Statistieken buurt Verspreide huizen Heel

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen Heel in de gemeente Maasgouw. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen Heel in de gemeente Maasgouw. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Verspreide huizen Heel telt 225 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Heel.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Heel:

JaarAantal inwoners de buurt Verspreide huizen Heel% verschil
2023225-13%
202226011%
2021235-11%
2020265-3,64%
20192753,77%
20182650%
201726518%
20162254,65%
20152152,38%
2014210-11%
2013235geen data

Het aantal inwoners in de buurt Verspreide huizen Heel is met 10 personen afgenomen van 235 personen in 2013 tot 225 personen in 2023 (dat is een daling van 4,26%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -1 persoon (0,02%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Maasgouw.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Verspreide huizen Heel:

In 2013 telde de buurt Verspreide huizen Heel 235 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 210 personen. Dit is een daling van 25 (-11%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 210 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2019 is het aantal gestegen tot 275 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 65 (31%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 10 (3,77%). Het aantal van 275 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 225 inwoners in de buurt Verspreide huizen Heel.

Over de buurt Verspreide huizen Heel

Buurt Verspreide huizen Heel heeft afgerond een totale oppervlakte van 689 hectare, waarvan 498 land en 191 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 180 adressen per km2. Er wonen 125 huishoudens in de buurt Verspreide huizen Heel. Postcode 6097 is de meest voorkomende postcode in de buurt Verspreide huizen Heel. De buurt Verspreide huizen Heel ligt binnen Heel in de gemeente Maasgouw. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Verspreide huizen Heel: de streek Tuspeel, het bosgebied Reutsberg en de streek Houtem.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Verspreide huizen Heel
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Heel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Heel, 2: Heel, 3: Panheel.

Woningkenmerken
Er zijn 28 woningen in de buurt Verspreide huizen Heel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Maasgouw in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Verspreide huizen Heel was €495.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Verspreide huizen Heel.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Heel:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Verspreide huizen Heel% verschil
2023€495.0007,4%
2022€461.0007,5%
2021€429.0000,47%
2020€427.0005,7%
2019€404.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Verspreide huizen Heel is met €91.000 toegenomen van €404.000 in 2019 tot €495.000 in 2023 (dat is een stijging van 23%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2019 tot en met 2023 was €22.750 (5,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Maasgouw.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Verspreide huizen Heel is €495.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 29% en er zijn 28 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Maasgouw (geel), 8 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 14 buurten (blauw). De buurt Verspreide huizen Heel wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Verspreide huizen Heel: er zijn 26 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Verspreide huizen Heel.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 722 totaal in de buurt Verspreide huizen Heel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Verspreide huizen Heel telt in totaal 722 adressen, met 575 verblijfsobjecten en 147 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Verspreide huizen Heel liggen buiten de bebouwde kom.

Adressen Maasgouw
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Verspreide huizen Heel zijn er 542 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel logiesfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Verspreide huizen Heel.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 283 panden uit de bouwperiode 2000-2010 in de buurt Verspreide huizen Heel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Verspreide huizen Heel. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Verspreide huizen Heel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Verspreide huizen Heel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Verspreide huizen Heel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Maasgouw bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Verspreide huizen Heel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Verspreide huizen Heel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Verspreide huizen Heel per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Heel:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231456015
20221905614
20211754812
20202154010
20192105213
20182154010
20172104411
2016185328
2015180287
2014166359
2013190369

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Verspreide huizen Heel als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 66%, herkomst uit Europese landen: 27% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,8% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europa: 15% en herkomst van buiten Europa: 3,83%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Maasgouw naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Verspreide huizen Heel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Verspreide huizen Heel in 2022 zijn Westers (60 inwoners) en Overig (10 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Verspreide huizen Heel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Verspreide huizen Heel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Verspreide huizen Heel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Maasgouw:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Maasgouw. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Verspreide huizen Heel.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Verspreide huizen Heel:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartementgeen datageen data
Tussenwoninggeen datageen data
Hoekwoninggeen datageen data
Twee onder één kap woninggeen datageen data
Vrijstaande woning5.2002.130
Huurwoning4.1702.230
Eigen woning5.3702.090

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Verspreide huizen Heel zijn B (130 adressen) en A (106 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Verspreide huizen Heel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de buurt Verspreide huizen Heel: 130 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Maasgouw bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Verspreide huizen Heel voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Verspreide huizen Heel voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Verspreide huizen Heel
Bevolking53345
Adressen2.055180
Autos26529

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Verspreide huizen Heel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 9 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Verspreide huizen Heel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Verspreide huizen Heel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Verspreide huizen Heel vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Meeting Point Nassaurie in Grathem

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Meeting Point Nassaurie in Grathem is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Verspreide huizen Heel. Stembureau Meeting Point Nassaurie in Grathem is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Verspreide huizen Heel ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Meeting Point Nassaurie in Grathem bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Meeting Point Nassaurie in Grathem stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 32 stembureaus in de gemeente Maasgouw en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Maasgouw. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Maasgouw.

Stembureaus Maasgouw

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Verspreide huizen Heel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Maasgouw: Verspreide huizen Heel is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Verspreide huizen Heel is €29.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.300. Buurt Verspreide huizen Heel telt 200 inkomensontvangers op 225 inwoners totaal.
3% van de huishoudens in de buurt Verspreide huizen Heel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Maasgouw.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (35 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Verspreide huizen Heel (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Verspreide huizen Heel voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Verspreide huizen Heel zijn in totaal 35 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 35 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 40 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen Heel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Heel
Er zijn 18 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Verspreide huizen Heel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Verspreide huizen Heel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 18 elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Heel. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Heel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 548 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Verspreide huizen Heel in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen Heel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 753 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen Heel (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 544 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Verspreide huizen Heel in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen Heel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Verspreide huizen Heel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 30 misdrijven in de buurt Verspreide huizen Heel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Verspreide huizen Heel, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Verspreide huizen Heel zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 418 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 29 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Verspreide huizen Heel 30 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Verspreide huizen Heel in 2023 zijn Drugshandel (8 delicten) en Overige vermogensdelicten (4 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Verspreide huizen Heel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er geen misdrijven in de buurt Verspreide huizen Heel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Verspreide huizen Heel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Verspreide huizen Heel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Maasgouw.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 53,33 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘overige misdrijven’ in 2023 in de buurt Verspreide huizen Heel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Verspreide huizen Heel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Verspreide huizen Heel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Verspreide huizen Heel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen Heel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Verspreide huizen Heel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Verspreide huizen Heel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen Heel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
65% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Verspreide huizen Heel ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Verspreide huizen Heel per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Heel geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Heel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Heel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Verspreide huizen Heel.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Verspreide huizen Heel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal35Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie5Aantal2023
G+I Handel en horeca10Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening5Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners225Aantal2023
Mannen120Aantal2023
Vrouwen105Aantal2023
0 tot 15 jaar20Aantal2023
15 tot 25 jaar15Aantal2023
25 tot 45 jaar45Aantal2023
45 tot 65 jaar80Aantal2023
65 jaar of ouder65Aantal2023
Ongehuwd90Aantal2023
Gehuwd100Aantal2023
Gescheiden30Aantal2023
Verweduwd0Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid45Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag60Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar100Aantal2022
Opleidingsniveau hoog60Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg22%Percentage2020
WMO cliënten10Aantal2022
WMO cliënten relatief38Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal5.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.200Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning4.170Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning5.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning2.230Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.090Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel409Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel92Aantal2024
Adressen met definitief energielabel221Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++11Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A106Aantal2024
Energielabels B130Aantal2024
Energielabels C34Aantal2024
Energielabels D9Aantal2024
Energielabels E4Aantal2024
Energielabels F10Aantal2024
Energielabels G9Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker20%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2022
Drinker79%percentage2022
Zware drinker12%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht43%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn43%percentage2022
Wekelijkse sporters42%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk33%percentage2022
Lopen naar school of werk20%percentage2022
Fietsen naar school of werk21%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam53%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam17%percentage2022
Emotioneel eenzaam32%percentage2022
Sociaal eenzaam41%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun8%percentage2022
Vrijwilligerswerk23%percentage2022
Mantelzorger17%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)8%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)6%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid65%percentage2022
Niet-specifieke klachten54%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt36%percentage2022
Psychische klachten24%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht17%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht52%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden13%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal125Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens55Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen45Aantal2023
Huishoudens met kinderen25Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie57%Percentage2022
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigengeen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.300Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen46%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,7%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,5%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,3%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€64x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW50Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland145Aantal2023
Herkomst buiten Nederland75Aantal2023
Herkomst Europa60Aantal2023
Herkomst buiten Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland150Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa45Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Autochtoon190Aantal2022
Westers totaal60Aantal2022
Niet-westers totaal10Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers10Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal9Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting1Aantal2023
Verkeersovertredingen5Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven12Aantal2023
Totaal misdrijven30Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km39Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand8,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand10,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand30,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km32Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU16410509Code2023
RegionaamVerspreide huizen HeelNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode16410509Code2023
Oppervlakte totaal689Aantal hectaren2023
Oppervlakte land498Aantal hectaren2023
Oppervlakte water191Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid180Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal722Aantal2024
Adressen met postcode722Aantal2024
Adressen met woonfunctie28Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie2Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie14Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie542Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1Aantal2024
Verblijfsobjecten575Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen147Aantal2024
Panden met adres575Aantal2024
Adressen met pand575Aantal2024
Percelen met adres474Aantal2024
Adressen met perceel722Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom720Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom27Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19004Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19252Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19508Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197016Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199014Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200084Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010283Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202048Aantal2024
Panden met adres 2020 en later115Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19004Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19252Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19508Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197016Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199014Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200084Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010283Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202048Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later115Aantal2024
Postcodegebied6097EK-6097NMNaam2024
Meest voorkomende postcode6097Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade8Aantal2022
Verkeersongevallen totaal9Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal145Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine120Aantal2023
Personenautos - overige brandstof30Aantal2023
Personenautos per huishouden1,16Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte29Aantal2023
Motorfietsen0Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad28Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€495.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning100%Percentage2023
Percentage meergezinswoning0%Percentage2023
Percentage bewoond82%Percentage2023
Percentage onbewoond18%Percentage2023
Koopwoningen89%Percentage2023
Huurwoningen totaal7%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend4%Percentage2023
Bouwjaar voor 200096%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20004%Percentage2023
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap2Aantal2024
Vrijstaande woning26Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.547Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Maasgouw. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Verspreide huizen Heel: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Verspreide huizen Heel
Tabel met 722 adressen in de buurt Verspreide huizen Heel.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Verspreide huizen Heel. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Maasgouw.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Apenbroek21 t/m 226097NMHeel2
Baase Gaat--Heel0
Baerkespaad--Beegden0
Beekpad--Heel0
Boschweg--Heel0
Bosmolenweg166097NGHeel1
Bremweg--Heel0
Castertweg--Heel0
Daalzicht33 t/m 586097EK t/m 6097EMHeel6
De Geer--Heel0
De Peel1 t/m 176097NLHeel358
Diependaelscheweg--Heel0
Fietspad Boschmolenplas--Heel0
Fietspaden Leerke Ven--Heel0
Genegenterstraat--Heel0
Heiweg--Heel0
Hogezandweg--Heel0
Leerke ven--Heel0
Oude Thornerweg226097NBHeel1
Pater Jac. Schreursweg18 t/m 196097NHHeel2
Peelweg--Heel0
Rietkamp--Heel0
Rijksweg1 t/m 206097NKHeel12
Scherpenheuvelseweg--Heel0
Schutteheide16097HAHeel340
Verbindingsweg--Heel0
Wessemerdijk--Heel0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 27 openbare ruimtes en 722 adressen in de buurt Verspreide huizen Heel. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Maasgouw
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Verspreide huizen Heel. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Verspreide huizen Heel ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek6097722
WoonkernHeel1
WoonkernPanheel1
WoonplaatsBeegden1
WoonplaatsHeel740
WijkHeel741
GemeenteMaasgouw741
ProvincieLimburg741
WaterschapWaterschap Limburg741
LandNederland741

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Verspreide huizen Heel ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Verspreide huizen Heel dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Verspreide huizen Heel ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Verspreide huizen Heel en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven