Statistieken buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam)

Aantal inwoners per jaar
(kleine afname van 2,96% naar 3.930 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) is met 120 personen afgenomen van 4.050 in 2013 tot 3.930 in 2022 (dat is 2,96%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam)

Buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) heeft afgerond een totale oppervlakte van 76 hectare, waarvan 75 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 674 adressen per km2. Er wonen 1.735 huishoudens in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Postcode 2461 is de meest voorkomende postcode in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). De buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) ligt binnen Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam)
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Ter Aar met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Langeraar-Nieuwbouw, 2: Langeraar, 3: Papenveer, 4: Korteraar, 5: Ter Aar (buitengebied), 6: Verspreide huizen Ter Aar, 7: Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).

Woningkenmerken
Er zijn 1.712 woningen in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Nieuwkoop in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 34% naar €310.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam), 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) is met €79.000 gestegen van €231.000 in 2013 tot €310.000 in 2022 (dat is 34%).

Toelichting
Download een schat aan informatie

Advertentie:

Adressen: 2.001 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) telt in totaal 2.001 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam), 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) is met 305 personen afgenomen van 3.645 in 2013 tot 3.340 in 2022 (dat is 8,4%).

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam)
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) in 2022 zijn Westers (300 inwoners) en Overig (200 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam): inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.

Advertentie:

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau IKC De Vaart

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in IKC De Vaart is uitgebracht. IKC De Vaart was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Nieuwkoop als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau IKC De Vaart bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 6 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Nieuwkoop telde bij deze verkiezingen in totaal 14 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nieuwkoop. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nieuwkoop.

Inwoners naar leeftijd - buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Nieuwkoop bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam)


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Nieuwkoop:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nieuwkoop. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte

Advertentie:

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 91 misdrijven in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam), 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2021 tot en met februari 2023 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 maart 2023.

In de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.109 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.109 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.078 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) 91 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) in 2022 zijn Horizontale fraude (23 delicten) en Winkeldiefstal (11 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2023 zijn er 4 misdrijven in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Nieuwkoop.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,91 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nieuwkoop: Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) is €28.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.700. Buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) telt 3.300 inkomensontvangers op 3.930 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,80% procent van de huishoudens in buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nieuwkoop: Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (370 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) zijn in totaal 370 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).

Toelichting Definities
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam)
Er waren 16 verkeersongevallen totaal in 2021 in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) op 3 januari 2023 zijn C (801 adressen) en A (322 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam): 801 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nieuwkoop bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) voor 2022.0.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Advertentie:

Top 5 buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam): kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal370Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2021
B-F Nijverheid en energie80Aantal2021
G+I Handel en horeca55Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening75Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg65Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.930Aantal2022
Mannen1.960Aantal2022
Vrouwen1.970Aantal2022
0 tot 15 jaar615Aantal2022
15 tot 25 jaar420Aantal2022
25 tot 45 jaar930Aantal2022
45 tot 65 jaar1.070Aantal2022
65 jaar of ouder895Aantal2022
Ongehuwd1.725Aantal2022
Gehuwd1.730Aantal2022
Gescheiden265Aantal2022
Verweduwd210Aantal2022
Westers totaal300Aantal2022
Geboorte totaal45Aantal2021
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal25Aantal2021
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid5.261,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag980Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.320Aantal2020
Opleidingsniveau hoog680Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura65Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg6,6%Percentage2020
WMO cliënten180Aantal2021
WMO cliënten relatief46Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.820Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.100Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.860Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.030Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.970Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.050Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.320Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.080Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.210Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement770Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.180Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.410Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.620Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.970Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.080Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.280Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.016Aantal2023
Energielabels Voorlopig734Aantal2023
Energielabels Onbepaald100Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++16Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++5Aantal2023
Energielabels A+3Aantal2023
Energielabels A322Aantal2023
Energielabels B307Aantal2023
Energielabels C801Aantal2023
Energielabels D178Aantal2023
Energielabels E46Aantal2023
Energielabels F38Aantal2023
Energielabels G33Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2020
Wekelijkse sporters51%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk33%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel Eenzaam25%percentage2020
Sociaal Eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk30%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.735Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens530Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen600Aantal2022
Huishoudens met kinderen605Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2020
Percentage werknemers86%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers3.300Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,70%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,80%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,8%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€162x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand80Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO80Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW830Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon3.340Aantal2022
Niet-westers totaal290Aantal2022
Marokko55Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers200Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal35Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven12Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting25Aantal2022
Verkeersovertredingen11Aantal2022
Vernieling5Aantal2022
Overige misdrijven1Aantal2022
Totaal misdrijven91Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand6,80Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand6,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand13,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km0,60Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km56Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand7,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand19,40Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand9,10Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand18,80Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand6,10Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand19,50Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand8,50Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand7,60Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand18Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand7,80Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand7,80Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km85Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05690305Code2022
RegionaamTer Aar-Centrum (voorheen Aardam)Naam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode05690305Code2022
Oppervlakte totaal76Aantal hectaren2022
Oppervlakte land75Aantal hectaren2022
Oppervlakte water1Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode2461.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid674Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal2.001Aantal2023
Adressen met postcode1.850Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.785Aantal2023
Panden1.666Aantal2023
Percelen1.213Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19009Aantal2023
Panden 1900 tot 192510Aantal2023
Panden 1925 tot 195047Aantal2023
Panden 1950 tot 1970314Aantal2023
Panden 1970 tot 1980528Aantal2023
Panden 1980 tot 1990471Aantal2023
Panden 1990 tot 200095Aantal2023
Panden 2000 tot 2010182Aantal2023
Panden 2010 tot 2020134Aantal2023
Panden 2020 en later60Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade10Aantal2021
Verkeersongevallen totaal16Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.960Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.705Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof255Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.623Aantal2022
Motorfietsen180Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.712Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€310.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning82%Percentage2022
Percentage meergezinswoning18%Percentage2022
Percentage bewoond99%Percentage2022
Percentage onbewoond1%Percentage2022
Koopwoningen67%Percentage2022
Huurwoningen totaal33%Percentage2022
In bezit woningcorporatie29%Percentage2022
In bezit overige verhuurders4%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200083%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Nieuwkoop. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam)

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Nieuwkoop.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
A. van Heusdenstraat1 - 272461VJ - 2461VKTer Aar
Aalscholverlaan1 - 922461BRTer Aar
Aardamseweg5 - 732461CA - 2461CCTer Aar
Abeelstraat1 - 262461DXTer Aar
Acaciastraat1 - 282461DKTer Aar

Toon alle 66 rijen met adressen...