Statistieken buurt Scharn

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Scharn. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Scharn. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Scharn telt 6.590 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Scharn.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Scharn:

JaarAantal inwoners de buurt Scharn% verschil
20236.5900,53%
20226.5550,46%
20216.5251,08%
20206.455-1,30%
20196.5400,46%
20186.5100,23%
20176.495-0,69%
20166.540-1,06%
20156.6100,15%
20146.600-1,49%
20136.700geen data

Het aantal inwoners in de buurt Scharn is met 110 personen afgenomen van 6.700 personen in 2013 tot 6.590 personen in 2023 (dat is een kleine daling van 1,64%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -11 personen (-0,16%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Maastricht.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Scharn:

In 2013 waren er 6.700 inwoners in de buurt Scharn. Het aantal van 6.700 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2020 is het aantal gedaald tot 6.455 personen. Dit is een daling van 245 (-3,66%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2019) is het verschil -85 (-1,30%). Het aantal van 6.455 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 6.590 inwoners in de buurt Scharn.

Over de buurt Scharn

Buurt Scharn heeft afgerond een totale oppervlakte van 368 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.581 adressen per km2. Er wonen 3.600 huishoudens in de buurt Scharn. Postcode 6226 is de meest voorkomende postcode in de buurt Scharn. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Maastricht.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Scharn
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Buitenwijk Oost met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Nazareth, 2: Limmel, 3: Amby, 4: Wittevrouwenveld, 5: Wyckerpoort, 6: Scharn, 7: Heugemerveld.

Woningkenmerken
Er zijn 3.273 woningen in de buurt Scharn.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Maastricht in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Scharn was €349.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Scharn.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Scharn:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Scharn% verschil
2023€349.00018%
2022€297.0005,3%
2021€282.0004,44%
2020€270.00012%
2019€241.000-2,43%
2018€247.0003,78%
2017€238.0003,03%
2016€231.0004,52%
2015€221.000-2,64%
2014€227.000-3,40%
2013€235.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Scharn is met €114.000 gestegen van €235.000 in 2013 tot €349.000 in 2023 (dat is een groei van 49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.400 (4,22%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Maastricht.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Scharn met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Maastricht.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Scharn is €349.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 3.273 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Maastricht (geel), 7 wijken (oranje) en 40 buurten (blauw). De buurt Scharn wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Scharn: er zijn 1.593 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Scharn.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.011 totaal in de buurt Scharn

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Scharn telt in totaal 4.011 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Scharn liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Maastricht
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Scharn zijn er 3.454 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Scharn.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 743 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Scharn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Scharn. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Scharn

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Scharn. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Scharn


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Maastricht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Scharn


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Scharn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Scharn per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Scharn:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234.4401.300845
20224.5351.224796
20214.6051.164756
20204.6501.094711
20194.7151.106719
20184.7601.061689
20174.8301.009656
20164.940970630
20154.980988642
20145.016960624
20135.159934607

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Scharn als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 67%, herkomst uit Europese landen: 20% en herkomst uit landen buiten Europa: 13% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 77%, herkomst uit Europa: 14% en herkomst van buiten Europa: 9,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Maastricht naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Scharn
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Scharn in 2022 zijn Westers (1.430 inwoners) en Overig (455 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Scharn: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Scharn.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Scharn. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Maastricht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Maastricht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Scharn zijn C (739 adressen) en B (621 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Scharn. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Scharn: 739 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Maastricht bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 36 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Scharn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Scharn. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Scharn vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Scharn.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Scharn voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Scharn ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Scharn

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Scharn. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Scharn. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Maastricht.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Scharn.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 115 stembureaus in de gemeente Maastricht en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Maastricht. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Maastricht.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Scharn.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Maastricht: Scharn is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Scharn is €34.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €41.100. Buurt Scharn telt 5.100 inkomensontvangers op 6.590 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,1% procent van de huishoudens in buurt Scharn heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Maastricht: Scharn is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (735 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Scharn (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Scharn zijn in totaal 735 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Scharn. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Scharn
Er zijn 81 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Scharn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Scharn op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 81 elektrische auto’s in de buurt Scharn. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Scharn die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.944 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Scharn in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Scharn geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.694 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Scharn (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.768 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Scharn in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Scharn geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Scharn. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 244 misdrijven in de buurt Scharn geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Scharn, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Scharn zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 4.402 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Scharn 244 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Scharn in 2023 zijn Ongevallen (weg) (43 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (32 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Scharn.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 16 misdrijven in de buurt Scharn geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Scharn met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Scharn over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Maastricht.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,81 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Scharn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Scharn.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Scharn. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Scharn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Scharn.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Scharn genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Scharn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Scharn.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Scharn. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Scharn geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Scharn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Scharn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Scharn heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Scharn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Scharn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Scharn gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Scharn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Scharn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Scharn heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Scharn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Scharn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Scharn heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Scharn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Scharn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Scharn heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Scharn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Scharn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
51% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Scharn voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Scharn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Scharn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Scharn heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Scharn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Scharn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
22% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Scharn doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Scharn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Scharn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Scharn voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal735Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie35Aantal2023
G+I Handel en horeca105Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed60Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening195Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg210Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten90Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners6.590Aantal2023
Mannen3.160Aantal2023
Vrouwen3.430Aantal2023
0 tot 15 jaar765Aantal2023
15 tot 25 jaar1.365Aantal2023
25 tot 45 jaar1.490Aantal2023
45 tot 65 jaar1.600Aantal2023
65 jaar of ouder1.375Aantal2023
Ongehuwd3.660Aantal2023
Gehuwd2.120Aantal2023
Gescheiden495Aantal2023
Verweduwd320Aantal2023
Geboorte totaal30Aantal2022
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal70Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.791Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag960Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.990Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.270Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura120Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,7%Percentage2022
WMO cliënten400Aantal2022
WMO cliënten relatief61Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.330Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.510Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.390Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel631Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.426Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.954Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++55Aantal2024
Energielabels A+++3Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+6Aantal2024
Energielabels A437Aantal2024
Energielabels B621Aantal2024
Energielabels C739Aantal2024
Energielabels D205Aantal2024
Energielabels E376Aantal2024
Energielabels F573Aantal2024
Energielabels G363Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn36%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht53%percentage2020
Overgewicht44%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters54%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk60%percentage2020
Lopen naar school of werk28%percentage2020
Fietsen naar school of werk47%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam49%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2020
Emotioneel eenzaam32%percentage2020
Sociaal eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie51%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken22%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.600Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.950Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen900Aantal2023
Huishoudens met kinderen745Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie58%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers5.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen47%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,1%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€121x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand110Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO260Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.220Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.440Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.145Aantal2023
Herkomst Europa1.300Aantal2023
Herkomst buiten Europa845Aantal2023
Geboren in Nederland4.440Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa365Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa245Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa935Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa600Aantal2023
Autochtoon4.535Aantal2022
Westers totaal1.430Aantal2022
Niet-westers totaal590Aantal2022
Marokko40Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije40Aantal2022
Overig niet-westers455Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal91Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven30Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting36Aantal2023
Verkeersovertredingen52Aantal2023
Vernieling25Aantal2023
Overige misdrijven10Aantal2023
Totaal misdrijven244Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km61Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km129Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km29Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km100Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km50Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km110Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km76Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km262Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km52,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km110Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km188Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand17,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU09350405Code2023
RegionaamScharnNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode09350405Code2023
Oppervlakte totaal368Aantal hectaren2023
Oppervlakte land368Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.581Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.011Aantal2024
Adressen met postcode3.627Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.454Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie31Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie110Aantal2024
Adressen met industriefunctie24Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie41Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie14Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie53Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie391Aantal2024
Verblijfsobjecten4.011Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres2.484Aantal2024
Adressen met pand4.005Aantal2024
Percelen met adres2.064Aantal2024
Adressen met perceel4.011Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.991Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom20Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.438Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom16Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190034Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925140Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950582Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970743Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980208Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990247Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000216Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010203Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202018Aantal2024
Panden met adres 2020 en later91Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190055Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925193Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950753Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.150Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980330Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990458Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000651Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010223Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202029Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later161Aantal2024
Postcodegebied6224DA-6227AHNaam2024
Meest voorkomende postcode6226Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode78%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade29Aantal2022
Verkeersongevallen totaal36Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.665Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.230Aantal2023
Personenautos - overige brandstof435Aantal2023
Personenautos per huishouden0,74Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte724Aantal2023
Motorfietsen150Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.273Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€349.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning53%Percentage2023
Percentage meergezinswoning47%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen54%Percentage2023
Huurwoningen totaal46%Percentage2023
In bezit woningcorporatie23%Percentage2023
In bezit overige verhuurders23%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200090%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2023
Appartement1.593Aantal2024
Tussen of geschakelde woning952Aantal2024
Hoekwoning428Aantal2024
Tweeonder1kap273Aantal2024
Vrijstaande woning208Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.557Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Maastricht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Scharn: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Scharn
Tabel met 4.011 adressen in de buurt Scharn.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Scharn. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Maastricht.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
13 septemberstraat1 t/m 176226CKMaastricht11
5e Meistraat1 t/m 126226CLMaastricht12
Adelbert van Scharnlaan40 t/m 2336224JX t/m 6226JXMaastricht110
Adelbert van Scharnlaan A1 t/m 96226ECMaastricht9
Adelbert van Scharnlaan B1 t/m 96226EDMaastricht9
Adelbert van Scharnlaan C1 t/m 126226EEMaastricht12
Adelbert van Scharnlaan D1 t/m 86226EGMaastricht8
Adelbert van Scharnlaan E1 t/m 406226EH t/m 6226EJMaastricht58
Adelbert van Scharnlaan F1 t/m 756226HT t/m 6226HWMaastricht58
Adelbert van Scharnlaan G1 t/m 486226EK t/m 6226ELMaastricht72
Adelbert van Scharnlaan H1 t/m 466226EM t/m 6226ENMaastricht46
Adelbert van Scharnlaan K1 t/m 76226EPMaastricht19
Adelbert van Scharnlaan L1 t/m 116226ERMaastricht11
Adelbert van Scharnlaan M1 t/m 96226ESMaastricht9
Adelbert van Scharnlaan N1 t/m 246226ETMaastricht24
Adelbert van Scharnlaan P1 t/m 486226EV t/m 6226EWMaastricht48
Adelbert van Scharnlaan R1 t/m 246226EXMaastricht24
Adelbert van Scharnlaan S1 t/m 306226EZMaastricht30
Akersteenweg5 t/m 516226HR t/m 6226HSMaastricht44
Ambyerstraat Zuid1 t/m 776226AV t/m 6226AZMaastricht91
Armand Maassenstraat26226DEMaastricht1
Attilapad1 t/m 7-Maastricht12
Attilaweg1 t/m 286224JSMaastricht21
Bemelergrubbe1 t/m 176226NKMaastricht9
Bemelerweg1 t/m 3266226HA t/m 6226NEMaastricht68
Beneluxstraat1 t/m 186226CZMaastricht17
Bergerstraat3 t/m 1636226BA t/m 6226NAMaastricht198
Bergmansweg30 t/m 646226ATMaastricht18
Bernhardlaan1 t/m 236226BHMaastricht18
Boksdoorn4 t/m 296226WKMaastricht26
Burgemeester Cortenstraat1 t/m 1676226GP t/m 6226GZMaastricht268
Burgemeester Lespinassestraat1 t/m 246226HNMaastricht71
Bèr Kraftstraat1 t/m 126226DHMaastricht15
Christusdoorn--Maastricht0
Churchilllaan1 t/m 816226CS t/m 6226CVMaastricht66
Clarissengrubbe--Maastricht0
Concordiastraat1 t/m 786226GD t/m 6226GEMaastricht46
Dampstraat2 t/m 826226GH t/m 6226GLMaastricht70
Dillenburg2 t/m 106224DEMaastricht8
Dokter Nevenstraat16224DDMaastricht113
Dokter Willemsstraat1 t/m 726226HH t/m 6226HLMaastricht73
Doornlaan2 t/m 226226WVMaastricht12
Duindoorn1 t/m 86226WLMaastricht8
Esdoorn2 t/m 306226TAMaastricht30
Europalaan1 t/m 786226CM t/m 6226CRMaastricht99
Frederik Hendriklaan1 t/m 586224DGMaastricht109
Gaspeldoorn2 t/m 426226WR t/m 6226WZMaastricht34
Gebroeders Ummelsstraat1 t/m 146226DGMaastricht18
Gerechtigheidslaan1 t/m 466226CG t/m 6226CHMaastricht39
Giel Duijkersstraat3 t/m 56226DDMaastricht2
Grubbe--Maastricht0
Haagdoorn2 t/m 296226WN t/m 6226WPMaastricht17
Hanedoorn1 t/m 266226TBMaastricht20
Heerder Groenweg1 t/m 496224JL t/m 6224JMMaastricht92
Hubèr Jaminstraat1 t/m 526226DKMaastricht38
Hunnenweg1 t/m 496224JN t/m 6224JPMaastricht36
Jo Lokermanstraat1 t/m 76226DMMaastricht11
Juliana van Stolberglaan--Maastricht0
Kapelstraat1 t/m 286226EA t/m 6226EBMaastricht28
Keerderstraat76 t/m 2656226XWMaastricht36
Klinkeberg--Maastricht0
Kloosterstraat1 t/m 266226BPMaastricht19
Laan in den Drink1 t/m 736226HD t/m 6226HGMaastricht41
Maartveld1 t/m 166226DAMaastricht19
Maartveldpad--Maastricht0
Majellastraat1 t/m 186226HMMaastricht59
Meidoorn1 t/m 1386226WB t/m 6226WHMaastricht112
Memorielaan1 t/m 546226DBMaastricht49
Memoriepad--Maastricht0
Mockstraat1 t/m 1136226CA t/m 6226CDMaastricht147
Mockveld1 t/m 296224JL t/m 6224JMMaastricht18
Monseigneur Soudantstraat1 t/m 166226GCMaastricht16
Nassaulaan1 t/m 936224JTMaastricht75
Oostermaasweg3 t/m 496226VJMaastricht32
Oranjeplein80 t/m 1066224KP t/m 6224KVMaastricht110
Oude Molenweg9 t/m 256226XVMaastricht15
Padualaan1 t/m 736226BJ t/m 6226BLMaastricht56
Pastoor Jacobsweg1006226VXMaastricht1
Pastoor Janssenlaan2 t/m 106226BNMaastricht5
Pelikaanstraat1 t/m 146226GGMaastricht10
Pierre Dresenstraat1 t/m 106226DLMaastricht13
Prins Mauritslaan1 t/m 426224JV t/m 6226CEMaastricht25
Raadhuisplein1 t/m 116226GNMaastricht17
Raadhuisstraat1 t/m 376226GMMaastricht35
Raamhooggrachterweg--Maastricht0
Regentesselaan2 t/m 96224JRMaastricht4
René van Chalonlaan1 t/m 96224DHMaastricht9
Schaandertweg--Maastricht0
Schandert46226NEMaastricht1
Scharnerweg1 t/m 1296224JA t/m 6224JCMaastricht112
Secretaris Waberstraat1 t/m 256226CJMaastricht13
Secretaris Wijnandsstraat1 t/m 506226GA t/m 6226GBMaastricht41
Sibemaweg10 t/m 1016224DA t/m 6227AHMaastricht110
Sleedoorn2 t/m 506226WJMaastricht31
Tomberveldweg--Maastricht0
Vieversgrubweg--Maastricht0
Vijverdalseweg1 t/m 206226NBMaastricht136
Villapad--Maastricht0
Vredeslaan1 t/m 126226CWMaastricht12
Vrijheidslaan1 t/m 186226CXMaastricht17
Vuurdoorn1 t/m 696226WS t/m 6226WTMaastricht55
Weerhuisweg1 t/m 116226NCMaastricht7
Weg van Heer naar Bemelen26226NHMaastricht1
Wegedoorn1 t/m 166226WXMaastricht18
Wethouder van Caldenborghlaan2 t/m 906226BR t/m 6226BVMaastricht109
van Assenstraat1 t/m 206226DJMaastricht9

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 106 openbare ruimtes en 4.011 adressen in de buurt Scharn. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Maastricht
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Scharn. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Scharn ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek6224809
Postcode numeriek62262817
Postcode numeriek62271
WoonkernBemelen1
WoonkernMaastricht3990
WoonplaatsMaastricht4023
WijkBuitenwijk Oost4023
GemeenteMaastricht4023
StadsdeelOost4011
ProvincieLimburg4023
WaterschapWaterschap Limburg4023
LandNederland4023

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Scharn ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Scharn dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Scharn ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Scharn en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven