Statistieken buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen in de gemeente Moerdijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen in de gemeente Moerdijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen telt 285 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen:

JaarAantal inwoners de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen% verschil
20232853,64%
20222750%
20212753,77%
20202650%
20192650%
2018265-5,4%
20172800%
20162800%
2015280-1,75%
20142850%
2013285geen data

In 2023 waren er 285 inwoners in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen. Dit is gelijk aan het aantal inwoners in 2013.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Moerdijk.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen:

In 2013 telde de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen 285 inwoners. Dit is het hoogste aantal inwoners tot en met 2014. In 2018 is het aantal gedaald tot 265 inwoners. Dit is een daling van 20 (-7%) ten opzichte van 2014, ten opzichte van het vorige jaar (2017) is het verschil -15 (-5,4%). Het aantal inwoners blijft 265 tot en met 2020. In 2023 is het aantal gestegen tot 285 inwoners. De stijging ten opzichte van 2020 is 20 (7,5%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 10 (3,64%). Het aantal van 285 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen

Buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.022 hectare, waarvan 1.002 land en 20 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 163 adressen per km2. Er wonen 115 huishoudens in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen. Postcode 4761 is de meest voorkomende postcode in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen. De buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen ligt binnen Zevenbergen in de gemeente Moerdijk. De volgende polders vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen: Slikpolder, Koekkoekpolder en Bruiningspolder.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Zevenbergen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen, 2: Schansdijk en omgeving, 3: Torenveld, 4: Krooswijk, 5: Centrum, 6: Zwanengat en omgeving, 7: Lindonk, 8: Bosselaar, 9: Verspreide huizen ten oosten van Zevenbergen.

Woningkenmerken
Er zijn 107 woningen in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Moerdijk in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen was €502.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen% verschil
2023€502.00015%
2022€435.0006,4%
2021€409.0004,60%
2020€391.0003,44%
2019€378.00017%
2018€324.0001,25%
2017€320.0001,91%
2016€314.0000,32%
2015€313.000-4,28%
2014€327.000-9,9%
2013€363.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen is met €139.000 gegroeid van €363.000 in 2013 tot €502.000 in 2023 (dat is een groei van 38%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €13.900 (3,58%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Moerdijk.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen is €502.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 107 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Moerdijk (geel), 11 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 34 buurten (blauw). De buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen: er zijn 94 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 146 totaal in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen telt in totaal 146 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 3% van de adressen in buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen ligt binnen de bebouwde kom en 97% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Moerdijk
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen zijn er 110 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 34 panden uit de bouwperiode 1700-1900 in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Moerdijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232502010
2022260105
2021250178
2020245137
2019245137
2018245137
2017260137
2016260137
2015265105
2014268116
2013265137

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europese landen: 7,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,57% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 4,56% en herkomst van buiten Europa: 2,46%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Moerdijk naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen in 2022 zijn Westers (10 inwoners) en Turkije (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Moerdijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Moerdijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen zijn G (32 adressen) en C (19 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen: 32 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Moerdijk bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 15 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Gymzaal Droge Mark in Zevenbergen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Gymzaal Droge Mark in Zevenbergen is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen. Stembureau Gymzaal Droge Mark in Zevenbergen is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Moerdijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Gymzaal Droge Mark in Zevenbergen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 23 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Gymzaal Droge Mark in Zevenbergen stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 40 stembureaus in de gemeente Moerdijk en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Moerdijk. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Moerdijk.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€35.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Moerdijk: Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen is €35.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €43.200. Buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen telt 200 inkomensontvangers op 285 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,80% procent van de huishoudens in buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Moerdijk: Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (85 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen zijn in totaal 85 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 85 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 90 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen
Er zijn 4 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 4 elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 147 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 204 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 151 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 17 misdrijven in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 283 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen 17 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen in 2023 zijn Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (3 delicten) en Overige vermogensdelicten (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er geen misdrijven in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Moerdijk.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 38,60 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
77% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal85Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca10Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg0Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners285Aantal2023
Mannen140Aantal2023
Vrouwen140Aantal2023
0 tot 15 jaar40Aantal2023
15 tot 25 jaar30Aantal2023
25 tot 45 jaar50Aantal2023
45 tot 65 jaar115Aantal2023
65 jaar of ouder50Aantal2023
Ongehuwd130Aantal2023
Gehuwd125Aantal2023
Gescheiden20Aantal2023
Verweduwd10Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid28Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag50Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar130Aantal2022
Opleidingsniveau hoog60Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg15%Percentage2020
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.500Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.420Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.530Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.620Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.500Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel46Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel55Aantal2024
Adressen met definitief energielabel45Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A7Aantal2024
Energielabels B14Aantal2024
Energielabels C19Aantal2024
Energielabels D11Aantal2024
Energielabels E6Aantal2024
Energielabels F11Aantal2024
Energielabels G32Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2022
Drinker83%percentage2022
Zware drinker12%percentage2022
Overmatige drinker9%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht53%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn42%percentage2022
Wekelijkse sporters51%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk29%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk20%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2022
Emotioneel eenzaam21%percentage2022
Sociaal eenzaam30%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk29%percentage2022
Mantelzorger16%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2022
Niet-specifieke klachten51%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2022
Psychische klachten15%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht12%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht56%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal115Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens25Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen40Aantal2023
Huishoudens met kinderen50Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2022
Percentage werknemers70%Percentage2022
Percentage zelfstandigen30%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€43.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€35.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen30%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar42%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen16%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen43%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,80%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,80%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€401x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW40Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland250Aantal2023
Herkomst buiten Nederland30Aantal2023
Herkomst Europa20Aantal2023
Herkomst buiten Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland250Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Autochtoon260Aantal2022
Westers totaal10Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal11Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting1Aantal2023
Verkeersovertredingen4Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven17Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand11,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand18,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km41Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand8,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand16,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand16,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand12,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand13,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand16Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand12,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km41Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU17090008Code2023
RegionaamVerspreide huizen ten westen van ZevenbergenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode17090008Code2023
Oppervlakte totaal1.022Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.002Aantal hectaren2023
Oppervlakte water20Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid163Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal146Aantal2024
Adressen met postcode144Aantal2024
Adressen met woonfunctie110Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie2Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie19Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie24Aantal2024
Verblijfsobjecten146Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres140Aantal2024
Adressen met pand141Aantal2024
Percelen met adres140Aantal2024
Adressen met perceel146Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom141Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom107Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190034Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192510Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195011Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197020Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198014Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199010Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200017Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20109Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20207Aantal2024
Panden met adres 2020 en later8Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190034Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192510Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195011Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197020Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198014Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199011Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200017Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20109Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20207Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later8Aantal2024
Postcodegebied4761PB-4771RSNaam2024
Meest voorkomende postcode4761Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode96%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade12Aantal2022
Verkeersongevallen totaal15Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal165Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine120Aantal2023
Personenautos - overige brandstof50Aantal2023
Personenautos per huishouden1,43Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte16Aantal2023
Motorfietsen35Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad107Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€502.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning100%Percentage2023
Percentage meergezinswoning0%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen89%Percentage2023
Huurwoningen totaal11%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders11%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200087%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2023
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap16Aantal2024
Vrijstaande woning94Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.36Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Moerdijk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen
Tabel met 146 adressen in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Moerdijk.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achterdijk10 t/m 1094761PC t/m 4761REZevenbergen47
Achterdijk111 t/m 1134765RDZevenbergschen Hoek2
Allenweg5 t/m 384761PWZevenbergen3
Arembergse Singeldijk1 t/m 54761PGZevenbergen3
Bruiningsdijk--Zevenbergen0
De Langeweg5 t/m 74762RAZevenbergen2
De Lint604761XRZevenbergen1
Dikkendijk1 t/m 84761PN t/m 4761PPZevenbergen5
Galgenweg66 t/m 1154761PNZevenbergen6
Havendijk1 t/m 34761RJZevenbergen2
Hoge Zeedijk404771RSLangeweg2
Huizersdijk25 t/m 374761PT t/m 4761PVZevenbergen12
Keeneweg3 t/m 104761PMZevenbergen2
Klundertseweg25 t/m 374761PRZevenbergen15
Koekoeksedijk2 t/m 204761PJZevenbergen14
Lamgatsebrug--Zevenbergen0
Markdijk14761PXZevenbergen1
Merenswegje24761PSZevenbergen2
Nieuwe Weg1 t/m 74761PC t/m 4761PEZevenbergen4
Noordtoren--Zevenbergen0
Pelgrimsdijk1 t/m 34761PHZevenbergen3
Rijksweg A17--Zevenbergen0
Schansdijk5 t/m 264761RHZevenbergen11
Schenkeldijk1 t/m 74761PBZevenbergen6
Wede134761XPZevenbergen1
Westrand9 t/m 114761PZZevenbergen2

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 26 openbare ruimtes en 146 adressen in de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Moerdijk
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek4761138
Postcode numeriek47622
Postcode numeriek47652
Postcode numeriek47712
GehuchtPelikaan6
BuurtschapAchterdijk43
WoonkernZevenbergen5
WoonplaatsLangeweg2
WoonplaatsZevenbergen146
WoonplaatsZevenbergschen Hoek2
WijkZevenbergen150
GemeenteMoerdijk150
ProvincieNoord-Brabant150
WaterschapWaterschap Brabantse Delta150
LandNederland150

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven