Statistieken buurt Veendam-Centrum

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Veendam-Centrum in de gemeente Veendam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Veendam-Centrum in de gemeente Veendam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Veendam-Centrum telt 2.640 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Veendam-Centrum.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Veendam-Centrum:

JaarAantal inwoners de buurt Veendam-Centrum% verschil
20232.6400%
20222.640-0,19%
20212.645-0,94%
20202.6700%
20192.670-0,19%
20182.6750,75%
20172.6551,53%
20162.615-0,19%
20152.620-1,13%
20142.650-0,38%
20132.660geen data

Het aantal inwoners in de buurt Veendam-Centrum is met 20 inwoners afgenomen van 2.660 inwoners in 2013 tot 2.640 inwoners in 2023 (dat is een afname van 0,75%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -2 inwoners (-0,07%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Veendam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Veendam-Centrum:

In 2013 telde de buurt Veendam-Centrum 2.660 inwoners. In 2016 is het aantal gedaald tot 2.615 inwoners. Dit is een daling van 45 (-1,69%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -5 (-0,19%). Het aantal van 2.615 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2018 is het aantal gestegen tot 2.675 inwoners. De stijging ten opzichte van 2016 is 60 (2,29%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2017) is 20 (0,75%). Het aantal van 2.675 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Veendam-Centrum 2.640 inwoners.

Over de buurt Veendam-Centrum

Buurt Veendam-Centrum heeft afgerond een totale oppervlakte van 143 hectare, waarvan 137 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.460 adressen per km2. Er wonen 1.415 huishoudens in de buurt Veendam-Centrum. Postcode 9641 is de meest voorkomende postcode in de buurt Veendam-Centrum. De buurt Veendam-Centrum ligt binnen Veendam-kern in de gemeente Veendam.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Veendam-Centrum
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Veendam-kern met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Veendam-Middenweg en omgeving, 2: Buitenwoel, 3: Veendam-Oude Ae, 4: Veendam-Centrum, 5: Veendam-industriegebied, 6: Veendam en omgeving station, 7: Veendam-Zuid, 8: Veendam-Sorghvliet.

Woningkenmerken
Er zijn 1.500 woningen in de buurt Veendam-Centrum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Veendam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Veendam-Centrum was €184.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Veendam-Centrum.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Veendam-Centrum:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Veendam-Centrum% verschil
2023€184.00014%
2022€161.0008,1%
2021€149.0006,4%
2020€140.0007,7%
2019€130.0002,36%
2018€127.0000,79%
2017€126.000-1,56%
2016€128.000-0,78%
2015€129.000-0,77%
2014€130.000-4,41%
2013€136.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Veendam-Centrum is met €48.000 toegenomen van €136.000 in 2013 tot €184.000 in 2023 (dat is een toename van 35%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €4.800 (3,21%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Veendam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Veendam-Centrum met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Veendam.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Veendam-Centrum is €184.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 34% en er zijn 1.500 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Veendam (geel), 3 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 16 buurten (blauw). De buurt Veendam-Centrum wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Veendam-Centrum: er zijn 726 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Veendam-Centrum.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.009 totaal in de buurt Veendam-Centrum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Veendam-Centrum telt in totaal 2.009 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Veendam-Centrum liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Veendam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Veendam-Centrum zijn er 1.591 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Veendam-Centrum.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 342 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de buurt Veendam-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Veendam-Centrum. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Veendam-Centrum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Veendam-Centrum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Veendam-Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Veendam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Veendam-Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Veendam-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Veendam-Centrum per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Veendam-Centrum:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.255155225
20222.260155225
20212.295143207
20202.310147213
20192.305149216
20182.305151219
20172.300145210
20162.300128187
20152.315124181
20142.358119173
20132.367119174

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Veendam-Centrum als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europese landen: 5,9% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,5% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 4,47% en herkomst van buiten Europa: 6,5%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Veendam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Veendam-Centrum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Veendam-Centrum in 2022 zijn Westers (185 inwoners) en Overig (85 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Veendam-Centrum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Veendam-Centrum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Veendam-Centrum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Veendam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Veendam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Veendam-Centrum.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Veendam-Centrum:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.810880
Tussenwoning1.9601.070
Hoekwoning2.1601.370
Twee onder één kap woning2.6001.560
Vrijstaande woning2.9401.650
Huurwoning1.790990
Eigen woning2.6301.420

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Veendam-Centrum zijn B (496 adressen) en G (384 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Veendam-Centrum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de buurt Veendam-Centrum: 496 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Veendam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Veendam-Centrum voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Veendam-Centrum voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Veendam-Centrum
Bevolking5331.927
Adressen2.0551.460
Autos2651.062

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Veendam-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 21 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Veendam-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Veendam-Centrum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Veendam-Centrum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Veendam-Centrum

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Veendam-Centrum. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Veendam-Centrum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Veendam-Centrum.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 37 stembureaus in de gemeente Veendam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Veendam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Veendam.

Stembureaus Veendam

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Veendam-Centrum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Veendam: Veendam-Centrum is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Veendam-Centrum is €26.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.600. Buurt Veendam-Centrum telt 2.200 inkomensontvangers op 2.640 inwoners totaal.
7% van de huishoudens in de buurt Veendam-Centrum heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Veendam.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (340 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Veendam-Centrum (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Veendam-Centrum voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Veendam-Centrum zijn in totaal 340 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Veendam-Centrum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Veendam-Centrum
Er zijn 44 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Veendam-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Veendam-Centrum op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 44 elektrische auto’s in de buurt Veendam-Centrum. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Veendam-Centrum die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.674 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Veendam-Centrum in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Veendam-Centrum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.461 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Veendam-Centrum (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.703 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Veendam-Centrum in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Veendam-Centrum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Veendam-Centrum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 167 misdrijven in de buurt Veendam-Centrum geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Veendam-Centrum, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Veendam-Centrum zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.627 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Veendam-Centrum 167 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Veendam-Centrum in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (30 delicten) en Ongevallen (weg) (23 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Veendam-Centrum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 22 misdrijven in de buurt Veendam-Centrum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Veendam-Centrum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Veendam-Centrum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Veendam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 24,24 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Veendam-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Veendam-Centrum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Veendam-Centrum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Veendam-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Veendam-Centrum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Veendam-Centrum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Veendam-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Veendam-Centrum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
61% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Veendam-Centrum ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Veendam-Centrum per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
76% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Veendam-Centrum geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Veendam-Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Veendam-Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Veendam-Centrum.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Veendam-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal340Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie35Aantal2023
G+I Handel en horeca115Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed30Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening45Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg50Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten55Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.640Aantal2023
Mannen1.255Aantal2023
Vrouwen1.385Aantal2023
0 tot 15 jaar290Aantal2023
15 tot 25 jaar245Aantal2023
25 tot 45 jaar495Aantal2023
45 tot 65 jaar690Aantal2023
65 jaar of ouder910Aantal2023
Ongehuwd1.045Aantal2023
Gehuwd1.045Aantal2023
Gescheiden265Aantal2023
Verweduwd285Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal40Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.927Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag570Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar940Aantal2022
Opleidingsniveau hoog330Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura65Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten345Aantal2022
WMO cliënten relatief131Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.370Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.560Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.420Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel386Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel499Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.124Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++9Aantal2024
Energielabels A++15Aantal2024
Energielabels A+7Aantal2024
Energielabels A201Aantal2024
Energielabels B496Aantal2024
Energielabels C262Aantal2024
Energielabels D99Aantal2024
Energielabels E65Aantal2024
Energielabels F85Aantal2024
Energielabels G384Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker19%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn52%percentage2022
Drinker69%percentage2022
Zware drinker6%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht34%percentage2022
Overgewicht65%percentage2022
Ernstig overgewicht24%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn40%percentage2022
Wekelijkse sporters41%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk39%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk30%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2022
Emotioneel eenzaam33%percentage2022
Sociaal eenzaam38%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen20%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun6%percentage2022
Vrijwilligerswerk18%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid61%percentage2022
Niet-specifieke klachten58%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen41%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid42%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt40%percentage2022
Psychische klachten22%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht19%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht47%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking17%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen22%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.415Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens680Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen440Aantal2023
Huishoudens met kinderen300Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie57%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen11%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen55%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen9,8%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,1%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum16%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€63x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO170Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW840Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.255Aantal2023
Herkomst buiten Nederland380Aantal2023
Herkomst Europa155Aantal2023
Herkomst buiten Europa225Aantal2023
Geboren in Nederland2.255Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa85Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa105Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa75Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa120Aantal2023
Autochtoon2.260Aantal2022
Westers totaal185Aantal2022
Niet-westers totaal195Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije75Aantal2022
Overig niet-westers85Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal64Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven23Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting11Aantal2023
Verkeersovertredingen31Aantal2023
Vernieling33Aantal2023
Overige misdrijven5Aantal2023
Totaal misdrijven167Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand15,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand15,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand27,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand28,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand27Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand11,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand11,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00470000Code2023
RegionaamVeendam-CentrumNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00470000Code2023
Oppervlakte totaal143Aantal hectaren2023
Oppervlakte land137Aantal hectaren2023
Oppervlakte water6Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.460Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.009Aantal2024
Adressen met postcode1.990Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.591Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie45Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie36Aantal2024
Adressen met industriefunctie7Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie54Aantal2024
Adressen met logiesfunctie4Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie8Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie173Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie164Aantal2024
Verblijfsobjecten2.009Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.159Aantal2024
Adressen met pand1.998Aantal2024
Percelen met adres879Aantal2024
Adressen met perceel2.009Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.000Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom9Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.582Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom9Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190064Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925171Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950342Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197072Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980104Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990292Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000100Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20104Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20208Aantal2024
Panden met adres 2020 en later2Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190080Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925220Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950370Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970139Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980284Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990590Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000190Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201055Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202023Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later47Aantal2024
Postcodegebied9641AA-9646BZNaam2024
Meest voorkomende postcode9641Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode87%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade14Aantal2022
Verkeersongevallen totaal21Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.455Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.190Aantal2023
Personenautos - overige brandstof265Aantal2023
Personenautos per huishouden1,03Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.062Aantal2023
Motorfietsen125Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.500Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€184.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning56%Percentage2023
Percentage meergezinswoning44%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen53%Percentage2023
Huurwoningen totaal46%Percentage2023
In bezit woningcorporatie23%Percentage2023
In bezit overige verhuurders23%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200096%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20004%Percentage2023
Appartement726Aantal2024
Tussen of geschakelde woning163Aantal2024
Hoekwoning113Aantal2024
Tweeonder1kap226Aantal2024
Vrijstaande woning363Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.418Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Veendam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Veendam-Centrum: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Veendam-Centrum
Tabel met 2.009 adressen in de buurt Veendam-Centrum.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Veendam-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Veendam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
A.G. Swartstraat1 t/m 169641BHVeendam12
AE Kade1 t/m 399641EA t/m 9641EBVeendam29
AE Straat1 t/m 119641ECVeendam12
Adderstraat1 t/m 179641BJVeendam16
Adriaan Geertsplein1 t/m 379641BA t/m 9641BBVeendam39
Agaatlaan1 t/m 129646BEVeendam8
Amethistlaan1 t/m 109646BKVeendam8
Beneden Oosterdiep1 t/m 1419641JA t/m 9641JCVeendam89
Beneden Westerdiep2 t/m 639641GD t/m 9641GGVeendam101
Bocht Oosterdiep49 t/m 579641JJVeendam9
Boermastraat2 t/m 169641GCVeendam8
Boven Westerdiep13 t/m 159641LAVeendam2
Buitenwoelkade1 t/m 89641GHVeendam8
Buitenwoellaan--Veendam0
Burgemeester de Hoopstraat1 t/m 189641AZVeendam12
Centrum--Veendam0
De Vlampijp--Veendam0
De Vuurbrug--Veendam0
Ds. Petersenstraat1 t/m 319641EM t/m 9641ENVeendam27
Gasthuisstraat--Veendam0
Goudlaan3 t/m 139646BJVeendam6
Goudpad--Veendam0
Havenbuurt--Veendam0
Hertenkampstraat1 t/m 139641GAVeendam14
J. Kazemierstraat1 t/m 79641GLVeendam3
Jakob Bruggemalaan1 t/m 1279641EP t/m 9641ETVeendam92
Joop den Uyllaan3 t/m 259641PG t/m 9641PHVeendam15
Julianapark44 t/m 529641CZVeendam6
Kerkplein6 t/m 139641AJVeendam7
Kerkstraat1 t/m 879641AL t/m 9641AVVeendam197
Ketelstraat1 t/m 509641MD t/m 9641MEVeendam34
Korteleegte1 t/m 1029641PA t/m 9641PEVeendam141
Langeleegte--Veendam0
Langeleegte2 t/m 2039641GN t/m 9641GZVeendam249
Leliestraat2 t/m 1019641BC t/m 9641BWVeendam77
Locomobielstraat7 t/m 909641MA t/m 9641MCVeendam55
Marktstraat1 t/m 609641EJ t/m 9641ELVeendam45
Mr. J.R. Moddermanstraat1 t/m 129641EEVeendam13
Mr. N.F. Wilkensstraat101 t/m 1209641EDVeendam20
Museumplein1 t/m 349641ADVeendam72
Nieuwstraat5 t/m 539641BK t/m 9641BNVeendam47
Ontspanningslaan19646BMVeendam5
Parkweg1 t/m 29642ZZVeendam2
Platinalaan1 t/m 169646BGVeendam11
Prins Hendrikplein2 t/m 359641GJ t/m 9641GKVeendam36
Promenade15 t/m 619641AE t/m 9641AKVeendam29
Promenadepad71 t/m 1039641DCVeendam7
R.H. van Deestweg49646BZVeendam74
R.J. Nieuwoldstraat1 t/m 289646BW t/m 9646BXVeendam34
Raadhuisplein1 t/m 129641AWVeendam25
Rijkensstraat1 t/m 49641EGVeendam4
Robijnlaan1 t/m 169646BHVeendam8
Smaragdlaan2 t/m 79646BLVeendam6
Steenstraat1 t/m 1259646BA t/m 9646BDVeendam100
Stephanus Coniusstraat1 t/m 59641GBVeendam5
Ubbo Wilkensstraat1 t/m 189641EHVeendam17
Veendammerweg--Veendam0
Veenlustpassage1 t/m 399641MH t/m 9641MKVeendam26
Veenlustplein1 t/m 169641MGVeendam27
Verlengde van Beresteijnstraat1 t/m 169641ACVeendam15
Winkler Prins Passage1 t/m 589641DA t/m 9641DBVeendam34
Zilverlaan--Veendam0
Zilverpark--Veendam0
van Beresteijnstraat1 t/m 339641AA t/m 9641ABVeendam71

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 64 openbare ruimtes en 2.009 adressen in de buurt Veendam-Centrum. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Veendam
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Veendam-Centrum. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Veendam-Centrum ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek96411730
Postcode numeriek96422
Postcode numeriek9646258
WoonkernVeendam2000
WoonplaatsVeendam2020
WijkVeendam-kern2020
GemeenteVeendam2020
ProvincieGroningen2020
WaterschapWaterschap Hunze en Aa's2020
LandNederland2020

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Veendam-Centrum ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Veendam-Centrum dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Veendam-Centrum ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Veendam-Centrum en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven