Statistieken buurt Tichelwerk

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Tichelwerk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Tichelwerk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Tichelwerk telt 3.510 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Tichelwerk.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Tichelwerk:

JaarAantal inwoners de buurt Tichelwerk% verschil
20233.5100,86%
20223.4802,20%
20213.405-1,02%
20203.4401,62%
20193.3850,89%
20183.3551,36%
20173.310-0,15%
20163.3150,91%
20153.2851,55%
20143.2350,15%
20133.230geen data

De bevolking van de buurt Tichelwerk is met 280 personen toegenomen van 3.230 personen in 2013 tot 3.510 personen in 2023 (dat is een toename van 8,7%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 28 personen (0,84%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hengelo.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Tichelwerk:

In 2013 waren er 3.230 inwoners in de buurt Tichelwerk. Het aantal van 3.230 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 3.510 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 280 (8,7%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 30 (0,86%). Het aantal van 3.510 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Tichelwerk

Buurt Tichelwerk heeft afgerond een totale oppervlakte van 63 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.090 adressen per km2. Er wonen 1.865 huishoudens in de buurt Tichelwerk. Postcode 7556 is de meest voorkomende postcode in de buurt Tichelwerk. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Hengelo.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Tichelwerk
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Hengelose Es met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bedrijventerrein Timmersveld, 2: Hengelose Es-Noord, 3: ’t Wilbert, 4: Tichelwerk.

Woningkenmerken
Er zijn 1.930 woningen in de buurt Tichelwerk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hengelo in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Tichelwerk was €268.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Tichelwerk.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Tichelwerk:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Tichelwerk% verschil
2023€268.00022%
2022€220.0008,9%
2021€202.0009,2%
2020€185.0008,2%
2019€171.0008,2%
2018€158.0005,3%
2017€150.0001,35%
2016€148.0002,07%
2015€145.000-5,2%
2014€153.000-8,9%
2013€168.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Tichelwerk is met €100.000 gegroeid van €168.000 in 2013 tot €268.000 in 2023 (dat is een toename van 60%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.000 (5,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hengelo.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Tichelwerk met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Hengelo.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Tichelwerk is €268.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 29% en er zijn 1.930 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Hengelo (geel), 10 wijken (oranje) en 52 buurten (blauw). De buurt Tichelwerk wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Tichelwerk: er zijn 944 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Tichelwerk.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.341 totaal in de buurt Tichelwerk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Tichelwerk telt in totaal 2.341 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Tichelwerk liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Hengelo
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Tichelwerk zijn er 2.026 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Tichelwerk.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 539 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de buurt Tichelwerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Tichelwerk. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Tichelwerk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Tichelwerk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Tichelwerk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hengelo bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Tichelwerk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Tichelwerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Tichelwerk per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Tichelwerk:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.800290415
20222.805278397
20212.770261374
20202.805261374
20192.785247353
20182.760245350
20172.745232333
20162.785218312
20152.800200285
20142.782186267
20132.778186266

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Tichelwerk als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europese landen: 8,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europa: 5,8% en herkomst van buiten Europa: 8,2%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hengelo naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Tichelwerk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Tichelwerk in 2022 zijn Westers (390 inwoners) en Overig (140 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Tichelwerk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Tichelwerk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Tichelwerk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hengelo:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hengelo. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Tichelwerk zijn C (497 adressen) en G (483 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Tichelwerk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Tichelwerk: 497 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hengelo bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 35 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Tichelwerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Tichelwerk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Tichelwerk vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Tichelwerk.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Tichelwerk voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Tichelwerk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Tichelwerk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Tichelwerk. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Tichelwerk. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Hengelo.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Tichelwerk.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 72 stembureaus in de gemeente Hengelo en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hengelo. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hengelo.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Tichelwerk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Hengelo: Tichelwerk is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Tichelwerk is €28.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.900. Buurt Tichelwerk telt 2.900 inkomensontvangers op 3.510 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,7% procent van de huishoudens in buurt Tichelwerk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Hengelo: Tichelwerk is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (350 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Tichelwerk (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Tichelwerk zijn in totaal 350 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 350 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 345 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Tichelwerk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Tichelwerk
Er zijn 201 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Tichelwerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Tichelwerk op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 201 elektrische auto’s in de buurt Tichelwerk. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Tichelwerk die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.175 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Tichelwerk in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Tichelwerk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.073 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Tichelwerk (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.334 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Tichelwerk in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Tichelwerk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Tichelwerk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 101 misdrijven in de buurt Tichelwerk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Tichelwerk, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Tichelwerk zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.610 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Tichelwerk 101 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Tichelwerk in 2023 zijn Horizontale fraude (17 delicten) en Ongevallen (weg) (17 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Tichelwerk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 8 misdrijven in de buurt Tichelwerk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Tichelwerk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Tichelwerk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hengelo.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,54 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Tichelwerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Tichelwerk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Tichelwerk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Tichelwerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Tichelwerk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Tichelwerk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Tichelwerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Tichelwerk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Tichelwerk. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Tichelwerk geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tichelwerk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tichelwerk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
61% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Tichelwerk heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tichelwerk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tichelwerk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
59% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Tichelwerk gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tichelwerk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tichelwerk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Tichelwerk heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tichelwerk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tichelwerk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
32% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Tichelwerk heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tichelwerk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tichelwerk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
49% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Tichelwerk heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tichelwerk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tichelwerk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
57% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Tichelwerk voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tichelwerk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tichelwerk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Tichelwerk heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tichelwerk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tichelwerk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Tichelwerk doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tichelwerk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tichelwerk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Tichelwerk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal350Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie35Aantal2023
G+I Handel en horeca60Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed40Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening70Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg55Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten55Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.510Aantal2023
Mannen1.705Aantal2023
Vrouwen1.805Aantal2023
0 tot 15 jaar415Aantal2023
15 tot 25 jaar355Aantal2023
25 tot 45 jaar850Aantal2023
45 tot 65 jaar865Aantal2023
65 jaar of ouder1.020Aantal2023
Ongehuwd1.575Aantal2023
Gehuwd1.285Aantal2023
Gescheiden335Aantal2023
Verweduwd310Aantal2023
Geboorte totaal35Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal55Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.571Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag590Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.160Aantal2022
Opleidingsniveau hoog780Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura65Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,2%Percentage2022
WMO cliënten445Aantal2022
WMO cliënten relatief128Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.360Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.190Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.200Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel365Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel786Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.190Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++19Aantal2024
Energielabels A+25Aantal2024
Energielabels A303Aantal2024
Energielabels B257Aantal2024
Energielabels C497Aantal2024
Energielabels D111Aantal2024
Energielabels E99Aantal2024
Energielabels F182Aantal2024
Energielabels G483Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker20%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk59%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk48%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam32%percentage2020
Sociaal eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.865Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens905Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen525Aantal2023
Huishoudens met kinderen430Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen50%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen9,8%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,8%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€97x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO160Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW950Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.800Aantal2023
Herkomst buiten Nederland705Aantal2023
Herkomst Europa290Aantal2023
Herkomst buiten Europa415Aantal2023
Geboren in Nederland2.800Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa170Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa175Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa125Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa240Aantal2023
Autochtoon2.805Aantal2022
Westers totaal390Aantal2022
Niet-westers totaal285Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije100Aantal2022
Overig niet-westers140Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal37Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven11Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting17Aantal2023
Verkeersovertredingen27Aantal2023
Vernieling5Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven101Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km48Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km72Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km48Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km67Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km65Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km82Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km6,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km52Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km21Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01640101Code2023
RegionaamTichelwerkNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode01640101Code2023
Oppervlakte totaal63Aantal hectaren2023
Oppervlakte land63Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.090Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.341Aantal2024
Adressen met postcode2.142Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.026Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie13Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie34Aantal2024
Adressen met industriefunctie14Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie40Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie54Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie204Aantal2024
Verblijfsobjecten2.341Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.354Aantal2024
Adressen met pand2.338Aantal2024
Percelen met adres1.183Aantal2024
Adressen met perceel2.341Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.341Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.026Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190017Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925296Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950539Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970145Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198091Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990112Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200063Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201016Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202051Aantal2024
Panden met adres 2020 en later24Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190088Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925319Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950549Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970167Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198096Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990428Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000433Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201029Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020134Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later95Aantal2024
Postcodegebied7551AM-7557HHNaam2024
Meest voorkomende postcode7556Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode80%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade9Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade26Aantal2022
Verkeersongevallen totaal35Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.715Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.445Aantal2023
Personenautos - overige brandstof275Aantal2023
Personenautos per huishouden0,92Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.722Aantal2023
Motorfietsen185Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.930Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€268.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning55%Percentage2023
Percentage meergezinswoning45%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen58%Percentage2023
Huurwoningen totaal42%Percentage2023
In bezit woningcorporatie25%Percentage2023
In bezit overige verhuurders16%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200092%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2023
Appartement944Aantal2024
Tussen of geschakelde woning258Aantal2024
Hoekwoning185Aantal2024
Tweeonder1kap462Aantal2024
Vrijstaande woning177Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.315Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hengelo. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Tichelwerk: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Tichelwerk
Tabel met 2.341 adressen in de buurt Tichelwerk.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Tichelwerk. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hengelo.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achterhoekse Molenweg36 t/m 607556GMHengelo10
Bellinckhof15-Hengelo1
Berkweg1 t/m 687556CM t/m 7556CNHengelo43
Beukweg1 t/m 977556DC t/m 7556DGHengelo93
Bornsestraat1 t/m 607556BA t/m 7556BHHengelo136
Cornelis Evertsenstraat1 t/m 387556VH t/m 7556VJHengelo44
Dennenbosweg2 t/m 2137556CB t/m 7556CKHengelo241
Deurningerstraat1 t/m 827557HA t/m 7557HHHengelo72
Dr. Ariënsstraat1 t/m 977551CJHengelo41
Eikstraat1 t/m 627556TV t/m 7556TWHengelo71
Elzenstraat2 t/m 167556DKHengelo24
Everlo2 t/m 417556ZNHengelo28
Hazelaarweg1 t/m 607556DM t/m 7556DPHengelo73
Iepweg2 t/m 217556CLHengelo15
Is. Sweersstraat2 t/m 317556VK t/m 7556VLHengelo25
Jan van Galenstraat1 t/m 3027556VC t/m 7556VDHengelo163
Kastanjeplein2 t/m 1587556CAHengelo76
Kortenaerstraat4 t/m 697556DA t/m 7556DBHengelo53
Leusveenweg3 t/m 447556VA t/m 7556VBHengelo36
Lindenweg1 t/m 547556HH t/m 7556HKHengelo53
M.A. de Ruyterstraat1 t/m 567556CW t/m 7556CZHengelo32
Mr. P.J. Troelstrastraat110 t/m 1417556EK t/m 7556EPHengelo29
Oldenzaalsestraat1 t/m 1437551AM t/m 7557GJHengelo235
Oversteweg2 t/m 537556TX t/m 7556TZHengelo44
Paul Krugerstraat497551GWHengelo1
Piet Heinstraat41 t/m 2387556XT t/m 7556XZHengelo97
Plataanstraat1 t/m 867556CB t/m 7556CHHengelo20
Populierenweg3 t/m 647556HA t/m 7556HCHengelo53
Sherwood Rangers1 t/m 4447551KR t/m 7551KWHengelo79
Sloetsweg101 t/m 2537556HL t/m 7556HWHengelo172
Sparweg1 t/m 327556TTHengelo8
Tichelpad117556KZHengelo1
Uitslagsweg1 t/m 477556LN t/m 7556LSHengelo49
Veenweg2 t/m 187556DLHengelo22
Walnootstraat11 t/m 857556DLHengelo41
Wilgenweg3 t/m 547556HD t/m 7556HGHengelo72
Witte de Withstraat1 t/m 307556VE t/m 7556VGHengelo25
ir. M. Schefferlaan12 t/m 847556CP t/m 7556CVHengelo63

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 38 openbare ruimtes en 2.341 adressen in de buurt Tichelwerk. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Hengelo
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Tichelwerk. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Tichelwerk ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek7551308
Postcode numeriek75561723
Postcode numeriek7557111
WoonkernHengelo2341
WoonplaatsHengelo2341
WijkHengelose Es2341
GemeenteHengelo2341
ProvincieOverijssel2341
WaterschapWaterschap Vechtstromen2341
LandNederland2341

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Tichelwerk ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Tichelwerk dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Tichelwerk ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Tichelwerk en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven