Statistieken buurt Veendam-Oude Ae

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Veendam-Oude Ae. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Veendam-Oude Ae. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Veendam-Oude Ae telt 3.335 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Veendam-Oude Ae.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Veendam-Oude Ae:

JaarAantal inwoners de buurt Veendam-Oude Ae% verschil
20233.3350,76%
20223.3100,30%
20213.300-0,90%
20203.330-1,19%
20193.370-1,17%
20183.4101,04%
20173.3750%
20163.375-2,74%
20153.4700,14%
20143.465-1,14%
20133.505geen data

Het aantal inwoners in de buurt Veendam-Oude Ae is met 170 inwoners afgenomen van 3.505 inwoners in 2013 tot 3.335 inwoners in 2023 (dat is een kleine afname van 4,85%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -17 inwoners (-0,49%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Veendam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Veendam-Oude Ae:

In 2013 telde de buurt Veendam-Oude Ae 3.505 inwoners. Het aantal van 3.505 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2021 is het aantal gedaald tot 3.300 inwoners. Dit is een daling van 205 (-5,8%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -30 (-0,90%). Het aantal van 3.300 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de buurt Veendam-Oude Ae 3.335 inwoners.

Over de buurt Veendam-Oude Ae

Buurt Veendam-Oude Ae heeft afgerond een totale oppervlakte van 139 hectare, waarvan 136 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.184 adressen per km2. Er wonen 1.640 huishoudens in de buurt Veendam-Oude Ae. Postcode 9645 is de meest voorkomende postcode in de buurt Veendam-Oude Ae. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Veendam.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Veendam-Oude Ae
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Veendam-kern met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Veendam-Middenweg en omgeving, 2: Buitenwoel, 3: Veendam-Oude Ae, 4: Veendam-Centrum, 5: Veendam-industriegebied, 6: Veendam en omgeving station, 7: Veendam-Zuid, 8: Veendam-Sorghvliet.

Woningkenmerken
Er zijn 1.642 woningen in de buurt Veendam-Oude Ae.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Veendam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Veendam-Oude Ae was €173.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Veendam-Oude Ae.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Veendam-Oude Ae:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Veendam-Oude Ae% verschil
2023€173.00021%
2022€143.00010%
2021€130.0005,7%
2020€123.0005,1%
2019€117.0003,54%
2018€113.0000,89%
2017€112.000-0,88%
2016€113.0000%
2015€113.000-0,88%
2014€114.000-5%
2013€120.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Veendam-Oude Ae is met €53.000 gegroeid van €120.000 in 2013 tot €173.000 in 2023 (dat is een stijging van 44%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €5.300 (3,95%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Veendam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Veendam-Oude Ae met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Veendam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Veendam-Oude Ae is €173.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 1.642 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Veendam (geel), 3 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 16 buurten (blauw). De buurt Veendam-Oude Ae wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Veendam-Oude Ae: er zijn 433 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Veendam-Oude Ae.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.952 totaal in de buurt Veendam-Oude Ae

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Veendam-Oude Ae telt in totaal 1.952 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Veendam-Oude Ae liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Veendam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Veendam-Oude Ae zijn er 1.643 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Veendam-Oude Ae.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 792 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Veendam-Oude Ae.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Veendam-Oude Ae. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Veendam-Oude Ae

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Veendam-Oude Ae. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Veendam-Oude Ae


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Veendam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Veendam-Oude Ae


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Veendam-Oude Ae.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Veendam-Oude Ae per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Veendam-Oude Ae:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.545145650
20222.545140625
20212.525141634
20202.605132593
20192.630135605
20182.660137613
20172.675128572
20162.675128572
20152.765129576
20142.772126567
20132.769134602

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Veendam-Oude Ae als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 76%, herkomst uit Europese landen: 4,34% en herkomst uit landen buiten Europa: 19% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 79%, herkomst uit Europa: 3,82% en herkomst van buiten Europa: 17%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Veendam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Veendam-Oude Ae
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Veendam-Oude Ae in 2022 zijn Turkije (320 inwoners) en Overig (175 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Veendam-Oude Ae: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Veendam-Oude Ae.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Veendam-Oude Ae. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Veendam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Veendam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Veendam-Oude Ae zijn C (432 adressen) en A (283 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Veendam-Oude Ae. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Veendam-Oude Ae: 432 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Veendam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 15 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Veendam-Oude Ae.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Veendam-Oude Ae. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Veendam-Oude Ae vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Veendam-Oude Ae.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Veendam-Oude Ae voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Veendam-Oude Ae ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Veendam-Oude Ae

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Veendam-Oude Ae. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Veendam-Oude Ae. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Veendam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Veendam-Oude Ae.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 36 stembureaus in de gemeente Veendam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Veendam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Veendam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Veendam-Oude Ae.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Veendam: Veendam-Oude Ae is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Veendam-Oude Ae is €23.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.300. Buurt Veendam-Oude Ae telt 2.700 inkomensontvangers op 3.335 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
11% procent van de huishoudens in buurt Veendam-Oude Ae heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Veendam: Veendam-Oude Ae is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (270 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Veendam-Oude Ae (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Veendam-Oude Ae zijn in totaal 270 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 270 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 275 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Veendam-Oude Ae. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Veendam-Oude Ae
Er zijn 29 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Veendam-Oude Ae.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Veendam-Oude Ae op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 29 elektrische auto’s in de buurt Veendam-Oude Ae. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Veendam-Oude Ae die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.015 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Veendam-Oude Ae in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Veendam-Oude Ae geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.692 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Veendam-Oude Ae (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.868 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Veendam-Oude Ae in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Veendam-Oude Ae geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Veendam-Oude Ae. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 201 misdrijven in de buurt Veendam-Oude Ae geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Veendam-Oude Ae, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Veendam-Oude Ae zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.035 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Veendam-Oude Ae 201 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Veendam-Oude Ae in 2023 zijn Winkeldiefstal (51 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (30 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Veendam-Oude Ae.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 16 misdrijven in de buurt Veendam-Oude Ae geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Veendam-Oude Ae met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Veendam-Oude Ae over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Veendam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 29,99 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Veendam-Oude Ae.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Veendam-Oude Ae.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Veendam-Oude Ae. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Veendam-Oude Ae.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Veendam-Oude Ae.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Veendam-Oude Ae genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Veendam-Oude Ae.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Veendam-Oude Ae.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Veendam-Oude Ae. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
71% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Veendam-Oude Ae geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Veendam-Oude Ae. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Veendam-Oude Ae is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
68% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Veendam-Oude Ae heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Veendam-Oude Ae. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Veendam-Oude Ae is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
46% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Veendam-Oude Ae voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Veendam-Oude Ae. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Veendam-Oude Ae is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
74% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Veendam-Oude Ae heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Veendam-Oude Ae. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Veendam-Oude Ae is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
33% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Veendam-Oude Ae heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Veendam-Oude Ae. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Veendam-Oude Ae is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Veendam-Oude Ae heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Veendam-Oude Ae. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Veendam-Oude Ae is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
52% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Veendam-Oude Ae voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Veendam-Oude Ae. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Veendam-Oude Ae is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Veendam-Oude Ae heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Veendam-Oude Ae. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Veendam-Oude Ae is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
22% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Veendam-Oude Ae doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Veendam-Oude Ae. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Veendam-Oude Ae is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Veendam-Oude Ae voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal270Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie65Aantal2023
G+I Handel en horeca85Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening45Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg30Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.335Aantal2023
Mannen1.650Aantal2023
Vrouwen1.685Aantal2023
0 tot 15 jaar500Aantal2023
15 tot 25 jaar400Aantal2023
25 tot 45 jaar810Aantal2023
45 tot 65 jaar920Aantal2023
65 jaar of ouder700Aantal2023
Ongehuwd1.555Aantal2023
Gehuwd1.260Aantal2023
Gescheiden335Aantal2023
Verweduwd190Aantal2023
Geboorte totaal35Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal25Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.452Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag950Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.240Aantal2022
Opleidingsniveau hoog340Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura120Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg15%Percentage2022
WMO cliënten300Aantal2022
WMO cliënten relatief91Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.340Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel264Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel567Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.121Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++8Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++4Aantal2024
Energielabels A+21Aantal2024
Energielabels A283Aantal2024
Energielabels B161Aantal2024
Energielabels C432Aantal2024
Energielabels D232Aantal2024
Energielabels E228Aantal2024
Energielabels F195Aantal2024
Energielabels G124Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn55%percentage2020
Drinker68%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht35%percentage2020
Overgewicht63%percentage2020
Ernstig overgewicht24%percentage2020
Roker24%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn42%percentage2020
Wekelijkse sporters33%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk42%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk32%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam51%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel eenzaam31%percentage2020
Sociaal eenzaam36%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk20%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid39%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt36%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking16%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen22%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie49%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.640Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens685Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen455Aantal2023
Huishoudens met kinderen500Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie55%Percentage2022
Percentage werknemers90%Percentage2022
Percentage zelfstandigen10%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.300Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen52%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen7,8%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar26%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen56%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen7,5%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen7,2%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum19%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum23%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€31x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand200Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO300Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW630Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.545Aantal2023
Herkomst buiten Nederland795Aantal2023
Herkomst Europa145Aantal2023
Herkomst buiten Europa650Aantal2023
Geboren in Nederland2.540Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa80Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa285Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa65Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa360Aantal2023
Autochtoon2.545Aantal2022
Westers totaal170Aantal2022
Niet-westers totaal595Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba55Aantal2022
Suriname35Aantal2022
Turkije320Aantal2022
Overig niet-westers175Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal100Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven18Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting12Aantal2023
Verkeersovertredingen34Aantal2023
Vernieling33Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven201Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand14,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand8,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand27,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand27,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand28Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand12,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand11,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km16Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00470001Code2023
RegionaamVeendam-Oude AeNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00470001Code2023
Oppervlakte totaal139Aantal hectaren2023
Oppervlakte land136Aantal hectaren2023
Oppervlakte water3Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.184Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.952Aantal2024
Adressen met postcode1.904Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.643Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie15Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie5Aantal2024
Adressen met industriefunctie55Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie11Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie59Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie191Aantal2024
Verblijfsobjecten1.952Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.544Aantal2024
Adressen met pand1.952Aantal2024
Percelen met adres1.036Aantal2024
Adressen met perceel1.952Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.952Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.643Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190061Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192568Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195065Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970792Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980172Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199047Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000122Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010155Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202014Aantal2024
Panden met adres 2020 en later48Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190062Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192571Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195068Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970993Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980208Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199068Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000128Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010276Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202014Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later64Aantal2024
Postcodegebied9641EV-9645PRNaam2024
Meest voorkomende postcode9645Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode96%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade13Aantal2022
Verkeersongevallen totaal15Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.645Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.390Aantal2023
Personenautos - overige brandstof255Aantal2023
Personenautos per huishouden1,00Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.210Aantal2023
Motorfietsen150Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.642Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€173.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning73%Percentage2023
Percentage meergezinswoning27%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen51%Percentage2023
Huurwoningen totaal49%Percentage2023
In bezit woningcorporatie42%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200083%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2023
Appartement426Aantal2024
Tussen of geschakelde woning433Aantal2024
Hoekwoning282Aantal2024
Tweeonder1kap243Aantal2024
Vrijstaande woning259Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.309Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Veendam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Veendam-Oude Ae: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Veendam-Oude Ae
Tabel met 1.952 adressen in de buurt Veendam-Oude Ae.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Veendam-Oude Ae. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Veendam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Ambachtsweg1 t/m 129645LT t/m 9645LVVeendam5
Beneden Oosterdiep126 t/m 2859645LJ t/m 9645LSVeendam214
Beneden Westerdiep20 t/m 1419641GE t/m 9645AKVeendam52
Brink2 t/m 329645NMVeendam20
Cort van der Lindenstraat--Veendam0
De Savornin Lohmanstraat2 t/m 49645JDVeendam2
Dr. A. Kuyperstraat1 t/m 589645AN t/m 9645ARVeendam47
Dr. B. Brongersstraat1 t/m 189645ALVeendam10
Dr. Bosstraat1 t/m 719645JG t/m 9645JJVeendam61
Dr. Th. Tjabbesstraat2 t/m 589645PN t/m 9645PPVeendam28
Ds. Sannesstraat2 t/m 1709645EA t/m 9645EDVeendam102
Ds. van Petegemstraat1 t/m 449645NV t/m 9645NWVeendam29
Emmastraat--Veendam0
F.J. de Zeestraat1 t/m 249645NSVeendam22
G.H. Streurmanstraat2 t/m 89645ASVeendam4
Geert Teisstraat1 t/m 319645KK t/m 9645KLVeendam31
Gerbrandystraat1 t/m 139645PRVeendam13
H.J. Topstraat1 t/m 1279645CD t/m 9645CLVeendam114
Heemskerkstraat9 t/m 1089645GJ t/m 9645GRVeendam57
Irenestraat1 t/m 209645NNVeendam20
Jakob Bruggemalaan2 t/m 1349641EV t/m 9641EZVeendam72
Kapitein Hazewinkelstraat1 t/m 129645CX t/m 9645CZVeendam12
Lloydsweg1 t/m 119641KJVeendam7
Magninstraat2 t/m 149645AMVeendam7
Margrietstraat1 t/m 139645NPVeendam16
Marijkestraat2 t/m 199645NRVeendam18
Meezenbroekstraat4 t/m 1389645PA t/m 9645PMVeendam131
Minervastraat2 t/m 1129645CM t/m 9645CTVeendam102
Nassaustraat1 t/m 1779645HH t/m 9645HLVeendam12
Noord--Veendam0
Oranjepark1 t/m 199645NTVeendam16
Schaepmanstraat10 t/m 1109645HC t/m 9645HGVeendam92
Schaperstraat2 t/m 839645KA t/m 9645KEVeendam87
Somerlustweg16 t/m 909645CA t/m 9645CCVeendam36
Spoorhavenweg169645LZVeendam1
Talmastraat8 t/m 1089645GA t/m 9645GHVeendam55
Thorbeckestraat9 t/m 1419645EE t/m 9645EJVeendam25
Tradepark--Veendam0
Transportweg1 t/m 729645KX t/m 9645KZVeendam58
Troelstrastraat1 t/m 519645JA t/m 9645JCVeendam45
Voormolenstraat1 t/m 719645EL t/m 9645ENVeendam101
Vredenrustlaan1 t/m 989645NA t/m 9645NLVeendam158
Zuidhoffstraat1 t/m 119645CV t/m 9645CWVeendam11
ter Laanstraat1 t/m 479645KG t/m 9645KJVeendam35
van Houtenstraat1 t/m 209645JEVeendam24

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 45 openbare ruimtes en 1.952 adressen in de buurt Veendam-Oude Ae. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Veendam
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Veendam-Oude Ae. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Veendam-Oude Ae ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek964181
Postcode numeriek96451823
WoonkernVeendam1952
WoonplaatsVeendam1956
WijkVeendam-kern1956
GemeenteVeendam1956
ProvincieGroningen1956
WaterschapWaterschap Hunze en Aa's1956
LandNederland1956

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Veendam-Oude Ae ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Veendam-Oude Ae dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Veendam-Oude Ae ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Veendam-Oude Ae en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven