Statistieken buurt Vogelkwartier

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Vogelkwartier. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Vogelkwartier. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Vogelkwartier telt 4.985 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vogelkwartier.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vogelkwartier:

JaarAantal inwoners de buurt Vogelkwartier% verschil
20234.985-0,40%
20225.0050,60%
20214.975-0,90%
20205.0201,11%
20194.965-1,39%
20185.0350,30%
20175.0200,90%
20164.975-1,29%
20155.0400%
20145.040-0,88%
20135.085geen data

De bevolking van de buurt Vogelkwartier is met 100 personen afgenomen van 5.085 personen in 2013 tot 4.985 personen in 2023 (dat is een afname van 1,97%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -10 personen (-0,19%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Apeldoorn.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Vogelkwartier:

In 2013 waren er 5.085 inwoners in de buurt Vogelkwartier. Het aantal van 5.085 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2019 is het aantal gedaald tot 4.965 personen. Dit is een daling van 120 (-2,36%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2018) is het verschil -70 (-1,39%). Het aantal van 4.965 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 4.985 inwoners in de buurt Vogelkwartier.

Over de buurt Vogelkwartier

Buurt Vogelkwartier heeft afgerond een totale oppervlakte van 77 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.884 adressen per km2. Er wonen 2.545 huishoudens in de buurt Vogelkwartier. Postcode 7331 is de meest voorkomende postcode in de buurt Vogelkwartier. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Apeldoorn.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Vogelkwartier
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Zuid met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Brummelhof, 2: Kayersmolen-Noord, 3: Staatsliedenkwartier, 4: Vogelkwartier, 5: Componistenkwartier, 6: Kayersmolen-Midden, 7: Rivierenkwartier, 8: Kayersmolen-Zuid, 9: Malkenschoten.

Woningkenmerken
Er zijn 2.563 woningen in de buurt Vogelkwartier.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Apeldoorn in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Vogelkwartier was €274.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Vogelkwartier.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vogelkwartier:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Vogelkwartier% verschil
2023€274.00023%
2022€222.00012%
2021€199.0005,9%
2020€188.00011%
2019€170.0009%
2018€156.0005,4%
2017€148.0003,50%
2016€143.0000%
2015€143.000-3,38%
2014€148.000-8,1%
2013€161.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Vogelkwartier is met €113.000 gestegen van €161.000 in 2013 tot €274.000 in 2023 (dat is een stijging van 70%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.300 (5,8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Apeldoorn.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Vogelkwartier met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Apeldoorn.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Vogelkwartier is €274.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 2.563 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Apeldoorn (geel), 12 woonplaatsen (groen), wijk Zuid (oranje) en 6 buurten (blauw). De buurt Vogelkwartier wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Vogelkwartier: er zijn 1.068 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Vogelkwartier.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.834 totaal in de buurt Vogelkwartier

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Vogelkwartier telt in totaal 2.834 adressen, met 2.827 verblijfsobjecten en 7 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Vogelkwartier liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Apeldoorn
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Vogelkwartier zijn er 2.568 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Vogelkwartier.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 531 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de buurt Vogelkwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Vogelkwartier. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Vogelkwartier

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Vogelkwartier. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Vogelkwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Apeldoorn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Vogelkwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Vogelkwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Vogelkwartier per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vogelkwartier:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.730340920
20223.800325880
20213.810314851
20203.845317858
20193.820309836
20183.925300810
20173.920297803
20163.990266719
20154.055266719
20144.082258700
20134.068274743

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Vogelkwartier als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europese landen: 6,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 18% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europa: 5,4% en herkomst van buiten Europa: 15%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Apeldoorn naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Vogelkwartier
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Vogelkwartier in 2022 zijn Westers (495 inwoners) en Overig (300 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Vogelkwartier: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Vogelkwartier.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Vogelkwartier. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Apeldoorn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Apeldoorn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Vogelkwartier zijn A (712 adressen) en C (403 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Vogelkwartier. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Vogelkwartier: 712 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Apeldoorn bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 20 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Vogelkwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Vogelkwartier. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Vogelkwartier vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Vogelkwartier.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Vogelkwartier voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Vogelkwartier ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Vogelkwartier

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Vogelkwartier. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de buurt Vogelkwartier. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Apeldoorn.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Vogelkwartier.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 194 stembureaus in de gemeente Apeldoorn en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Apeldoorn. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Apeldoorn.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Vogelkwartier.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Zuid (Vogelkwartier is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Zuid is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Vogelkwartier is €25.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.300. Buurt Vogelkwartier telt 4.100 inkomensontvangers op 4.985 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
8,7% procent van de huishoudens in buurt Vogelkwartier heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Zuid (Vogelkwartier is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Zuid is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (470 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Vogelkwartier (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Vogelkwartier zijn in totaal 470 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Vogelkwartier. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Vogelkwartier
Er zijn 35 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Vogelkwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Vogelkwartier op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 35 elektrische auto’s in de buurt Vogelkwartier. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Vogelkwartier die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.768 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Vogelkwartier in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Vogelkwartier geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.368 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Vogelkwartier (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.383 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Vogelkwartier in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Vogelkwartier geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Vogelkwartier. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 256 misdrijven in de buurt Vogelkwartier geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Vogelkwartier, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Vogelkwartier zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.581 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Vogelkwartier 256 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Vogelkwartier in 2023 zijn Horizontale fraude (33 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (28 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Vogelkwartier.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 21 misdrijven in de buurt Vogelkwartier geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Vogelkwartier met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Vogelkwartier over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Apeldoorn.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 19,46 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Vogelkwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Vogelkwartier.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Vogelkwartier. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Vogelkwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Vogelkwartier.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Vogelkwartier genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Vogelkwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Vogelkwartier.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Vogelkwartier. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
76% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vogelkwartier geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vogelkwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vogelkwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
63% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vogelkwartier heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vogelkwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vogelkwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vogelkwartier gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vogelkwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vogelkwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
77% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vogelkwartier heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vogelkwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vogelkwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
34% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vogelkwartier heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vogelkwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vogelkwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vogelkwartier heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vogelkwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vogelkwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
54% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vogelkwartier voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vogelkwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vogelkwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vogelkwartier heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vogelkwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vogelkwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vogelkwartier doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vogelkwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vogelkwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Vogelkwartier voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal470Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie70Aantal2023
G+I Handel en horeca115Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening90Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg80Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.985Aantal2023
Mannen2.510Aantal2023
Vrouwen2.480Aantal2023
0 tot 15 jaar720Aantal2023
15 tot 25 jaar510Aantal2023
25 tot 45 jaar1.360Aantal2023
45 tot 65 jaar1.390Aantal2023
65 jaar of ouder1.005Aantal2023
Ongehuwd2.490Aantal2023
Gehuwd1.640Aantal2023
Gescheiden520Aantal2023
Verweduwd345Aantal2023
Geboorte totaal45Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal70Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid6.474Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.360Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.780Aantal2022
Opleidingsniveau hoog610Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura110Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten580Aantal2022
WMO cliënten relatief116Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.580Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning790Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.070Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel223Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel676Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.935Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++38Aantal2024
Energielabels A+++23Aantal2024
Energielabels A++20Aantal2024
Energielabels A+65Aantal2024
Energielabels A712Aantal2024
Energielabels B273Aantal2024
Energielabels C403Aantal2024
Energielabels D250Aantal2024
Energielabels E382Aantal2024
Energielabels F168Aantal2024
Energielabels G277Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2020
Drinker74%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht43%percentage2020
Overgewicht55%percentage2020
Ernstig overgewicht20%percentage2020
Roker26%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters42%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk54%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk44%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam52%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel eenzaam34%percentage2020
Sociaal eenzaam33%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen20%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)20%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen20%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie53%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.545Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.225Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen610Aantal2023
Huishoudens met kinderen720Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.300Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen10%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen54%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen8,3%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,7%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum14%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum19%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€24x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand170Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO370Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW920Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.730Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.260Aantal2023
Herkomst Europa340Aantal2023
Herkomst buiten Europa920Aantal2023
Geboren in Nederland3.730Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa155Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa430Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa185Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa490Aantal2023
Autochtoon3.800Aantal2022
Westers totaal495Aantal2022
Niet-westers totaal710Aantal2022
Marokko45Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba45Aantal2022
Suriname30Aantal2022
Turkije290Aantal2022
Overig niet-westers300Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal97Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven25Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting42Aantal2023
Verkeersovertredingen36Aantal2023
Vernieling27Aantal2023
Overige misdrijven29Aantal2023
Totaal misdrijven256Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km55Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km106Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km48Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km66Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km109Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km85Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km131Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km8,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km46Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km71Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km55Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km47Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand20,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km40Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02000402Code2023
RegionaamVogelkwartierNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode02000402Code2023
Oppervlakte totaal77Aantal hectaren2023
Oppervlakte land77Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.884Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.834Aantal2024
Adressen met postcode2.656Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.568Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie11Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie3Aantal2024
Adressen met industriefunctie11Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie7Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie66Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie180Aantal2024
Verblijfsobjecten2.827Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen7Aantal2024
Panden met adres1.780Aantal2024
Adressen met pand2.824Aantal2024
Percelen met adres1.043Aantal2024
Adressen met perceel2.834Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.834Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.568Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19004Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925322Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950531Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970488Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198035Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199049Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000143Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201065Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020142Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19004Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925330Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950549Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970946Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980178Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199093Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000227Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010275Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020215Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later7Aantal2024
Postcodegebied7331AX-7331XBNaam2024
Meest voorkomende postcode7331Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade19Aantal2022
Verkeersongevallen totaal20Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.245Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.940Aantal2023
Personenautos - overige brandstof305Aantal2023
Personenautos per huishouden0,88Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.916Aantal2023
Motorfietsen220Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.563Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€274.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning58%Percentage2023
Percentage meergezinswoning42%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen41%Percentage2023
Huurwoningen totaal59%Percentage2023
In bezit woningcorporatie49%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement1.068Aantal2024
Tussen of geschakelde woning637Aantal2024
Hoekwoning273Aantal2024
Tweeonder1kap421Aantal2024
Vrijstaande woning169Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.259Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Apeldoorn. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Vogelkwartier: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Vogelkwartier
Tabel met 2.834 adressen in de buurt Vogelkwartier.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Vogelkwartier. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Apeldoorn.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
1e Wormenseweg122 t/m 2407331DL t/m 7331MTApeldoorn57
Adelaarslaan39 t/m 2957331AX t/m 7331GJApeldoorn164
Albardastraat2 t/m 2107331LG t/m 7331LLApeldoorn115
Arnhemseweg145 t/m 2217331BG t/m 7331JCApeldoorn59
Buizerdweg1 t/m 727331JD t/m 7331JJApeldoorn86
Eendenweg1 t/m 1567331DV t/m 7331EBApeldoorn149
Eksterweg2 t/m 1947331JK t/m 7331JVApeldoorn126
Fazantweg1 t/m 247331MJ t/m 7331MKApeldoorn24
Gaaiweg1 t/m 497331KM t/m 7331KPApeldoorn19
Ganzenweg1 t/m 407331ET t/m 7331EXApeldoorn41
Geelgorsweg1 t/m 207331EA t/m 7331EDApeldoorn19
Groenlingweg1 t/m 437331EB t/m 7331ECApeldoorn26
Gruttoweg1 t/m 237331MDApeldoorn20
Hendrik Felsstraat2 t/m 107331XBApeldoorn8
Hofveld1 t/m 707331KA t/m 7331KEApeldoorn98
Hopweg1 t/m 397331HA t/m 7331HBApeldoorn39
Ibisplein2 t/m 607331EC t/m 7331EGApeldoorn58
Kanarieweg2 t/m 87331MCApeldoorn4
Karkietweg1 t/m 917331KG t/m 7331KKApeldoorn70
Kievitsweg1 t/m 577331EJ t/m 7331ELApeldoorn30
Koekoekweg3 t/m 57331DRApeldoorn3
Korhoenweg1 t/m 437331MG t/m 7331MHApeldoorn40
Kraaienweg1 t/m 1257331HV t/m 7331JBApeldoorn113
Kwartelweg1 t/m 167331LW t/m 7331LXApeldoorn16
Leeuwerikweg1 t/m 407331MA t/m 7331MCApeldoorn38
Marchantstraat1 t/m 277331NRApeldoorn14
Mussenweg6 t/m 187331GTApeldoorn7
Ooievaarlaan30 t/m 757331EHApeldoorn39
Oude Beekbergerweg1 t/m 1387331HL t/m 7331HTApeldoorn147
Plevierweg1 t/m 857331BZApeldoorn43
Putterweg1 t/m 77331LXApeldoorn6
Ravenweg1 t/m 2637331LA t/m 7331LDApeldoorn126
Reigersweg2 t/m 1067331DP t/m 7331DRApeldoorn66
Rietzangerweg1 t/m 1327331KT t/m 7331KZApeldoorn89
Roekenhof1 t/m 1497331JX t/m 7331JZApeldoorn75
Roodborstweg1 t/m 427331EE t/m 7331EJApeldoorn35
Ruys de Beerenbrouckstraat1 t/m 1557331LM t/m 7331LRApeldoorn87
Snipweg1 t/m 407331LS t/m 7331LVApeldoorn40
Spechtweg1 t/m 437331KLApeldoorn22
Spreeuwenweg1 t/m 897331GV t/m 7331GZApeldoorn97
Talingweg1 t/m 2397331EM t/m 7331MPApeldoorn240
Transformatorhof1 t/m 757331XAApeldoorn37
Uilenweg1 t/m 207331KR t/m 7331KSApeldoorn20
Valkenweg1 t/m 1967331HC t/m 7331HKApeldoorn164
Vogelplein2 t/m 137331MEApeldoorn12
Wielewaalweg1 t/m 437331EZApeldoorn22
Zwanenweg1 t/m 307331DS t/m 7331DTApeldoorn24

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 47 openbare ruimtes en 2.834 adressen in de buurt Vogelkwartier. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Apeldoorn
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Vogelkwartier. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Vogelkwartier ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek73312656
WoonkernApeldoorn2834
WoonplaatsApeldoorn2834
WijkZuid2834
GemeenteApeldoorn2834
StadsdeelZuidwest2834
ProvincieGelderland2834
WaterschapWaterschap Vallei en Veluwe2834
LandNederland2834

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Vogelkwartier ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Vogelkwartier dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Vogelkwartier ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Vogelkwartier en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven