Statistieken buurt Rozenburg

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Rozenburg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Rozenburg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Rozenburg telt 12.460 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Rozenburg.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Rozenburg:

JaarAantal inwoners de buurt Rozenburg% verschil
202312.4600,04%
202212.455-0,32%
202112.495-0,16%
202012.5150,04%
201912.5100,72%
201812.4200,44%
201712.365-0,44%
201612.4200,32%
201512.3800,08%
201412.370-0,36%
201312.415geen data

De bevolking van de buurt Rozenburg is met 45 inwoners gegroeid van 12.415 inwoners in 2013 tot 12.460 inwoners in 2023 (dat is een toename van 0,36%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 4 inwoners (0,04%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Rotterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Rozenburg:

In 2013 telde de buurt Rozenburg 12.415 inwoners. In 2017 is het aantal gedaald tot 12.365 inwoners. Dit is een daling van 50 (-0,40%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -55 (-0,44%). Het aantal van 12.365 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 12.515 inwoners. De stijging ten opzichte van 2017 is 150 (1,21%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 5 (0,04%). Het aantal van 12.515 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 12.460 inwoners in de buurt Rozenburg.

Over de buurt Rozenburg

Buurt Rozenburg heeft afgerond een totale oppervlakte van 411 hectare, waarvan 324 land en 87 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.212 adressen per km2. Er wonen 5.655 huishoudens in de buurt Rozenburg. Postcode 3181 is de meest voorkomende postcode in de buurt Rozenburg. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Rotterdam. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Rozenburg: Calandpark, De Landtong en Boulevard.

De naam Rozenburg wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Rozenburg en voor de wijk Rozenburg. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Rozenburg
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Rozenburg met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Noordzeeweg, 2: Rozenburg.

Woningkenmerken
Er zijn 5.811 woningen in de buurt Rozenburg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Rozenburg was €265.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Rozenburg.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Rozenburg:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Rozenburg% verschil
2023€265.00015%
2022€230.00012%
2021€206.00010%
2020€187.00011%
2019€169.0003,68%
2018€163.0003,16%
2017€158.0002,60%
2016€154.0000,65%
2015€153.000-1,92%
2014€156.000-6,6%
2013€167.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Rozenburg is met €98.000 gestegen van €167.000 in 2013 tot €265.000 in 2023 (dat is een stijging van 59%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.800 (4,93%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Rotterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Rozenburg met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Rotterdam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Rozenburg is €265.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 5.811 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Rotterdam (geel), 6 woonplaatsen (groen) en wijk Rozenburg (oranje). De buurt Rozenburg wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Rozenburg: er zijn 2.526 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Rozenburg.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 6.903 totaal in de buurt Rozenburg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Rozenburg telt in totaal 6.903 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Rozenburg liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rotterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Rozenburg zijn er 5.900 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Rozenburg.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.769 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Rozenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Rozenburg. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Rozenburg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Rozenburg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Rozenburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Rozenburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Rozenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Rozenburg per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Rozenburg:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20239.1001.2952.060
20229.3101.2141.931
20219.4601.1711.864
20209.6151.1191.781
20199.7051.0831.722
20189.7251.0401.655
20179.7809981.587
20169.9259631.532
20159.9809261.474
201410.0209071.443
201310.0569111.448

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Rozenburg als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 73%, herkomst uit Europese landen: 10% en herkomst uit landen buiten Europa: 17% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europa: 7,3% en herkomst van buiten Europa: 12%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rotterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Rozenburg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Rozenburg in 2022 zijn Westers (1.495 inwoners) en Overig (660 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Rozenburg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Rozenburg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Rozenburg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Rozenburg zijn C (2.419 adressen) en A (1.431 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Rozenburg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Rozenburg: 2.419 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 35 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Rozenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Rozenburg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Rozenburg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Rozenburg.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Rozenburg voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Rozenburg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Rozenburg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 9 stembureaus in de buurt Rozenburg. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 9 stembureaus in de buurt Rozenburg. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Rotterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 9 stembureaus in de buurt Rozenburg.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 824 stembureaus in de gemeente Rotterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Rozenburg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Rozenburg (Rozenburg is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Rozenburg is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Rozenburg is €29.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.100. Buurt Rozenburg telt 10.000 inkomensontvangers op 12.460 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,9% procent van de huishoudens in buurt Rozenburg heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Rozenburg (Rozenburg is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Rozenburg is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (920 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Rozenburg (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Rozenburg zijn in totaal 920 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Rozenburg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Rozenburg
Er zijn 123 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Rozenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Rozenburg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 123 elektrische auto’s in de buurt Rozenburg. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Rozenburg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 6.771 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Rozenburg in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Rozenburg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 8.314 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Rozenburg (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 6.124 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Rozenburg in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Rozenburg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Rozenburg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 434 misdrijven in de buurt Rozenburg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Rozenburg, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Rozenburg zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 5.338 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Rozenburg 434 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Rozenburg in 2023 zijn Horizontale fraude (70 delicten) en Ongevallen (weg) (70 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Rozenburg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 26 misdrijven in de buurt Rozenburg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Rozenburg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Rozenburg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,23 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Rozenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Rozenburg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Rozenburg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Rozenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Rozenburg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Rozenburg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Rozenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Rozenburg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Rozenburg. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Rozenburg geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Rozenburg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Rozenburg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
65% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Rozenburg heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Rozenburg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Rozenburg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
49% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Rozenburg sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Rozenburg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Rozenburg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Rozenburg heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Rozenburg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Rozenburg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Rozenburg heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Rozenburg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Rozenburg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
49% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Rozenburg heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Rozenburg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Rozenburg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
50% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Rozenburg voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Rozenburg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Rozenburg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Rozenburg heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Rozenburg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Rozenburg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Rozenburg doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Rozenburg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Rozenburg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Rozenburg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal920Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2023
B-F Nijverheid en energie195Aantal2023
G+I Handel en horeca165Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie60Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed45Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening155Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg175Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten110Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners12.460Aantal2023
Mannen6.140Aantal2023
Vrouwen6.315Aantal2023
0 tot 15 jaar1.990Aantal2023
15 tot 25 jaar1.360Aantal2023
25 tot 45 jaar2.880Aantal2023
45 tot 65 jaar3.395Aantal2023
65 jaar of ouder2.830Aantal2023
Ongehuwd5.570Aantal2023
Gehuwd4.960Aantal2023
Gescheiden1.165Aantal2023
Verweduwd765Aantal2023
Geboorte totaal135Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal140Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.846Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.750Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar4.910Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.370Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura300Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,7%Percentage2022
WMO cliënten1.145Aantal2022
WMO cliënten relatief92Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.440Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.570Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.450Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning930Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel883Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.942Aantal2024
Adressen met definitief energielabel4.078Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++46Aantal2024
Energielabels A+++6Aantal2024
Energielabels A++7Aantal2024
Energielabels A+17Aantal2024
Energielabels A1.431Aantal2024
Energielabels B517Aantal2024
Energielabels C2.419Aantal2024
Energielabels D594Aantal2024
Energielabels E616Aantal2024
Energielabels F250Aantal2024
Energielabels G117Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2020
Drinker77%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht39%percentage2020
Overgewicht60%percentage2020
Ernstig overgewicht20%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2020
Wekelijkse sporters44%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk43%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk26%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam49%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2020
Emotioneel eenzaam30%percentage2020
Sociaal eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.655Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.970Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.685Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.995Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers90%Percentage2022
Percentage zelfstandigen10%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers10.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen38%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,9%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€95x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand310Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO450Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW100Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.590Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland9.100Aantal2023
Herkomst buiten Nederland3.355Aantal2023
Herkomst Europa1.295Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.060Aantal2023
Geboren in Nederland9.105Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa545Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.095Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa755Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa960Aantal2023
Autochtoon9.310Aantal2022
Westers totaal1.495Aantal2022
Niet-westers totaal1.650Aantal2022
Marokko95Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba360Aantal2022
Suriname245Aantal2022
Turkije300Aantal2022
Overig niet-westers660Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal115Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven60Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting78Aantal2023
Verkeersovertredingen99Aantal2023
Vernieling57Aantal2023
Overige misdrijven25Aantal2023
Totaal misdrijven434Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km77Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand10,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand15,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand20,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand21,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km51Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05992704Code2023
RegionaamRozenburgNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05992704Code2023
Oppervlakte totaal411Aantal hectaren2023
Oppervlakte land324Aantal hectaren2023
Oppervlakte water87Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.212Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.903Aantal2024
Adressen met postcode6.903Aantal2024
Adressen met woonfunctie5.900Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie35Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie42Aantal2024
Adressen met industriefunctie103Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie20Aantal2024
Adressen met logiesfunctie52Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie8Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie94Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie682Aantal2024
Verblijfsobjecten6.903Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres4.503Aantal2024
Adressen met pand6.893Aantal2024
Percelen met adres3.553Aantal2024
Adressen met perceel6.903Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom6.900Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom3Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom5.899Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190021Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192513Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950104Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.769Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.607Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990706Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200052Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010162Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202065Aantal2024
Panden met adres 2020 en later4Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190022Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192519Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950113Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.310Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.825Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990947Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200065Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010276Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020249Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later67Aantal2024
Postcodegebied3181AA-3181ZWNaam2024
Meest voorkomende postcode3181Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade12Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade23Aantal2022
Verkeersongevallen totaal35Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5.980Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine5.155Aantal2023
Personenautos - overige brandstof820Aantal2023
Personenautos per huishouden1,06Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.846Aantal2023
Motorfietsen515Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.811Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€265.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning66%Percentage2023
Percentage meergezinswoning34%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen55%Percentage2023
Huurwoningen totaal45%Percentage2023
In bezit woningcorporatie40%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200092%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2023
Appartement2.020Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.526Aantal2024
Hoekwoning988Aantal2024
Tweeonder1kap177Aantal2024
Vrijstaande woning189Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.003Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Rozenburg: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Rozenburg
Tabel met 6.903 adressen in de buurt Rozenburg.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Rozenburg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rotterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aalscholver1 t/m 173181TRRozenburg17
Abelenlaan1 t/m 1653181WB t/m 3181WHRozenburg159
Abrikozendreef1 t/m 113181PARozenburg6
Acacialaan2 t/m 463181BARozenburg32
Alkenburg1 t/m 213181SZRozenburg15
Amstelpad1 t/m 433181EARozenburg22
Amstelstraat1 t/m 1143181EB t/m 3181ECRozenburg63
Anemonelaan1 t/m 63181CARozenburg6
Anjerstraat--Rozenburg0
Appelgaarde1 t/m 643181PB t/m 3181PCRozenburg46
Bakboord1 t/m 203181KLRozenburg18
Balsemien1 t/m 73181RARozenburg4
Basilicum1 t/m 53181RBRozenburg4
Beatrixstraat1 t/m 193181GARozenburg21
Berkenhof1 t/m 123181BBRozenburg12
Bernhardstraat1 t/m 503181GBRozenburg37
Beukenlaan1 t/m 1273181XA t/m 3181XBRozenburg64
Blankenburg1 t/m 3183181BCRozenburg83
Blauwe Reiger1 t/m 293181KARozenburg29
Bloesemlaan1 t/m 633181RC t/m 3181RDRozenburg47
Bomendijk1 t/m 213181RERozenburg16
Bomenplaats--Rozenburg0
Bosseplaat1 t/m 2693181ZA t/m 3181ZGRozenburg227
Botlek--Rozenburg0
Botterhof1 t/m 213181NVRozenburg19
Boulevard1 t/m 433181BH t/m 3181NXRozenburg23
Bramenpad13181PXRozenburg1
Brink2 t/m 203181PDRozenburg10
Burgemeester Just de la Paisieresstraat2 t/m 293181VARozenburg13
Clematislaan1 t/m 223181CBRozenburg15
Dahliastraat1 t/m 553181WJ t/m 3181WKRozenburg36
De Blencken159 t/m 1933181ASRozenburg18
De Hazelaar2 t/m 103181AJRozenburg5
De Linde2 t/m 103181ACRozenburg5
De Meidoorn1 t/m 113181ASRozenburg6
De Plataan1 t/m 183181ABRozenburg16
De Ruijterstraat1 t/m 253181VGRozenburg26
Dennenhof1 t/m 123181BDRozenburg12
Dr. J.M. den Uylboulevard1 t/m 843181KKRozenburg84
Druivenhoek1 t/m 603181PKRozenburg34
Dwarspad1 t/m 163181HG t/m 3181HPRozenburg14
Dwarsweg1 t/m 443181HG t/m 3181HPRozenburg36
Eikenlaan2 t/m 823181AA t/m 3181BERozenburg47
Elzenlaan1 t/m 783181BGRozenburg72
Emmaplein1 t/m 253181HBRozenburg18
Emmastraat1 t/m 1163181GC t/m 3181GERozenburg105
Esdoornlaan2 t/m 2163181BH t/m 3181XHRozenburg112
Essendaal1 t/m 2013181AD t/m 3181AGRozenburg130
Fazantenpad1 t/m 153181SBRozenburg8
Frambozendreef2 t/m 163181PLRozenburg8
Frans Halsstraat1 t/m 353181HCRozenburg21
Frederik Hendrikstraat1 t/m 153181HDRozenburg20
Freesiastraat1 t/m 163181WLRozenburg12
Gaarde1 t/m 233181PMRozenburg12
Galjoen2 t/m 203181NPRozenburg10
Gangboord1 t/m 363181NKRozenburg20
Gladiolenlaan1 t/m 283181CCRozenburg25
Goudenregenstraat1 t/m 573181WN t/m 3181WPRozenburg38
Grote Stern2 t/m 2673181SC t/m 3181SXRozenburg115
Gruttostraat1 t/m 993181TA t/m 3181TCRozenburg92
Heereplaats1 t/m 333181RHRozenburg17
Hoogwerf--Rozenburg0
Hulsthof1 t/m 123181BJRozenburg12
IJsselpad1 t/m 333181ENRozenburg17
IJsselstraat1 t/m 1143181EP t/m 3181ERRozenburg64
Iependaal1 t/m 433181AHRozenburg32
Irenestraat1 t/m 283181GGRozenburg24
Irislaan1 t/m 313181CDRozenburg28
Jan Evertsenstraat1 t/m 113181VPRozenburg6
Jan Tooropstraat1 t/m 53181HERozenburg3
Jan van Goyenstraat1 t/m 73181HE t/m 3181HRRozenburg4
Juliana van Stolberglaan1 t/m 543181HHRozenburg40
Julianastraat1 t/m 693181GH t/m 3181GJRozenburg63
Kalishoek1 t/m 243181BPRozenburg23
Kamillenplaats1 t/m 273181RJRozenburg14
Kampanje1 t/m 453181KMRozenburg44
Karel Doormanstraat1 t/m 63181VBRozenburg4
Kastanjelaan1 t/m 473181BKRozenburg30
Keerweer1 t/m 513181PPRozenburg26
Kerkweg1 t/m 283181AKRozenburg20
Kersendreef1 t/m 93181PRRozenburg5
Kievitenburg1 t/m 133181SJRozenburg13
Klipperhof1 t/m 223181NTRozenburg21
Koninginnelaan2 t/m 1843181GKRozenburg99
Kooylandt1 t/m 173181AWRozenburg17
Korianderplaats2 t/m 283181RKRozenburg14
Korte Kruisweg1 t/m 53181JARozenburg5
Krokuslaan1 t/m 73181CKRozenburg5
Kruisbessendreef1 t/m 253181PSRozenburg23
Kruizemunt1 t/m 123181RLRozenburg12
Laan van Nieuw Blankenburg2 t/m 3803181AL t/m 3181DHRozenburg273
Laan van Nieuw Rozenburg1 t/m 423181VCRozenburg18
Langeplaat1 t/m 2673181ZH t/m 3181ZNRozenburg210
Leeuwerikenhof1 t/m 383181TDRozenburg34
Lekstraat1 t/m 1353181ED t/m 3181EGRozenburg87
Leliestraat1 t/m 203181WRRozenburg18
Lepelaarstraat1 t/m 993181TE t/m 3181THRozenburg106
Lijsterbeslaan1 t/m 393181BL t/m 3181BMRozenburg42
Loggerhof1 t/m 203181NSRozenburg20
Maasstraat1 t/m 633181EH t/m 3181EJRozenburg63
Magnoliastraat1 t/m 143181WSRozenburg11
Margrietstraat1 t/m 203181GLRozenburg20
Marijkeplein1 t/m 133181GMRozenburg13
Marijkestraat2 t/m 43181GPRozenburg10
Marjolein1 t/m 123181RMRozenburg9
Mauritsstraat1 t/m 303181HJRozenburg27
Meerkoet1 t/m 213181TPRozenburg20
Meerpaal1 t/m 763181NWRozenburg58
Meeuwensingel1 t/m 1153181SK t/m 3181SWRozenburg55
Meiendaal1 t/m 1573181AP t/m 3181ASRozenburg56
Merwedepad1 t/m 453181EKRozenburg23
Merwedestraat2 t/m 1143181EL t/m 3181EMRozenburg57
Mezenhof2 t/m 363181TJRozenburg18
Molenweg11 t/m 1673181AT t/m 3181AWRozenburg104
Morellendreef1 t/m 193181PTRozenburg10
Mw. J. Aschoff-Stiermanlaan1 t/m 1073181PM t/m 3181PNRozenburg55
Nachtegaallaan5 t/m 593181SLRozenburg40
Narcissenstraat1 t/m 533181WTRozenburg34
Nassaustraat1 t/m 33181VDRozenburg3
Nieuwe Maas1 t/m 413181EVRozenburg29
Nieuwe weg1 t/m 23181LJRozenburg2
Noordererf1 t/m 263181JBRozenburg26
Olmendaal3 t/m 133181AXRozenburg6
Oostererf1 t/m 223181JCRozenburg22
Oranjelaan1 t/m 583181HA t/m 3181HKRozenburg50
Palet1 t/m 383181HLRozenburg70
Perengaarde1 t/m 183181PVRozenburg10
Piet Heinstraat1 t/m 263181VERozenburg27
Plevierstraat1 t/m 993181TK t/m 3181TMRozenburg116
Prinsestraat5 t/m 213181SMRozenburg12
Promenade1 t/m 1043181NA t/m 3181NBRozenburg77
Prunuslaan1 t/m 323181BNRozenburg47
Raadhuisplein1 t/m 783181CE t/m 3181CGRozenburg62
Raadhuisstraat1 t/m 473181CH t/m 3181CJRozenburg34
Reede1 t/m 113181NNRozenburg6
Reigerhof1 t/m 683181KBRozenburg56
Rembrandtsingel1 t/m 2433181DJ t/m 3181DLRozenburg122
Renettengaarde1 t/m 293181PWRozenburg26
Rietgorslaan2 t/m 693181SNRozenburg58
Rivierenlaan2 t/m 1573181DM t/m 3181DSRozenburg133
Rozemarijn1 t/m 203181RNRozenburg15
Rozenstraat1 t/m 183181WVRozenburg15
Rubenslaan1 t/m 173181HMRozenburg18
Ruygeplaat1 t/m 2673181ZP t/m 3181ZWRozenburg226
Ruysdaelstraat1 t/m 1613181HN t/m 3181HRRozenburg99
Schanslaan1 t/m 53181GNRozenburg5
Scheur--Rozenburg0
Schoenerhof1 t/m 203181NRRozenburg20
Scholeksterstraat2 t/m 1043181SP t/m 3181STRozenburg76
Smalle Veer--Rozenburg0
Sparregat1 t/m 283181AZRozenburg14
Spinaker2 t/m 83181NLRozenburg4
Stuurboord1 t/m 373181NMRozenburg35
Tienmorgenseweg23181DTRozenburg2
Trompstraat3 t/m 223181VHRozenburg20
Tulpenstraat1 t/m 653181WX t/m 3181WZRozenburg48
Tussendeks--Rozenburg0
Verschansing1 t/m 743181NG t/m 3181NHRozenburg53
Vincent van Goghstraat1 t/m 243181VJRozenburg22
Vinkseweg1 t/m 313181HTRozenburg19
Volgerweg--Rozenburg0
Voorsteven2 t/m 323181NJRozenburg16
Waalstraat1 t/m 593181ES t/m 3181ETRozenburg62
Watersnip1 t/m 223181SP t/m 3181SRRozenburg17
Welgelegen1 t/m 883181DVRozenburg46
Westererf1 t/m 243181JDRozenburg24
Wethouder van Heldenstraat1 t/m 653181VK t/m 3181VLRozenburg62
Wilgensingel1 t/m 1033181XJ t/m 3181XKRozenburg52
Wilgentuinen1 t/m 603181NZRozenburg56
Wilhelminastraat1 t/m 483181VM t/m 3181VNRozenburg38
Willem de Zwijgerstraat1 t/m 433181HZRozenburg50
Zanddijk1 t/m 1483181HV t/m 3181HWRozenburg75
Zandweg1 t/m 163181HXRozenburg15
Zilverreiger3 t/m 103181KCRozenburg8
Zuidererf1 t/m 303181JERozenburg30
Zuidhoek1 t/m 603181JGRozenburg38
Zuidzijde4 t/m 353181JD t/m 3181LRRozenburg18
Zwaluwenhof1 t/m 383181TNRozenburg34
Zwanenburg1 t/m 103181SVRozenburg10
de Bieslook1 t/m 313181RGRozenburg16
de Bongerd1 t/m 273181PERozenburg21
de Heul2 t/m 203181PGRozenburg10
de Klei1 t/m 93181MBRozenburg5
de Krabbe2 t/m 123181MCRozenburg6
de Kroon1 t/m 223181MDRozenburg16
de Looi1 t/m 233181MERozenburg17
de Meent2 t/m 203181PHRozenburg10
de Noordbank1 t/m 563181MG t/m 3181MHRozenburg52
de Pette1 t/m 103181MJRozenburg10
de Wijngaard1 t/m 173181PJRozenburg9
de Zoom1 t/m 443181MKRozenburg36
van Ostadelaan2 t/m 283181HSRozenburg14
’t Want1 t/m 53181NERozenburg3

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 193 openbare ruimtes en 6.903 adressen in de buurt Rozenburg. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Rotterdam
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Rozenburg. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Rozenburg ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek31816903
WoonkernRozenburg6900
WoonplaatsRozenburg6911
WijkRozenburg6911
GemeenteRotterdam6911
ProvincieZuid-Holland6911
WaterschapWaterschap Hollandse Delta6911
LandNederland6911

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Rozenburg ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Rozenburg dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Rozenburg ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Rozenburg en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven