Statistieken buurt Volendam-Oude kom

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Volendam-Oude kom. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Volendam-Oude kom. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Volendam-Oude kom telt 3.260 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Volendam-Oude kom.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Volendam-Oude kom:

JaarAantal inwoners de buurt Volendam-Oude kom% verschil
20233.260-1,36%
20223.305-1,64%
20213.360-1,90%
20203.4250,15%
20193.420-1,30%
20183.4651,46%
20173.4150,15%
20163.4100,29%
20153.4001,34%
20143.3551,82%
20133.295geen data

De bevolking van de buurt Volendam-Oude kom is met 35 personen gedaald van 3.295 personen in 2013 tot 3.260 personen in 2023 (dat is een afname van 1,06%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -4 personen (-0,10%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Edam-Volendam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Volendam-Oude kom:

In 2013 telde de buurt Volendam-Oude kom 3.295 inwoners. In 2018 is het aantal gestegen tot 3.465 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 170 (5,2%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2017) is 50 (1,46%). Het aantal van 3.465 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 3.260 personen. Dit is een daling van 205 (-5,9%) ten opzichte van 2018, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -45 (-1,36%). Het aantal van 3.260 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de buurt Volendam-Oude kom

Buurt Volendam-Oude kom heeft afgerond een totale oppervlakte van 68 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.480 adressen per km2. Er wonen 1.680 huishoudens in de buurt Volendam-Oude kom. Postcode 1131 is de meest voorkomende postcode in de buurt Volendam-Oude kom. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Edam-Volendam. De polder Polder Katwoude-Hogendijk valt gedeeltelijk binnen de buurt Volendam-Oude kom.

De naam van deze buurt veranderde van Volendam-Planetenbuurt in 2015 naar Volendam-Oude kom in 2016. De gemeente Edam-Volendam (gemeentecode GM0385) is bij een gemeentelijke herindeling in 2016 groter geworden vanuit de gemeente Zeevang. Hierbij is de gemeente Zeevang volledig naar de nieuwe gemeente Edam-Volendam overgegaan. De gegevens van de buurt Volendam-Oude kom voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Volendam-Oude kom
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Volendam met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Broeckgouw, 2: Volendam-Middengebied, 3: Volendam-Industriegebied, 4: Volendam-Rozettenbuurt, 5: Volendam-Blokgouw 3 ...Toon meer... Kaart van de wijk Volendam met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Broeckgouw, 2: Volendam-Middengebied, 3: Volendam-Industriegebied, 4: Volendam-Rozettenbuurt, 5: Volendam-Blokgouw 3, 6: Volendam-Bloemenbuurt, 7: Volendam-Blokgouw 1 en 2, 8: Volendam-Blokgouw 7 en 8, 9: Volendam-Katham + Planetenbuurt, 10: Volendam-Blokgouw 4 5 en 6, 11: Volendam-Oude kom, 12: Lange Weeren ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 1.790 woningen in de buurt Volendam-Oude kom.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Edam-Volendam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Volendam-Oude kom was €348.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Volendam-Oude kom.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Volendam-Oude kom:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Volendam-Oude kom% verschil
2023€348.0009,8%
2022€317.00010%
2021€287.0009,5%
2020€262.00012%
2019€233.0009,9%
2018€212.0007,6%
2017€197.0005,9%
2016€186.0002,20%
2015€182.000-5,7%
2014€193.000-12%
2013€220.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Volendam-Oude kom is met €128.000 toegenomen van €220.000 in 2013 tot €348.000 in 2023 (dat is een groei van 58%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.800 (4,99%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Edam-Volendam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Volendam-Oude kom is €348.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 28% en er zijn 1.790 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Edam-Volendam (geel), 10 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 27 buurten (blauw). De buurt Volendam-Oude kom wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Volendam-Oude kom: er zijn 941 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Volendam-Oude kom.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.338 totaal in de buurt Volendam-Oude kom

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Volendam-Oude kom telt in totaal 2.338 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Volendam-Oude kom liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Edam-Volendam
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Volendam-Oude kom. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Volendam-Oude kom. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Volendam-Oude kom

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Volendam-Oude kom. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Volendam-Oude kom


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Edam-Volendam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Volendam-Oude kom


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Volendam-Oude kom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Volendam-Oude kom per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Volendam-Oude kom:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.035100120
20223.09098117
20213.15095115
20203.190107128
20193.20598117
20183.25098117
20173.20595115
20163.21091109
20153.21086104
20143.15491110
20133.09790108

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Volendam-Oude kom als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europese landen: 3,07% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,69% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 2,73% en herkomst van buiten Europa: 3,28%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Edam-Volendam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Volendam-Oude kom
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Volendam-Oude kom in 2022 zijn Westers (125 inwoners) en Overig (80 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Volendam-Oude kom: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Volendam-Oude kom.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Volendam-Oude kom. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Edam-Volendam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Edam-Volendam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Volendam-Oude kom zijn A (557 adressen) en F (356 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Volendam-Oude kom. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Volendam-Oude kom: 557 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Edam-Volendam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 17 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Volendam-Oude kom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Volendam-Oude kom. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Volendam-Oude kom vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Volendam-Oude kom.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Volendam-Oude kom voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Volendam-Oude kom ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Volendam-Oude kom

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Volendam-Oude kom. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Volendam-Oude kom. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Edam-Volendam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Volendam-Oude kom.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 39 stembureaus in de gemeente Edam-Volendam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Edam-Volendam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Edam-Volendam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Volendam-Oude kom.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Edam-Volendam: Volendam-Oude kom is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Volendam-Oude kom is €33.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.200. Buurt Volendam-Oude kom telt 2.800 inkomensontvangers op 3.260 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,60% procent van de huishoudens in buurt Volendam-Oude kom heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Edam-Volendam: Volendam-Oude kom is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (700 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Volendam-Oude kom (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Volendam-Oude kom zijn in totaal 700 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 700 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 695 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Volendam-Oude kom. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Volendam-Oude kom
Er zijn 63 elektrische auto’s in april 2024 in de buurt Volendam-Oude kom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Volendam-Oude kom op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 63 elektrische auto’s in de buurt Volendam-Oude kom. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Volendam-Oude kom die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.438 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Volendam-Oude kom in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Volendam-Oude kom geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.291 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Volendam-Oude kom (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.447 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Volendam-Oude kom in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Volendam-Oude kom geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Volendam-Oude kom. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 113 misdrijven in de buurt Volendam-Oude kom geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Volendam-Oude kom, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Volendam-Oude kom zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.251 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Volendam-Oude kom 113 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Volendam-Oude kom in 2023 zijn Ongevallen (weg) (17 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (13 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Volendam-Oude kom.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 13 misdrijven in de buurt Volendam-Oude kom geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Volendam-Oude kom met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Volendam-Oude kom over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Edam-Volendam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 16,26 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Volendam-Oude kom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Volendam-Oude kom.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Volendam-Oude kom. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Volendam-Oude kom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Volendam-Oude kom.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Volendam-Oude kom genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 20 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Volendam-Oude kom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Volendam-Oude kom.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Volendam-Oude kom. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Volendam-Oude kom geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Volendam-Oude kom. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Volendam-Oude kom is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Volendam-Oude kom heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Volendam-Oude kom. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Volendam-Oude kom is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Volendam-Oude kom sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Volendam-Oude kom. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Volendam-Oude kom is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Volendam-Oude kom heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Volendam-Oude kom. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Volendam-Oude kom is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
29% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Volendam-Oude kom heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Volendam-Oude kom. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Volendam-Oude kom is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
43% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Volendam-Oude kom heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Volendam-Oude kom. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Volendam-Oude kom is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
51% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Volendam-Oude kom voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Volendam-Oude kom. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Volendam-Oude kom is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Volendam-Oude kom heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Volendam-Oude kom. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Volendam-Oude kom is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Volendam-Oude kom doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Volendam-Oude kom. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Volendam-Oude kom is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Volendam-Oude kom voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal700Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie210Aantal2023
G+I Handel en horeca180Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed70Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening80Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg70Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.260Aantal2023
Mannen1.595Aantal2023
Vrouwen1.670Aantal2023
0 tot 15 jaar330Aantal2023
15 tot 25 jaar335Aantal2023
25 tot 45 jaar765Aantal2023
45 tot 65 jaar915Aantal2023
65 jaar of ouder910Aantal2023
Ongehuwd1.435Aantal2023
Gehuwd1.235Aantal2023
Gescheiden285Aantal2023
Verweduwd305Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal65Aantal2022
Sterfte relatief20Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.794Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag830Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.170Aantal2022
Opleidingsniveau hoog480Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura40Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,8%Percentage2022
WMO cliënten245Aantal2022
WMO cliënten relatief74Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.310Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.470Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.300Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel246Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel798Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.294Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++4Aantal2024
Energielabels A++10Aantal2024
Energielabels A+61Aantal2024
Energielabels A557Aantal2024
Energielabels B176Aantal2024
Energielabels C281Aantal2024
Energielabels D99Aantal2024
Energielabels E343Aantal2024
Energielabels F356Aantal2024
Energielabels G205Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk49%percentage2020
Lopen naar school of werk27%percentage2020
Fietsen naar school of werk35%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam27%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)22%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)19%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.680Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens795Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen445Aantal2023
Huishoudens met kinderen435Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers73%Percentage2022
Percentage zelfstandigen27%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.200Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen39%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,60%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,2%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€238x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO150Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW820Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.035Aantal2023
Herkomst buiten Nederland220Aantal2023
Herkomst Europa100Aantal2023
Herkomst buiten Europa120Aantal2023
Geboren in Nederland3.035Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa45Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa40Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa55Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa80Aantal2023
Autochtoon3.090Aantal2022
Westers totaal125Aantal2022
Niet-westers totaal90Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers80Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal53Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven9Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting12Aantal2023
Verkeersovertredingen20Aantal2023
Vernieling11Aantal2023
Overige misdrijven8Aantal2023
Totaal misdrijven113Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km25Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km46Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km56Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km15Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km9,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand21,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand10,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand21,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand22,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand11,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km48Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03850201Code2023
RegionaamVolendam-Oude komNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03850201Code2023
Oppervlakte totaal68Aantal hectaren2023
Oppervlakte land68Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.480Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.338Aantal2024
Adressen met postcode2.338Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.792Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie54Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie4Aantal2024
Adressen met industriefunctie40Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie19Aantal2024
Adressen met logiesfunctie277Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie149Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie21Aantal2024
Verblijfsobjecten2.338Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.747Aantal2024
Adressen met pand2.333Aantal2024
Percelen met adres1.664Aantal2024
Adressen met perceel2.338Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.338Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.792Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19009Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925263Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950495Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970426Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198053Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990103Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200077Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010192Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020110Aantal2024
Panden met adres 2020 en later18Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190012Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925269Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950513Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970456Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198063Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990151Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000200Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010410Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020240Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later18Aantal2024
Postcodegebied1131AA-1131ZZNaam2024
Meest voorkomende postcode1131Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade14Aantal2022
Verkeersongevallen totaal17Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.285Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.060Aantal2023
Personenautos - overige brandstof225Aantal2023
Personenautos per huishouden0,76Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.890Aantal2023
Motorfietsen65Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.790Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€348.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning77%Percentage2023
Percentage meergezinswoning23%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen66%Percentage2023
Huurwoningen totaal34%Percentage2023
In bezit woningcorporatie17%Percentage2023
In bezit overige verhuurders17%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement354Aantal2024
Tussen of geschakelde woning941Aantal2024
Hoekwoning331Aantal2024
Tweeonder1kap96Aantal2024
Vrijstaande woning70Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.546Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Edam-Volendam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Volendam-Oude kom: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Volendam-Oude kom
Tabel met 2.338 adressen in de buurt Volendam-Oude kom.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Volendam-Oude kom. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Edam-Volendam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aalstraat2 t/m 231131BPVolendam18
Achterstraat81131GPVolendam1
Ansjovisstraat1 t/m 181131CBVolendam19
Berend Demmerstraat1 t/m 261131EEVolendam18
Boegstraat1 t/m 371131ZA t/m 1131ZBVolendam38
Bokkingstraat2 t/m 131131CJVolendam11
Bootsmansteeg11131DTVolendam1
Brugstraat1 t/m 81131ZWVolendam6
Burgemeester Kolfschotenplein1 t/m 51131BNVolendam5
Burgemeester Kolfschotenstraat1 t/m 231131BLVolendam18
C J Conijnstraat1 t/m 421131DZ t/m 1131EAVolendam30
De Krom201 t/m 2681131PRVolendam68
Dirkslandstraat4 t/m 301131CD t/m 1131CEVolendam23
Dokter Weversstraat2 t/m 351131BC t/m 1131BDVolendam29
Doolhof6 t/m 761131XG t/m 1131XKVolendam51
Doolhofpad1 t/m 51131XLVolendam5
Dril1 t/m 851131ZR t/m 1131ZSVolendam31
Dwarsstraat1 t/m 21131ZMVolendam2
Edammerweg2 t/m 531131DN t/m 1131DRVolendam55
Europaplein1 t/m 31131ZKVolendam3
Gaffelstraat1 t/m 241131XTVolendam21
Garnalensteeg1 t/m 21131DSVolendam2
Giekstraat1 t/m 261131EB t/m 1131ECVolendam18
H J Calkoengracht1 t/m 271131ZL t/m 1131ZMVolendam26
Haringstraat1 t/m 201131BVVolendam18
Haven1 t/m 1721131EP t/m 1131EWVolendam91
Havendijkje1 t/m 151131EZVolendam11
Havenstraat1 t/m 51131BSVolendam20
Hein Tuijpstraat3 t/m 301131DV t/m 1131DWVolendam20
Hoogedijk--Volendam0
Industriestraat1 t/m 201131CCVolendam14
Julianaweg2 t/m 1781131DB t/m 1131DKVolendam140
Kapelaan Ruiterstraat1 t/m 381131AZ t/m 1131BAVolendam32
Kapelstraat1 t/m 141131HDVolendam14
Kathammerstraat1 t/m 1141131AL t/m 1131APVolendam71
Kerkepad1 t/m 201131XNVolendam18
Kerkstraat1 t/m 311131BE t/m 1131BGVolendam16
Kielstraat1 t/m 301131XZVolendam30
Kloosterbuurt1 t/m 241131HBVolendam11
Kloosterhof1 t/m 3461131GHVolendam38
Meergracht1 t/m 371131EM t/m 1131ENVolendam37
Meerstraat1 t/m 241131EKVolendam20
Meerzijde1 t/m 321131ZX t/m 1131ZZVolendam31
Molenweg1 t/m 131131ELVolendam13
Noordeinde1 t/m 911131GA t/m 1131GEVolendam80
Oranjestraat1 t/m 161131ASVolendam16
Oude Draaipad2 t/m 101131ZTVolendam9
Overste Ludenstraat1 t/m 231131EHVolendam22
Pastoor van der Weidenstraat1 t/m 231131EJVolendam23
Pellersplein2 t/m 81131BRVolendam12
Pieter Keukenstraat1 t/m 231131EGVolendam22
Pieterman1 t/m 3531131PWVolendam167
Prins Bernhardlaan1 t/m 211131CG t/m 1131CHVolendam28
Prinses Beatrixstraat1 t/m 311131AW t/m 1131AXVolendam30
Prinses Irenestraat1 t/m 321131AT t/m 1131AVVolendam32
Prinses Margrietstraat1 t/m 241131ARVolendam24
Prinses Marijkestraat1 t/m 101131BBVolendam10
Prof Klaas Steurplantsoen1 t/m 231131PT t/m 1131PVVolendam51
Roerstraat1 t/m 291131XXVolendam29
Rokersgracht1 t/m 301131CAVolendam18
Schippersgracht1 t/m 251131XR t/m 1131XSVolendam25
Sijmen Molstraat1 t/m 171131XPVolendam17
Slobbeland1 t/m 461131AA t/m 1131ABVolendam73
Spieringpad11131ZVVolendam1
Spieringstraat1 t/m 201131BW t/m 1131BZVolendam11
Spoorbuurt3 t/m 121131ZCVolendam5
St Anthoniusstraat3 t/m 191131GWVolendam9
St Dominicusstraat1 t/m 71131HEVolendam7
St Gerardusstraat1 t/m 861131GX t/m 1131PXVolendam83
St Jozefstraat1 t/m 231131DXVolendam16
St Lambertusstraat1 t/m 81131GRVolendam8
St Nicolaashof1 t/m 441131GT t/m 1131GVVolendam37
St Vincentiusweg1 t/m 61131GSVolendam6
Stationsstraat1 t/m 131131ZN t/m 1131ZPVolendam12
Strandweg1 t/m 31131PMVolendam3
Ventersgracht1 t/m 121131BTVolendam18
Veulenpad--Volendam0
Vissersstraat25 t/m 1141131GJ t/m 1131GMVolendam45
W J Tuijnstraat1 t/m 441131ZH t/m 1131ZJVolendam32
Zeestraat1 t/m 411131ZD t/m 1131ZEVolendam49
Zeilstraat1 t/m 111131EDVolendam13
Zuideinde1 t/m 1491131AC t/m 1131AKVolendam127
Zusterschoolstraat--Volendam0
Zwaardstraat1 t/m 381131XV t/m 1131XWVolendam24

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 84 openbare ruimtes en 2.338 adressen in de buurt Volendam-Oude kom. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Volendam-Oude kom. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Volendam-Oude kom ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek11312338
WoonkernVolendam2338
WoonplaatsVolendam2341
WijkVolendam2341
GemeenteEdam-Volendam2341
ProvincieNoord-Holland2341
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier2338
LandNederland2341

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Volendam-Oude kom ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Volendam-Oude kom dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Volendam-Oude kom ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Volendam-Oude kom en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven