Statistieken buurt Schiekamp-Noord

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Schiekamp-Noord in de gemeente Nissewaard. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Schiekamp-Noord in de gemeente Nissewaard. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Schiekamp-Noord telt 1.295 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Schiekamp-Noord.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Schiekamp-Noord:

JaarAantal inwoners de buurt Schiekamp-Noord% verschil
20231.295-0,77%
20221.3050,38%
20211.3000%
20201.300-2,62%
20191.3351,14%
20181.320-2,22%
20171.350-0,74%
20161.3601,87%
20151.3352,30%
20141.3052,76%
20131.270geen data

Het aantal inwoners in de buurt Schiekamp-Noord is met 25 personen gegroeid van 1.270 personen in 2013 tot 1.295 personen in 2023 (dat is een toename van 1,97%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 2 personen (0,21%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Nissewaard.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Schiekamp-Noord:

In 2013 waren er 1.270 inwoners in de buurt Schiekamp-Noord. Het aantal van 1.270 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2016 is het aantal gestegen tot 1.360 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 90 (7,1%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2015) is 25 (1,87%). Het aantal van 1.360 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 1.295 inwoners in de buurt Schiekamp-Noord.

Over de buurt Schiekamp-Noord

Buurt Schiekamp-Noord heeft afgerond een totale oppervlakte van 24 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.363 adressen per km2. Er wonen 650 huishoudens in de buurt Schiekamp-Noord. Postcode 3202 is de meest voorkomende postcode in de buurt Schiekamp-Noord. De buurt Schiekamp-Noord ligt binnen Schiekamp in de gemeente Nissewaard.

De gemeente Nissewaard (gemeentecode GM1930) is in 2015 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Bernisse en Spijkenisse. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Nissewaard overgegaan. De gegevens van de buurt Schiekamp-Noord voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Schiekamp-Noord
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Schiekamp met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Schiekamp-Noord, 2: Schiekamp-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 657 woningen in de buurt Schiekamp-Noord.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Nissewaard in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Schiekamp-Noord was €229.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Schiekamp-Noord.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Schiekamp-Noord:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Schiekamp-Noord% verschil
2023€229.00017%
2022€195.00013%
2021€172.0006,8%
2020€161.00011%
2019€145.0006,6%
2018€136.0005,4%
2017€129.0003,20%
2016€125.0000,81%
2015€124.000-3,88%
2014€129.000-6,5%
2013€138.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Schiekamp-Noord is met €91.000 gestegen van €138.000 in 2013 tot €229.000 in 2023 (dat is een toename van 66%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.100 (5,4%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Nissewaard.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Schiekamp-Noord is €229.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 14% en er zijn 657 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Nissewaard (geel), 7 woonplaatsen (groen), wijk Schiekamp (oranje) en buurt (blauw). De buurt Schiekamp-Noord wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Schiekamp-Noord: er zijn 338 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Schiekamp-Noord.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 776 totaal in de buurt Schiekamp-Noord

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Schiekamp-Noord telt in totaal 776 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Schiekamp-Noord liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Nissewaard
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Schiekamp-Noord zijn er 657 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Schiekamp-Noord.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 363 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Schiekamp-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Schiekamp-Noord. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Schiekamp-Noord

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Schiekamp-Noord. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Schiekamp-Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Nissewaard bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Schiekamp-Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Schiekamp-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Schiekamp-Noord per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Schiekamp-Noord:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023900185205
2022920183202
2021940171189
2020970157173
20191.015152168
20181.030138152
20171.055140155
20161.075135150
20151.050135150
20141.031130144
20131.016120134

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Schiekamp-Noord als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 70%, herkomst uit Europese landen: 14% en herkomst uit landen buiten Europa: 16% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europa: 9,4% en herkomst van buiten Europa: 11%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Nissewaard naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Schiekamp-Noord
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Schiekamp-Noord in 2022 zijn Westers (210 inwoners) en Overig (90 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Schiekamp-Noord: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Schiekamp-Noord.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Schiekamp-Noord. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Nissewaard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Nissewaard. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Schiekamp-Noord.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Schiekamp-Noord:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.100660
Tussenwoning2.810950
Hoekwoning3.0901.080
Twee onder één kap woning3.0701.430
Vrijstaande woninggeen datageen data
Huurwoning2.210720
Eigen woning2.560850

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Schiekamp-Noord zijn E (285 adressen) en F (99 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Schiekamp-Noord. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel E komt het meeste voor in de buurt Schiekamp-Noord: 285 adressen hebben energielabel E. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nissewaard bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Schiekamp-Noord voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Schiekamp-Noord voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Schiekamp-Noord
Bevolking5335.396
Adressen2.0551.363
Autos2652.771

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Schiekamp-Noord ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 8 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Schiekamp-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Schiekamp-Noord. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Schiekamp-Noord vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Wijkcentrum Noord in Spijkenisse

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Wijkcentrum Noord in Spijkenisse is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Schiekamp-Noord. Stembureau Wijkcentrum Noord in Spijkenisse is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Schiekamp-Noord ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Wijkcentrum Noord in Spijkenisse bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Wijkcentrum Noord in Spijkenisse stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 95 stembureaus in de gemeente Nissewaard en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nissewaard. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nissewaard.

Stembureaus Nissewaard

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Schiekamp-Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Schiekamp (Schiekamp-Noord is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Schiekamp is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Schiekamp-Noord is €29.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.000. Buurt Schiekamp-Noord telt 1.100 inkomensontvangers op 1.295 inwoners totaal.
2% van de huishoudens in de buurt Schiekamp-Noord heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Nissewaard.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (140 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Schiekamp-Noord (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Schiekamp-Noord voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Schiekamp-Noord zijn in totaal 140 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Schiekamp-Noord. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Schiekamp-Noord
Er zijn 8 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Schiekamp-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Schiekamp-Noord op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 8 elektrische auto’s in de buurt Schiekamp-Noord. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Schiekamp-Noord die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 661 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Schiekamp-Noord in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Schiekamp-Noord geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 783 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Schiekamp-Noord (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 582 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Schiekamp-Noord in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Schiekamp-Noord geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Schiekamp-Noord. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 69 misdrijven in de buurt Schiekamp-Noord geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Schiekamp-Noord, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Schiekamp-Noord zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 736 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Schiekamp-Noord 69 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Schiekamp-Noord in 2023 zijn Winkeldiefstal (20 delicten) en Ongevallen (weg) (12 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Schiekamp-Noord.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 5 misdrijven in de buurt Schiekamp-Noord geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Schiekamp-Noord met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Schiekamp-Noord over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Nissewaard.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 20,85 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Schiekamp-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Schiekamp-Noord.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Schiekamp-Noord. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Schiekamp-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Schiekamp-Noord.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Schiekamp-Noord genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Schiekamp-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Schiekamp-Noord.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
69% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Schiekamp-Noord ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Schiekamp-Noord per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Schiekamp-Noord geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Schiekamp-Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Schiekamp-Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Schiekamp-Noord.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Schiekamp-Noord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal140Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie35Aantal2023
G+I Handel en horeca35Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg20Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.295Aantal2023
Mannen675Aantal2023
Vrouwen625Aantal2023
0 tot 15 jaar195Aantal2023
15 tot 25 jaar140Aantal2023
25 tot 45 jaar440Aantal2023
45 tot 65 jaar335Aantal2023
65 jaar of ouder185Aantal2023
Ongehuwd680Aantal2023
Gehuwd450Aantal2023
Gescheiden120Aantal2023
Verweduwd50Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.396Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag310Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar480Aantal2022
Opleidingsniveau hoog220Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura55Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg18%Percentage2022
WMO cliënten75Aantal2022
WMO cliënten relatief57Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.210Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.430Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning850Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel92Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel272Aantal2024
Adressen met definitief energielabel412Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++15Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A49Aantal2024
Energielabels B43Aantal2024
Energielabels C58Aantal2024
Energielabels D86Aantal2024
Energielabels E285Aantal2024
Energielabels F99Aantal2024
Energielabels G48Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker22%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2022
Drinker78%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht40%percentage2022
Overgewicht59%percentage2022
Ernstig overgewicht20%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn42%percentage2022
Wekelijkse sporters49%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk34%percentage2022
Lopen naar school of werk17%percentage2022
Fietsen naar school of werk24%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam55%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2022
Emotioneel eenzaam34%percentage2022
Sociaal eenzaam39%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen22%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun7%percentage2022
Vrijwilligerswerk18%percentage2022
Mantelzorger12%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid69%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2022
Psychische klachten24%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht17%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht49%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken22%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal650Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens270Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen190Aantal2023
Huishoudens met kinderen185Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen29%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen13%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum2,30%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum2,30%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€98x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO50Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW160Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland900Aantal2023
Herkomst buiten Nederland390Aantal2023
Herkomst Europa185Aantal2023
Herkomst buiten Europa205Aantal2023
Geboren in Nederland900Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa60Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa105Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa125Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa100Aantal2023
Autochtoon920Aantal2022
Westers totaal210Aantal2022
Niet-westers totaal175Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije25Aantal2022
Overig niet-westers90Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal27Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven10Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting5Aantal2023
Verkeersovertredingen26Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven69Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km33Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km68Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km61Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km98Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand13,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand16,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand18,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand21,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand13,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19300201Code2023
RegionaamSchiekamp-NoordNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19300201Code2023
Oppervlakte totaal25Aantal hectaren2023
Oppervlakte land24Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.363Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal776Aantal2024
Adressen met postcode717Aantal2024
Adressen met woonfunctie657Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie2Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie3Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie25Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie89Aantal2024
Verblijfsobjecten776Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres411Aantal2024
Adressen met pand776Aantal2024
Percelen met adres357Aantal2024
Adressen met perceel776Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom775Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom657Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970363Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19900Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201015Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202031Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970669Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19900Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201073Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202032Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied3202EA-3202TZNaam2024
Meest voorkomende postcode3202Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade8Aantal2022
Verkeersongevallen totaal8Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal665Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine580Aantal2023
Personenautos - overige brandstof85Aantal2023
Personenautos per huishouden1,02Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.771Aantal2023
Motorfietsen70Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad657Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€229.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning48%Percentage2023
Percentage meergezinswoning52%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen78%Percentage2023
Huurwoningen totaal22%Percentage2023
In bezit woningcorporatie3%Percentage2023
In bezit overige verhuurders19%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200088%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2023
Appartement338Aantal2024
Tussen of geschakelde woning219Aantal2024
Hoekwoning86Aantal2024
Tweeonder1kap14Aantal2024
Vrijstaande woning0Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.119Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Nissewaard. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Schiekamp-Noord: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Schiekamp-Noord
Tabel met 776 adressen in de buurt Schiekamp-Noord.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Schiekamp-Noord. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Nissewaard.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Adriaan van Ostadepad2 t/m 103202TASpijkenisse5
Adriaen van de Veldepad2 t/m 103202TBSpijkenisse5
Bedrijventerrein Schiekamp--Spijkenisse0
Carel Fabritiuspad1 t/m 123202TCSpijkenisse12
Constantstraat2 t/m 103202SVSpijkenisse4
Frans Halsstraat2 t/m 753202TD t/m 3202THSpijkenisse121
G.H. Breitnerpad2 t/m 123202EBSpijkenisse6
Gerard Doustraat1 t/m 513202TJSpijkenisse26
Hartelweg4-Spijkenisse1
Hieronymus Boschpad1 t/m 123202TKSpijkenisse12
Jacob Marispad2 t/m 103202TMSpijkenisse5
Jacob van Ruijsdaelpad1 t/m 123202TRSpijkenisse12
Jan Sluyterspad1 t/m 113202ECSpijkenisse6
Jan Steenstraat1 t/m 173202EDSpijkenisse39
Jan Tooroppad2 t/m 103202TNSpijkenisse5
Jan van Eyckpad2 t/m 123202TPSpijkenisse6
Jan van Goyenpad1 t/m 123202EESpijkenisse12
Jan van Scorelstraat1 t/m 413202EGSpijkenisse33
Johannes Vermeerstraat1 t/m 473202TSSpijkenisse24
Joseph Israëlspad2 t/m 103202TLSpijkenisse5
Lucas van Leijdenpad1 t/m 113202TTSpijkenisse6
Lucebertstraat2 t/m 763202SWSpijkenisse23
Meindert Hobbemapad2 t/m 103202TVSpijkenisse5
Paulus Potterstraat1 t/m 273202EH t/m 3202EJSpijkenisse41
Piet Mondriaanpad1 t/m 353202EZSpijkenisse26
Pieter Aertszstraat2 t/m 283202EASpijkenisse14
Pieter de Hooghstraat1 t/m 353202TW t/m 3202TXSpijkenisse57
Rembrandtstraat1 t/m 1413202EK t/m 3202EVSpijkenisse237
Thomas de Keyserpad2 t/m 123202TZSpijkenisse6
Vincent van Goghpad1 t/m 123202EWSpijkenisse12
Willem Buyteweghstraat1 t/m 193202EXSpijkenisse10

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 31 openbare ruimtes en 776 adressen in de buurt Schiekamp-Noord. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Nissewaard
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Schiekamp-Noord. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Schiekamp-Noord ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek3202717
WoonkernSpijkenisse775
WoonplaatsSpijkenisse777
WijkSchiekamp777
GemeenteNissewaard777
ProvincieZuid-Holland777
WaterschapWaterschap Hollandse Delta777
LandNederland777

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Schiekamp-Noord ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Schiekamp-Noord dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Schiekamp-Noord ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Schiekamp-Noord en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven