Statistieken buurt Ruinerwold

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Ruinerwold. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Ruinerwold. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Ruinerwold telt 2.525 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ruinerwold.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ruinerwold:

JaarAantal inwoners de buurt Ruinerwold% verschil
20232.525-0,20%
20222.5301,00%
20212.505-1,18%
20202.535-0,39%
20192.5453,04%
20182.470-0,20%
20172.475-0,40%
20162.4850,20%
20152.4800,61%
20142.465-1,60%
20132.505geen data

De bevolking van de buurt Ruinerwold is met 20 personen gegroeid van 2.505 personen in 2013 tot 2.525 personen in 2023 (dat is een groei van 0,80%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 2 personen (0,09%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente De Wolden.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Ruinerwold:

In 2013 waren er 2.505 inwoners in de buurt Ruinerwold. In 2014 is het aantal gedaald tot 2.465 personen. Dit is een daling van 40 (-1,60%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 2.465 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2019 is het aantal gestegen tot 2.545 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 80 (3,25%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 75 (3,04%). Het aantal van 2.545 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 2.525 inwoners in de buurt Ruinerwold.

Over de buurt Ruinerwold

Buurt Ruinerwold heeft afgerond een totale oppervlakte van 193 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 353 adressen per km2. Er wonen 1.080 huishoudens in de buurt Ruinerwold. Postcode 7961 is de meest voorkomende postcode in de buurt Ruinerwold. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente De Wolden. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Ruinerwold: Binnendijks, Stevens Vlakkje en Vlasland.

De naam Ruinerwold wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Ruinerwold en voor de wijk Ruinerwold. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Ruinerwold
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Ruinerwold met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Oosteinde-Buiten, 2: Oosteinde, 3: Ruinerwold-Buiten, 4: Ruinerwold, 5: Weerwille, 6: Haakswold, 7: Berghuizen.

Woningkenmerken
Er zijn 1.111 woningen in de buurt Ruinerwold.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente De Wolden in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Ruinerwold was €330.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Ruinerwold.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ruinerwold:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Ruinerwold% verschil
2023€330.00017%
2022€282.00011%
2021€254.0005,8%
2020€240.0005,7%
2019€227.0002,25%
2018€222.0000,45%
2017€221.0002,31%
2016€216.0000,93%
2015€214.000-1,83%
2014€218.000-5,6%
2013€231.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Ruinerwold is met €99.000 toegenomen van €231.000 in 2013 tot €330.000 in 2023 (dat is een stijging van 43%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.900 (3,81%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente De Wolden.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Ruinerwold met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente De Wolden.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Ruinerwold is €330.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 1.111 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Drenthe (bruin), gemeente De Wolden (geel), 13 woonplaatsen (groen), 14 wijken (oranje) en 37 buurten (blauw). De buurt Ruinerwold wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Ruinerwold: er zijn 392 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Ruinerwold.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.223 totaal in de buurt Ruinerwold

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Ruinerwold telt in totaal 1.223 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 98% van de adressen in buurt Ruinerwold ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen De Wolden
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Ruinerwold. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Ruinerwold. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Ruinerwold

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Ruinerwold. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Ruinerwold


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente De Wolden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Ruinerwold


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Ruinerwold.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Ruinerwold per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ruinerwold:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.36550110
20222.3904496
20212.3654496
20202.4054189
20192.4154189
20182.3553679
20172.3653476
20162.3853169
20152.3902862
20142.3912351
20132.4302352

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Ruinerwold als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europese landen: 1,98% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,36% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 97%, herkomst uit Europa: 0,92% en herkomst van buiten Europa: 2,08%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in De Wolden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Ruinerwold
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Ruinerwold in 2022 zijn Overig (65 inwoners) en Westers (60 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Ruinerwold: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Ruinerwold.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Ruinerwold. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente De Wolden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente De Wolden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Ruinerwold zijn C (344 adressen) en A (194 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Ruinerwold. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Ruinerwold: 344 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente De Wolden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 4 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Ruinerwold.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Ruinerwold. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Ruinerwold vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Ruinerwold.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Ruinerwold voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Ruinerwold ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Dorpshuis Buddingehof in Ruinerwold

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Dorpshuis Buddingehof in Ruinerwold is uitgebracht. Stembureau Dorpshuis Buddingehof in Ruinerwold was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Ruinerwold. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente De Wolden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Dorpshuis Buddingehof in Ruinerwold bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 21 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Ruinerwold stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 40 stembureaus in de gemeente De Wolden en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente De Wolden. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente De Wolden.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Ruinerwold.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in De Wolden: Ruinerwold is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Ruinerwold is €26.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.800. Buurt Ruinerwold telt 2.100 inkomensontvangers op 2.525 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,30% procent van de huishoudens in buurt Ruinerwold heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in De Wolden: Ruinerwold is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (250 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Ruinerwold (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Ruinerwold zijn in totaal 250 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Ruinerwold. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Ruinerwold
Er zijn 38 elektrische auto’s in maart 2024 in de buurt Ruinerwold.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Ruinerwold op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 38 elektrische auto’s in de buurt Ruinerwold. Dit is het totaal aantal in maart 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Ruinerwold die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.548 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Ruinerwold in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Ruinerwold geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.580 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Ruinerwold (in maart 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.565 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Ruinerwold in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Ruinerwold geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Ruinerwold. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 29 misdrijven in de buurt Ruinerwold geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Ruinerwold, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2022 tot en met februari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Ruinerwold zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 432 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Ruinerwold 29 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Ruinerwold in 2023 zijn Diefstal/inbraak woning (7 delicten) en Horizontale fraude (6 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Ruinerwold.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2024 zijn er 4 misdrijven in de buurt Ruinerwold geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Ruinerwold met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Ruinerwold over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente De Wolden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 4,36 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Ruinerwold.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Ruinerwold.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Ruinerwold. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Ruinerwold.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Ruinerwold.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Ruinerwold genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Ruinerwold.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Ruinerwold.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Ruinerwold. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ruinerwold geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ruinerwold. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ruinerwold is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ruinerwold heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ruinerwold. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ruinerwold is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ruinerwold voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ruinerwold. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ruinerwold is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ruinerwold heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ruinerwold. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ruinerwold is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ruinerwold heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ruinerwold. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ruinerwold is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
36% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ruinerwold heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ruinerwold. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ruinerwold is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
47% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ruinerwold voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ruinerwold. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ruinerwold is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ruinerwold heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ruinerwold. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ruinerwold is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
33% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ruinerwold doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ruinerwold. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ruinerwold is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Ruinerwold voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal250Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2023
B-F Nijverheid en energie30Aantal2023
G+I Handel en horeca45Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening50Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg50Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.525Aantal2023
Mannen1.255Aantal2023
Vrouwen1.270Aantal2023
0 tot 15 jaar395Aantal2023
15 tot 25 jaar300Aantal2023
25 tot 45 jaar500Aantal2023
45 tot 65 jaar715Aantal2023
65 jaar of ouder615Aantal2023
Ongehuwd1.105Aantal2023
Gehuwd1.085Aantal2023
Gescheiden155Aantal2023
Verweduwd175Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.308Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag480Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar980Aantal2022
Opleidingsniveau hoog360Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura55Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2022
WMO cliënten155Aantal2022
WMO cliënten relatief61Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.570Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.600Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.370Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel109Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel514Aantal2024
Adressen met definitief energielabel600Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++9Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A194Aantal2024
Energielabels B193Aantal2024
Energielabels C344Aantal2024
Energielabels D153Aantal2024
Energielabels E33Aantal2024
Energielabels F54Aantal2024
Energielabels G130Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters44%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk39%percentage2020
Lopen naar school of werk17%percentage2020
Fietsen naar school of werk30%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam24%percentage2020
Sociaal eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk32%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie35%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.080Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens340Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen375Aantal2023
Huishoudens met kinderen365Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.800Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen37%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€196x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO80Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW570Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.365Aantal2023
Herkomst buiten Nederland160Aantal2023
Herkomst Europa50Aantal2023
Herkomst buiten Europa110Aantal2023
Geboren in Nederland2.365Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa30Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa45Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa65Aantal2023
Autochtoon2.390Aantal2022
Westers totaal60Aantal2022
Niet-westers totaal80Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers65Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal11Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven3Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting7Aantal2023
Verkeersovertredingen5Aantal2023
Vernieling2Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven29Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km36Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand35,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand20Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand19Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand16Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km35Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU16901100Code2023
RegionaamRuinerwoldNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode16901100Code2023
Oppervlakte totaal193Aantal hectaren2023
Oppervlakte land193Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid353Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.223Aantal2024
Adressen met postcode1.222Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.122Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie18Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie3Aantal2024
Adressen met industriefunctie50Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie9Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie15Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie34Aantal2024
Verblijfsobjecten1.223Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.104Aantal2024
Adressen met pand1.223Aantal2024
Percelen met adres933Aantal2024
Adressen met perceel1.223Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.200Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom23Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.100Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom22Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190046Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192554Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195075Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970294Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980206Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990124Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000159Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201095Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202037Aantal2024
Panden met adres 2020 en later12Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190056Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192567Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195077Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970301Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980208Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990132Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000223Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010107Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202037Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later13Aantal2024
Postcodegebied7961AA-7961NWNaam2024
Meest voorkomende postcode7961Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal4Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.460Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.120Aantal2023
Personenautos - overige brandstof340Aantal2023
Personenautos per huishouden1,35Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte756Aantal2023
Motorfietsen170Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.111Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€330.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning90%Percentage2023
Percentage meergezinswoning10%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen71%Percentage2023
Huurwoningen totaal29%Percentage2023
In bezit woningcorporatie24%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200088%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2023
Appartement116Aantal2024
Tussen of geschakelde woning154Aantal2024
Hoekwoning150Aantal2024
Tweeonder1kap310Aantal2024
Vrijstaande woning392Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.101Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente De Wolden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Ruinerwold: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Ruinerwold
Tabel met 1.223 adressen in de buurt Ruinerwold.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Ruinerwold. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente De Wolden.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Bleekhof1 t/m 247961AWRuinerwold22
Blijdenstein1 t/m 97961LHRuinerwold8
Boekweitkamp2 t/m 727961AZRuinerwold37
Boeregroentje1 t/m 177961GHRuinerwold9
Boerpad1 t/m 27961LBRuinerwold7
Buddingepad--Ruinerwold0
Buddingerstraat3 t/m 507961CL t/m 7961CNRuinerwold37
Buitenhof1 t/m 227961DJRuinerwold22
Buitenhuizerweg1 t/m 57961LXRuinerwold5
Burgemeester Bosmaweg1 t/m 247961CW t/m 7961CXRuinerwold24
Burgemeester Brouwerstraat1 t/m 427961CG t/m 7961CHRuinerwold34
Burgemeester Buitenweg1 t/m 517961CP t/m 7961CSRuinerwold56
Burgemeester Nijsinghweg1 t/m 247961CT t/m 7961CVRuinerwold25
Burgemeester Schukkingstraat1 t/m 577961CA t/m 7961CCRuinerwold43
Commissaris De Vos van Steenwijkstraat1 t/m 357961CJ t/m 7961CKRuinerwold35
De Arke1 t/m 87961LJRuinerwold8
De Kosterij1 t/m 207961DERuinerwold18
Dijkhuizen1 t/m 1277961AE t/m 7961ANRuinerwold138
Dokter Larijweg1 t/m 557961NK t/m 7961NMRuinerwold56
Fazantlaan1 t/m 157961APRuinerwold15
Gieser Wildemans1 t/m 207961GDRuinerwold11
Gruttostraat1 t/m 477961BS t/m 7961BTRuinerwold42
Haakswold1 t/m 77961LCRuinerwold4
Havelterweg1 t/m 677961BC t/m 7961BGRuinerwold56
Hoge Akkers1 t/m 137961AA t/m 7961ARRuinerwold17
Kerkweg1 t/m 557961AA t/m 7961ADRuinerwold54
Keuterhoekweg1 t/m 37961NWRuinerwold3
Kievitstraat1 t/m 287961MA t/m 7961MBRuinerwold28
Kleipeer1 t/m 87961GCRuinerwold7
Leeuwerikstraat1 t/m 247961BVRuinerwold16
Lienkamp1 t/m 177961ASRuinerwold15
Mandehof2 t/m 87961ARRuinerwold4
Meerkoetlaan1 t/m 377961BW t/m 7961BZRuinerwold35
Mevrouw Gelinck-van Kerkwijkstraat1 t/m 347961CD t/m 7961CERuinerwold33
Mickelhorst1 t/m 277961DCRuinerwold27
Molenbergh1 t/m 247961AVRuinerwold44
Molenplein1 t/m 147961DHRuinerwold12
Munnikenland1 t/m 327961DGRuinerwold28
Patrijslaan1 t/m 337961BA t/m 7961BBRuinerwold27
Pieter Jochemswal1 t/m 307961DDRuinerwold21
Pondspeer1 t/m 137961GKRuinerwold11
Scholtieskamp1 t/m 267961DA t/m 7961DBRuinerwold21
Vorenwolde1 t/m 367961AT t/m 7961AXRuinerwold30
Welleman1 t/m 147961GLRuinerwold11
Westerweiden1 t/m 357961EARuinerwold27
Winterjan1 t/m 397961GA t/m 7961GBRuinerwold35
Zoete Brederode2 t/m 107961GGRuinerwold5

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 47 openbare ruimtes en 1.223 adressen in de buurt Ruinerwold. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Ruinerwold. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Ruinerwold ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek79611222
GehuchtKeuterhoek7
BuurtschapBuitenhuizen4
DeelkernBlijdenstein8
DeelkernDijkhuizen149
WoonkernRuinerwold1200
WoonplaatsRuinerwold1224
WijkRuinerwold1224
GemeenteDe Wolden1224
ProvincieDrenthe1224
WaterschapWaterschap Drents Overijsselse Delta1223
LandNederland1224

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Ruinerwold ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Ruinerwold dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Ruinerwold ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Ruinerwold en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven