Statistieken buurt Tholen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Tholen in de gemeente Tholen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Tholen in de gemeente Tholen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Tholen telt 8.030 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Tholen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Tholen:

JaarAantal inwoners de buurt Tholen% verschil
20238.0300,50%
20227.9902,04%
20217.8301,56%
20207.7100,59%
20197.6651,05%
20187.5850,40%
20177.5551,07%
20167.4750,07%
20157.4700,71%
20147.4170,28%
20137.396geen data

De bevolking van de buurt Tholen is met 634 inwoners gestegen van 7.396 inwoners in 2013 tot 8.030 inwoners in 2023 (dat is een groei van 8,6%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 63 inwoners (0,83%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Tholen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Tholen:

In 2013 waren er 7.396 inwoners in de buurt Tholen. Het aantal van 7.396 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 8.030 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 634 (8,6%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 40 (0,50%). Het aantal van 8.030 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Tholen

Buurt Tholen heeft afgerond een totale oppervlakte van 312 hectare, waarvan 298 land en 14 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 805 adressen per km2. Er wonen 3.325 huishoudens in de buurt Tholen. Postcode 4691 is de meest voorkomende postcode in de buurt Tholen. De buurt Tholen ligt binnen Tholen in de gemeente Tholen. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Tholen: de polder Vijftienhonderd Gemetenpolder, de vaargeul Nieuwe Haven en de polder Oud-Vossemeerpolder.

De naam Tholen wordt 4 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Tholen, voor de gemeente Tholen en voor de wijk Tholen. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gegevens van de buurt Tholen voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Tholen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Tholen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Tholen, 2: Verspreide huizen Tholen.

Woningkenmerken
Er zijn 3.394 woningen in de buurt Tholen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tholen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Tholen was €282.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Tholen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Tholen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Tholen% verschil
2023€282.00012%
2022€251.0007,7%
2021€233.0004,95%
2020€222.0005,2%
2019€211.0002,93%
2018€205.0001,49%
2017€202.0001,00%
2016€200.000-4,20%
2015€208.771-1,61%
2014€212.189-3,64%
2013€220.214geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Tholen is met €61.786 gestegen van €220.214 in 2013 tot €282.000 in 2023 (dat is een toename van 28%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €6.178 (2,62%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Tholen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Tholen met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Tholen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Tholen is €282.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 3.394 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zeeland (bruin), gemeente Tholen (geel), 8 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 16 buurten (blauw). De buurt Tholen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Tholen: er zijn 1.458 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Tholen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.236 totaal in de buurt Tholen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Tholen telt in totaal 4.236 adressen, met 4.235 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Tholen liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Tholen
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Tholen zijn er 3.475 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Tholen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 800 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Tholen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Tholen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Tholen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Tholen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Tholen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tholen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Tholen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Tholen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Tholen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Tholen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20237.055410565
20227.120366504
20216.990353487
20206.915334461
20196.890326449
20186.845311429
20176.840301414
20166.785290400
20156.782290399
20146.756277383
20136.736278382

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Tholen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 5,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 7% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europa: 3,76% en herkomst van buiten Europa: 5,2%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Tholen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Tholen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Tholen in 2022 zijn Westers (435 inwoners) en Overig (205 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Tholen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Tholen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Tholen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Tholen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Tholen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Tholen zijn A (1.019 adressen) en C (824 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Tholen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Tholen: 1.019 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tholen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 12 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Tholen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Tholen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Tholen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Tholen.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Tholen voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Tholen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Tholen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de buurt Tholen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de buurt Tholen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Tholen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de buurt Tholen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 24 stembureaus in de gemeente Tholen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tholen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tholen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Tholen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Tholen: Tholen is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Tholen is €28.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.400. Buurt Tholen telt 6.200 inkomensontvangers op 8.030 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,70% procent van de huishoudens in buurt Tholen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Tholen: Tholen is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (955 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Tholen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Tholen zijn in totaal 955 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Tholen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Tholen
Er zijn 167 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Tholen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Tholen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 167 elektrische auto’s in de buurt Tholen. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Tholen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.998 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Tholen in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Tholen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.020 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Tholen (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.205 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Tholen in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Tholen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Tholen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 166 misdrijven in de buurt Tholen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Tholen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Tholen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.614 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Tholen 166 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Tholen in 2023 zijn Horizontale fraude (30 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (21 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Tholen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 17 misdrijven in de buurt Tholen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Tholen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Tholen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tholen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,35 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Tholen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Tholen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Tholen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Tholen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Tholen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Tholen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Tholen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Tholen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
71% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Tholen ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Tholen per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Tholen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tholen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tholen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Tholen.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Tholen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal955Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2023
B-F Nijverheid en energie185Aantal2023
G+I Handel en horeca190Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie65Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed80Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening180Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg145Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten80Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.030Aantal2023
Mannen3.935Aantal2023
Vrouwen4.100Aantal2023
0 tot 15 jaar1.455Aantal2023
15 tot 25 jaar945Aantal2023
25 tot 45 jaar1.880Aantal2023
45 tot 65 jaar2.090Aantal2023
65 jaar of ouder1.665Aantal2023
Ongehuwd3.410Aantal2023
Gehuwd3.660Aantal2023
Gescheiden525Aantal2023
Verweduwd435Aantal2023
Geboorte totaal95Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal70Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.695Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.830Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.690Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.250Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura240Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten495Aantal2022
WMO cliënten relatief62Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.460Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement600Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.410Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning790Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.050Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2015
Adressen zonder energielabel644Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.320Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.272Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++4Aantal2024
Energielabels A+++43Aantal2024
Energielabels A++23Aantal2024
Energielabels A+49Aantal2024
Energielabels A1.019Aantal2024
Energielabels B683Aantal2024
Energielabels C824Aantal2024
Energielabels D309Aantal2024
Energielabels E164Aantal2024
Energielabels F282Aantal2024
Energielabels G192Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker17%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2022
Drinker78%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht41%percentage2022
Overgewicht58%percentage2022
Ernstig overgewicht19%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn40%percentage2022
Wekelijkse sporters43%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk34%percentage2022
Lopen naar school of werk13%percentage2022
Fietsen naar school of werk27%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2022
Emotioneel eenzaam28%percentage2022
Sociaal eenzaam36%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk26%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2022
Psychische klachten20%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht17%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht50%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.325Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.020Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.095Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.215Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers6.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,70%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€154x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand100Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO300Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.540Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland7.055Aantal2023
Herkomst buiten Nederland975Aantal2023
Herkomst Europa410Aantal2023
Herkomst buiten Europa565Aantal2023
Geboren in Nederland7.060Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa160Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa265Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa245Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa300Aantal2023
Autochtoon7.120Aantal2022
Westers totaal435Aantal2022
Niet-westers totaal435Aantal2022
Marokko175Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers205Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal59Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven17Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting37Aantal2023
Verkeersovertredingen19Aantal2023
Vernieling24Aantal2023
Overige misdrijven10Aantal2023
Totaal misdrijven166Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand11,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand21,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand48,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand19Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km17Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07160000Code2023
RegionaamTholenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07160000Code2023
Oppervlakte totaal312Aantal hectaren2023
Oppervlakte land298Aantal hectaren2023
Oppervlakte water14Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid805Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.236Aantal2024
Adressen met postcode3.950Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.475Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie39Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie19Aantal2024
Adressen met industriefunctie321Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie41Aantal2024
Adressen met logiesfunctie4Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie10Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie85Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie317Aantal2024
Verblijfsobjecten4.235Aantal2024
Ligplaatsen1Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres3.453Aantal2024
Adressen met pand4.226Aantal2024
Percelen met adres2.985Aantal2024
Adressen met perceel4.236Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.232Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom4Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.474Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2024
Panden met adres voor 170023Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900152Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925238Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950216Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970500Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980800Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990412Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000269Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010367Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020343Aantal2024
Panden met adres 2020 en later133Aantal2024
Adressen met pand voor 170026Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900157Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925240Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950221Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970545Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980864Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990501Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000295Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010623Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020538Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later216Aantal2024
Postcodegebied4691AA-4691ZCNaam2024
Meest voorkomende postcode4691Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade9Aantal2022
Verkeersongevallen totaal12Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal4.255Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.370Aantal2023
Personenautos - overige brandstof885Aantal2023
Personenautos per huishouden1,28Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.428Aantal2023
Motorfietsen280Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.394Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€282.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning82%Percentage2023
Percentage meergezinswoning18%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen68%Percentage2023
Huurwoningen totaal32%Percentage2023
In bezit woningcorporatie25%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200069%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200031%Percentage2023
Appartement619Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.458Aantal2024
Hoekwoning734Aantal2024
Tweeonder1kap292Aantal2024
Vrijstaande woning372Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.760Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Tholen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Tholen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Tholen
Tabel met 4.236 adressen in de buurt Tholen.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Tholen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Tholen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Abraham Beeckmanlaan2 t/m 264691JZTholen13
Abraham Crijnssenstraat1 t/m 714691HV t/m 4691HXTholen46
Achtererf1 t/m 1034691DCTholen52
Ambachtsweg1 t/m 444691SB t/m 4691SCTholen37
Ampèrestraat1 t/m 34691RGTholen2
Bakstraat1 t/m 134691EATholen12
Bascule2 t/m 104691DXTholen5
Bastion1 t/m 594691ERTholen42
Bebouwdendam1 t/m 404691EH t/m 4691EJTholen30
Binnenkamer1 t/m 604691DGTholen36
Bolwerk1 t/m 134691CJTholen6
Bosstraat2 t/m 604691BC t/m 4691BDTholen57
Botermarkt1 t/m 184691CZTholen12
Brugstraat1 t/m 384691EB t/m 4691ECTholen27
Buitenkamer--Tholen0
Burgemeester Baerendshof1 t/m 704691MATholen64
Burgemeester Van Boeijenstraat1 t/m 744691DMTholen65
Burgemeester Van Stapelestraat1 t/m 294691DNTholen24
Burgemeester Wagthoplein2 t/m 164691JHTholen8
Burgemeester van Berchemstraat1 t/m 194691JLTholen16
Burgemeester van Lichtenbergstraat1 t/m 164691JJTholen29
Burgemeester van Vrijberghestraat1 t/m 424691JE t/m 4691JGTholen42
Burgemeester van der Hoevenstraat1 t/m 244691JKTholen18
Contr’ Escarpe1 t/m 174691BBTholen9
Cornelis Douwpad1 t/m 34691JXTholen2
Cornelis van den Boschlaan1 t/m 274691KPTholen14
Cromvliet1 t/m 524691BA t/m 4691BBTholen27
Curieweg1 t/m 114691STTholen14
Dalemhof1 t/m 834691ZCTholen55
Dalemsestraat1 t/m 654691CV t/m 4691CXTholen69
David van Orliënsstraat1 t/m 104691HZTholen8
Deltaweg1 t/m 44691RXTholen2
Dilt1 t/m 1064691DTTholen61
Doelweg1 t/m 724691CS t/m 4691CTTholen66
Dorsvloer1 t/m 204691DLTholen20
Ds. G.H. Kerstenstraat24691DSTholen1
Edisonweg--Tholen0
Eendrachtsdijk--Tholen0
Eendrachtsweg2 t/m 174691EKTholen16
Energieweg1 t/m 384691SE t/m 4691SGTholen45
Erf1 t/m 234691DETholen12
Gareelmakersdreef1 t/m 464691LRTholen30
Garnalenstraat1 t/m 1024691KJ t/m 4691KNTholen126
Gemaalweg1 t/m 224691RKTholen8
Gildenstraat1 t/m 124691CHTholen12
Grindweg1 t/m 604691ES t/m 4691EVTholen55
Groot Verréhof1 t/m 224691LA t/m 4691LBTholen22
Haven14691BDTholen1
Hertenkamp1 t/m 254691HG t/m 4691RJTholen20
Het Lint1 t/m 824691DKTholen56
Hof van Tholen2 t/m 164691DZTholen5
Hofstede1 t/m 304691DHTholen25
Hofstraat3 t/m 474691CP t/m 4691CRTholen39
Hoogaarsstraat1 t/m 624691KA t/m 4691KDTholen83
Hoogstraat1 t/m 604691CA t/m 4691CCTholen60
Jan van Beaumontstraat1 t/m 124691JBTholen9
Jan van Bloisstraat1 t/m 524691HK t/m 4691HLTholen40
Jolstraat1 t/m 554691JS t/m 4691JVTholen51
Jonkheer van Vredenburchlaan19 t/m 874691LE t/m 4691LGTholen31
Kaaij1 t/m 644691EETholen35
Kerkplein1 t/m 34691CETholen2
Kerkstraat1 t/m 304691CD t/m 4691CETholen21
Klinket1 t/m 204691DJTholen20
Koningin Julianastraat1 t/m 1294691GL t/m 4691GRTholen108
Koningin Wilhelminastraat1 t/m 504691GE t/m 4691GGTholen45
Korstiaen Bestebroerlaan1 t/m 404691JWTholen25
Kotterstraat1 t/m 714691JM t/m 4691JRTholen62
Kreeftenstraat1 t/m 434691KR t/m 4691KSTholen41
Kruittoren1 t/m 104691EPTholen8
Kruittorenstraat1 t/m 194691ENTholen12
Kuipersdreef1 t/m 1114691LS t/m 4691LTTholen109
Linie1-Tholen4
Lorentzweg2 t/m 224691SRTholen11
Louisestraat1 t/m 134691EZTholen14
Luchtenburgseweg2 t/m 204691PATholen10
Machteld van Gelrestraat2 t/m 884691HN t/m 4691HRTholen61
Marconiweg1 t/m 424691SVTholen45
Maria van Vlaanderenstraat1 t/m 224691JCTholen18
Markt1 t/m 304691BXTholen24
Meanderhof--Tholen0
Meanderlaan2 t/m 2224691LJTholen105
Minneputtestraat1 t/m 34691CGTholen26
Molensingel1 t/m 74691HJTholen5
Molenvlietsedijk2 t/m 134691HSTholen11
Molenvlietsestraat1 t/m 664691BT t/m 4691BWTholen46
Mossellaan1 t/m 734691KE t/m 4691KHTholen84
Nieuwepad14691BPTholen1
Noord-Oudaan1 t/m 84691ADTholen8
Oesterstraat1 t/m 504691KT t/m 4691KVTholen46
Ohmstraat1 t/m 54691RDTholen6
Ondernemersweg1 t/m 194691SLTholen16
Oprijlaan--Tholen0
Oranjerie1 t/m 534691LKTholen39
Oude Werf2 t/m 1104691TATholen55
Oudelandsepoort2 t/m 264691BLTholen21
Oudelandsestraat2 t/m 434691BJ t/m 4691BKTholen31
Parksingel1 t/m 584691GS t/m 4691GTTholen38
Paulinastraat4 t/m 144691BETholen6
Pergola5 t/m 174691LLTholen7
Plantagestraat2 t/m 234691BSTholen13
Polderstraat1 t/m 234691EW t/m 4691EXTholen20
Postweg1 t/m 74691RHTholen10
Prins Bernhardstraat2 t/m 414691GCTholen33
Prins Clauslaan1 t/m 234691ZA t/m 4691ZBTholen23
Prinses Beatrixstraat1 t/m 244691GKTholen23
Prinses Christinastraat1 t/m 134691GHTholen7
Prinses Irenestraat1 t/m 94691GDTholen10
Prinses Margrietstraat1 t/m 54691GJTholen3
Regentessestraat1 t/m 594691BM t/m 4691BRTholen47
Rosarium1 t/m 274691LMTholen20
Rosmolen2 t/m 164691LPTholen8
Schansdijk1 t/m 394691ACTholen20
Schelde-Rijnweg6 t/m 944691RW t/m 4691TBTholen46
Schietbaan1 t/m 674691ABTholen37
Schuttershof1 t/m 294691CKTholen15
Secretaris Labanstraat3 t/m 314691DRTholen15
Simon Lindhoutstraat1 t/m 444691GA t/m 4691GBTholen35
Slabbecoornweg1 t/m 804691RZTholen53
Slachtveld1 t/m 94691AGTholen5
Slikkenburg1 t/m 254691TCTholen23
Snelliusweg1 t/m 554691SPTholen34
Spin7 t/m 294691DVTholen22
Stevinweg1 t/m 404691SMTholen47
Stoofstraat1 t/m 194691BZTholen12
Ten Ankerweg1 t/m 1144691GV t/m 4691GZTholen82
Ter Vate1 t/m 124691CNTholen12
Terreplein1 t/m 84691AATholen5
Touwslagersdreef1 t/m 954691LV t/m 4691LWTholen71
Van Henegouwenplantsoen2 t/m 104691JDTholen5
Venkelstraat2 t/m 284691BGTholen21
Verbrandestraat1 t/m 414691CL t/m 4691CMTholen36
Vestetuin1 t/m 754691AETholen54
Visstraat2 t/m 304691EDTholen22
Vlasmarkt1 t/m 64691BHTholen3
Vliethof1 t/m 464691HATholen43
Voergang1 t/m 74691DPTholen4
Voltstraat4 t/m 104691RETholen4
Voorerf1 t/m 484691DDTholen29
Vossemeersepoort2 t/m 364691EL t/m 4691EMTholen30
Wal1 t/m 354691EGTholen16
Watermolen1 t/m 354691LHTholen26
Watervliethof1 t/m 174691LC t/m 4691LDTholen14
Welgelegen2 t/m 44691SJTholen6
Windmolen1 t/m 124691LNTholen9
Windsingel1 t/m 794691DA t/m 4691DBTholen66
Zoekweg1 t/m 154691HTTholen10
Zoutziedersdreef2 t/m 344691LX t/m 4691LZTholen43
Zuid-Oudaan1 t/m 64691HHTholen5
Zwink2 t/m 864691DWTholen52
van Glymesstraat1 t/m 154691JATholen24

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 150 openbare ruimtes en 4.236 adressen in de buurt Tholen. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Tholen
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Tholen. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Tholen ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek46913950
WoonkernTholen3977
IndustriekernTholen255
WoonplaatsTholen4241
WijkTholen4241
GemeenteTholen4241
ProvincieZeeland4241
WaterschapWaterschap Scheldestromen4241
LandNederland4241

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Tholen ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Tholen dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Tholen ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Tholen en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven