Statistieken buurt Schoonhoven-Oude Stad

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Schoonhoven-Oude Stad. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Schoonhoven-Oude Stad. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Schoonhoven-Oude Stad telt 3.695 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Schoonhoven-Oude Stad.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Schoonhoven-Oude Stad:

JaarAantal inwoners de buurt Schoonhoven-Oude Stad% verschil
20233.6950,41%
20223.6800%
20213.6800,68%
20203.655-0,41%
20193.6700,82%
20183.6402,39%
20173.5550,42%
20163.5400,85%
20153.510-0,43%
20143.525-1,26%
20133.570geen data

De bevolking van de buurt Schoonhoven-Oude Stad is met 125 inwoners gegroeid van 3.570 inwoners in 2013 tot 3.695 inwoners in 2023 (dat is een kleine stijging van 3,50%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 12 inwoners (0,35%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Krimpenerwaard.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Schoonhoven-Oude Stad:

In 2013 waren er 3.570 inwoners in de buurt Schoonhoven-Oude Stad. In 2015 is het aantal gedaald tot 3.510 inwoners. Dit is een daling van 60 (-1,68%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -15 (-0,43%). Het aantal van 3.510 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 3.695 inwoners. De stijging ten opzichte van 2015 is 185 (5,3%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 15 (0,41%). Het aantal van 3.695 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Schoonhoven-Oude Stad

Buurt Schoonhoven-Oude Stad heeft afgerond een totale oppervlakte van 95 hectare, waarvan 79 land en 16 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.340 adressen per km2. Er wonen 1.985 huishoudens in de buurt Schoonhoven-Oude Stad. Postcode 2871 is de meest voorkomende postcode in de buurt Schoonhoven-Oude Stad. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Krimpenerwaard. Het Springer park ligt binnen de buurt Schoonhoven-Oude Stad.

De gemeente Krimpenerwaard (gemeentecode GM1931) is in 2015 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Krimpenerwaard overgegaan. De gegevens van de buurt Schoonhoven-Oude Stad voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Schoonhoven-Oude Stad
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Schoonhoven met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Vlist Bovenberg en Lekdijk, 2: Zevender, 3: Schoonhoven-Noord, 4: Schoonhoven-West, 5: Schoonhoven-Oude Stad, 6: Willige-Langerak.

Woningkenmerken
Er zijn 1.871 woningen in de buurt Schoonhoven-Oude Stad.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Krimpenerwaard in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Schoonhoven-Oude Stad was €345.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Schoonhoven-Oude Stad.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Schoonhoven-Oude Stad:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Schoonhoven-Oude Stad% verschil
2023€345.00019%
2022€290.00012%
2021€258.0007,5%
2020€240.0006,7%
2019€225.0003,21%
2018€218.0002,35%
2017€213.0001,91%
2016€209.000-0,48%
2015€210.000-3,67%
2014€218.000-6,4%
2013€233.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Schoonhoven-Oude Stad is met €112.000 gestegen van €233.000 in 2013 tot €345.000 in 2023 (dat is een stijging van 48%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.200 (4,24%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Krimpenerwaard.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Schoonhoven-Oude Stad is €345.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 1.871 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Krimpenerwaard (geel), 11 woonplaatsen (groen), 12 wijken (oranje) en 63 buurten (blauw). De buurt Schoonhoven-Oude Stad wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Schoonhoven-Oude Stad: er zijn 834 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Schoonhoven-Oude Stad.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.441 totaal in de buurt Schoonhoven-Oude Stad

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Schoonhoven-Oude Stad telt in totaal 2.441 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 99% van de adressen in buurt Schoonhoven-Oude Stad ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Krimpenerwaard
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Schoonhoven-Oude Stad zijn er 2.083 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Schoonhoven-Oude Stad.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 361 panden uit de bouwperiode 1900-1925 in de buurt Schoonhoven-Oude Stad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Schoonhoven-Oude Stad. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Schoonhoven-Oude Stad

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Schoonhoven-Oude Stad. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Schoonhoven-Oude Stad


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Krimpenerwaard bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Schoonhoven-Oude Stad


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Schoonhoven-Oude Stad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Schoonhoven-Oude Stad per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Schoonhoven-Oude Stad:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.155245300
20223.215209256
20213.210211259
20203.185211259
20193.215205250
20183.200198242
20173.145184226
20163.135182223
20153.125173212
20143.137175213
20133.213160197

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Schoonhoven-Oude Stad als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europese landen: 6,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,1% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 4,48% en herkomst van buiten Europa: 5,5%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Krimpenerwaard naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Schoonhoven-Oude Stad
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Schoonhoven-Oude Stad in 2022 zijn Westers (275 inwoners) en Overig (105 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Schoonhoven-Oude Stad: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Schoonhoven-Oude Stad.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Schoonhoven-Oude Stad. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Krimpenerwaard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Krimpenerwaard. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Schoonhoven-Oude Stad zijn F (362 adressen) en C (309 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Schoonhoven-Oude Stad. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel F komt het meeste voor in de buurt Schoonhoven-Oude Stad: 362 adressen hebben energielabel F. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Krimpenerwaard bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 21 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Schoonhoven-Oude Stad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Schoonhoven-Oude Stad. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Schoonhoven-Oude Stad vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Schoonhoven-Oude Stad.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Schoonhoven-Oude Stad voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Schoonhoven-Oude Stad ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Schoonhoven-Oude Stad

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Schoonhoven-Oude Stad. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Schoonhoven-Oude Stad. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Krimpenerwaard.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Schoonhoven-Oude Stad.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 76 stembureaus in de gemeente Krimpenerwaard en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Krimpenerwaard. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Krimpenerwaard.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Schoonhoven-Oude Stad.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Schoonhoven (Schoonhoven-Oude Stad is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Schoonhoven is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Schoonhoven-Oude Stad is €32.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.300. Buurt Schoonhoven-Oude Stad telt 3.200 inkomensontvangers op 3.695 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,2% procent van de huishoudens in buurt Schoonhoven-Oude Stad heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Schoonhoven (Schoonhoven-Oude Stad is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Schoonhoven is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (675 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Schoonhoven-Oude Stad (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Schoonhoven-Oude Stad zijn in totaal 675 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 675 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 680 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Schoonhoven-Oude Stad. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Schoonhoven-Oude Stad
Er zijn 68 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Schoonhoven-Oude Stad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Schoonhoven-Oude Stad op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 68 elektrische auto’s in de buurt Schoonhoven-Oude Stad. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Schoonhoven-Oude Stad die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.301 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Schoonhoven-Oude Stad in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Schoonhoven-Oude Stad geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.060 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Schoonhoven-Oude Stad (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.327 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Schoonhoven-Oude Stad in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Schoonhoven-Oude Stad geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Schoonhoven-Oude Stad. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 127 misdrijven in de buurt Schoonhoven-Oude Stad geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Schoonhoven-Oude Stad, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Schoonhoven-Oude Stad zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.960 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Schoonhoven-Oude Stad 127 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Schoonhoven-Oude Stad in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (22 delicten) en Ongevallen (weg) (15 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Schoonhoven-Oude Stad.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 8 misdrijven in de buurt Schoonhoven-Oude Stad geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Schoonhoven-Oude Stad met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Schoonhoven-Oude Stad over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Krimpenerwaard.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,37 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Schoonhoven-Oude Stad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Schoonhoven-Oude Stad.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Schoonhoven-Oude Stad. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Schoonhoven-Oude Stad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Schoonhoven-Oude Stad.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Schoonhoven-Oude Stad genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Schoonhoven-Oude Stad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Schoonhoven-Oude Stad.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Schoonhoven-Oude Stad. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Schoonhoven-Oude Stad geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Schoonhoven-Oude Stad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Schoonhoven-Oude Stad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
57% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Schoonhoven-Oude Stad heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Schoonhoven-Oude Stad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Schoonhoven-Oude Stad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Schoonhoven-Oude Stad sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Schoonhoven-Oude Stad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Schoonhoven-Oude Stad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Schoonhoven-Oude Stad heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Schoonhoven-Oude Stad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Schoonhoven-Oude Stad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Schoonhoven-Oude Stad heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Schoonhoven-Oude Stad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Schoonhoven-Oude Stad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
46% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Schoonhoven-Oude Stad heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Schoonhoven-Oude Stad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Schoonhoven-Oude Stad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Schoonhoven-Oude Stad voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Schoonhoven-Oude Stad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Schoonhoven-Oude Stad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Schoonhoven-Oude Stad heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Schoonhoven-Oude Stad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Schoonhoven-Oude Stad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
30% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Schoonhoven-Oude Stad doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Schoonhoven-Oude Stad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Schoonhoven-Oude Stad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Schoonhoven-Oude Stad voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal675Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie105Aantal2023
G+I Handel en horeca150Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed70Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening140Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg90Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten90Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.695Aantal2023
Mannen1.835Aantal2023
Vrouwen1.865Aantal2023
0 tot 15 jaar400Aantal2023
15 tot 25 jaar465Aantal2023
25 tot 45 jaar900Aantal2023
45 tot 65 jaar1.005Aantal2023
65 jaar of ouder925Aantal2023
Ongehuwd1.725Aantal2023
Gehuwd1.380Aantal2023
Gescheiden330Aantal2023
Verweduwd255Aantal2023
Geboorte totaal35Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal45Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.677Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag620Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.370Aantal2022
Opleidingsniveau hoog860Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6%Percentage2022
WMO cliënten255Aantal2022
WMO cliënten relatief69Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.150Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel639Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel779Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.023Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++4Aantal2024
Energielabels A+13Aantal2024
Energielabels A249Aantal2024
Energielabels B236Aantal2024
Energielabels C309Aantal2024
Energielabels D124Aantal2024
Energielabels E202Aantal2024
Energielabels F362Aantal2024
Energielabels G303Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2020
Wekelijkse sporters49%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk32%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.985Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens970Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen605Aantal2023
Huishoudens met kinderen405Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers79%Percentage2022
Percentage zelfstandigen21%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.300Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen44%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€145x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO130Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW850Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.155Aantal2023
Herkomst buiten Nederland545Aantal2023
Herkomst Europa245Aantal2023
Herkomst buiten Europa300Aantal2023
Geboren in Nederland3.150Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa95Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa130Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa155Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa170Aantal2023
Autochtoon3.215Aantal2022
Westers totaal275Aantal2022
Niet-westers totaal190Aantal2022
Marokko50Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers105Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal42Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven11Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting12Aantal2023
Verkeersovertredingen27Aantal2023
Vernieling23Aantal2023
Overige misdrijven12Aantal2023
Totaal misdrijven127Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand15,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand15,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand13,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand15,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand25,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand14,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand15,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand15Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand16,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km72Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand0Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19311200Code2023
RegionaamSchoonhoven-Oude StadNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19311200Code2023
Oppervlakte totaal95Aantal hectaren2023
Oppervlakte land79Aantal hectaren2023
Oppervlakte water16Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.340Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.441Aantal2024
Adressen met postcode2.344Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.083Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie40Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie24Aantal2024
Adressen met industriefunctie46Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie48Aantal2024
Adressen met logiesfunctie6Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie149Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie101Aantal2024
Verblijfsobjecten2.441Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.573Aantal2024
Adressen met pand2.422Aantal2024
Percelen met adres1.417Aantal2024
Adressen met perceel2.441Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.417Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom24Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.061Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom22Aantal2024
Panden met adres voor 170045Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900217Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925361Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950322Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970183Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980121Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990121Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200079Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201066Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202035Aantal2024
Panden met adres 2020 en later23Aantal2024
Adressen met pand voor 1700100Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900298Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925470Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950390Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970205Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980194Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990194Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000151Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010208Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020102Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later110Aantal2024
Postcodegebied2871AE-2871TVNaam2024
Meest voorkomende postcode2871Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade9Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade12Aantal2022
Verkeersongevallen totaal21Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.870Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.515Aantal2023
Personenautos - overige brandstof355Aantal2023
Personenautos per huishouden0,94Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.367Aantal2023
Motorfietsen165Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.871Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€345.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning63%Percentage2023
Percentage meergezinswoning37%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen61%Percentage2023
Huurwoningen totaal38%Percentage2023
In bezit woningcorporatie17%Percentage2023
In bezit overige verhuurders22%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2023
Appartement834Aantal2024
Tussen of geschakelde woning760Aantal2024
Hoekwoning273Aantal2024
Tweeonder1kap98Aantal2024
Vrijstaande woning118Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.358Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Krimpenerwaard. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Schoonhoven-Oude Stad: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Schoonhoven-Oude Stad
Tabel met 2.441 adressen in de buurt Schoonhoven-Oude Stad.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Schoonhoven-Oude Stad. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Krimpenerwaard.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Albrecht Beijlinggracht4 t/m 442871SB t/m 2871SCSchoonhoven22
Albrecht Beijlingpad--Schoonhoven0
Albrecht Beijlingstraat12871SCSchoonhoven1
Appelstraat1 t/m 222871ELSchoonhoven19
Babokkenstraat1 t/m 82871BXSchoonhoven5
Beregrachtpad1 t/m 132871GZSchoonhoven8
Bij de Watertoren1 t/m 422871SW t/m 2871SXSchoonhoven45
Boomgaard1 t/m 232871PWSchoonhoven15
Borghleenpad--Schoonhoven0
Buiten de Veerpoort1 t/m 1652871CCSchoonhoven90
C.G. Roosweg2 t/m 42871MASchoonhoven3
Carmelietenstraat1 t/m 182871BHSchoonhoven24
Cellebroedersstraat1 t/m 332871AS t/m 2871PSSchoonhoven21
Dam1 t/m 122871CSSchoonhoven12
De Kat--Schoonhoven0
De Montignylaan1 t/m 152871AE t/m 2871AHSchoonhoven20
Doelenplein1 t/m 262871CVSchoonhoven23
Doelenstraat1 t/m 52871CWSchoonhoven2
Fonteinsteeg--Schoonhoven0
Groene Singel1 t/m 372871TA t/m 2871TCSchoonhoven20
Gruttersteeg1 t/m 72871EWSchoonhoven5
Halve Maan2 t/m 292871AGSchoonhoven24
Haven1 t/m 842871CK t/m 2871CRSchoonhoven103
Havenstraat1 t/m 1642871DW t/m 2871ECSchoonhoven139
Havenstraatse Wal1 t/m 1122871EN t/m 2871ESSchoonhoven111
Het Bastion1 t/m 242871ET t/m 2871EVSchoonhoven15
Het Klooster1 t/m 242871BJSchoonhoven24
Jacoba van Beierenstraat1 t/m 202871SVSchoonhoven18
Jan Kortlandstraat1 t/m 1002871DA t/m 2871DCSchoonhoven70
Jan van Bloisstraat1 t/m 372871STSchoonhoven25
Kazerneplein4 t/m 282871CZSchoonhoven21
Kerksteeg2 t/m 42871EXSchoonhoven2
Kerkstraat1 t/m 392871ED t/m 2871EHSchoonhoven32
Koestraat1 t/m 1602871DK t/m 2871DTSchoonhoven197
Koningin Emmastraat2 t/m 122871TDSchoonhoven6
Koningin Julianastraat1 t/m 192871TESchoonhoven19
Koningin Wilhelminastraat1 t/m 372871TG t/m 2871THSchoonhoven23
Korte Dijk2 t/m 402871CA t/m 2871CBSchoonhoven54
Korte Weistraat1 t/m 252871BPSchoonhoven30
Kruispoortstraat6 t/m 82871DKSchoonhoven2
Kruissteeg22871DVSchoonhoven1
Lange Weistraat1 t/m 852871BK t/m 2871BNSchoonhoven80
Langerakkerweg1 t/m 272871AL t/m 2871AMSchoonhoven20
Lekdijk-West1 t/m 162871MKSchoonhoven11
Lopikerhof1 t/m 622871PT t/m 2871PVSchoonhoven42
Lopikerplein2 t/m 32871ANSchoonhoven4
Lopikersingel1 t/m 252871APSchoonhoven33
Lopikerstraat1 t/m 852871BS t/m 2871BZSchoonhoven93
Lopikerweg2 t/m 502871AVSchoonhoven28
Meent2 t/m 42871EZSchoonhoven2
Molenstraat1 t/m 372871BGSchoonhoven36
Mr. Kesperplein--Schoonhoven0
Nassaukade1 t/m 192871ARSchoonhoven11
Nes1 t/m 442871BD t/m 2871BESchoonhoven33
Nieuwe Singel1 t/m 412871AXSchoonhoven20
Olivier van Noortplein1 t/m 372871SP t/m 2871SRSchoonhoven66
Olivier van Noortstraat1 t/m 482871SK t/m 2871SNSchoonhoven59
Opweg1 t/m 142871NASchoonhoven14
Oranjeplaats1 t/m 472871TK t/m 2871TLSchoonhoven54
Oude Haven1 t/m 382871DG t/m 2871DJSchoonhoven54
Oude Singel6 t/m 1822871SE t/m 2871SJSchoonhoven91
Pleinweg--Schoonhoven0
Provenierstraat1 t/m 162871DESchoonhoven14
Schapenstraat2 t/m 182871EMSchoonhoven13
Scheepmakershaven1 t/m 952871CESchoonhoven54
Schuttersvlucht1 t/m 392871GXSchoonhoven20
Spoorsingel1 t/m 212871TTSchoonhoven10
Spoorstraat1 t/m 1072871TN t/m 2871TVSchoonhoven80
Springerpark--Schoonhoven0
Stadhuisstraat1 t/m 192871BRSchoonhoven23
Stationsplein1 t/m 22871TRSchoonhoven2
Stationsstraat2 t/m 42871TSSchoonhoven2
Tol1 t/m 122871CGSchoonhoven14
Trompertswal1 t/m 92871DDSchoonhoven5
Uitdragersstraat1 t/m 292871DLSchoonhoven19
Varkensmarkt1 t/m 192871CXSchoonhoven14
Veerstraat1 t/m 142871CDSchoonhoven17
Velleblootsteeg1 t/m 182871EJSchoonhoven19
Voorhaven1 t/m 352871CH t/m 2871CJSchoonhoven28
Waagstraat1 t/m 82871CTSchoonhoven8
Wal1 t/m 632871BA t/m 2871BCSchoonhoven69
Weergang12871EKSchoonhoven1
Werf1 t/m 162871GVSchoonhoven15
Willem de Zwijgerstraat1 t/m 172871TJSchoonhoven12
Zevenderpad--Schoonhoven0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 85 openbare ruimtes en 2.441 adressen in de buurt Schoonhoven-Oude Stad. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Krimpenerwaard
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Schoonhoven-Oude Stad. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Schoonhoven-Oude Stad ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek28712344
WoonkernSchoonhoven2417
WoonplaatsSchoonhoven2449
WijkSchoonhoven2449
GemeenteKrimpenerwaard2449
ProvincieZuid-Holland2449
WaterschapHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden229
WaterschapHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard2220
LandNederland2449

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Schoonhoven-Oude Stad ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Schoonhoven-Oude Stad dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Schoonhoven-Oude Stad ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Schoonhoven-Oude Stad en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven