Statistieken buurt Othene

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Othene in de gemeente Terneuzen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Othene in de gemeente Terneuzen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Othene telt 4.265 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Othene.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Othene:

JaarAantal inwoners de buurt Othene% verschil
20234.2653,90%
20224.1056,3%
20213.8601,45%
20203.8053,54%
20193.6753,67%
20183.5454,88%
20173.3801,65%
20163.3252,31%
20153.2500,46%
20143.2350,47%
20133.220geen data

Het aantal inwoners in de buurt Othene is met 1.045 personen gestegen van 3.220 personen in 2013 tot 4.265 personen in 2023 (dat is een zeer grote toename van 32%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 104 personen (2,87%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Terneuzen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Othene:

In 2013 waren er 3.220 inwoners in de buurt Othene. Het aantal van 3.220 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 4.265 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 1.045 (32%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 160 (3,90%). Het aantal van 4.265 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Othene

Buurt Othene heeft afgerond een totale oppervlakte van 148 hectare, waarvan 132 land en 15 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 670 adressen per km2. Er wonen 1.570 huishoudens in de buurt Othene. Postcode 4533 is de meest voorkomende postcode in de buurt Othene. De buurt Othene ligt binnen Terneuzen Oost in de gemeente Terneuzen. De polder Zaamslagpolder valt gedeeltelijk binnen de buurt Othene.

De gegevens van de buurt Othene voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Othene
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Terneuzen Oost met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Othene.

Woningkenmerken
Er zijn 1.581 woningen in de buurt Othene.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Terneuzen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Othene was €415.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Othene.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Othene:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Othene% verschil
2023€415.00011%
2022€373.0006,9%
2021€349.0006,1%
2020€329.0006,1%
2019€310.0006,9%
2018€290.000-0,34%
2017€291.0002,83%
2016€283.000-0,70%
2015€285.0001,42%
2014€281.000-0,35%
2013€282.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Othene is met €133.000 gegroeid van €282.000 in 2013 tot €415.000 in 2023 (dat is een groei van 47%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €13.300 (4,01%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Terneuzen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Othene met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Terneuzen.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Othene is €415.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 12% en er zijn 1.581 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zeeland (bruin), gemeente Terneuzen (geel), 13 woonplaatsen (groen), 28 wijken (oranje) en 35 buurten (blauw). De buurt Othene wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Othene: er zijn 524 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Othene.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.785 totaal in de buurt Othene

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Othene telt in totaal 1.785 adressen, met 1.775 verblijfsobjecten en 10 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 98% van de adressen in buurt Othene ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Terneuzen
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Othene zijn er 1.748 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Othene.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 631 panden uit de bouwperiode 2000-2010 in de buurt Othene.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Othene. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Othene

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Othene. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Othene


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Terneuzen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Othene


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Othene.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Othene per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Othene:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.155620490
20223.135542428
20212.990486384
20202.985458362
20192.945408322
20182.890366289
20172.780335265
20162.745324256
20152.710302238
20142.750271214
20132.705288227

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Othene als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 74%, herkomst uit Europese landen: 15% en herkomst uit landen buiten Europa: 11% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europa: 8,9% en herkomst van buiten Europa: 7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Terneuzen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Othene
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Othene in 2022 zijn Westers (620 inwoners) en Overig (230 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Othene: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Othene.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Othene. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Terneuzen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Terneuzen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Othene.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Othene:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.6201.000
Tussenwoning2.840700
Hoekwoning3.110820
Twee onder één kap woning3.190990
Vrijstaande woning4.0001.300
Huurwoning3.010450
Eigen woning3.3001.020

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Othene zijn A (889 adressen) en B (497 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Othene. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Othene: 889 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Terneuzen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Othene voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Othene voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Othene
Bevolking5333.231
Adressen2.055670
Autos2651.818

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Othene ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 8 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Othene.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Othene. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Othene vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau De Terpkerk in Terneuzen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau De Terpkerk in Terneuzen is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Othene. Stembureau De Terpkerk in Terneuzen is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Othene ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau De Terpkerk in Terneuzen bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau De Terpkerk in Terneuzen stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 55 stembureaus in de gemeente Terneuzen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Terneuzen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Terneuzen.

Stembureaus Terneuzen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€39.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Othene.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Terneuzen: Othene is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Othene is €39.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €50.600. Buurt Othene telt 3.200 inkomensontvangers op 4.265 inwoners totaal.
1% van de huishoudens in de buurt Othene heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Terneuzen.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (310 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Othene (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Othene voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Othene zijn in totaal 310 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 310 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 305 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Othene. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Othene
Er zijn 113 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Othene.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Othene op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 113 elektrische auto’s in de buurt Othene. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Othene die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.373 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Othene in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Othene geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.129 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Othene (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.563 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Othene in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Othene geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Othene. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 48 misdrijven in de buurt Othene geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Othene, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Othene zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 561 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Othene 48 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Othene in 2023 zijn Horizontale fraude (11 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (6 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Othene.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 2 misdrijven in de buurt Othene geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Othene met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Othene over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Terneuzen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 3,52 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Othene.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Othene.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Othene. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Othene.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Othene.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Othene genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Othene.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Othene.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
76% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Othene ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Othene per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Othene geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Othene. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Othene is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Othene.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Othene voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal310Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie35Aantal2023
G+I Handel en horeca35Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening65Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg55Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten40Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.265Aantal2023
Mannen2.160Aantal2023
Vrouwen2.105Aantal2023
0 tot 15 jaar830Aantal2023
15 tot 25 jaar520Aantal2023
25 tot 45 jaar1.050Aantal2023
45 tot 65 jaar1.330Aantal2023
65 jaar of ouder530Aantal2023
Ongehuwd1.875Aantal2023
Gehuwd2.070Aantal2023
Gescheiden240Aantal2023
Verweduwd80Aantal2023
Geboorte totaal35Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.231Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag550Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.370Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.300Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura170Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten90Aantal2022
WMO cliënten relatief22Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning450Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.020Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel101Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel526Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.158Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++94Aantal2024
Energielabels A+++49Aantal2024
Energielabels A++29Aantal2024
Energielabels A+32Aantal2024
Energielabels A889Aantal2024
Energielabels B497Aantal2024
Energielabels C22Aantal2024
Energielabels D12Aantal2024
Energielabels E2Aantal2024
Energielabels F9Aantal2024
Energielabels G49Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2022
Drinker82%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht47%percentage2022
Overgewicht51%percentage2022
Ernstig overgewicht15%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2022
Wekelijkse sporters56%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk37%percentage2022
Lopen naar school of werk13%percentage2022
Fietsen naar school of werk29%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam26%percentage2022
Sociaal eenzaam35%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk32%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)8%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)6%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2022
Psychische klachten17%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht15%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht52%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.570Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens235Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen555Aantal2023
Huishoudens met kinderen780Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€50.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€39.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen30%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen35%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar46%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen10%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen46%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen0,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum0,80%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum1,10%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum1,50%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€279x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO110Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW460Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.155Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.110Aantal2023
Herkomst Europa620Aantal2023
Herkomst buiten Europa490Aantal2023
Geboren in Nederland3.160Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa270Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa205Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa345Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa285Aantal2023
Autochtoon3.135Aantal2022
Westers totaal620Aantal2022
Niet-westers totaal350Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije85Aantal2022
Overig niet-westers230Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal15Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven3Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting12Aantal2023
Verkeersovertredingen7Aantal2023
Vernieling6Aantal2023
Overige misdrijven5Aantal2023
Totaal misdrijven48Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand29,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand11,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand16,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand29,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand33,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand102,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand24,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km12Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07152401Code2023
RegionaamOtheneNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07152401Code2023
Oppervlakte totaal148Aantal hectaren2023
Oppervlakte land132Aantal hectaren2023
Oppervlakte water15Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid670Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.785Aantal2024
Adressen met postcode1.775Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.748Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie2Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie7Aantal2024
Adressen met industriefunctie2Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie4Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie7Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie18Aantal2024
Verblijfsobjecten1.775Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen10Aantal2024
Panden met adres1.674Aantal2024
Adressen met pand1.774Aantal2024
Percelen met adres1.491Aantal2024
Adressen met perceel1.785Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.743Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom42Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.707Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom41Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190014Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192544Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19507Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197017Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19803Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000310Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010631Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020330Aantal2024
Panden met adres 2020 en later317Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190014Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192544Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19507Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197017Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000311Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010708Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020352Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later317Aantal2024
Postcodegebied4533AA-4533RDNaam2024
Meest voorkomende postcode4533Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2022
Verkeersongevallen totaal8Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.400Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.950Aantal2023
Personenautos - overige brandstof450Aantal2023
Personenautos per huishouden1,53Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.818Aantal2023
Motorfietsen195Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.581Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€415.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning93%Percentage2023
Percentage meergezinswoning7%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen92%Percentage2023
Huurwoningen totaal7%Percentage2023
In bezit woningcorporatie3%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200023%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200077%Percentage2023
Appartement105Aantal2024
Tussen of geschakelde woning524Aantal2024
Hoekwoning228Aantal2024
Tweeonder1kap398Aantal2024
Vrijstaande woning493Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.27Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Terneuzen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Othene: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Othene
Tabel met 1.785 adressen in de buurt Othene.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Othene. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Terneuzen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aalscholver1 t/m 314533EDTerneuzen30
Agaatdreef1 t/m 94533APTerneuzen9
Albatros--Terneuzen0
Alikruik--Terneuzen0
Apollovlinder1 t/m 314533HTTerneuzen16
Argusvlinder1 t/m 354533HLTerneuzen30
Atalanta1 t/m 84533HGTerneuzen8
Aurelia1 t/m 204533HCTerneuzen17
Basaltpromenade1 t/m 1534533CB t/m 4533CDTerneuzen79
Bergeend--Terneuzen0
Blueslaan1 t/m 164533AGTerneuzen15
Bosuil--Terneuzen0
Botter1 t/m 174533JNTerneuzen17
Briljantboog1 t/m 374533AWTerneuzen32
Brug van Othene--Terneuzen0
Brugstraat1 t/m 274533PE t/m 4533PGTerneuzen24
Buizerd1 t/m 144533GKTerneuzen13
Citroenvlinder1 t/m 134533HKTerneuzen14
Dagpauwoog1 t/m 64533HDTerneuzen6
Diamantsingel2 t/m 324533AVTerneuzen16
Dijkzicht2 t/m 184533PATerneuzen8
Distelvlinder1 t/m 84533HPTerneuzen8
Dixielandkade2 t/m 544533ABTerneuzen27
Fregat1 t/m 104533JHTerneuzen10
Frisiusschans1 t/m 154533HRTerneuzen15
Hattingaschans1 t/m 124533JBTerneuzen12
Hoofdstraat1 t/m 434533PB t/m 4533PCTerneuzen34
Hoogaarswerf1 t/m 304533JGTerneuzen24
Jacobsschelp2 t/m 824533DP t/m 4533DRTerneuzen41
Jazzsingel1 t/m 364533AETerneuzen23
Kamschelp1 t/m 64533DJTerneuzen6
Keizermantel--Terneuzen0
Kerkuil--Terneuzen0
Klipperwerf1 t/m 84533JJTerneuzen8
Kokkeldreef1 t/m 104533DDTerneuzen9
Kokmeeuw1 t/m 114533ECTerneuzen10
Koninginnepage1 t/m 484533HSTerneuzen48
Koolmees1 t/m 94533GJTerneuzen6
Koraalsingel1 t/m 114533BHTerneuzen6
Kraanvogel1 t/m 334533EHTerneuzen34
Kreekzicht2 t/m 84533PPTerneuzen4
Kristaldreef1 t/m 154533ALTerneuzen14
Laan van Othene1 t/m 1304533AJ t/m 4533DCTerneuzen133
Leeuwerik2 t/m 134533GETerneuzen12
Margarethaplein1 t/m 204533ARTerneuzen20
Margarethaweg2 t/m 324533ASTerneuzen16
Meerkoet1 t/m 104533EETerneuzen10
Mercatorschans1 t/m 34533JETerneuzen3
Mosseldreef1 t/m 104533DETerneuzen10
Noordhof1 t/m 144533PRTerneuzen10
Oesterdreef2 t/m 84533DGTerneuzen4
Ooievaar1 t/m 254533EATerneuzen25
Opaaldreef1 t/m 164533AMTerneuzen16
Orteliusschans1 t/m 84533JDTerneuzen8
Otheense Kreek--Terneuzen0
Otheensedreef1 t/m 284533PHTerneuzen12
Parelmoerboog1 t/m 654533BB t/m 4533BCTerneuzen52
Penhoorn--Terneuzen0
Planciusschans1 t/m 84533JCTerneuzen8
Platschelp1 t/m 154533DHTerneuzen15
Reiger1 t/m 144533EGTerneuzen14
Reuzenhoeksedijk74533PKTerneuzen1
Rietgans--Terneuzen0
Rijnaakwerf1 t/m 164533JLTerneuzen16
Robijnboog1 t/m 424533BATerneuzen38
Roerdomp1 t/m 244533EBTerneuzen24
Roodborstje1 t/m 134533GHTerneuzen11
Saffierdreef1 t/m 94533ANTerneuzen7
Scheldebalkon2 t/m 44533CATerneuzen2
Schelpenhoek2 t/m 104533BDTerneuzen5
Schelpenlaan1 t/m 674533DV t/m 4533DWTerneuzen41
Schepenlaan2 t/m 1124533JRTerneuzen56
Schoenerwerf1 t/m 314533JSTerneuzen35
Smaragdboog1 t/m 214533AZTerneuzen17
Sperwer1 t/m 144533GLTerneuzen14
Spitswerf1 t/m 214533JMTerneuzen21
Steenarend1 t/m 144533GMTerneuzen14
Steenuil--Terneuzen0
Stern1 t/m 54533EKTerneuzen5
Strandschelp1 t/m 194533DTTerneuzen14
Summertimeplein1 t/m 354533ADTerneuzen18
Tapijtschelp1 t/m 644533DSTerneuzen34
Tjalk1 t/m 44533JKTerneuzen4
Toermalijnsingel1 t/m 454533ATTerneuzen23
Verbindingsstraat1 t/m 124533PDTerneuzen8
Vlinderlaan1 t/m 464533HATerneuzen46
Vogellaan1 t/m 1104533ES t/m 4533EVTerneuzen73
Vrijheidslaan1 t/m 144533AATerneuzen14
Vuurvlinder1 t/m 254533HJTerneuzen13
Waterhyacint1 t/m 174533RDTerneuzen18
Waterlanden1 t/m 754533JTTerneuzen103
Waterlelie1 t/m 184533RATerneuzen19
Watermunt1 t/m 104533RCTerneuzen10
Waterviolier1 t/m 144533RBTerneuzen15
Wielewaal1 t/m 84533GGTerneuzen8
Wolverineslaan1 t/m 334533AHTerneuzen17
Wulkdreef--Terneuzen0
Zwaan--Terneuzen0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 98 openbare ruimtes en 1.785 adressen in de buurt Othene. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Terneuzen
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Othene. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Othene ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek45331775
WoonkernTerneuzen1743
WoonplaatsTerneuzen1798
WijkTerneuzen Oost1798
GemeenteTerneuzen1798
ProvincieZeeland1798
WaterschapWaterschap Scheldestromen1798
LandNederland1798

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Othene ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Othene dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Othene ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Othene en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven