Statistieken buurt Silvolde

Aantal inwoners per jaar
De buurt Silvolde telt 4.695 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Silvolde.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Silvolde:

JaarAantal inwoners de buurt Silvolde% verschil
20234.6950,75%
20224.660-0,21%
20214.670-0,32%
20204.685-0,64%
20194.715-0,74%
20184.750-2,16%
20174.8550,10%
20164.8500,21%
20154.8400,21%
20144.830-0,72%
20134.865geen data

Het aantal inwoners in de buurt Silvolde is met 170 inwoners gedaald van 4.865 inwoners in 2013 tot 4.695 inwoners in 2023 (dat is een kleine daling van 3,49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -17 inwoners (-0,35%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Oude IJsselstreek.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Silvolde:

In 2013 waren er 4.865 inwoners in de buurt Silvolde. Het aantal van 4.865 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 4.660 inwoners. Dit is een daling van 205 (-4,21%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -10 (-0,21%). Het aantal van 4.660 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 4.695 inwoners in de buurt Silvolde.

Over de buurt Silvolde

Buurt Silvolde heeft afgerond een totale oppervlakte van 155 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 585 adressen per km2. Er wonen 2.160 huishoudens in de buurt Silvolde. Postcode 7064 is de meest voorkomende postcode in de buurt Silvolde. De buurt Silvolde ligt binnen Silvolde-Terborg in de gemeente Oude IJsselstreek.

De naam Silvolde wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de woonplaats Silvolde. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Silvolde
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Silvolde-Terborg met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Terborg en Heuven, 2: Terborg-Oost, 3: Terborg, 4: Silvolde, 5: Verspreide huizen Silvolde, 6: Nieuwdorp Bontebrug.

Woningkenmerken
Er zijn 2.214 woningen in de buurt Silvolde.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Oude IJsselstreek in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Silvolde was €274.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Silvolde.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Silvolde:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Silvolde% verschil
2023€274.00015%
2022€238.00013%
2021€211.0008,2%
2020€195.0003,17%
2019€189.0004,42%
2018€181.0002,26%
2017€177.0001,14%
2016€175.0000,57%
2015€174.000-5,4%
2014€184.000-7,5%
2013€199.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Silvolde is met €75.000 toegenomen van €199.000 in 2013 tot €274.000 in 2023 (dat is een toename van 38%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €7.500 (3,47%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Oude IJsselstreek.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Silvolde is €274.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 2.214 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Oude IJsselstreek (geel), 14 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 31 buurten (blauw). De buurt Silvolde wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Silvolde: er zijn 573 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Silvolde.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.407 totaal in de buurt Silvolde

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt Silvolde telt in totaal 2.407 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Silvolde liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Oude IJsselstreek
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Silvolde. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Silvolde. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Silvolde

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Silvolde. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Silvolde


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Oude IJsselstreek bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Silvolde


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Silvolde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Silvolde per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Silvolde:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.860350485
20223.865333462
20213.895325450
20203.895331459
20193.910337468
20183.945337468
20174.035344476
20164.035342473
20154.015346479
20144.009344477
20134.038347480

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Silvolde als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europese landen: 7,5% en herkomst uit landen buiten Europa: 10% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europa: 7,1% en herkomst van buiten Europa: 9,9%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Oude IJsselstreek naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Silvolde
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Silvolde in 2022 zijn Westers (385 inwoners) en Turkije (275 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Silvolde: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Silvolde.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Silvolde. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Oude IJsselstreek:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Oude IJsselstreek. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Silvolde zijn C (737 adressen) en B (407 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Silvolde. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Silvolde: 737 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Oude IJsselstreek bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 5 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Silvolde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Silvolde. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Silvolde vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Silvolde.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Silvolde voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Silvolde ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Silvolde

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Silvolde. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Silvolde. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Oude IJsselstreek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Silvolde.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 72 stembureaus in de gemeente Oude IJsselstreek en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Oude IJsselstreek. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Oude IJsselstreek.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Silvolde.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Oude IJsselstreek: Silvolde is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Silvolde is €26.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.000. Buurt Silvolde telt 3.800 inkomensontvangers op 4.695 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,5% procent van de huishoudens in buurt Silvolde heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Oude IJsselstreek: Silvolde is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (410 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Silvolde (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Silvolde zijn in totaal 410 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Silvolde. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Silvolde
Er zijn 55 elektrische auto’s in februari 2024 in de buurt Silvolde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Silvolde op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 55 elektrische auto’s in de buurt Silvolde. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Silvolde die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.936 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Silvolde in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Silvolde geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.896 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Silvolde (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.791 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Silvolde in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Silvolde geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Silvolde. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 99 misdrijven in de buurt Silvolde geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Silvolde, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Silvolde zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.232 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Silvolde 99 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Silvolde in 2022 zijn Horizontale fraude (23 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (18 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Silvolde.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 5 misdrijven in de buurt Silvolde geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Silvolde met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Silvolde over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Oude IJsselstreek.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,18 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2022 in de buurt Silvolde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Silvolde.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Silvolde. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Silvolde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Silvolde.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Silvolde genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Silvolde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Silvolde.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Silvolde. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Silvolde geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Silvolde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Silvolde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
63% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Silvolde heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Silvolde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Silvolde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Silvolde voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Silvolde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Silvolde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Silvolde heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Silvolde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Silvolde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
30% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Silvolde heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Silvolde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Silvolde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Silvolde heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Silvolde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Silvolde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
50% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Silvolde voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Silvolde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Silvolde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Silvolde heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Silvolde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Silvolde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
31% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Silvolde doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Silvolde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Silvolde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Silvolde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal410Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie65Aantal2022
G+I Handel en horeca80Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening60Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg80Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten60Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.695Aantal2023
Mannen2.330Aantal2023
Vrouwen2.365Aantal2023
0 tot 15 jaar605Aantal2023
15 tot 25 jaar535Aantal2023
25 tot 45 jaar975Aantal2023
45 tot 65 jaar1.435Aantal2023
65 jaar of ouder1.150Aantal2023
Ongehuwd2.025Aantal2023
Gehuwd1.935Aantal2023
Gescheiden385Aantal2023
Verweduwd350Aantal2023
Geboorte totaal45Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal60Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.029Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.140Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.600Aantal2021
Opleidingsniveau hoog800Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura125Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten450Aantal2022
WMO cliënten relatief97Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.440Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.580Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.340Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.360Aantal2023
Energielabels Voorlopig903Aantal2023
Energielabels Onbepaald142Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++21Aantal2023
Energielabels A+++2Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+7Aantal2023
Energielabels A326Aantal2023
Energielabels B407Aantal2023
Energielabels C737Aantal2023
Energielabels D232Aantal2023
Energielabels E92Aantal2023
Energielabels F208Aantal2023
Energielabels G231Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2020
Drinker78%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht41%percentage2020
Overgewicht57%percentage2020
Ernstig overgewicht19%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters44%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk43%percentage2020
Lopen naar school of werk19%percentage2020
Fietsen naar school of werk34%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)19%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)17%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie49%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.160Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens815Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen675Aantal2023
Huishoudens met kinderen675Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers3.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen44%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,5%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€124x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand100Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO300Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.030Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.860Aantal2023
Herkomst Europa350Aantal2023
Herkomst buiten Europa485Aantal2023
Geboren in Nederland3.860Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa195Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa235Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa155Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa245Aantal2023
Autochtoon3.865Aantal2022
Westers totaal385Aantal2022
Niet-westers totaal410Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije275Aantal2022
Overig niet-westers105Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal28Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting29Aantal2022
Verkeersovertredingen12Aantal2022
Vernieling18Aantal2022
Overige misdrijven4Aantal2022
Totaal misdrijven99Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand11,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand7,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand10,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand34,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand48,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand40Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand11,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km13Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU15090202Code2023
RegionaamSilvoldeNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode15090202Code2023
Oppervlakte totaal155Aantal hectaren2023
Oppervlakte land155Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode7064.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid585Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.405Aantal2023
Adressen met postcode2.405Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.314Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom2.405Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.314Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen1.613Aantal2023
Panden2.020Aantal2023
Adressen met panden2.405Aantal2023
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 190057Aantal2023
Panden 1900 tot 192582Aantal2023
Panden 1925 tot 1950244Aantal2023
Panden 1950 tot 1970536Aantal2023
Panden 1970 tot 1980550Aantal2023
Panden 1980 tot 1990482Aantal2023
Panden 1990 tot 200094Aantal2023
Panden 2000 tot 2010190Aantal2023
Panden 2010 tot 202068Aantal2023
Panden 2020 en later101Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal5Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.565Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine2.185Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof380Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte1.653Aantal2023
Motorfietsen235Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.214Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€274.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning83%Percentage2023
Percentage meergezinswoning17%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen60%Percentage2023
Huurwoningen totaal40%Percentage2023
In bezit woningcorporatie32%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200089%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2023
Appartement411Aantal2023
Tussen of geschakelde woning573Aantal2023
Hoekwoning436Aantal2023
Tweeonder1kap390Aantal2023
Vrijstaande woning504Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend2Aantal2023
Woningtype n.v.t.91Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Oude IJsselstreek. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Silvolde: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Silvolde
Tabel met 2.405 adressen in de buurt Silvolde.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Silvolde. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Oude IJsselstreek.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Berkenlaan11 t/m 1767064HK t/m 7064HVSilvolde81
Bongershoek1 t/m 97064GN t/m 7064GPSilvolde9
Bosstraat1 t/m 187064AVSilvolde25
Boterweg1 t/m 1347064BJ t/m 7064ETSilvolde69
Bult2 t/m 107064KRSilvolde7
Clara-plein--Silvolde0
Dassenhof2 t/m 587064CSSilvolde29
De Breide52 t/m 807064ATSilvolde30
De Holtplaats1 t/m 347064HX t/m 7064HZSilvolde23
Dennenberg2 t/m 427064HWSilvolde21
Doctor Dreesstraat1 t/m 427064HA t/m 7064HBSilvolde36
Doctor Kuyperstraat1 t/m 377064HG t/m 7064HHSilvolde31
Doctor Schaepmanstraat1 t/m 637064GV t/m 7064GXSilvolde50
Eekhoornhof1 t/m 557064DA t/m 7064DCSilvolde51
Egginkstraat1 t/m 27064KCSilvolde3
Fazantplein1 t/m 687064EE t/m 7064EHSilvolde52
Harbershoek1 t/m 237064ACSilvolde23
Hazenhof4 t/m 527064CH t/m 7064CJSilvolde26
Hermelijnhof1 t/m 577064DD t/m 7064DESilvolde29
Hertenlaan2 t/m 327064DKSilvolde16
Heuvelstraat1 t/m 387064BR t/m 7064BSSilvolde38
Hof van Oranje2 t/m 167064GDSilvolde8
Houtduivenhof1 t/m 357064DT t/m 7064DVSilvolde30
Industrieweg2 t/m 357064BT t/m 7064BVSilvolde18
Jachtlaan1 t/m 607064EJ t/m 7064ELSilvolde67
Jagershof1 t/m 937064DG t/m 7064DJSilvolde58
Kerkenstraat2 t/m 177064BHSilvolde16
Kloosterhof1 t/m 1397064BZSilvolde76
Konijnenhof2 t/m 667064CK t/m 7064CLSilvolde33
Koningin Julianastraat1 t/m 397064GA t/m 7064GBSilvolde37
Korenweg1 t/m 567064BW t/m 7064BXSilvolde45
Korhoenstraat27064CZSilvolde1
Kwartelstraat1 t/m 497064EM t/m 7064ENSilvolde38
Laan van Schuylenburch1 t/m 2167064AJ t/m 7064ALSilvolde151
Lichtenbergseweg4 t/m 957064CA t/m 7064CESilvolde95
Markt1 t/m 227064AZSilvolde28
Marktstraat--Silvolde0
Marktstraat1 t/m 377064AW t/m 7064AXSilvolde34
Marterhof2 t/m 727064DRSilvolde36
Melkweg1 t/m 657064GL t/m 7064GZSilvolde53
Molenberg1 t/m 77064GKSilvolde6
Molenweg1 t/m 37064GJSilvolde4
Monseigneur Nolensstraat6 t/m 467064GTSilvolde17
Munstermanstraat1 t/m 67064KASilvolde3
Oeverwal1 t/m 127064ZBSilvolde12
Oranjestraat3 t/m 247064GSSilvolde19
Oude Dinxperloseweg58 t/m 667064KSSilvolde6
Pastoor Bluemersplein1 t/m 97064BKSilvolde16
Patrijsplein1 t/m 677064EB t/m 7064EDSilvolde61
Pr Willem Alexanderstr1 t/m 217064GE t/m 7064GHSilvolde11
Prins Bernhardstraat1 t/m 1017064GC t/m 7064GHSilvolde80
Prins Johan Frisostraat3 t/m 107064GC t/m 7064GGSilvolde4
Prinses Beatrixstraat3 t/m 137064EVSilvolde9
Prinses Christinastraat5 t/m 287064EW t/m 7064EXSilvolde21
Prinses Margrietstraat1 t/m 157064EZSilvolde12
Rabelingstraat37064KGSilvolde1
Reeënstraat1 t/m 507064EASilvolde39
Roomberg1 t/m 887064BM t/m 7064BPSilvolde79
Schoolstraat1 t/m 437064GM t/m 7064GPSilvolde42
Siebelinkstraat1 t/m 287064GRSilvolde20
Sint Clarastraat117064BLSilvolde1
Snippenhof1 t/m 427064DX t/m 7064DZSilvolde29
Stroomrug1 t/m 87064ZCSilvolde8
Terborgseveld3 t/m 777064AM t/m 7064ARSilvolde48
Terborgseweg5 t/m 677064AA t/m 7064AGSilvolde71
Thorbeckestraat2 t/m 437064HC t/m 7064HDSilvolde33
Ulftseweg1 t/m 1267064BA t/m 7064BGSilvolde132
Vossenstraat1 t/m 277064CN t/m 7064CPSilvolde22
Wezelhof1 t/m 947064CT t/m 7064CXSilvolde57
Zaagpad2 t/m 87064HJSilvolde5
Zandheuvel1 t/m 407064ZASilvolde40
Zuivelweg1 t/m 167064EH t/m 7064EJSilvolde14
de Savornin Lohmanstraat1 t/m 197064HESilvolde10

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 73 openbare ruimtes en 2.405 adressen in de buurt Silvolde. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Silvolde. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Silvolde ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek70642405
WoonkernSilvolde2405
WoonplaatsSilvolde2407
WijkSilvolde-Terborg2407
GemeenteOude IJsselstreek2407
ProvincieGelderland2407
WaterschapWaterschap Rijn en IJssel2405
LandNederland2407

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Silvolde ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Silvolde dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Silvolde ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Silvolde en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven