Statistieken buurt Oud-Assendorp

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Oud-Assendorp. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Oud-Assendorp. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Oud-Assendorp telt 4.220 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oud-Assendorp.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oud-Assendorp:

JaarAantal inwoners de buurt Oud-Assendorp% verschil
20234.2203,56%
20224.075-0,24%
20214.085-0,61%
20204.1100,12%
20194.1050,49%
20184.085-1,92%
20174.165-2,57%
20164.2752,03%
20154.190-0,71%
20144.2200,48%
20134.200geen data

De bevolking van de buurt Oud-Assendorp is met 20 inwoners gegroeid van 4.200 inwoners in 2013 tot 4.220 inwoners in 2023 (dat is een groei van 0,48%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 2 inwoners (0,06%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Zwolle.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Oud-Assendorp:

In 2013 telde de buurt Oud-Assendorp 4.200 inwoners. In 2016 is het aantal gestegen tot 4.275 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 75 (1,79%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2015) is 85 (2,03%). Het aantal van 4.275 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 4.075 inwoners. Dit is een daling van 200 (-4,68%) ten opzichte van 2016, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -10 (-0,24%). Het aantal van 4.075 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 4.220 inwoners in de buurt Oud-Assendorp.

Over de buurt Oud-Assendorp

Buurt Oud-Assendorp heeft afgerond een totale oppervlakte van 41 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.133 adressen per km2. Er wonen 2.475 huishoudens in de buurt Oud-Assendorp. Postcode 8012 is de meest voorkomende postcode in de buurt Oud-Assendorp. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Zwolle.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Oud-Assendorp
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Assendorp met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Wezenlanden, 2: Stationsbuurt, 3: Oud-Assendorp, 4: Hanzeland, 5: Nieuw-Assendorp, 6: Pierik, 7: Bedrijventerrein Marslanden-Noord.

Woningkenmerken
Er zijn 2.131 woningen in de buurt Oud-Assendorp.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zwolle in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Oud-Assendorp was €297.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Oud-Assendorp.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oud-Assendorp:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Oud-Assendorp% verschil
2023€297.00016%
2022€255.00011%
2021€230.0008%
2020€213.0008,1%
2019€197.0005,9%
2018€186.0006,3%
2017€175.0003,55%
2016€169.0001,81%
2015€166.0003,11%
2014€161.000-5,3%
2013€170.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Oud-Assendorp is met €127.000 gestegen van €170.000 in 2013 tot €297.000 in 2023 (dat is een stijging van 75%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.700 (5,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Zwolle.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Oud-Assendorp met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Zwolle.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Oud-Assendorp is €297.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 8% en er zijn 2.131 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Zwolle (geel), 16 wijken (oranje) en 70 buurten (blauw). De buurt Oud-Assendorp wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Oud-Assendorp: er zijn 1.090 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Oud-Assendorp.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.311 totaal in de buurt Oud-Assendorp

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Oud-Assendorp telt in totaal 2.311 adressen, met 2.309 verblijfsobjecten en 2 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Oud-Assendorp liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Zwolle
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Oud-Assendorp zijn er 2.151 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Oud-Assendorp.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 740 panden uit de bouwperiode 1900-1925 in de buurt Oud-Assendorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Oud-Assendorp. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Oud-Assendorp

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Oud-Assendorp. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Oud-Assendorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zwolle bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Oud-Assendorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Oud-Assendorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Oud-Assendorp per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oud-Assendorp:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.500270450
20223.500216359
20213.525210350
20203.530218362
20193.555206344
20183.560197328
20173.675184306
20163.790182303
20153.705182303
20143.756174290
20133.738173289

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Oud-Assendorp als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 6,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 11% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 4,12% en herkomst van buiten Europa: 6,9%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Zwolle naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Oud-Assendorp
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Oud-Assendorp in 2022 zijn Westers (305 inwoners) en Overig (140 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Oud-Assendorp: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Oud-Assendorp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Oud-Assendorp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zwolle:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zwolle. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Oud-Assendorp zijn F (614 adressen) en G (497 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Oud-Assendorp. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel F komt het meeste voor in de buurt Oud-Assendorp: 614 adressen hebben energielabel F. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zwolle bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 15 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Oud-Assendorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Oud-Assendorp. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Oud-Assendorp vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Oud-Assendorp.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Oud-Assendorp voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Oud-Assendorp ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Oud-Assendorp

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Oud-Assendorp. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Oud-Assendorp. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Zwolle.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Oud-Assendorp.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 196 stembureaus in de gemeente Zwolle en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zwolle. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zwolle.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Oud-Assendorp.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Assendorp (Oud-Assendorp is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Assendorp is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Oud-Assendorp is €30.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.100. Buurt Oud-Assendorp telt 3.500 inkomensontvangers op 4.220 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,3% procent van de huishoudens in buurt Oud-Assendorp heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Assendorp (Oud-Assendorp is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Assendorp is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (690 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Oud-Assendorp (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Oud-Assendorp zijn in totaal 690 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 690 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 695 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Oud-Assendorp. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Oud-Assendorp
Er zijn 33 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Oud-Assendorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Oud-Assendorp op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 33 elektrische auto’s in de buurt Oud-Assendorp. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Oud-Assendorp die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.520 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Oud-Assendorp in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oud-Assendorp geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.949 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Oud-Assendorp (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.490 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Oud-Assendorp in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oud-Assendorp geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Oud-Assendorp. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 267 misdrijven in de buurt Oud-Assendorp geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Oud-Assendorp, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Oud-Assendorp zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.788 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Oud-Assendorp 267 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Oud-Assendorp in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (49 delicten) en Winkeldiefstal (43 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Oud-Assendorp.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 16 misdrijven in de buurt Oud-Assendorp geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Oud-Assendorp met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Oud-Assendorp over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zwolle.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 34,83 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Oud-Assendorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Oud-Assendorp.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Oud-Assendorp. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Oud-Assendorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Oud-Assendorp.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Oud-Assendorp genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Oud-Assendorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Oud-Assendorp.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Oud-Assendorp. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oud-Assendorp geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud-Assendorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud-Assendorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
58% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oud-Assendorp heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud-Assendorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud-Assendorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
61% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oud-Assendorp gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud-Assendorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud-Assendorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oud-Assendorp heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud-Assendorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud-Assendorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
32% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oud-Assendorp heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud-Assendorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud-Assendorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oud-Assendorp heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud-Assendorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud-Assendorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oud-Assendorp voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud-Assendorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud-Assendorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oud-Assendorp heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud-Assendorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud-Assendorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
29% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oud-Assendorp doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud-Assendorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud-Assendorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Oud-Assendorp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal690Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie40Aantal2023
G+I Handel en horeca105Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie55Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed30Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening160Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg155Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten150Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.220Aantal2023
Mannen1.995Aantal2023
Vrouwen2.225Aantal2023
0 tot 15 jaar530Aantal2023
15 tot 25 jaar870Aantal2023
25 tot 45 jaar1.615Aantal2023
45 tot 65 jaar865Aantal2023
65 jaar of ouder335Aantal2023
Ongehuwd3.010Aantal2023
Gehuwd850Aantal2023
Gescheiden290Aantal2023
Verweduwd75Aantal2023
Geboorte totaal50Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid10.293Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag450Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.400Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.710Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura65Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6%Percentage2022
WMO cliënten225Aantal2022
WMO cliënten relatief55Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.210Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.460Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.010Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning990Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel138Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel833Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.340Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++9Aantal2024
Energielabels A+10Aantal2024
Energielabels A266Aantal2024
Energielabels B150Aantal2024
Energielabels C293Aantal2024
Energielabels D153Aantal2024
Energielabels E179Aantal2024
Energielabels F614Aantal2024
Energielabels G497Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn34%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker12%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht55%percentage2020
Overgewicht41%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker24%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn58%percentage2020
Wekelijkse sporters58%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk61%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk54%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam32%percentage2020
Sociaal eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger10%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)27%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)22%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid84%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid25%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie55%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.475Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.495Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen545Aantal2023
Huishoudens met kinderen440Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen54%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,7%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,3%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€26x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand100Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO170Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW280Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.500Aantal2023
Herkomst buiten Nederland720Aantal2023
Herkomst Europa270Aantal2023
Herkomst buiten Europa450Aantal2023
Geboren in Nederland3.505Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa100Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa215Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa170Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa235Aantal2023
Autochtoon3.500Aantal2022
Westers totaal305Aantal2022
Niet-westers totaal270Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname40Aantal2022
Turkije50Aantal2022
Overig niet-westers140Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal147Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven28Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting29Aantal2023
Verkeersovertredingen25Aantal2023
Vernieling27Aantal2023
Overige misdrijven11Aantal2023
Totaal misdrijven267Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km66Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km92Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km41Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km64Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km80Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km18Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km130Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km148Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km9,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km57Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km56Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand34,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01931310Code2023
RegionaamOud-AssendorpNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode01931310Code2023
Oppervlakte totaal41Aantal hectaren2023
Oppervlakte land41Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.133Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.311Aantal2024
Adressen met postcode2.310Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.151Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie26Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie5Aantal2024
Adressen met industriefunctie12Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie12Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie91Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie31Aantal2024
Verblijfsobjecten2.309Aantal2024
Ligplaatsen2Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.649Aantal2024
Adressen met pand2.284Aantal2024
Percelen met adres1.563Aantal2024
Adressen met perceel2.311Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.311Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.151Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900601Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925740Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950136Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197011Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198019Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199091Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200017Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201019Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20207Aantal2024
Panden met adres 2020 en later8Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900716Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925919Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950196Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970124Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198020Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990166Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200086Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201032Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202017Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later8Aantal2024
Postcodegebied8011JA-8012XZNaam2024
Meest voorkomende postcode8012Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode89%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade11Aantal2022
Verkeersongevallen totaal15Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.455Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.140Aantal2023
Personenautos - overige brandstof320Aantal2023
Personenautos per huishouden0,59Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte3.549Aantal2023
Motorfietsen130Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.131Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€297.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning63%Percentage2023
Percentage meergezinswoning37%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen50%Percentage2023
Huurwoningen totaal49%Percentage2023
In bezit woningcorporatie18%Percentage2023
In bezit overige verhuurders32%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200098%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2023
Appartement741Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.090Aantal2024
Hoekwoning291Aantal2024
Tweeonder1kap18Aantal2024
Vrijstaande woning11Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.158Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zwolle. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Oud-Assendorp: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Oud-Assendorp
Tabel met 2.311 adressen in de buurt Oud-Assendorp.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Oud-Assendorp. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Zwolle.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achter de Hoven2 t/m 948012XZZwolle49
Assendorperdijk2 t/m 1488012EH t/m 8012EJZwolle147
Assendorperplein1 t/m 178012TWZwolle48
Assendorperstraat2 t/m 1388011KA t/m 8012DJZwolle188
Bartjensstraat1 t/m 198012TGZwolle32
Bloemstraat1 t/m 228012VNZwolle23
Blokstraat1 t/m 538012AW t/m 8012AZZwolle49
Celestraat1 t/m 478012TT t/m 8012TVZwolle43
Coetsstraat1 t/m 658012VB t/m 8012VDZwolle67
Commissiestraat3 t/m 298012DT t/m 8012DVZwolle28
Deventerstraatweg1 t/m 1498012AA t/m 8012AHZwolle103
Eendrachtstraat1 t/m 958012VV t/m 8012VZZwolle99
Eerste Weidjesstraat1 t/m 388012WVZwolle35
Eigenhaardstraat2 t/m 588012VE t/m 8012VHZwolle56
Enkstraat2 t/m 778011JS t/m 8012VAZwolle67
Groenestraat1 t/m 748012VJ t/m 8012VMZwolle83
Groeneweg1 t/m 1948012AJ t/m 8012ATZwolle160
Groot Wezenland2 t/m 698011JV t/m 8011JXZwolle18
Klaasboerstraat2 t/m 398012DP t/m 8012DRZwolle33
Lindestraat1 t/m 888012VP t/m 8012VTZwolle99
Luttenbergstraat48012EEZwolle1
Molendwarsstraat1 t/m 418012TR t/m 8012TSZwolle33
Molenweg1 t/m 2418012WB t/m 8012WRZwolle215
Resedastraat1 t/m 238012DSZwolle22
Rozenstraat1 t/m 178012DWZwolle9
Sallandstraat1 t/m 328012XA t/m 8012XBZwolle30
Spoorstraat1 t/m 298012AVZwolle23
Tweede Weidjesstraat1 t/m 288012WXZwolle17
Van Ittersumdwarsstraat1 t/m 148012TPZwolle9
Van Ittersumhof1 t/m 338011JMZwolle22
Van Ittersumstraat1 t/m 1588011JN t/m 8012TNZwolle178
Van Karnebeekstraat1 t/m 1258011JA t/m 8011JEZwolle104
Van der Laenstraat1 t/m 1808012TA t/m 8012TEZwolle128
Verenigingstraat2 t/m 818012BA t/m 8012BDZwolle75
Wagenmakerstraat1 t/m 218011JRZwolle17
Windesheimstraat18012WZZwolle1

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 36 openbare ruimtes en 2.311 adressen in de buurt Oud-Assendorp. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Zwolle
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Oud-Assendorp. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Oud-Assendorp ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek8011262
Postcode numeriek80122048
WoonkernZwolle2311
WoonplaatsZwolle2311
WijkAssendorp2311
GemeenteZwolle2311
StadsdeelMidden2311
ProvincieOverijssel2311
WaterschapWaterschap Drents Overijsselse Delta2311
LandNederland2311

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Oud-Assendorp ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Oud-Assendorp dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Oud-Assendorp ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Oud-Assendorp en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven