Statistieken buurt Oost-Vlieland

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Oost-Vlieland in de gemeente Vlieland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Oost-Vlieland in de gemeente Vlieland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Oost-Vlieland telt 1.215 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oost-Vlieland.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oost-Vlieland:

JaarAantal inwoners de buurt Oost-Vlieland% verschil
20231.2156,6%
20221.1400,88%
20211.1303,67%
20201.0902,83%
20191.0600,47%
20181.0553,43%
20171.020-0,49%
20161.025-1,44%
20151.0400,48%
20141.035-1,43%
20131.050geen data

Het aantal inwoners in de buurt Oost-Vlieland is met 165 inwoners gegroeid van 1.050 inwoners in 2013 tot 1.215 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 16 inwoners (1,50%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Vlieland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Oost-Vlieland:

In 2013 telde de buurt Oost-Vlieland 1.050 inwoners. In 2017 is het aantal gedaald tot 1.020 inwoners. Dit is een daling van 30 (-2,86%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -5 (-0,49%). Het aantal van 1.020 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.215 inwoners. De stijging ten opzichte van 2017 is 195 (19%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 75 (6,6%). Het aantal van 1.215 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Oost-Vlieland

Buurt Oost-Vlieland heeft afgerond een totale oppervlakte van 80 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 253 adressen per km2. Er wonen 695 huishoudens in de buurt Oost-Vlieland. Postcode 8899 is de meest voorkomende postcode in de buurt Oost-Vlieland. De buurt Oost-Vlieland ligt binnen Wijk 00 in de gemeente Vlieland. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Oost-Vlieland: het duingebied Vuurboetsduin, de streek Bokkendal, het bosgebied Ruige Plak en de streek Oosterveld.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Oost-Vlieland
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Vlieland met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Oost-Vlieland, 2: Verspreide huizen Vlieland.

Woningkenmerken
Er zijn 625 woningen in de buurt Oost-Vlieland.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Vlieland in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Oost-Vlieland was €390.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Oost-Vlieland.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oost-Vlieland:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Oost-Vlieland% verschil
2023€390.00021%
2022€322.0007%
2021€301.0007,9%
2020€279.0008,1%
2019€258.000-1,90%
2018€263.0005,6%
2017€249.0003,75%
2016€240.000-0,41%
2015€241.000-1,23%
2014€244.000-3,17%
2013€252.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Oost-Vlieland is met €138.000 gestegen van €252.000 in 2013 tot €390.000 in 2023 (dat is een groei van 55%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €13.800 (4,68%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Vlieland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Oost-Vlieland met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Vlieland.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Oost-Vlieland is €390.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 625 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin) en gemeente Vlieland (geel). De buurt Oost-Vlieland wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Oost-Vlieland: er zijn 193 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Oost-Vlieland.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.034 totaal in de buurt Oost-Vlieland

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Oost-Vlieland telt in totaal 1.034 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 91% van de adressen in buurt Oost-Vlieland ligt binnen de bebouwde kom en 9% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Vlieland
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Oost-Vlieland zijn er 676 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Oost-Vlieland.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 182 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Oost-Vlieland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Oost-Vlieland. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Oost-Vlieland

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Oost-Vlieland. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Oost-Vlieland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Vlieland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Oost-Vlieland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Oost-Vlieland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Oost-Vlieland per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oost-Vlieland:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202397017570
202297012149
202196511847
202094510441
20199259639
20189408233
20179256827
20169306827
20159556124
20149426627
20139566727

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Oost-Vlieland als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europese landen: 14% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,8% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europa: 6,4% en herkomst van buiten Europa: 2,57%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Vlieland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Oost-Vlieland
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Oost-Vlieland in 2022 zijn Westers (135 inwoners) en Overig (25 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Oost-Vlieland: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Oost-Vlieland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Oost-Vlieland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Vlieland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Vlieland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Oost-Vlieland.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Oost-Vlieland:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.490830
Tussenwoning2.490780
Hoekwoning2.540960
Twee onder één kap woning2.3301.170
Vrijstaande woning3.5301.360
Huurwoning2.180820
Eigen woning3.1901.150

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Oost-Vlieland zijn A (256 adressen) en B (109 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Oost-Vlieland. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Oost-Vlieland: 256 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Vlieland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Oost-Vlieland voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Oost-Vlieland voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Oost-Vlieland
Bevolking5331.519
Adressen2.055253
Autos265575

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Oost-Vlieland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 2 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Oost-Vlieland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Oost-Vlieland. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Oost-Vlieland vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau De Vliestroom in Vlieland

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau De Vliestroom in Vlieland is uitgebracht. Stembureau De Vliestroom in Vlieland was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Oost-Vlieland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau De Vliestroom in Vlieland bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Oost-Vlieland stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 6 stembureaus in de gemeente Vlieland en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Vlieland. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Vlieland.

Stembureaus Vlieland

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Oost-Vlieland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Vlieland: Oost-Vlieland is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Oost-Vlieland is €30.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.200. Buurt Oost-Vlieland telt 1.000 inkomensontvangers op 1.215 inwoners totaal.
5% van de huishoudens in de buurt Oost-Vlieland heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Vlieland.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (275 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Oost-Vlieland (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Oost-Vlieland voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Oost-Vlieland zijn in totaal 275 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 275 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 280 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Oost-Vlieland. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 457 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Oost-Vlieland in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oost-Vlieland geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 674 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Oost-Vlieland (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 323 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Oost-Vlieland in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oost-Vlieland geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Oost-Vlieland. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 43 misdrijven in de buurt Oost-Vlieland geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Oost-Vlieland, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Oost-Vlieland zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 504 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Oost-Vlieland 43 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Oost-Vlieland in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (11 delicten) en Horizontale fraude (7 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Oost-Vlieland.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 is er één misdrijf in de buurt Oost-Vlieland geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Oost-Vlieland met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Oost-Vlieland over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Vlieland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,05 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Oost-Vlieland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Oost-Vlieland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Oost-Vlieland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Oost-Vlieland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Oost-Vlieland.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Oost-Vlieland genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Oost-Vlieland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Oost-Vlieland.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
75% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Oost-Vlieland ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Oost-Vlieland per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oost-Vlieland geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oost-Vlieland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oost-Vlieland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Oost-Vlieland.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Oost-Vlieland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal275Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie35Aantal2023
G+I Handel en horeca75Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening50Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg35Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten40Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.215Aantal2023
Mannen605Aantal2023
Vrouwen605Aantal2023
0 tot 15 jaar105Aantal2023
15 tot 25 jaar160Aantal2023
25 tot 45 jaar300Aantal2023
45 tot 65 jaar385Aantal2023
65 jaar of ouder255Aantal2023
Ongehuwd620Aantal2023
Gehuwd435Aantal2023
Gescheiden90Aantal2023
Verweduwd65Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.519Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag180Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar500Aantal2022
Opleidingsniveau hoog300Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg4,0%Percentage2022
WMO cliënten70Aantal2022
WMO cliënten relatief61Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.490Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.490Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.360Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.150Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming6%Percentage2022
Adressen zonder energielabel280Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel345Aantal2024
Adressen met definitief energielabel409Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++46Aantal2024
Energielabels A++6Aantal2024
Energielabels A+11Aantal2024
Energielabels A256Aantal2024
Energielabels B109Aantal2024
Energielabels C92Aantal2024
Energielabels D39Aantal2024
Energielabels E37Aantal2024
Energielabels F53Aantal2024
Energielabels G104Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker19%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn30%percentage2022
Drinker85%percentage2022
Zware drinker16%percentage2022
Overmatige drinker14%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht47%percentage2022
Overgewicht52%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn72%percentage2022
Wekelijkse sporters49%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk72%percentage2022
Lopen naar school of werk31%percentage2022
Fietsen naar school of werk56%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2022
Emotioneel eenzaam30%percentage2022
Sociaal eenzaam41%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun7%percentage2022
Vrijwilligerswerk32%percentage2022
Mantelzorger12%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2022
Niet-specifieke klachten53%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2022
Psychische klachten17%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht57%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal695Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens385Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen190Aantal2023
Huishoudens met kinderen125Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2022
Percentage werknemers75%Percentage2022
Percentage zelfstandigen25%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.400Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen54%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,60%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,8%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,5%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€25x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO30Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW230Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland970Aantal2023
Herkomst buiten Nederland245Aantal2023
Herkomst Europa175Aantal2023
Herkomst buiten Europa70Aantal2023
Geboren in Nederland970Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa30Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa30Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa140Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa40Aantal2023
Autochtoon970Aantal2022
Westers totaal135Aantal2022
Niet-westers totaal35Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers25Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal11Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting8Aantal2023
Verkeersovertredingen6Aantal2023
Vernieling11Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven43Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand61,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand35,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand61,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand19,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km11,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand34,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand34,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand8,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand20,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand34,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand35,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand33,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand61,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand58,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand0Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand25Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand34Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand41,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km2Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand0Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00960000Code2023
RegionaamOost-VlielandNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00960000Code2023
Oppervlakte totaal80Aantal hectaren2023
Oppervlakte land80Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid253Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.034Aantal2024
Adressen met postcode1.023Aantal2024
Adressen met woonfunctie676Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie30Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie94Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie21Aantal2024
Adressen met logiesfunctie191Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie34Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie13Aantal2024
Verblijfsobjecten1.034Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres729Aantal2024
Adressen met pand1.023Aantal2024
Percelen met adres528Aantal2024
Adressen met perceel1.034Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom939Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom95Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom674Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom2Aantal2024
Panden met adres voor 170017Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190064Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192534Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195074Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970182Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198056Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199058Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200083Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201041Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202074Aantal2024
Panden met adres 2020 en later46Aantal2024
Adressen met pand voor 170020Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190093Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192538Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195096Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970214Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198062Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199083Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000109Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201090Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020109Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later109Aantal2024
Postcodegebied8899AA-8899ZZNaam2024
Meest voorkomende postcode8899Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal2Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal460Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine375Aantal2023
Personenautos - overige brandstof85Aantal2023
Personenautos per huishouden0,66Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte575Aantal2023
Motorfietsen60Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad625Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€390.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning70%Percentage2023
Percentage meergezinswoning30%Percentage2023
Percentage bewoond86%Percentage2023
Percentage onbewoond14%Percentage2023
Koopwoningen37%Percentage2023
Huurwoningen totaal63%Percentage2023
In bezit woningcorporatie33%Percentage2023
In bezit overige verhuurders30%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200077%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200023%Percentage2023
Appartement193Aantal2024
Tussen of geschakelde woning154Aantal2024
Hoekwoning113Aantal2024
Tweeonder1kap111Aantal2024
Vrijstaande woning105Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.358Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Vlieland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Oost-Vlieland: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Oost-Vlieland
Tabel met 1.034 adressen in de buurt Oost-Vlieland.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Oost-Vlieland. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Vlieland.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achteromweg1 t/m 208899AXVlieland10
Albert Kikkertglop--Vlieland0
Alef P. Hoedemakersglop1 t/m 58899ZZVlieland5
Berkenlaan1 t/m 198899BPVlieland40
Betzy Akerslootglop1 t/m 38899AMVlieland3
Boereglop1 t/m 98899CAVlieland12
Boslaan1 t/m 138899BM t/m 8899BNVlieland17
Boswijk2 t/m 378899CKVlieland30
Bremweg1 t/m 128899BJVlieland12
Burgemeester Rablaan1 t/m 108899BLVlieland11
Chirurgijnsglop--Vlieland0
Commandeursplein1 t/m 88899ASVlieland8
Corn. Trompglop--Vlieland0
De Blinkerd1 t/m 158899CJVlieland22
De Drift1 t/m 128899BCVlieland12
De Uitlegger2 t/m 48899CEVlieland2
De Zeester1 t/m 38899DAVlieland3
Dennenlaan1 t/m 328899BM t/m 8899BNVlieland34
Dorpsstraat1 t/m 2128899AA t/m 8899APVlieland277
Duinweg1 t/m 118899BKVlieland6
Esdoornlaan2 t/m 108899BGVlieland5
Fortweg1 t/m 108899CCVlieland20
Gangboord1 t/m 108899BSVlieland10
Havenweg1 t/m 768899AT t/m 8899BCVlieland79
Helmweg1 t/m 118899BHVlieland8
Jan Cupidoglop--Vlieland0
Jan Siebenglop--Vlieland0
Jonge Keesglop--Vlieland0
Kerkeglop--Vlieland0
Kerkplein1 t/m 128899AWVlieland13
Koningin Wandaglop--Vlieland0
Korenmansweg2 t/m 248899CBVlieland24
Loodsenpad2 t/m 4-Vlieland2
Lutinelaan1 t/m 528899BD t/m 8899BGVlieland54
M.A. de Ruyterglop--Vlieland0
Meidoornlaan--Vlieland0
Middenweg1 t/m 508899BAVlieland55
Midscheeps1 t/m 108899BTVlieland10
Molenglop1 t/m 78899AZVlieland9
Nieuwestraat1 t/m 588899AR t/m 8899ASVlieland53
Pierveldglop--Vlieland0
Rijk IJzesz. Glop--Vlieland0
Rozebottelweg1 t/m 138899CDVlieland11
Sikkelduin1 t/m 158899CGVlieland16
Sparrenlaan1 t/m 128899BRVlieland12
St. Nicolaasglop--Vlieland0
Torenweg--Vlieland0
Vorkduin1 t/m 208899CHVlieland18
Vuurboetsplein1 t/m 168899APVlieland8
Waddendijk--Vlieland0
Waterhalersglop--Vlieland0
Willem de Vlaminghweg1 t/m 978899AT t/m 8899AVVlieland123

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 52 openbare ruimtes en 1.034 adressen in de buurt Oost-Vlieland. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Vlieland
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Oost-Vlieland. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Oost-Vlieland ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek88991023
WoonkernOost-Vlieland939
IndustriekernOost-Vlieland90
WoonplaatsVlieland1050
WijkWijk 001050
GemeenteVlieland1050
ProvincieFriesland1050
WaterschapWetterskip Fryslân1050
LandNederland1050

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Oost-Vlieland ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Oost-Vlieland dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Oost-Vlieland ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Oost-Vlieland en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven