Statistieken buurt Staatsliedenkwartier

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Staatsliedenkwartier. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Staatsliedenkwartier. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Staatsliedenkwartier telt 4.640 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Staatsliedenkwartier.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Staatsliedenkwartier:

JaarAantal inwoners de buurt Staatsliedenkwartier% verschil
20234.6403,46%
20224.4850,34%
20214.4706,9%
20204.1800,36%
20194.1655%
20183.9650,76%
20173.9351,94%
20163.8603,90%
20153.715-0,80%
20143.7450,67%
20133.720geen data

Het aantal inwoners in de buurt Staatsliedenkwartier is met 920 personen gestegen van 3.720 personen in 2013 tot 4.640 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 92 personen (2,26%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Woerden.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Staatsliedenkwartier:

In 2013 waren er 3.720 inwoners in de buurt Staatsliedenkwartier. In 2015 is het aantal gedaald tot 3.715 personen. Dit is een daling van 5 (-0,13%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -30 (-0,80%). Het aantal van 3.715 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 4.640 personen. De stijging ten opzichte van 2015 is 925 (25%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 155 (3,46%). Het aantal van 4.640 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Staatsliedenkwartier

Buurt Staatsliedenkwartier heeft afgerond een totale oppervlakte van 99 hectare, waarvan 98 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.425 adressen per km2. Er wonen 1.920 huishoudens in de buurt Staatsliedenkwartier. Postcode 3445 is de meest voorkomende postcode in de buurt Staatsliedenkwartier. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Woerden. Het Stadspark ligt binnen de buurt Staatsliedenkwartier.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Staatsliedenkwartier
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Woerden-Midden met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Vogelkwartier, 2: Staatsliedenkwartier, 3: Schilderskwartier, 4: Binnenstad, 5: Bloemen- en Bomenkwartier, 6: Bedrijventerrein Honthorst.

Woningkenmerken
Er zijn 1.948 woningen in de buurt Staatsliedenkwartier.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Woerden in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Staatsliedenkwartier was €423.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Staatsliedenkwartier.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Staatsliedenkwartier:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Staatsliedenkwartier% verschil
2023€423.00016%
2022€366.0009,3%
2021€335.0005,3%
2020€318.0008,5%
2019€293.0001,74%
2018€288.0005,9%
2017€272.0003,82%
2016€262.0001,55%
2015€258.000-4,09%
2014€269.000-4,95%
2013€283.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Staatsliedenkwartier is met €140.000 gegroeid van €283.000 in 2013 tot €423.000 in 2023 (dat is een stijging van 49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €14.000 (4,27%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Woerden.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Staatsliedenkwartier is €423.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 1.948 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Woerden (geel), 4 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 28 buurten (blauw). De buurt Staatsliedenkwartier wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Staatsliedenkwartier: er zijn 831 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Staatsliedenkwartier.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.426 totaal in de buurt Staatsliedenkwartier

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Staatsliedenkwartier telt in totaal 2.426 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Staatsliedenkwartier liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Woerden
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Staatsliedenkwartier. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Staatsliedenkwartier. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Staatsliedenkwartier

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Staatsliedenkwartier. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Staatsliedenkwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Woerden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Staatsliedenkwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Staatsliedenkwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Staatsliedenkwartier per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Staatsliedenkwartier:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.625250755
20223.565229691
20213.590219661
20203.410192578
20193.400190575
20183.250178537
20173.260168507
20163.195165500
20153.120148447
20143.146149450
20133.162139419

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Staatsliedenkwartier als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 78%, herkomst uit Europese landen: 5,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 16% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europa: 3,74% en herkomst van buiten Europa: 11%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Woerden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Staatsliedenkwartier
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Staatsliedenkwartier in 2022 zijn Westers (370 inwoners) en Overig (315 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Staatsliedenkwartier: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Staatsliedenkwartier.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Staatsliedenkwartier. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Woerden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Woerden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Staatsliedenkwartier zijn A (743 adressen) en C (570 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Staatsliedenkwartier. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Staatsliedenkwartier: 743 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Woerden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 17 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Staatsliedenkwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Staatsliedenkwartier. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Staatsliedenkwartier vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Staatsliedenkwartier.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Staatsliedenkwartier voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Staatsliedenkwartier ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Staatsliedenkwartier

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Staatsliedenkwartier. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Staatsliedenkwartier. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Woerden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Staatsliedenkwartier.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 53 stembureaus in de gemeente Woerden en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Woerden. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Woerden.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Staatsliedenkwartier.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Woerden: Staatsliedenkwartier is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Staatsliedenkwartier is €33.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €41.800. Buurt Staatsliedenkwartier telt 3.500 inkomensontvangers op 4.640 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,60% procent van de huishoudens in buurt Staatsliedenkwartier heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Woerden: Staatsliedenkwartier is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (480 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Staatsliedenkwartier (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Staatsliedenkwartier zijn in totaal 480 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Staatsliedenkwartier. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Staatsliedenkwartier
Er zijn 71 elektrische auto’s in maart 2024 in de buurt Staatsliedenkwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Staatsliedenkwartier op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 71 elektrische auto’s in de buurt Staatsliedenkwartier. Dit is het totaal aantal in maart 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Staatsliedenkwartier die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.938 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Staatsliedenkwartier in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Staatsliedenkwartier geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.586 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Staatsliedenkwartier (in maart 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.120 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Staatsliedenkwartier in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Staatsliedenkwartier geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Staatsliedenkwartier. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 241 misdrijven in de buurt Staatsliedenkwartier geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Staatsliedenkwartier, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2022 tot en met februari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Staatsliedenkwartier zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.894 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Staatsliedenkwartier 241 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Staatsliedenkwartier in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (108 delicten) en Horizontale fraude (29 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Staatsliedenkwartier.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2024 zijn er 13 misdrijven in de buurt Staatsliedenkwartier geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Staatsliedenkwartier met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Staatsliedenkwartier over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Woerden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 34,91 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Staatsliedenkwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Staatsliedenkwartier.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Staatsliedenkwartier. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Staatsliedenkwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Staatsliedenkwartier.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Staatsliedenkwartier genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 21 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Staatsliedenkwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Staatsliedenkwartier.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Staatsliedenkwartier. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Staatsliedenkwartier geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Staatsliedenkwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Staatsliedenkwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Staatsliedenkwartier heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Staatsliedenkwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Staatsliedenkwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
58% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Staatsliedenkwartier sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Staatsliedenkwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Staatsliedenkwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Staatsliedenkwartier heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Staatsliedenkwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Staatsliedenkwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Staatsliedenkwartier heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Staatsliedenkwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Staatsliedenkwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
40% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Staatsliedenkwartier heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Staatsliedenkwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Staatsliedenkwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Staatsliedenkwartier voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Staatsliedenkwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Staatsliedenkwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Staatsliedenkwartier heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Staatsliedenkwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Staatsliedenkwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
30% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Staatsliedenkwartier doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Staatsliedenkwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Staatsliedenkwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Staatsliedenkwartier voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal480Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie50Aantal2023
G+I Handel en horeca60Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed55Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening160Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg85Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.640Aantal2023
Mannen2.250Aantal2023
Vrouwen2.390Aantal2023
0 tot 15 jaar815Aantal2023
15 tot 25 jaar495Aantal2023
25 tot 45 jaar1.045Aantal2023
45 tot 65 jaar1.055Aantal2023
65 jaar of ouder1.225Aantal2023
Ongehuwd2.100Aantal2023
Gehuwd1.930Aantal2023
Gescheiden280Aantal2023
Verweduwd325Aantal2023
Geboorte totaal45Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal95Aantal2022
Sterfte relatief21Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.735Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag770Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.100Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.260Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura95Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2022
WMO cliënten375Aantal2022
WMO cliënten relatief84Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement470Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.520Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.200Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming5%Percentage2022
Adressen zonder energielabel316Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel676Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.434Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++2Aantal2024
Energielabels A+++108Aantal2024
Energielabels A++64Aantal2024
Energielabels A+4Aantal2024
Energielabels A743Aantal2024
Energielabels B216Aantal2024
Energielabels C570Aantal2024
Energielabels D237Aantal2024
Energielabels E45Aantal2024
Energielabels F43Aantal2024
Energielabels G78Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht51%percentage2020
Overgewicht47%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker12%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2020
Wekelijkse sporters51%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam26%percentage2020
Sociaal eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk30%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)20%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.920Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens600Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen630Aantal2023
Huishoudens met kinderen690Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.800Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen27%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen29%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,60%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€272x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO140Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.150Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.625Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.005Aantal2023
Herkomst Europa250Aantal2023
Herkomst buiten Europa755Aantal2023
Geboren in Nederland3.630Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa120Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa340Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa130Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa415Aantal2023
Autochtoon3.565Aantal2022
Westers totaal370Aantal2022
Niet-westers totaal550Aantal2022
Marokko170Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname45Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers315Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal162Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven16Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting34Aantal2023
Verkeersovertredingen21Aantal2023
Vernieling8Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven241Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand14,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km34Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km51Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km51Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand9,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km84Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU06320104Code2023
RegionaamStaatsliedenkwartierNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode06320104Code2023
Oppervlakte totaal99Aantal hectaren2023
Oppervlakte land98Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.425Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.426Aantal2024
Adressen met postcode2.133Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.060Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie11Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie50Aantal2024
Adressen met industriefunctie21Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie24Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie9Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie288Aantal2024
Verblijfsobjecten2.426Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.793Aantal2024
Adressen met pand2.424Aantal2024
Percelen met adres1.560Aantal2024
Adressen met perceel2.426Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.426Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.060Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190016Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192563Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195063Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970341Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980851Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990124Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200038Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201013Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020181Aantal2024
Panden met adres 2020 en later102Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190016Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192571Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195064Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970359Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980977Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990143Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000231Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201014Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020369Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later179Aantal2024
Postcodegebied3445AA-3445ZKNaam2024
Meest voorkomende postcode3445Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade15Aantal2022
Verkeersongevallen totaal17Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.975Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.555Aantal2023
Personenautos - overige brandstof420Aantal2023
Personenautos per huishouden1,03Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.015Aantal2023
Motorfietsen130Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.948Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€423.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning72%Percentage2023
Percentage meergezinswoning28%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen62%Percentage2023
Huurwoningen totaal38%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders16%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200070%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200030%Percentage2023
Appartement617Aantal2024
Tussen of geschakelde woning831Aantal2024
Hoekwoning412Aantal2024
Tweeonder1kap99Aantal2024
Vrijstaande woning101Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.366Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Woerden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Staatsliedenkwartier: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Staatsliedenkwartier
Tabel met 2.421 adressen in de buurt Staatsliedenkwartier.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Staatsliedenkwartier. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Woerden.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aalberse-lanen1 t/m 823445TA t/m 3445TCWoerden66
Adriaan Duyckpad1 t/m 1043445VS t/m 3445VWWoerden71
Bastion Maurits1 t/m 423445DC t/m 3445DEWoerden25
Bastion Willem1 t/m 533445DG t/m 3445DHWoerden33
Beel-lanen1 t/m 713445TD t/m 3445TGWoerden57
Carrosserieweg1 t/m 53445BCWoerden3
Cattenbroekerlaan1 t/m 713445EG t/m 3445EHWoerden37
Cort van der Lindenlaan1 t/m 313445VAWoerden16
De Savornin Lohmanlaan1 t/m 563445VD t/m 3445VGWoerden46
Dr. Colijnlaan1 t/m 243445VL t/m 3445VMWoerden24
Dr. Dreeslaan1 t/m 103445CXWoerden10
Dr. Kuyperlaan1 t/m 1083445CK t/m 3445CLWoerden63
Dr. Schaepmanlaan1 t/m 163445VH t/m 3445VJWoerden24
Dr. Schoutenlaan1 t/m 163445CNWoerden12
Dr. Tilanuslaan1 t/m 243445CR t/m 3445CSWoerden18
Erik van Brunswijklaan1 t/m 213445VTWoerden13
Fagellaan1 t/m 473445EZWoerden24
Fort Oranje1 t/m 773445DA t/m 3445DBWoerden63
Frederik Hendriklaan1 t/m 303445XM t/m 3445XNWoerden25
Frida Katzpad1 t/m 273445TVWoerden22
Groen van Prinstererlaan1 t/m 283445VB t/m 3445VCWoerden45
Heemskerklaan1 t/m 163445CMWoerden12
Heinsiuslaan1 t/m 323445XG t/m 3445XHWoerden30
Hertenkamp1 t/m 103445EEWoerden10
Hofplein2 t/m 1853445ZA t/m 3445ZKWoerden151
Ien Daleslaan1 t/m 373445VXWoerden38
Irene Vorrinklaan1 t/m 333445VZWoerden33
Jacob Catslaan1 t/m 673445XD t/m 3445XEWoerden45
Jan van Beierenlaan1 t/m 2023445VVWoerden158
Jelle Zijlstrahof1 t/m 203445TSWoerden18
Johan de Wittlaan1 t/m 393445AG t/m 3445AHWoerden54
Johan v Oldenbarneveltlaan2 t/m 483445AD t/m 3445AEWoerden30
Joop den Uylhof1 t/m 163445TRWoerden16
Marga Klompélaan1 t/m 43445CZWoerden4
Mgr. Nolenslaan2 t/m 163445VKWoerden16
Mr. Joekespad13445TMWoerden2
Nes1 t/m 73445AZWoerden5
Paulus Buyslaan2 t/m 213445AJ t/m 3445AKWoerden15
Pieter Lieftinckstraat1 t/m 413445TTWoerden21
Prins Mauritssingel1 t/m 753445XA t/m 3445XCWoerden49
Prof. Gerbrandylaan1 t/m 313445CWWoerden16
Prof. Oudlaan1 t/m 163445CPWoerden12
Prof. Rommelaan1 t/m 203445CT t/m 3445CVWoerden37
Schermerhorn-lanen1 t/m 643445ES t/m 3445EWWoerden64
Schimmelpennincklaan1 t/m 693445XJ t/m 3445XKWoerden47
Spoorlaan1 t/m 493445AEWoerden23
Stationsplein-Noord2 t/m 143445ADWoerden7
Stationsweg1 t/m 143445AA t/m 3445ACWoerden18
Suze Groenewegpad1 t/m 1263445TN t/m 3445TPWoerden67
Talma-lanen1 t/m 723445TH t/m 3445TLWoerden76
Thorbeckelaan1 t/m 273445XLWoerden14
Troelstralaan1 t/m 443445VN t/m 3445VPWoerden50
Utrechtsestraatweg1 t/m 1473445AL t/m 3445AXWoerden188
V.d. Duijn van Maasdamlaan1 t/m 723445CA t/m 3445CCWoerden61
Van Boeijen-lanen1 t/m 313445EXWoerden31
Van Hogendorplaan6 t/m 673445CG t/m 3445CJWoerden48
Van Limburg Stirumlaan2 t/m 403445CD t/m 3445CEWoerden20
Van Slingelandt-lanen1 t/m 1453445EJ t/m 3445ERWoerden144
Vossenschanslaan3 t/m 1423445EB t/m 3445EEWoerden61
Willem van der Hoevelaan1 t/m 43445VRWoerden4
dr. Chris Soumokilstraat1 t/m 303445TWWoerden29

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 61 openbare ruimtes en 2.421 adressen in de buurt Staatsliedenkwartier. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Staatsliedenkwartier. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Staatsliedenkwartier ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek34452137
WoonkernWoerden2421
WoonplaatsWoerden2421
WijkWoerden-Midden2421
GemeenteWoerden2421
ProvincieUtrecht2421
WaterschapHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden2421
LandNederland2421

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Staatsliedenkwartier ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Staatsliedenkwartier dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Staatsliedenkwartier ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Staatsliedenkwartier en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven