiten Europa: 13%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Súdwest-Fryslân naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Noorderhoek II
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Noorderhoek II in 2022 zijn Overig (605 inwoners) en Westers (260 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Noorderhoek II: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Noorderhoek II.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Noorderhoek II. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Súdwest-Fryslân:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Súdwest-Fryslân. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Noorderhoek II.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Noorderhoek II:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.730570
Tussenwoning2.260950
Hoekwoning2.5401.120
Twee onder één kap woning2.8101.080
Vrijstaande woning3.9001.370
Huurwoning2.010780
Eigen woning3.1701.190

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Noorderhoek II zijn A (549 adressen) en B (215 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Noorderhoek II. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Noorderhoek II: 549 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Súdwest-Fryslân bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Noorderhoek II voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Noorderhoek II voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Noorderhoek II
Bevolking5331.586
Adressen2.0551.315
Autos265577

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Noorderhoek II ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 8 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Noorderhoek II.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Noorderhoek II. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Noorderhoek II vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Firda Sneek

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Firda Sneek is uitgebracht. Stembureau Firda Sneek was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Noorderhoek II.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Firda Sneek bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Noorderhoek II stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 168 stembureaus in de gemeente Súdwest-Fryslân en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Súdwest-Fryslân. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

Stembureaus Súdwest-Fryslân

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Noorderhoek II.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Sneek (Noorderhoek II is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Sneek is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Noorderhoek II is €24.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.100. Buurt Noorderhoek II telt 2.300 inkomensontvangers op 3.315 inwoners totaal.
13% van de huishoudens in de buurt Noorderhoek II heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (280 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Noorderhoek II (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Noorderhoek II voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Noorderhoek II zijn in totaal 280 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 280 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 285 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Noorderhoek II. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Noorderhoek II
Er zijn 35 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Noorderhoek II.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Noorderhoek II op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 35 elektrische auto’s in de buurt Noorderhoek II. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Noorderhoek II die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.228 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Noorderhoek II in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Noorderhoek II geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.713 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Noorderhoek II (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.251 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Noorderhoek II in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Noorderhoek II geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Noorderhoek II. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 193 misdrijven in de buurt Noorderhoek II geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Noorderhoek II, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Noorderhoek II zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.925 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Noorderhoek II 193 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Noorderhoek II in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (30 delicten) en Winkeldiefstal (26 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Noorderhoek II.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 17 misdrijven in de buurt Noorderhoek II geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Noorderhoek II met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Noorderhoek II over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,99 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Noorderhoek II.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Noorderhoek II.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Noorderhoek II. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Noorderhoek II.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Noorderhoek II.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Noorderhoek II genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Noorderhoek II.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Noorderhoek II.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
66% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Noorderhoek II ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Noorderhoek II per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
75% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Noorderhoek II geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Noorderhoek II. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Noorderhoek II is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Noorderhoek II.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Noorderhoek II voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal280Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie45Aantal2023
G+I Handel en horeca30Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening65Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg65Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten40Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.315Aantal2023
Mannen1.670Aantal2023
Vrouwen1.650Aantal2023
0 tot 15 jaar610Aantal2023
15 tot 25 jaar480Aantal2023
25 tot 45 jaar865Aantal2023
45 tot 65 jaar930Aantal2023
65 jaar of ouder420Aantal2023
Ongehuwd1.895Aantal2023
Gehuwd1.010Aantal2023
Gescheiden310Aantal2023
Verweduwd105Aantal2023
Geboorte totaal40Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal45Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.586Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag860Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.060Aantal2022
Opleidingsniveau hoog560Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura110Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten280Aantal2022
WMO cliënten relatief84Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.730Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.370Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.190Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel128Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel224Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.219Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++4Aantal2024
Energielabels A+++10Aantal2024
Energielabels A++21Aantal2024
Energielabels A+195Aantal2024
Energielabels A549Aantal2024
Energielabels B215Aantal2024
Energielabels C163Aantal2024
Energielabels D87Aantal2024
Energielabels E130Aantal2024
Energielabels F37Aantal2024
Energielabels G32Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker23%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2022
Drinker74%percentage2022
Zware drinker12%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht45%percentage2022
Overgewicht53%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2022
Wekelijkse sporters47%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk49%percentage2022
Lopen naar school of werk21%percentage2022
Fietsen naar school of werk39%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam17%percentage2022
Emotioneel eenzaam34%percentage2022
Sociaal eenzaam38%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen26%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun8%percentage2022
Vrijwilligerswerk25%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid39%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2022
Psychische klachten25%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht20%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht47%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden14%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie13%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.305Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens515Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen280Aantal2023
Huishoudens met kinderen510Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie60%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.100Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen51%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar27%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen54%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen11%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum13%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum20%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum24%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€10x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand220Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO210Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW370Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.350Aantal2023
Herkomst buiten Nederland970Aantal2023
Herkomst Europa160Aantal2023
Herkomst buiten Europa810Aantal2023
Geboren in Nederland2.350Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa95Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa220Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa60Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa590Aantal2023
Autochtoon2.405Aantal2022
Westers totaal260Aantal2022
Niet-westers totaal685Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers605Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal53Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven49Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting24Aantal2023
Verkeersovertredingen20Aantal2023
Vernieling30Aantal2023
Overige misdrijven17Aantal2023
Totaal misdrijven193Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km6,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand21,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand23,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand24,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand24Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km17Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19000105Code2023
RegionaamNoorderhoek IINaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19000105Code2023
Oppervlakte totaal218Aantal hectaren2023
Oppervlakte land209Aantal hectaren2023
Oppervlakte water8Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.315Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.571Aantal2024
Adressen met postcode1.570Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.412Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie13Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie28Aantal2024
Adressen met industriefunctie8Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie29Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie4Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie6Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie106Aantal2024
Verblijfsobjecten1.567Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen4Aantal2024
Panden met adres1.037Aantal2024
Adressen met pand1.565Aantal2024
Percelen met adres518Aantal2024
Adressen met perceel1.571Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.570Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.412Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970535Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198072Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19903Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000109Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010266Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202048Aantal2024
Panden met adres 2020 en later2Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970926Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198073Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19903Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000109Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010289Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020137Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later26Aantal2024
Postcodegebied8602BK-8633KBNaam2024
Meest voorkomende postcode8602Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade7Aantal2022
Verkeersongevallen totaal8Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.205Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine935Aantal2023
Personenautos - overige brandstof270Aantal2023
Personenautos per huishouden0,92Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte577Aantal2023
Motorfietsen80Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.388Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€251.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning62%Percentage2023
Percentage meergezinswoning38%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen30%Percentage2023
Huurwoningen totaal70%Percentage2023
In bezit woningcorporatie65%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200072%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200028%Percentage2023
Appartement550Aantal2024
Tussen of geschakelde woning389Aantal2024
Hoekwoning171Aantal2024
Tweeonder1kap131Aantal2024
Vrijstaande woning171Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.155Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Súdwest-Fryslân. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Noorderhoek II: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Noorderhoek II
Tabel met 1.571 adressen in de buurt Noorderhoek II.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Noorderhoek II. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Boomkensdiep1 t/m 128602CPSneek8
Borndiep1 t/m 218602CMSneek20
Breewijd1 t/m 588602CKSneek105
Christiaan Schotanusstraat1 t/m 578602XR t/m 8602XTSneek52
Cornelis Kanstraat1 t/m 178602CVSneek10
Corneliusstraat1 t/m 328602VA t/m 8602VBSneek30
Dr. Obe Postmastraat1 t/m 288602XVSneek30
Edo Jongamastraat21 t/m 2018602VT t/m 8602VZSneek91
Furmerusstraat1 t/m 5888602BN t/m 8602CGSneek317
Gabbemastraat1 t/m 408602VC t/m 8602VDSneek40
Harinxmalaan18602CNSneek1
Harste1 t/m 158602JXSneek12
Jancko Douwamastraat2 t/m 848602BK t/m 8602BMSneek106
Kempiusstraat1 t/m 548602VE t/m 8602VHSneek53
Lauwers2 t/m 108602CSSneek7
Marsdiep1 t/m 1138602CH t/m 8602CJSneek56
Napjusstraat133 t/m 1608602TC t/m 8602TESneek16
Oosterom4 t/m 788602DE t/m 8602DGSneek43
Pim Mulierstraat3 t/m 78602CLSneek2
Riepel1 t/m 198602DDSneek18
Schoonoord168633KBYsbrechtum1
Slufter2 t/m 628602DASneek43
Spitaal1 t/m 808602VP t/m 8602VSSneek79
Stortemelk1 t/m 128602CTSneek12
Suffridusstraat1 t/m 1848602VJ t/m 8602VNSneek131
Thomas Zandstrastraat1 t/m 38602CWSneek3
Vliestroom1 t/m 698602CX t/m 8602CZSneek47
Vogelzwin3 t/m 318602DCSneek27
Westereems1 t/m 388602CRSneek38
Wetterskipsdyk1 t/m 48602JZSneek2
Worp Tjaardastraat2 t/m 3468602XE t/m 8602XPSneek171

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 31 openbare ruimtes en 1.571 adressen in de buurt Noorderhoek II. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Súdwest-Fryslân
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Noorderhoek II. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Noorderhoek II ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek86021569
Postcode numeriek86331
WoonkernIJsbrechtum1
WoonkernSneek1569
Woonkernnaam FriesSnits1569
Woonkernnaam FriesYsbrechtum1
WoonplaatsSneek1570
WoonplaatsYsbrechtum1
WijkSneek1571
GemeenteSúdwest-Fryslân1571
ProvincieFriesland1571
WaterschapWetterskip Fryslân1571
LandNederland1571

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Noorderhoek II ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Noorderhoek II dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Noorderhoek II ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Noorderhoek II en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven