Statistieken buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam)

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) telt 3.930 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam):

JaarAantal inwoners de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam)% verschil
20233.9300%
20223.930-0,51%
20213.950-0,25%
20203.960-0,13%
20193.9650%
20183.965-0,50%
20173.985-1,60%
20164.0501,89%
20153.975-1,61%
20144.040-0,25%
20134.050geen data

De bevolking van de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) is met 120 personen gedaald van 4.050 personen in 2013 tot 3.930 personen in 2023 (dat is een kleine afname van 2,96%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -12 personen (-0,30%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Nieuwkoop.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam):

In 2013 waren er 4.050 inwoners in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Het aantal van 4.050 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2016 was het aantal ook op het hoogste punt van 4.050 personen. In 2022 is het aantal gedaald tot 3.930 personen. Dit is een daling van 120 (-2,96%) ten opzichte van 2016, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -20 (-0,51%). Het aantal inwoners blijft 3.930 tot en met 2023.

Over de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam)

Buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) heeft afgerond een totale oppervlakte van 76 hectare, waarvan 75 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 685 adressen per km2. Er wonen 1.725 huishoudens in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Postcode 2461 is de meest voorkomende postcode in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Nieuwkoop.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam)
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Ter Aar met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Langeraar-Nieuwbouw, 2: Langeraar, 3: Papenveer, 4: Korteraar, 5: Ter Aar (buitengebied), 6: Verspreide huizen Ter Aar, 7: Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).

Woningkenmerken
Er zijn 1.738 woningen in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Nieuwkoop in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) was €370.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam):

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam)% verschil
2023€370.00020%
2022€309.0009,2%
2021€283.0006%
2020€267.0009%
2019€245.0007,9%
2018€227.0004,61%
2017€217.0001,88%
2016€213.0001,43%
2015€210.000-1,87%
2014€214.000-7,4%
2013€231.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) is met €139.000 toegenomen van €231.000 in 2013 tot €370.000 in 2023 (dat is een groei van 60%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €13.900 (5,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Nieuwkoop.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) is €370.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 1.738 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Nieuwkoop (geel), 7 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 24 buurten (blauw). De buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam): er zijn 886 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.006 totaal in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam)

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) telt in totaal 2.006 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 99% van de adressen in buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Nieuwkoop
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam)

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Nieuwkoop bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam)


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam):

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.305235395
20223.340220370
20213.375214361
20203.420201339
20193.445194326
20183.485179301
20173.510177298
20163.620160270
20153.590144241
20143.676136228
20133.645151254

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 6% en herkomst uit landen buiten Europa: 10% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 3,73% en herkomst van buiten Europa: 6,3%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Nieuwkoop naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam)
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) in 2022 zijn Westers (300 inwoners) en Overig (200 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam): inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Nieuwkoop:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nieuwkoop. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) zijn C (813 adressen) en A (357 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam): 813 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nieuwkoop bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 9 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam)

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Nieuwkoop.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 36 stembureaus in de gemeente Nieuwkoop en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nieuwkoop. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nieuwkoop.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nieuwkoop: Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) is €29.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.000. Buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) telt 3.300 inkomensontvangers op 3.930 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,20% procent van de huishoudens in buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nieuwkoop: Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (390 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) zijn in totaal 390 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam)
Er zijn 77 elektrische auto’s in april 2024 in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 77 elektrische auto’s in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.247 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.289 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.068 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 77 misdrijven in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam), 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.188 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) 77 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) in 2023 zijn Horizontale fraude (16 delicten) en Ongevallen (weg) (12 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 4 misdrijven in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Nieuwkoop.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,09 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
22% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
48% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
47% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
33% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal390Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2023
B-F Nijverheid en energie85Aantal2023
G+I Handel en horeca65Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening80Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg65Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.930Aantal2023
Mannen1.975Aantal2023
Vrouwen1.960Aantal2023
0 tot 15 jaar630Aantal2023
15 tot 25 jaar415Aantal2023
25 tot 45 jaar940Aantal2023
45 tot 65 jaar1.030Aantal2023
65 jaar of ouder920Aantal2023
Ongehuwd1.740Aantal2023
Gehuwd1.710Aantal2023
Gescheiden270Aantal2023
Verweduwd215Aantal2023
Geboorte totaal55Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal35Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.240Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag800Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.420Aantal2022
Opleidingsniveau hoog680Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura100Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten200Aantal2022
WMO cliënten relatief51Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.000Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel199Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel736Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.071Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++23Aantal2024
Energielabels A+++14Aantal2024
Energielabels A++5Aantal2024
Energielabels A+3Aantal2024
Energielabels A357Aantal2024
Energielabels B303Aantal2024
Energielabels C813Aantal2024
Energielabels D182Aantal2024
Energielabels E41Aantal2024
Energielabels F33Aantal2024
Energielabels G32Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2020
Wekelijkse sporters51%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk33%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam25%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk30%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.725Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens525Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen590Aantal2023
Huishoudens met kinderen605Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,20%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€228x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO110Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW820Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.305Aantal2023
Herkomst buiten Nederland630Aantal2023
Herkomst Europa235Aantal2023
Herkomst buiten Europa395Aantal2023
Geboren in Nederland3.305Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa100Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa160Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa140Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa230Aantal2023
Autochtoon3.340Aantal2022
Westers totaal300Aantal2022
Niet-westers totaal290Aantal2022
Marokko55Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers200Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal19Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting17Aantal2023
Verkeersovertredingen20Aantal2023
Vernieling4Aantal2023
Overige misdrijven9Aantal2023
Totaal misdrijven77Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km59Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand7,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand7,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand19,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand7,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand9,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand19,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand19,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand12,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand19Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand7,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km84Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05690305Code2023
RegionaamTer Aar-Centrum (voorheen Aardam)Naam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05690305Code2023
Oppervlakte totaal76Aantal hectaren2023
Oppervlakte land75Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid685Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.006Aantal2024
Adressen met postcode1.855Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.792Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie12Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie8Aantal2024
Adressen met industriefunctie4Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie10Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie32Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie153Aantal2024
Verblijfsobjecten2.006Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.665Aantal2024
Adressen met pand2.005Aantal2024
Percelen met adres1.228Aantal2024
Adressen met perceel2.006Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.992Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom14Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.779Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom13Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19007Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19258Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195044Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970329Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980535Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990433Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200061Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201050Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020150Aantal2024
Panden met adres 2020 en later48Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19009Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192510Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195047Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970352Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980552Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990490Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200082Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010184Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020199Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later80Aantal2024
Postcodegebied2461AA-2461XKNaam2024
Meest voorkomende postcode2461Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade7Aantal2022
Verkeersongevallen totaal9Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.985Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.705Aantal2023
Personenautos - overige brandstof280Aantal2023
Personenautos per huishouden1,15Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.647Aantal2023
Motorfietsen175Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.738Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€370.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning82%Percentage2023
Percentage meergezinswoning18%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen66%Percentage2023
Huurwoningen totaal34%Percentage2023
In bezit woningcorporatie29%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement340Aantal2024
Tussen of geschakelde woning886Aantal2024
Hoekwoning400Aantal2024
Tweeonder1kap59Aantal2024
Vrijstaande woning107Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.214Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Nieuwkoop. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam): kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam)
Tabel met 2.007 adressen in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam).

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Nieuwkoop.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
A. van Heusdenstraat1 t/m 272461VJ t/m 2461VKTer Aar22
Aalscholverlaan1 t/m 922461BRTer Aar50
Aardamseweg5 t/m 732461CA t/m 2461CCTer Aar36
Abeelstraat1 t/m 262461DXTer Aar21
Acaciastraat1 t/m 282461DKTer Aar17
Albrechtshof2 t/m 262461XATer Aar13
Argonnestraat1 t/m 522461XKTer Aar53
Berkenpad1 t/m 312461DL t/m 2461DMTer Aar26
Beukenpad1 t/m 452461DRTer Aar51
Beverlanderhof1 t/m 552461BT t/m 2461BVTer Aar41
Beverlanderpad1 t/m 122461BWTer Aar12
Bloklandstraat1 t/m 82461VLTer Aar12
Bornstraat1 t/m 242461ATTer Aar19
Bosveen1 t/m 272461HATer Aar20
Broekveen1 t/m 752461HHTer Aar36
Clementszstraat1 t/m 272461AH t/m 2461AJTer Aar19
Dokter A. Quartelstraat1 t/m 102461JDTer Aar10
Dr. A. Schweitzerstraat1 t/m 632461AW t/m 2461AZTer Aar64
Elzenstraat1 t/m 232461DNTer Aar20
Esdoornpad1 t/m 102461DETer Aar10
Essenlaan1 t/m 892461DH t/m 2461DJTer Aar99
Hazelaarstraat1 t/m 482461DPTer Aar33
Hoogerheijdestraat1 t/m 2042461XE t/m 2461XJTer Aar118
Iepenpad1 t/m 472461CZTer Aar39
Jhr. K.W.L. de Muraltstraat1 t/m 542461VE t/m 2461VHTer Aar37
Kerkweg4 t/m 592461GB t/m 2461GDTer Aar37
Kievitspad1 t/m 572461BK t/m 2461BLTer Aar29
Laagveen1 t/m 642461HE t/m 2461HGTer Aar55
Larikslaan1 t/m 522461JA t/m 2461JBTer Aar43
Leeuwerikspad2 t/m 522461BH t/m 2461BJTer Aar26
Lijsterbeslaan1 t/m 482461DA t/m 2461DBTer Aar46
Lindenplein1 t/m 242461JCTer Aar19
Lindepad1 t/m 182461DSTer Aar14
Meester Jonkerpad--Ter Aar0
Meidoornpad1 t/m 32461DGTer Aar3
Merelpad2 t/m 162461BETer Aar8
Mezenpad1 t/m 112461BGTer Aar10
Middelweg1 t/m 62461CBTer Aar7
Mijsstraat1-Nieuwkoop1
Mijsstraat1 t/m 202461AKTer Aar31
Moerasveen1 t/m 192461HCTer Aar12
Molenstraat1 t/m 452461AE t/m 2461AGTer Aar54
Morreesstraat1 t/m 202461ALTer Aar18
Oostkanaalweg492461ESTer Aar1
P. van Schravendijkstraat1 t/m 722461VM t/m 2461VPTer Aar65
Patrijslaan1 t/m 72461BPTer Aar7
Plataanstraat1 t/m 412461DC t/m 2461DDTer Aar33
Prinses Amaliahof1 t/m 142461VVTer Aar12
Prinses Arianehof1 t/m 812461VSTer Aar78
Prinses Beatrixstraat1 t/m 142461VBTer Aar10
Prinses Irenestraat1 t/m 92461VATer Aar9
Prinses Margrietstraat1 t/m 142461VCTer Aar13
Prinses Marijkestraat1 t/m 242461VDTer Aar15
Reigerlaan1 t/m 372461BC t/m 2461BDTer Aar32
Rietveen1 t/m 352461HBTer Aar22
Ringdijk37 t/m 612461BXTer Aar14
Stouthandelstraat1 t/m 532461AM t/m 2461APTer Aar48
Vierambachtsstraat1 t/m 662461BA t/m 2461BBTer Aar39
Vosholplein1 t/m 142461AATer Aar32
Vosholstraat1 t/m 722461AB t/m 2461ADTer Aar82
Walnootstraat1 t/m 582461DT t/m 2461DWTer Aar64
Weerenstraat1 t/m 272461AR t/m 2461ASTer Aar25
Westkanaalweg98 t/m 1202461EJ t/m 2461GWTer Aar23
Wilgenpad1 t/m 72461DZTer Aar6
Zeggeveen1 t/m 142461HDTer Aar14
Zwanenlaan1 t/m 342461BM t/m 2461BNTer Aar32
van Damstraat2 t/m 162461AVTer Aar8
van Schagenhof1 t/m 362461XB t/m 2461XDTer Aar32
’t Gangetje--Ter Aar0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 69 openbare ruimtes en 2.007 adressen in de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam). Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek24611856
WoonkernTer Aar1993
WoonplaatsNieuwkoop1
WoonplaatsTer Aar2008
WijkTer Aar2009
GemeenteNieuwkoop2009
ProvincieZuid-Holland2009
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland2007
LandNederland2009

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam) en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven