Statistieken buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg in de gemeente Maashorst. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg in de gemeente Maashorst. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg telt 275 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg:

JaarAantal inwoners de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg% verschil
20232757,8%
20222550%
20212552,0%
2020250-5,7%
20192653,92%
2018255-5,6%
20172700%
2016270-1,82%
2015275-1,79%
20142800%
2013280geen data

De bevolking van de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg is met 5 personen afgenomen van 280 personen in 2013 tot 275 personen in 2023 (dat is een daling van 1,79%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -0 personen (-0,11%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Maashorst.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg:

In 2013 waren er 280 inwoners in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg. Dit is het hoogste aantal inwoners tot en met 2014. In 2020 is het aantal gedaald tot 250 personen. Dit is een daling van 30 (-11%) ten opzichte van 2014, ten opzichte van het vorige jaar (2019) is het verschil -15 (-5,7%). Het aantal van 250 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 275 inwoners in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg.

Over de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg

Buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg heeft afgerond een totale oppervlakte van 466 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 92 adressen per km2. Er wonen 100 huishoudens in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg. Postcode 5411 is de meest voorkomende postcode in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg. De buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg ligt binnen Zeeland in de gemeente Maashorst. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg: De Scheiwal en Het Broek.

De gemeente Maashorst (gemeentecode GM1991) is in 2022 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Landerd en Uden. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Maashorst overgegaan. De gegevens van de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg voor de jaren 2013 tot en met 2021 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Zeeland met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg, 2: Nabbegat-Voederheil, 3: Zeeland, 4: Verspreide huizen Zevenhuis, 5: Verspreide huizen Trent-Graspeel, 6: Verspreide huizen Peel, 7: Oventje.

Woningkenmerken
Er zijn 101 woningen in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Maashorst in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg was €503.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg% verschil
2023€503.00012%
2022€448.0007,2%
2021€418.000-1,18%
2020€423.0001,68%
2019€416.00025%
2018€334.0003,73%
2017€322.000-1,23%
2016€326.000-0,91%
2015€329.000-17%
2014€397.0000%
2013€397.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg is met €106.000 gegroeid van €397.000 in 2013 tot €503.000 in 2023 (dat is een toename van 27%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.600 (2,90%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Maashorst.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg is €503.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 101 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Maashorst (geel), 6 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 36 buurten (blauw). De buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg: er zijn 75 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 107 totaal in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg telt in totaal 107 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg liggen buiten de bebouwde kom.

Adressen Maashorst
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg zijn er 101 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 31 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Maashorst bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232401515
20222301312
20212301312
202024055
201925555
201825032
201726532
201626532
201527032
201427433
201327244

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europese landen: 5,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,6% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 97%, herkomst uit Europa: 1,43% en herkomst van buiten Europa: 1,43%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Maashorst naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg in 2022 zijn Westers (15 inwoners) en Suriname (10 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Maashorst:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Maashorst. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement3.4601.730
Tussenwoninggeen datageen data
Hoekwoninggeen datageen data
Twee onder één kap woning3.4501.290
Vrijstaande woning4.9702.090
Huurwoning4.4002.260
Eigen woning4.7001.890

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg zijn F (23 adressen) en G (22 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel F komt het meeste voor in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg: 23 adressen hebben energielabel F. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Maashorst bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg
Bevolking53359
Adressen2.05592
Autos26526

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Jeu de Boules Club Le Jeteur in Zeeland

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Jeu de Boules Club Le Jeteur in Zeeland is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg. Stembureau Jeu de Boules Club Le Jeteur in Zeeland is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Jeu de Boules Club Le Jeteur in Zeeland bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Jeu de Boules Club Le Jeteur in Zeeland stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 74 stembureaus in de gemeente Maashorst en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Maashorst. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Maashorst.

Stembureaus Maashorst

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Maashorst: Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Maashorst.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (60 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg zijn in totaal 60 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 60 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 65 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg
Er zijn 5 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 5 elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 148 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 229 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 147 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 14 misdrijven in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 157 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 22 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg 14 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg in 2023 zijn Diefstal/inbraak woning (3 delicten) en Onder invloed (weg) (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 8 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 is er één misdrijf in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Maashorst.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 21,82 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 16 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
74% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal60Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2023
B-F Nijverheid en energie5Aantal2023
G+I Handel en horeca15Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening5Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners275Aantal2023
Mannen145Aantal2023
Vrouwen130Aantal2023
0 tot 15 jaar45Aantal2023
15 tot 25 jaar35Aantal2023
25 tot 45 jaar55Aantal2023
45 tot 65 jaar95Aantal2023
65 jaar of ouder45Aantal2023
Ongehuwd135Aantal2023
Gehuwd120Aantal2023
Gescheiden10Aantal2023
Verweduwd10Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief16Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid59Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag70Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar90Aantal2022
Opleidingsniveau hoog40Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliënten10Aantal2022
WMO cliënten relatief39Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.460Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.450Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning4.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning2.260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.890Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel17Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel53Aantal2024
Adressen met definitief energielabel37Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A5Aantal2024
Energielabels B5Aantal2024
Energielabels C18Aantal2024
Energielabels D15Aantal2024
Energielabels E2Aantal2024
Energielabels F23Aantal2024
Energielabels G22Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker13%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2022
Drinker82%percentage2022
Zware drinker13%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht1%percentage2022
Normaal gewicht47%percentage2022
Overgewicht52%percentage2022
Ernstig overgewicht15%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2022
Wekelijkse sporters52%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk37%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk27%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2022
Emotioneel eenzaam21%percentage2022
Sociaal eenzaam30%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren2%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk33%percentage2022
Mantelzorger16%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)19%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2022
Niet-specifieke klachten52%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2022
Psychische klachten16%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht54%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal100Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens25Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen35Aantal2023
Huishoudens met kinderen40Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers68%Percentage2021
Percentage zelfstandigen32%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.800Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar67%Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO20Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW40Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland240Aantal2023
Herkomst buiten Nederland30Aantal2023
Herkomst Europa15Aantal2023
Herkomst buiten Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland240Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Autochtoon230Aantal2022
Westers totaal15Aantal2022
Niet-westers totaal10Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal6Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting2Aantal2023
Verkeersovertredingen4Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven14Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand12,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand22,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand17,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19910606Code2023
RegionaamVerspreide huizen Duifhuis-KreitsbergNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19910606Code2023
Oppervlakte totaal466Aantal hectaren2023
Oppervlakte land466Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid92Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal107Aantal2024
Adressen met postcode106Aantal2024
Adressen met woonfunctie101Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie3Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie5Aantal2024
Adressen met industriefunctie25Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie2Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1Aantal2024
Verblijfsobjecten107Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres102Aantal2024
Adressen met pand105Aantal2024
Percelen met adres102Aantal2024
Adressen met perceel107Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom0Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom107Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom101Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19004Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192510Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195020Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197031Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198012Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199010Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20004Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20104Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20202Aantal2024
Panden met adres 2020 en later5Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19005Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192510Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195021Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197031Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198012Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199010Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20005Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20104Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20202Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later5Aantal2024
Postcodegebied5411AT-5411RZNaam2024
Meest voorkomende postcode5411Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal120Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine90Aantal2023
Personenautos - overige brandstof25Aantal2023
Personenautos per huishouden1,20Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte26Aantal2023
Motorfietsen5Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad101Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€503.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning94%Percentage2023
Percentage meergezinswoning6%Percentage2023
Percentage bewoond88%Percentage2023
Percentage onbewoond12%Percentage2023
Koopwoningen83%Percentage2023
Huurwoningen totaal17%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders17%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200090%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2023
Appartement6Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap18Aantal2024
Vrijstaande woning75Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.6Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Maashorst. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg
Tabel met 107 adressen in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Maashorst.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
De Kuipersweg6 t/m 195411RCZeeland10
Duifhuis4 t/m 85411RGZeeland2
Graafsebaan1 t/m 75411REZeeland9
Graspeel1 t/m 25411LB t/m 5411LCZeeland2
Heihorst5 t/m 75411LNZeeland3
Hoefkens1 t/m 35411RDZeeland4
Kreitsberg1 t/m 245411RHZeeland19
Langenboomseweg77 t/m 1175411AT t/m 5411AWZeeland32
Logtschedijk2 t/m 65411LMZeeland5
Reekseweg2 t/m 205411RBZeeland18
Rusven7 t/m 105411RZZeeland3

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 11 openbare ruimtes en 107 adressen in de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Maashorst
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek5411106
GehuchtDuifhuis9
BuurtschapHoefkens10
BuurtschapKreitsberg33
BuurtschapRusven3
WoonplaatsZeeland107
WijkZeeland107
GemeenteMaashorst107
ProvincieNoord-Brabant107
WaterschapWaterschap Aa en Maas107
LandNederland107

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven