Statistieken buurt Surhuisterveen

Aantal inwoners per jaar
De buurt Surhuisterveen telt 5.675 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Surhuisterveen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Surhuisterveen:

JaarAantal inwoners de buurt Surhuisterveen% verschil
20235.6750,35%
20225.6550,71%
20215.6150,54%
20205.585-0,45%
20195.6100,18%
20185.6000,81%
20175.5550,09%
20165.5501,09%
20155.4900,64%
20145.4550,18%
20135.445geen data

De bevolking van de buurt Surhuisterveen is met 230 personen toegenomen van 5.445 personen in 2013 tot 5.675 personen in 2023 (dat is een kleine groei van 4,22%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 23 personen (0,42%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Achtkarspelen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Surhuisterveen:

In 2013 waren er 5.445 inwoners in de buurt Surhuisterveen. Het aantal van 5.445 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 5.675 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 230 (4,22%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 20 (0,35%). Het aantal van 5.675 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Surhuisterveen

Buurt Surhuisterveen heeft afgerond een totale oppervlakte van 315 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 713 adressen per km2. Er wonen 2.590 huishoudens in de buurt Surhuisterveen. Postcode 9231 is de meest voorkomende postcode in de buurt Surhuisterveen. De buurt Surhuisterveen ligt binnen Zuid in de gemeente Achtkarspelen. De streek Blauhûs valt gedeeltelijk binnen de buurt Surhuisterveen.

De naam Surhuisterveen wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de woonplaats Surhuisterveen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Surhuisterveen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Zuid met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Surhuizum, 2: Surhuizum, 3: Verspreide huizen Harkema, 4: Harkema, 5: Surhuisterveen, 6: Verspreide huizen Surhuisterveen, 7: Boelenslaan, 8: Verspreide huizen Boelenslaan.

Woningkenmerken
Er zijn 2.757 woningen in de buurt Surhuisterveen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Achtkarspelen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Surhuisterveen was €243.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Surhuisterveen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Surhuisterveen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Surhuisterveen% verschil
2023€243.00014%
2022€214.0009,2%
2021€196.0008,3%
2020€181.0005,8%
2019€171.0003,64%
2018€165.0003,12%
2017€160.0005,3%
2016€152.0000,00%
2015€152.000-3,18%
2014€157.000-8,7%
2013€172.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Surhuisterveen is met €71.000 gegroeid van €172.000 in 2013 tot €243.000 in 2023 (dat is een stijging van 41%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €7.100 (3,70%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Achtkarspelen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Surhuisterveen is €243.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 27% en er zijn 2.757 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Achtkarspelen (geel), 12 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 23 buurten (blauw). De buurt Surhuisterveen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Surhuisterveen: er zijn 783 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Surhuisterveen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.184 totaal in de buurt Surhuisterveen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt Surhuisterveen telt in totaal 3.184 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 99% van de adressen in buurt Surhuisterveen ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Achtkarspelen
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Surhuisterveen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Surhuisterveen. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Surhuisterveen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Surhuisterveen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Surhuisterveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Achtkarspelen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Surhuisterveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Surhuisterveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Surhuisterveen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Surhuisterveen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.37080230
20225.37572208
20215.33074211
20205.31071204
20195.32075215
20185.32072208
20175.29567193
20165.32059171
20155.28553152
20145.23756162
20135.22756162

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Surhuisterveen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europese landen: 1,41% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,05% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 96%, herkomst uit Europa: 1,03% en herkomst van buiten Europa: 2,98%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Achtkarspelen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Surhuisterveen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Surhuisterveen in 2022 zijn Overig (170 inwoners) en Westers (90 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Surhuisterveen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Surhuisterveen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Surhuisterveen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Achtkarspelen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Achtkarspelen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Surhuisterveen zijn C (827 adressen) en A (581 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Surhuisterveen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Surhuisterveen: 827 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Achtkarspelen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 20 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Surhuisterveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Surhuisterveen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Surhuisterveen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Surhuisterveen.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Surhuisterveen voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Surhuisterveen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Surhuisterveen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Surhuisterveen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Surhuisterveen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Achtkarspelen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Surhuisterveen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 90 stembureaus in de gemeente Achtkarspelen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Achtkarspelen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Achtkarspelen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Surhuisterveen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Achtkarspelen: Surhuisterveen is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Surhuisterveen is €24.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.900. Buurt Surhuisterveen telt 4.500 inkomensontvangers op 5.675 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,5% procent van de huishoudens in buurt Surhuisterveen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Achtkarspelen: Surhuisterveen is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (610 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Surhuisterveen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Surhuisterveen zijn in totaal 610 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Surhuisterveen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Surhuisterveen
Er zijn 48 elektrische auto’s in februari 2024 in de buurt Surhuisterveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Surhuisterveen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 48 elektrische auto’s in de buurt Surhuisterveen. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Surhuisterveen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.202 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Surhuisterveen in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Surhuisterveen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.809 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Surhuisterveen (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.248 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Surhuisterveen in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Surhuisterveen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Surhuisterveen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 150 misdrijven in de buurt Surhuisterveen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Surhuisterveen, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Surhuisterveen zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.771 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Surhuisterveen 150 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Surhuisterveen in 2022 zijn Horizontale fraude (24 delicten) en Winkeldiefstal (19 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Surhuisterveen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 15 misdrijven in de buurt Surhuisterveen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Surhuisterveen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Surhuisterveen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Achtkarspelen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,63 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Surhuisterveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Surhuisterveen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Surhuisterveen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Surhuisterveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Surhuisterveen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Surhuisterveen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Surhuisterveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Surhuisterveen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Surhuisterveen. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Surhuisterveen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Surhuisterveen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Surhuisterveen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
62% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Surhuisterveen heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Surhuisterveen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Surhuisterveen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Surhuisterveen voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Surhuisterveen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Surhuisterveen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Surhuisterveen heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Surhuisterveen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Surhuisterveen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
31% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Surhuisterveen heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Surhuisterveen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Surhuisterveen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
43% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Surhuisterveen heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Surhuisterveen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Surhuisterveen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
45% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Surhuisterveen voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Surhuisterveen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Surhuisterveen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Surhuisterveen heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Surhuisterveen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Surhuisterveen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
28% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Surhuisterveen doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Surhuisterveen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Surhuisterveen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Surhuisterveen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal610Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2022
B-F Nijverheid en energie105Aantal2022
G+I Handel en horeca165Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie45Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed45Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening115Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg65Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten60Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.675Aantal2023
Mannen2.770Aantal2023
Vrouwen2.905Aantal2023
0 tot 15 jaar900Aantal2023
15 tot 25 jaar580Aantal2023
25 tot 45 jaar1.255Aantal2023
45 tot 65 jaar1.415Aantal2023
65 jaar of ouder1.535Aantal2023
Ongehuwd2.450Aantal2023
Gehuwd2.335Aantal2023
Gescheiden435Aantal2023
Verweduwd455Aantal2023
Geboorte totaal55Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal85Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.801Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.390Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.910Aantal2021
Opleidingsniveau hoog650Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura125Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,3%Percentage2022
WMO cliënten545Aantal2022
WMO cliënten relatief96Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.190Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.370Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.707Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.164Aantal2023
Energielabels Onbepaald307Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++17Aantal2023
Energielabels A++41Aantal2023
Energielabels A+17Aantal2023
Energielabels A581Aantal2023
Energielabels B430Aantal2023
Energielabels C827Aantal2023
Energielabels D350Aantal2023
Energielabels E217Aantal2023
Energielabels F199Aantal2023
Energielabels G190Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2020
Drinker76%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht42%percentage2020
Overgewicht56%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters38%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk41%percentage2020
Lopen naar school of werk18%percentage2020
Fietsen naar school of werk30%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam25%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.590Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens940Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen830Aantal2023
Huishoudens met kinderen815Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2021
Percentage werknemers85%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers4.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen47%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen10%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen49%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,5%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum17%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€113x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand130Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO260Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.410Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.370Aantal2023
Herkomst Europa80Aantal2023
Herkomst buiten Europa230Aantal2023
Geboren in Nederland5.370Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa45Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa80Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa35Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa145Aantal2023
Autochtoon5.375Aantal2022
Westers totaal90Aantal2022
Niet-westers totaal190Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers170Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal49Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven22Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting27Aantal2022
Verkeersovertredingen26Aantal2022
Vernieling13Aantal2022
Overige misdrijven12Aantal2022
Totaal misdrijven150Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand9,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand10,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand30,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand9,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand32,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand12,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand11,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand16Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand13,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km23Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00590200Code2023
RegionaamSurhuisterveenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00590200Code2023
Oppervlakte totaal315Aantal hectaren2023
Oppervlakte land315Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode9231.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid713Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.184Aantal2023
Adressen met postcode3.178Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.816Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom3.150Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom34Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.784Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom32Aantal2023
Percelen1.980Aantal2023
Panden2.446Aantal2023
Adressen met panden3.146Aantal2023
Panden voor 17002Aantal2023
Panden 1700 tot 19009Aantal2023
Panden 1900 tot 192569Aantal2023
Panden 1925 tot 1950184Aantal2023
Panden 1950 tot 1970847Aantal2023
Panden 1970 tot 1980742Aantal2023
Panden 1980 tot 1990461Aantal2023
Panden 1990 tot 2000289Aantal2023
Panden 2000 tot 2010227Aantal2023
Panden 2010 tot 2020232Aantal2023
Panden 2020 en later84Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade13Aantal2022
Verkeersongevallen totaal20Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.045Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine2.300Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof745Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte966Aantal2023
Motorfietsen230Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.757Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€243.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning76%Percentage2023
Percentage meergezinswoning24%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen53%Percentage2023
Huurwoningen totaal47%Percentage2023
In bezit woningcorporatie40%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement679Aantal2023
Tussen of geschakelde woning552Aantal2023
Hoekwoning426Aantal2023
Tweeonder1kap376Aantal2023
Vrijstaande woning783Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend11Aantal2023
Woningtype n.v.t.368Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Achtkarspelen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Surhuisterveen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Surhuisterveen
Tabel met 3.184 adressen in de buurt Surhuisterveen.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Surhuisterveen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Achtkarspelen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Baansein2 t/m 539231LDSurhuisterveen27
Badlaan2 t/m 419231AZ t/m 9231BASurhuisterveen32
Baggelkamp1 t/m 169231MA t/m 9231MBSurhuisterveen11
Bartholomëus Jacobus Schurerweg1 t/m 149231CESurhuisterveen21
Blauwhuisterweg1 t/m 469231AA t/m 9231ADSurhuisterveen57
Bloemkamp1 t/m 249231BJ t/m 9231BKSurhuisterveen22
Blêdmoas--Surhuisterveen0
Boomvalk1 t/m 269231KWSurhuisterveen18
Brandland1 t/m 209231MHSurhuisterveen15
Burmaniastraat1 t/m 669231BS t/m 9231BWSurhuisterveen51
Compagnie2 t/m 369231BE t/m 9231BGSurhuisterveen31
Dalgrond1 t/m 159231MKSurhuisterveen13
Dalweg1 t/m 219231HW t/m 9231HXSurhuisterveen21
De Buizerd1 t/m 369231KVSurhuisterveen30
De Dellen2 t/m 759231CZ t/m 9231ECSurhuisterveen130
De Ekster1 t/m 169231JTSurhuisterveen16
De Fazant11 t/m 369231JX t/m 9231JZSurhuisterveen27
De Gaai1 t/m 259231JVSurhuisterveen21
De Groenling1 t/m 579231JA t/m 9231JBSurhuisterveen43
De Havik1 t/m 759231KH t/m 9231KKSurhuisterveen48
De Houtduif2 t/m 959231KA t/m 9231KCSurhuisterveen71
De IJsvogel3 t/m 179231JGSurhuisterveen13
De Kamp1 t/m 259231BRSurhuisterveen21
De Ketting1 t/m 139231AKSurhuisterveen10
De Kim1 t/m 239231BMSurhuisterveen17
De Kolk1 t/m 449231CT t/m 9231CXSurhuisterveen72
De Koolmees1 t/m 329231JR t/m 9231JSSurhuisterveen25
De Leeuwerik1 t/m 149231KDSurhuisterveen9
De Leijen3 t/m 509231HC t/m 9231HDSurhuisterveen39
De Merel1 t/m 559231JJ t/m 9231JKSurhuisterveen35
De Nachtegaal1 t/m 829231JN t/m 9231JPSurhuisterveen71
De Omloop1 t/m 319231BLSurhuisterveen29
De Roodborst1 t/m 289231KESurhuisterveen19
De Schakel--Surhuisterveen0
De Specht1 t/m 749231JC t/m 9231JESurhuisterveen45
De Sperwer1 t/m 229231KL t/m 9231KMSurhuisterveen19
De Spreeuw1 t/m 119231JWSurhuisterveen10
De Vink29231JMSurhuisterveen1
De Wielewaal2 t/m 189231JLSurhuisterveen18
De Wijk1 t/m 319231BD t/m 9231BGSurhuisterveen27
De Zwaluw1 t/m 209231KGSurhuisterveen15
Dokter Keijserstraat1 t/m 649231EW t/m 9231GASurhuisterveen80
Dr.v.Kammenstraat1 t/m 649231EG t/m 9231EHSurhuisterveen56
Ds. Boekholtstraat1 t/m 489231EJSurhuisterveen74
Dûbelspul3 t/m 209231LESurhuisterveen15
Eisingarak10 t/m 399231MC t/m 9231MDSurhuisterveen21
Estriklaantje--Surhuisterveen0
Feanbei2 t/m 369231NBSurhuisterveen18
Feike Wybrensstrjitte3 t/m 149231EDSurhuisterveen12
Fossemastraat1 t/m 259231BXSurhuisterveen18
Gedempte Vaart2 t/m 969231AS t/m 9231AXSurhuisterveen84
Grensweg1 t/m 239231HT t/m 9231HVSurhuisterveen15
Grietmanstraat1 t/m 699231ER t/m 9231ETSurhuisterveen58
Groningerstraat1 t/m 1289231CH t/m 9231CRSurhuisterveen129
Havenstraat1 t/m 119231APSurhuisterveen13
Hurdrider1 t/m 199231LBSurhuisterveen18
Iisbaanplein--Surhuisterveen0
Inkelspul--Surhuisterveen0
Jan Binneslaan2 t/m 889231CA t/m 9231CCSurhuisterveen78
Johan ter Schoeleweg1 t/m 719231GB t/m 9231GESurhuisterveen64
Kloosterstraat1 t/m 219231GL t/m 9231GMSurhuisterveen22
Kloosterveen1 t/m 219231MJSurhuisterveen11
Koarstmoas1 t/m 239231NC t/m 9231NDSurhuisterveen16
Koop Kuipersweg2 t/m 149231CDSurhuisterveen10
Kortelaan1 t/m 99231EVSurhuisterveen9
Lange Streek1 t/m 119231LCSurhuisterveen10
Lange Turf1 t/m 119231MNSurhuisterveen10
Langelaan2 t/m 1059231EK t/m 9231EPSurhuisterveen105
Langhof2 t/m 209231GLSurhuisterveen10
Lauwersweg1 t/m 209231GRSurhuisterveen20
Lauwerswelle5 t/m 129231DVSurhuisterveen4
Meander1 t/m 369231DBSurhuisterveen20
Meester Klokmanstraat1 t/m 289231HL t/m 9231HMSurhuisterveen28
Molenweg1 t/m 759231HN t/m 9231HSSurhuisterveen48
Munnikestraat1 t/m 319231GN t/m 9231GPSurhuisterveen26
Nije Jirden1 t/m 149231KTSurhuisterveen16
Oude Jirden--Surhuisterveen0
Rooilijn1 t/m 69231DZSurhuisterveen10
Schoolpad--Surhuisterveen0
Slotstraat1 t/m 149231EESurhuisterveen14
Surventolaan2 t/m 169231CSSurhuisterveen8
Suvelplein--Surhuisterveen0
Taeke Schuilengalaan1 t/m 799231GS t/m 9231GWSurhuisterveen70
Torenplein1 t/m 1099231CGSurhuisterveen64
Torenvalk1 t/m 849231KN t/m 9231KSSurhuisterveen65
Toubaanplein--Surhuisterveen0
Trochrinner--Surhuisterveen0
Van Duinenstraat30 t/m 739231GH t/m 9231GKSurhuisterveen33
Van Voortstraat1 t/m 179231BZSurhuisterveen18
Veenderij1 t/m 329231MLSurhuisterveen22
Verkerckstraat1 t/m 719231GX t/m 9231HBSurhuisterveen72
Verlaatsdam1 t/m 359231ME t/m 9231MGSurhuisterveen31
Vermaning1 t/m 499231BHSurhuisterveen28
Vierhuisterweg1 t/m 349231ARSurhuisterveen38
Vloeiveld2 t/m 149231EWSurhuisterveen7
Vossepol2 t/m 419231HG t/m 9231HHSurhuisterveen52
Wamelbos1 t/m 319231HESurhuisterveen18
Warreboslaan1 t/m 219231AG t/m 9231AJSurhuisterveen25
Zandpol--Surhuisterveen0
Zetveld2 t/m 409231BN t/m 9231BPSurhuisterveen50
Zonneweide1 t/m 909231BB t/m 9231BCSurhuisterveen193
Zoom1 t/m 89231DXSurhuisterveen8
Zwetsloot2 t/m 99231DWSurhuisterveen3
Zwitserlaan1 t/m 499231HJ t/m 9231HKSurhuisterveen37

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 104 openbare ruimtes en 3.184 adressen in de buurt Surhuisterveen. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Surhuisterveen. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Surhuisterveen ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek92313178
GehuchtBlauhuis15
Gehuchtnaam FriesBlauhûs15
WoonkernSurhuisterveen3150
Woonkernnaam FriesSurhústerfean3150
WoonplaatsSurhuisterveen3195
WijkZuid3195
GemeenteAchtkarspelen3195
ProvincieFriesland3195
WaterschapWetterskip Fryslân3184
LandNederland3195

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Surhuisterveen ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Surhuisterveen dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Surhuisterveen ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Surhuisterveen en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven