Statistieken buurt Paauwenburg West

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Paauwenburg West. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Paauwenburg West. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Paauwenburg West telt 2.080 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Paauwenburg West.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Paauwenburg West:

JaarAantal inwoners de buurt Paauwenburg West% verschil
20232.080-0,24%
20222.0850,24%
20212.0800,97%
20202.0600,49%
20192.0500,99%
20182.030-1,22%
20172.055-0,24%
20162.0600%
20152.0600,24%
20142.055-0,96%
20132.075geen data

Het aantal inwoners in de buurt Paauwenburg West is met 5 personen toegenomen van 2.075 personen in 2013 tot 2.080 personen in 2023 (dat is een toename van 0,24%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 0 personen (0,03%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Vlissingen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Paauwenburg West:

In 2013 waren er 2.075 inwoners in de buurt Paauwenburg West. In 2018 is het aantal gedaald tot 2.030 personen. Dit is een daling van 45 (-2,17%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2017) is het verschil -25 (-1,22%). Het aantal van 2.030 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 2.085 personen. De stijging ten opzichte van 2018 is 55 (2,71%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 5 (0,24%). Het aantal van 2.085 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Paauwenburg West 2.080 inwoners.

Over de buurt Paauwenburg West

Buurt Paauwenburg West heeft afgerond een totale oppervlakte van 80 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.028 adressen per km2. Er wonen 890 huishoudens in de buurt Paauwenburg West. Postcode 4384 is de meest voorkomende postcode in de buurt Paauwenburg West. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Vlissingen.

De naam van deze buurt veranderde van Paauwenburg-West in 2015 naar Paauwenburg West in 2016.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Paauwenburg West
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Paauwenburg - Westduin met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Paauwenburg Noordoost, 2: Paauwenburg West, 3: Paauwenburg Zuidoost, 4: Westduin.

Woningkenmerken
Er zijn 899 woningen in de buurt Paauwenburg West.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Vlissingen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Paauwenburg West was €401.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Paauwenburg West.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Paauwenburg West:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Paauwenburg West% verschil
2023€401.00015%
2022€348.0009,1%
2021€319.0008,1%
2020€295.0006,5%
2019€277.0006,1%
2018€261.0002,76%
2017€254.0001,20%
2016€251.0000,80%
2015€249.000-2,35%
2014€255.000-7,9%
2013€277.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Paauwenburg West is met €124.000 gestegen van €277.000 in 2013 tot €401.000 in 2023 (dat is een toename van 45%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.400 (3,95%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Vlissingen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Paauwenburg West is €401.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 31% en er zijn 899 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zeeland (bruin), gemeente Vlissingen (geel), 3 woonplaatsen (groen), 7 wijken (oranje) en 38 buurten (blauw). De buurt Paauwenburg West wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Paauwenburg West: er zijn 266 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Paauwenburg West.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 997 totaal in de buurt Paauwenburg West

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Paauwenburg West telt in totaal 997 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Paauwenburg West liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Vlissingen
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Paauwenburg West zijn er 898 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Paauwenburg West.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 480 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Paauwenburg West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Paauwenburg West. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Paauwenburg West

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Paauwenburg West. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Paauwenburg West


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Vlissingen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Paauwenburg West


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Paauwenburg West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Paauwenburg West per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Paauwenburg West:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.750165170
20221.780150155
20211.775150155
20201.765145150
20191.775135140
20181.775126129
20171.805123127
20161.810123127
20151.815121124
20141.808122125
20131.826123126

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Paauwenburg West als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 7,9% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,2% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 5,9% en herkomst van buiten Europa: 6,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Vlissingen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Paauwenburg West
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Paauwenburg West in 2022 zijn Westers (205 inwoners) en Overig (60 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Paauwenburg West: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Paauwenburg West.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Paauwenburg West. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Vlissingen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Vlissingen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Paauwenburg West zijn C (398 adressen) en D (282 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Paauwenburg West. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Paauwenburg West: 398 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Vlissingen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 4 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Paauwenburg West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Paauwenburg West. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Paauwenburg West vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Paauwenburg West.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Paauwenburg West voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Paauwenburg West ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Hal Theo Thijssenschool in Vlissingen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Hal Theo Thijssenschool in Vlissingen is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Paauwenburg West. Stembureau Hal Theo Thijssenschool in Vlissingen is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Paauwenburg West ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Vlissingen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Hal Theo Thijssenschool in Vlissingen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Hal Theo Thijssenschool in Vlissingen stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 73 stembureaus in de gemeente Vlissingen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Vlissingen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Vlissingen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Paauwenburg West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Vlissingen: Paauwenburg West is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Paauwenburg West is €34.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €41.600. Buurt Paauwenburg West telt 1.700 inkomensontvangers op 2.080 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
0,90% procent van de huishoudens in buurt Paauwenburg West heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Vlissingen: Paauwenburg West is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (185 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Paauwenburg West (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Paauwenburg West zijn in totaal 185 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 185 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 180 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Paauwenburg West. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Paauwenburg West
Er zijn 18 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Paauwenburg West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Paauwenburg West op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 18 elektrische auto’s in de buurt Paauwenburg West. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Paauwenburg West die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 995 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Paauwenburg West in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Paauwenburg West geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.208 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Paauwenburg West (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 910 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Paauwenburg West in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Paauwenburg West geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Paauwenburg West. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 33 misdrijven in de buurt Paauwenburg West geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Paauwenburg West, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Paauwenburg West zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 480 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Paauwenburg West 33 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Paauwenburg West in 2023 zijn Horizontale fraude (9 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (8 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Paauwenburg West.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 3 misdrijven in de buurt Paauwenburg West geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Paauwenburg West met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Paauwenburg West over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Vlissingen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,73 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Paauwenburg West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Paauwenburg West.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Paauwenburg West. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Paauwenburg West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Paauwenburg West.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Paauwenburg West genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Paauwenburg West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Paauwenburg West.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
76% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Paauwenburg West ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Paauwenburg West per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Paauwenburg West geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Paauwenburg West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Paauwenburg West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Paauwenburg West.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Paauwenburg West voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal185Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie10Aantal2023
G+I Handel en horeca15Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening55Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg40Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.080Aantal2023
Mannen1.035Aantal2023
Vrouwen1.045Aantal2023
0 tot 15 jaar285Aantal2023
15 tot 25 jaar210Aantal2023
25 tot 45 jaar345Aantal2023
45 tot 65 jaar600Aantal2023
65 jaar of ouder635Aantal2023
Ongehuwd715Aantal2023
Gehuwd1.105Aantal2023
Gescheiden125Aantal2023
Verweduwd130Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.600Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag230Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar660Aantal2022
Opleidingsniveau hoog600Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,8%Percentage2022
WMO cliënten110Aantal2022
WMO cliënten relatief53Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.610Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.310Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.440Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.310Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel100Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel471Aantal2024
Adressen met definitief energielabel426Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A55Aantal2024
Energielabels B101Aantal2024
Energielabels C398Aantal2024
Energielabels D282Aantal2024
Energielabels E24Aantal2024
Energielabels F33Aantal2024
Energielabels G4Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker11%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2022
Drinker82%percentage2022
Zware drinker7%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht53%percentage2022
Ernstig overgewicht14%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn59%percentage2022
Wekelijkse sporters52%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2022
Lopen naar school of werk13%percentage2022
Fietsen naar school of werk45%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam23%percentage2022
Sociaal eenzaam33%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun3%percentage2022
Vrijwilligerswerk30%percentage2022
Mantelzorger17%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2022
Psychische klachten14%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht12%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht55%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden7%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal890Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens220Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen370Aantal2023
Huishoudens met kinderen305Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.400Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen26%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar41%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen15%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen29%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,00%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum0,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum1,20%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum1,40%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€339x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO60Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW580Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.750Aantal2023
Herkomst buiten Nederland335Aantal2023
Herkomst Europa165Aantal2023
Herkomst buiten Europa170Aantal2023
Geboren in Nederland1.745Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa90Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa90Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa80Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa80Aantal2023
Autochtoon1.780Aantal2022
Westers totaal205Aantal2022
Niet-westers totaal100Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers60Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal14Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting10Aantal2023
Verkeersovertredingen1Aantal2023
Vernieling2Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven33Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km51Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km60Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km20,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km45Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km84Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand104,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km9Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07180301Code2023
RegionaamPaauwenburg WestNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07180301Code2023
Oppervlakte totaal80Aantal hectaren2023
Oppervlakte land80Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.028Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal997Aantal2024
Adressen met postcode901Aantal2024
Adressen met woonfunctie898Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie0Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie0Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie96Aantal2024
Verblijfsobjecten997Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres982Aantal2024
Adressen met pand994Aantal2024
Percelen met adres970Aantal2024
Adressen met perceel997Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom996Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom897Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970480Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980417Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199016Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200059Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20208Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970492Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980417Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199016Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200059Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20102Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20208Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied4384JA-4384NPNaam2024
Meest voorkomende postcode4384Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal4Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.185Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine970Aantal2023
Personenautos - overige brandstof215Aantal2023
Personenautos per huishouden1,33Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.481Aantal2023
Motorfietsen130Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad899Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€401.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning99%Percentage2023
Percentage meergezinswoning1%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen97%Percentage2023
Huurwoningen totaal3%Percentage2023
In bezit woningcorporatie1%Percentage2023
In bezit overige verhuurders3%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200099%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2023
Appartement12Aantal2024
Tussen of geschakelde woning261Aantal2024
Hoekwoning133Aantal2024
Tweeonder1kap226Aantal2024
Vrijstaande woning266Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.99Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Vlissingen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Paauwenburg West: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Paauwenburg West
Tabel met 997 adressen in de buurt Paauwenburg West.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Paauwenburg West. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Vlissingen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Albert van Dalsumlaan2 t/m 364384JVVlissingen27
Bachlaan2 t/m 464384LR t/m 4384LSVlissingen20
Bizetlaan1 t/m 254384KP t/m 4384KRVlissingen22
Boksweg14384NPVlissingen1
Brahmslaan1 t/m 154384LPVlissingen8
Burgemeester van Woelderenlaan56 t/m 924384LT t/m 4384LVVlissingen17
Chopinlaan2 t/m 1394384JG t/m 4384KZVlissingen48
Chopinpad--Vlissingen0
Cort van der Lindenlaan1 t/m 264384KH t/m 4384KJVlissingen18
De Kempenaerstraat2 t/m 504384KA t/m 4384KBVlissingen48
De Mey van Streefkerklaan1 t/m 274384KK t/m 4384KLVlissingen22
De Savornin Lohmanlaan3 t/m 1004384KC t/m 4384KSVlissingen40
De Visserstraat1 t/m 314384JS t/m 4384JTVlissingen31
Debussylaan--Vlissingen0
Fie Carelsenlaan4 t/m 144384JWVlissingen6
Francklaan14384LHVlissingen1
Goeman Borgesiusstraat1 t/m 1054384JL t/m 4384JRVlissingen119
Grieglaan2 t/m 244384MCVlissingen27
Haydnlaan1 t/m 124384KVVlissingen9
Leharlaan2 t/m 114384MDVlissingen7
Lisztlaan1 t/m 194384KMVlissingen15
Mendelssohnlaan1 t/m 434384MN t/m 4384MPVlissingen38
Mozartlaan1 t/m 214384KTVlissingen16
Offenbachlaan1 t/m 814384ME t/m 4384MJVlissingen69
Offenbachpad--Vlissingen0
Paauwenburgweg1 t/m 1414384JA t/m 4384JEVlissingen71
Puccinilaan1 t/m 424384MK t/m 4384MLVlissingen29
Rossinilaan1 t/m 574384MA t/m 4384MBVlissingen44
Rossinipad--Vlissingen0
Schubertlaan2 t/m 474384LL t/m 4384LNVlissingen37
Schumannlaan1 t/m 34384LAVlissingen2
Strausslaan--Vlissingen0
Sweelincklaantje24384KWVlissingen1
Talmalaan1 t/m 354384KE t/m 4384KGVlissingen47
Van Beethovenlaan1 t/m 124384KNVlissingen6
Verdilaan1 t/m 1024384LB t/m 4384LGVlissingen98
Wagnerlaan1 t/m 384384LJ t/m 4384LKVlissingen53

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 37 openbare ruimtes en 997 adressen in de buurt Paauwenburg West. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Vlissingen
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Paauwenburg West. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Paauwenburg West ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek4384901
WoonkernVlissingen996
WoonplaatsVlissingen1002
WijkPaauwenburg - Westduin1002
GemeenteVlissingen1002
ProvincieZeeland1002
WaterschapWaterschap Scheldestromen1002
LandNederland1002

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Paauwenburg West ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Paauwenburg West dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Paauwenburg West ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Paauwenburg West en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven