Statistieken buurt Strand en Duin

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Strand en Duin in de gemeente Rotterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Strand en Duin in de gemeente Rotterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Strand en Duin telt 2.535 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Strand en Duin.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Strand en Duin:

JaarAantal inwoners de buurt Strand en Duin% verschil
20232.5351,60%
20222.4951,01%
20212.4702,92%
20202.400-0,83%
20192.4202,33%
20182.3655,3%
20172.2454,18%
20162.1556,2%
20152.0305,5%
20141.9252,12%
20131.885geen data

De bevolking van de buurt Strand en Duin is met 650 inwoners gegroeid van 1.885 inwoners in 2013 tot 2.535 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote groei van 34%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 65 inwoners (3,03%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Rotterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Strand en Duin:

In 2013 waren er 1.885 inwoners in de buurt Strand en Duin. Het aantal van 1.885 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 2.535 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 650 (34%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 40 (1,60%). Het aantal van 2.535 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Strand en Duin

Buurt Strand en Duin heeft afgerond een totale oppervlakte van 577 hectare, waarvan 396 land en 181 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 711 adressen per km2. Er wonen 945 huishoudens in de buurt Strand en Duin. Postcode 3151 is de meest voorkomende postcode in de buurt Strand en Duin. De buurt Strand en Duin ligt binnen Hoek van Holland in de gemeente Rotterdam. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Strand en Duin: het bosgebied Hoekse Bosjes, het duingebied Hillduin en het duingebied Vinetaduin.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Strand en Duin
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Hoek van Holland met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Strand en Duin, 2: Dorp, 3: Rijnpoort.

Woningkenmerken
Er zijn 1.916 woningen in de buurt Strand en Duin.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Strand en Duin was €366.000 in 2013.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Strand en Duin.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Strand en Duin:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Strand en Duin% verschil
2018€352.000-0,28%
2017€353.0005,4%
2016€335.0000,60%
2015€333.000-3,20%
2014€344.000-6%
2013€366.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Strand en Duin is met €14.000 gedaald van €366.000 in 2013 tot €352.000 in 2018 (dat is een daling van 3,83%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2018 was €-2.800 (-0,70%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers krimpen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Rotterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Strand en Duin is €352.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 17% en er zijn 1.916 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Rotterdam (geel), 6 woonplaatsen (groen), wijk Hoek van Holland (oranje) en 2 buurten (blauw). De buurt Strand en Duin wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Strand en Duin: er zijn 1.027 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Strand en Duin.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.087 totaal in de buurt Strand en Duin

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Strand en Duin telt in totaal 2.087 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Strand en Duin liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rotterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Strand en Duin zijn er 1.946 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Strand en Duin.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 579 panden uit de bouwperiode 1980-1990 in de buurt Strand en Duin.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Strand en Duin. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Strand en Duin

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Strand en Duin. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Strand en Duin


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Strand en Duin


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Strand en Duin.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Strand en Duin per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Strand en Duin:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.245160125
20222.235146114
20212.215143112
20202.145143112
20192.170140110
20182.110143112
20172.015129101
20161.94012194
20151.82011892
20141.73210884
20131.69610583

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Strand en Duin als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europese landen: 6,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,94% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 5,6% en herkomst van buiten Europa: 4,41%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rotterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Strand en Duin
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Strand en Duin in 2022 zijn Westers (175 inwoners) en Overig (40 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Strand en Duin: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Strand en Duin.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Strand en Duin. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Strand en Duin.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Strand en Duin:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.590250
Tussenwoning3.070830
Hoekwoning3.2701.030
Twee onder één kap woning3.3801.060
Vrijstaande woning3.8601.070
Huurwoning2.550550
Eigen woning3.360920

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Strand en Duin zijn A (678 adressen) en B (611 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Strand en Duin. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Strand en Duin: 678 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Strand en Duin voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Strand en Duin voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Strand en Duin
Bevolking533640
Adressen2.055711
Autos265341

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Strand en Duin ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 14 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Strand en Duin.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Strand en Duin. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Strand en Duin vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau HVC in Hoek van Holland

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau HVC in Hoek van Holland is uitgebracht. Stembureau HVC in Hoek van Holland was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Strand en Duin.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau HVC in Hoek van Holland bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Strand en Duin stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 765 stembureaus in de gemeente Rotterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Stembureaus Rotterdam

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€35.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Strand en Duin.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hoek van Holland (Strand en Duin is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hoek van Holland is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Strand en Duin is €35.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €45.900. Buurt Strand en Duin telt 2.000 inkomensontvangers op 2.535 inwoners totaal.
1% van de huishoudens in de buurt Strand en Duin heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Rotterdam.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (395 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Strand en Duin (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Strand en Duin voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Strand en Duin zijn in totaal 395 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 395 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 390 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Strand en Duin. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Strand en Duin
Er zijn 59 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Strand en Duin.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Strand en Duin op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 59 elektrische auto’s in de buurt Strand en Duin. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Strand en Duin die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.750 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Strand en Duin in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Strand en Duin geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.321 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Strand en Duin (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.653 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Strand en Duin in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Strand en Duin geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Strand en Duin. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 162 misdrijven in de buurt Strand en Duin geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Strand en Duin, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Strand en Duin zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.284 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Strand en Duin 162 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Strand en Duin in 2023 zijn Onder invloed (weg) (23 delicten) en Overige vermogensdelicten (19 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Strand en Duin.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 20 misdrijven in de buurt Strand en Duin geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Strand en Duin met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Strand en Duin over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 22,88 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Strand en Duin.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Strand en Duin.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Strand en Duin. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Strand en Duin.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Strand en Duin.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Strand en Duin genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Strand en Duin.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Strand en Duin.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
78% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Strand en Duin ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Strand en Duin per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Strand en Duin geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Strand en Duin. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Strand en Duin is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Strand en Duin.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Strand en Duin voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal395Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2023
B-F Nijverheid en energie50Aantal2023
G+I Handel en horeca65Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed55Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening85Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg60Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten40Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.535Aantal2023
Mannen1.290Aantal2023
Vrouwen1.240Aantal2023
0 tot 15 jaar525Aantal2023
15 tot 25 jaar245Aantal2023
25 tot 45 jaar615Aantal2023
45 tot 65 jaar710Aantal2023
65 jaar of ouder435Aantal2023
Ongehuwd1.210Aantal2023
Gehuwd1.105Aantal2023
Gescheiden145Aantal2023
Verweduwd75Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid640Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag360Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar910Aantal2022
Opleidingsniveau hoog560Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura40Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg5,3%Percentage2022
WMO cliënten75Aantal2022
WMO cliënten relatief30Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.360Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning550Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning920Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming8%Percentage2022
Adressen zonder energielabel87Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.392Aantal2024
Adressen met definitief energielabel608Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++4Aantal2024
Energielabels A++24Aantal2024
Energielabels A+16Aantal2024
Energielabels A678Aantal2024
Energielabels B611Aantal2024
Energielabels C102Aantal2024
Energielabels D34Aantal2024
Energielabels E57Aantal2024
Energielabels F415Aantal2024
Energielabels G59Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn34%percentage2022
Drinker87%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht1%percentage2022
Normaal gewicht48%percentage2022
Overgewicht51%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2022
Wekelijkse sporters62%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk36%percentage2022
Lopen naar school of werk13%percentage2022
Fietsen naar school of werk28%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2022
Emotioneel eenzaam20%percentage2022
Sociaal eenzaam29%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk27%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)8%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)6%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2022
Niet-specifieke klachten52%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid26%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2022
Psychische klachten16%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht11%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht58%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie38%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking4%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen8%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal945Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens165Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen315Aantal2023
Huishoudens met kinderen470Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2022
Percentage werknemers80%Percentage2022
Percentage zelfstandigen20%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€45.900Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€35.700Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen30%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen33%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar45%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen11%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen44%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,20%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum1,50%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum1,90%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€372x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO40Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW400Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.245Aantal2023
Herkomst buiten Nederland285Aantal2023
Herkomst Europa160Aantal2023
Herkomst buiten Europa125Aantal2023
Geboren in Nederland2.245Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa75Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa85Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa80Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa45Aantal2023
Autochtoon2.235Aantal2022
Westers totaal175Aantal2022
Niet-westers totaal85Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers40Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal58Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven7Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting15Aantal2023
Verkeersovertredingen43Aantal2023
Vernieling16Aantal2023
Overige misdrijven23Aantal2023
Totaal misdrijven162Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km5,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km78Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand12,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand17,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand18,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand18Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand17,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km51Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05991701Code2023
RegionaamStrand en DuinNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05991701Code2023
Oppervlakte totaal577Aantal hectaren2023
Oppervlakte land396Aantal hectaren2023
Oppervlakte water181Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid711Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.087Aantal2024
Adressen met postcode2.087Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.946Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie46Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie31Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie5Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie12Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie39Aantal2024
Verblijfsobjecten2.087Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.943Aantal2024
Adressen met pand2.087Aantal2024
Percelen met adres931Aantal2024
Adressen met perceel2.087Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.079Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom8Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.944Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom2Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190020Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192532Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195045Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970516Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198034Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990579Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200022Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010208Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020440Aantal2024
Panden met adres 2020 en later47Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190021Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192535Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195048Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970524Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198036Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990583Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200023Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010312Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020449Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later56Aantal2024
Postcodegebied3151BP-3151XZNaam2024
Meest voorkomende postcode3151Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade12Aantal2022
Verkeersongevallen totaal14Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.350Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.075Aantal2023
Personenautos - overige brandstof275Aantal2023
Personenautos per huishouden1,43Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte341Aantal2023
Motorfietsen120Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.916Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€352.000Gemiddeld in Euro2018
Percentage eengezinswoning93%Percentage2023
Percentage meergezinswoning7%Percentage2023
Percentage bewoond48%Percentage2023
Percentage onbewoond52%Percentage2023
Koopwoningen47%Percentage2023
Huurwoningen totaal53%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders53%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200061%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200039%Percentage2023
Appartement133Aantal2024
Tussen of geschakelde woning424Aantal2024
Hoekwoning193Aantal2024
Tweeonder1kap169Aantal2024
Vrijstaande woning1.027Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.141Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Strand en Duin: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Strand en Duin
Tabel met 2.091 adressen in de buurt Strand en Duin.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Strand en Duin. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rotterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Alkstraat8 t/m 253151TAHoek van Holland9
Anthonius de Bruijnhof1 t/m 213151MEHoek van Holland21
Avenue Van der Laan34 t/m 403151MKHoek van Holland4
Badweg1 t/m 1003151HAHoek van Holland16
Ben Kleijwegthof1 t/m 213151MDHoek van Holland21
Berghaven--Hoek van Holland0
Commissaris Jasweg3 t/m 313151TBHoek van Holland24
Cruquiusweg4 t/m 503151HCHoek van Holland16
Dick de Haaslaan41 t/m 593151MHHoek van Holland10
Dirk van den Burgweg60 t/m 1053151XMHoek van Holland22
Distelstraat4 t/m 113151TLHoek van Holland4
Dokter Diamantlaan5 t/m 1023151MBHoek van Holland106
Dokter Fokkensstraat3 t/m 143151MRHoek van Holland12
Dokter Kniplaan2 t/m 1003151MAHoek van Holland88
Dokter Van Lonkhuijzenstraat1 t/m 173151MPHoek van Holland9
Doornstraat233151VAHoek van Holland1
Duinroosweg3 t/m 43151VBHoek van Holland2
Duinweg33 t/m 653151VCHoek van Holland6
Fortweg1 t/m 323151HDHoek van Holland13
Ganzenduin2 t/m 243151TPHoek van Holland12
Grootzand9 t/m 213151VDHoek van Holland8
Harwichweg25 t/m 2053151BPHoek van Holland5
Havenweg2 t/m 243151HXHoek van Holland22
Helmweg7 t/m 173151HEHoek van Holland2
Henk Nijlandstraat5 t/m 463151MJHoek van Holland41
Hoekse Bosjes--Hoek van Holland0
Horentjesstraat--Hoek van Holland0
Jaap van de Scheurhof1 t/m 193151MGHoek van Holland19
Kaapweg2 t/m 1353151XWHoek van Holland10
Kerkhofweg6 t/m 83151TNHoek van Holland2
Kleinzand1 t/m 73151VEHoek van Holland6
Koning Willem III weg1 t/m 413151HJHoek van Holland41
Koningin Emmaboulevard1 t/m 993151HD t/m 3151HGHoek van Holland6
Koningin Sophieweg--Hoek van Holland0
Koningin Wilhelminaweg--Hoek van Holland0
Koos Schroefstraat4 t/m 123151MSHoek van Holland5
Langeweg--Hoek van Holland0
Leen van Ooijenlaan3 t/m 363151MCHoek van Holland13
Leen van der Houwenstraat6 t/m 783151MLHoek van Holland58
Noorderhoofd--Hoek van Holland0
Noordlandsepad--Hoek van Holland0
Noordlandseweg43151XZHoek van Holland1
Paviljoensweg393151HKHoek van Holland1
Pieter Kaashoekpad--Hoek van Holland0
Pieter Kaashoekstraat--Hoek van Holland0
Pieter de Lintstraat51 t/m 733151MNHoek van Holland12
Prins Mauritsweg6 t/m 163151HLHoek van Holland6
Prins Willemweg23151HMHoek van Holland1
Prinses Mariannehof--Hoek van Holland0
Prinses Paulineweg--Hoek van Holland0
Rechtestraat10 t/m 553151HNHoek van Holland9
Rivierkant--Hoek van Holland0
Rondgang10 t/m 163151BPHoek van Holland3
Schelpweg4 t/m 743151VG t/m 3151VJHoek van Holland33
Seinpad1 t/m 613151HPHoek van Holland26
Speelweg--Hoek van Holland0
Stationsweg17 t/m 1323151HR t/m 3151HTHoek van Holland74
Strandboulevard--Hoek van Holland0
Strandweg13 t/m 5593151HVHoek van Holland142
Stuifkenszand2 t/m 203151VKHoek van Holland3
Tussenzand43151VLHoek van Holland1
Wierstraat51 t/m 1013151VM t/m 3151VPHoek van Holland882
Wil Vinjéstraat6 t/m 863151MMHoek van Holland40
Zeeanemoon1 t/m 463151VNHoek van Holland36
Zeekant2 t/m 2413151HWHoek van Holland95
Zeeplein13151HZHoek van Holland1
Zeesterpad2 t/m 63151TXHoek van Holland3
de Ruyterstraat2 t/m 493151TJ t/m 3151TKHoek van Holland37
’s-Gravenzandseweg230 t/m 2903151TT t/m 3151TWHoek van Holland51

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 69 openbare ruimtes en 2.091 adressen in de buurt Strand en Duin. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Rotterdam
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Strand en Duin. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Strand en Duin ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek31512053
WoonkernHoek van Holland2083
WoonplaatsHoek van Holland2106
WijkHoek van Holland2106
GemeenteRotterdam2106
ProvincieZuid-Holland2106
WaterschapHoogheemraadschap van Delfland2106
LandNederland2106

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Strand en Duin ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Strand en Duin dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Strand en Duin ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Strand en Duin en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven