Statistieken buurt Vreeland Dorp

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Vreeland Dorp. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Vreeland Dorp. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Vreeland Dorp telt 1.565 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vreeland Dorp.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vreeland Dorp:

JaarAantal inwoners de buurt Vreeland Dorp% verschil
20231.5653,64%
20221.5101,68%
20211.485-0,34%
20201.4903,47%
20191.4401,05%
20181.4251,06%
20171.4101,44%
20161.390-0,71%
20151.4000,79%
20141.389-5,8%
20131.474geen data

Het aantal inwoners in de buurt Vreeland Dorp is met 91 inwoners gestegen van 1.474 inwoners in 2013 tot 1.565 inwoners in 2023 (dat is een toename van 6,2%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 9 inwoners (0,63%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Stichtse Vecht.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Vreeland Dorp:

In 2013 waren er 1.474 inwoners in de buurt Vreeland Dorp. In 2014 is het aantal gedaald tot 1.389 inwoners. Dit is een daling van 85 (-5,8%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 1.389 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.565 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 176 (13%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 55 (3,64%). Het aantal van 1.565 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Vreeland Dorp

Buurt Vreeland Dorp heeft afgerond een totale oppervlakte van 46 hectare, waarvan 44 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 269 adressen per km2. Er wonen 695 huishoudens in de buurt Vreeland Dorp. Postcode 3633 is de meest voorkomende postcode in de buurt Vreeland Dorp. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Stichtse Vecht.

De naam van deze buurt veranderde van Kortrijk in 2014 naar Vreeland Dorp in 2015. De gemeente Stichtse Vecht (gemeentecode GM1904) is in 2011 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Stichtse Vecht overgegaan. De gegevens van de buurt Vreeland Dorp voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Vreeland Dorp
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Vreeland met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Hoeker Polder, 2: Polder Dorssewaard, 3: Vreeland Dorp, 4: Vreeland.

Woningkenmerken
Er zijn 670 woningen in de buurt Vreeland Dorp.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Stichtse Vecht in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Vreeland Dorp was €511.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Vreeland Dorp.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vreeland Dorp:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Vreeland Dorp% verschil
2023€511.00019%
2022€428.0005,4%
2021€406.0004,64%
2020€388.0005,1%
2019€369.00010%
2018€334.0006,4%
2017€314.0000%
2016€314.0003,29%
2015€304.000-7,3%
2014€328.000-10%
2013€366.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Vreeland Dorp is met €145.000 gegroeid van €366.000 in 2013 tot €511.000 in 2023 (dat is een stijging van 40%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €14.500 (3,70%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Stichtse Vecht.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Vreeland Dorp is €511.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 670 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Stichtse Vecht (geel), 11 woonplaatsen (groen), wijk Vreeland (oranje) en 3 buurten (blauw). De buurt Vreeland Dorp wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Vreeland Dorp: er zijn 272 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Vreeland Dorp.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 810 totaal in de buurt Vreeland Dorp

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Vreeland Dorp telt in totaal 810 adressen, met 807 verblijfsobjecten en 3 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). 91% van de adressen in buurt Vreeland Dorp ligt binnen de bebouwde kom en 9% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Stichtse Vecht
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Vreeland Dorp zijn er 704 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Vreeland Dorp.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 359 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Vreeland Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Vreeland Dorp. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Vreeland Dorp

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Vreeland Dorp. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Vreeland Dorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Stichtse Vecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Vreeland Dorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Vreeland Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Vreeland Dorp per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vreeland Dorp:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.270105195
20221.27084156
20211.26079146
20201.26080150
20191.21579146
20181.20079146
20171.20572133
20161.20565120
20151.21066124
20141.19966124
20131.30261112

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Vreeland Dorp als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europese landen: 6,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 4,14% en herkomst van buiten Europa: 7,6%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Stichtse Vecht naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Vreeland Dorp
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Vreeland Dorp in 2022 zijn Westers (150 inwoners) en Overig (55 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Vreeland Dorp: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Vreeland Dorp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Vreeland Dorp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Stichtse Vecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Stichtse Vecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Vreeland Dorp zijn C (192 adressen) en D (133 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Vreeland Dorp. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Vreeland Dorp: 192 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Stichtse Vecht bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Vreeland Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Vreeland Dorp. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Vreeland Dorp vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Vreeland Dorp.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Vreeland Dorp voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Vreeland Dorp ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Dorpshuis Vreeland

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Dorpshuis Vreeland is uitgebracht. Stembureau Dorpshuis Vreeland was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Vreeland Dorp. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Stichtse Vecht.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Dorpshuis Vreeland bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 22 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Vreeland Dorp stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 70 stembureaus in de gemeente Stichtse Vecht en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Stichtse Vecht. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Stichtse Vecht.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€41.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Vreeland Dorp.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Vreeland (Vreeland Dorp is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Vreeland is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Vreeland Dorp is €41.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €52.200. Buurt Vreeland Dorp telt 1.200 inkomensontvangers op 1.565 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,50% procent van de huishoudens in buurt Vreeland Dorp heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Vreeland (Vreeland Dorp is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Vreeland is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (320 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Vreeland Dorp (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Vreeland Dorp zijn in totaal 320 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 320 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 315 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Vreeland Dorp. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Vreeland Dorp
Er zijn 55 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Vreeland Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Vreeland Dorp op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 55 elektrische auto’s in de buurt Vreeland Dorp. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Vreeland Dorp die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 848 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Vreeland Dorp in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Vreeland Dorp geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.222 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Vreeland Dorp (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 962 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Vreeland Dorp in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Vreeland Dorp geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Vreeland Dorp. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 26 misdrijven in de buurt Vreeland Dorp geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Vreeland Dorp, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Vreeland Dorp zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 350 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Vreeland Dorp 26 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Vreeland Dorp in 2023 zijn Horizontale fraude (10 delicten) en Diefstal/inbraak woning (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Vreeland Dorp.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 is er één misdrijf in de buurt Vreeland Dorp geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Vreeland Dorp met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Vreeland Dorp over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Stichtse Vecht.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,67 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de buurt Vreeland Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Vreeland Dorp.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Vreeland Dorp. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Vreeland Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Vreeland Dorp.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Vreeland Dorp genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Vreeland Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Vreeland Dorp.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Vreeland Dorp. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vreeland Dorp geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vreeland Dorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vreeland Dorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vreeland Dorp heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vreeland Dorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vreeland Dorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vreeland Dorp sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vreeland Dorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vreeland Dorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vreeland Dorp heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vreeland Dorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vreeland Dorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
19% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vreeland Dorp heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vreeland Dorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vreeland Dorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
38% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vreeland Dorp heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vreeland Dorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vreeland Dorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
45% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vreeland Dorp voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vreeland Dorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vreeland Dorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vreeland Dorp heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vreeland Dorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vreeland Dorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
33% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vreeland Dorp doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vreeland Dorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vreeland Dorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Vreeland Dorp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal320Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie25Aantal2023
G+I Handel en horeca40Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening115Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg50Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.565Aantal2023
Mannen775Aantal2023
Vrouwen790Aantal2023
0 tot 15 jaar305Aantal2023
15 tot 25 jaar135Aantal2023
25 tot 45 jaar390Aantal2023
45 tot 65 jaar445Aantal2023
65 jaar of ouder305Aantal2023
Ongehuwd775Aantal2023
Gehuwd615Aantal2023
Gescheiden120Aantal2023
Verweduwd55Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.557Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag200Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar400Aantal2022
Opleidingsniveau hoog500Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg3,90%Percentage2022
WMO cliënten65Aantal2021
WMO cliënten relatief44Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.580Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.320Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement790Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.390Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.480Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel105Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel267Aantal2024
Adressen met definitief energielabel438Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++4Aantal2024
Energielabels A+++22Aantal2024
Energielabels A++7Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A79Aantal2024
Energielabels B57Aantal2024
Energielabels C192Aantal2024
Energielabels D133Aantal2024
Energielabels E48Aantal2024
Energielabels F84Aantal2024
Energielabels G78Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht53%percentage2020
Overgewicht45%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters54%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk41%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk28%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2020
Emotioneel eenzaam23%percentage2020
Sociaal eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk30%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid26%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie36%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal695Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens225Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen200Aantal2023
Huishoudens met kinderen265Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers70%Percentage2022
Percentage zelfstandigen30%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€52.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€41.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen32%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar45%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen35%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,50%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,5%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,2%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€288x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO30Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW270Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.270Aantal2023
Herkomst buiten Nederland300Aantal2023
Herkomst Europa105Aantal2023
Herkomst buiten Europa195Aantal2023
Geboren in Nederland1.270Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa50Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa110Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa55Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa85Aantal2023
Autochtoon1.270Aantal2022
Westers totaal150Aantal2022
Niet-westers totaal90Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers55Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal6Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting12Aantal2023
Verkeersovertredingen2Aantal2023
Vernieling3Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven26Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand12,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km85Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand9,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand12,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand11,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand11,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand11,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand11,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km65Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19040603Code2023
RegionaamVreeland DorpNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19040603Code2023
Oppervlakte totaal46Aantal hectaren2023
Oppervlakte land44Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid269Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal810Aantal2024
Adressen met postcode735Aantal2024
Adressen met woonfunctie704Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie9Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie2Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie10Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie4Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie8Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie77Aantal2024
Verblijfsobjecten807Aantal2024
Ligplaatsen3Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres749Aantal2024
Adressen met pand805Aantal2024
Percelen met adres641Aantal2024
Adressen met perceel810Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom740Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom70Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom637Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom67Aantal2024
Panden met adres voor 170015Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190097Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192528Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195028Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970359Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198042Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199068Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200027Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202046Aantal2024
Panden met adres 2020 en later38Aantal2024
Adressen met pand voor 170016Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900105Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192538Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195030Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970359Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198070Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199072Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200027Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20104Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202046Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later38Aantal2024
Postcodegebied3633AE-3633XWNaam2024
Meest voorkomende postcode3633Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal915Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine710Aantal2023
Personenautos - overige brandstof205Aantal2023
Personenautos per huishouden1,32Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.080Aantal2023
Motorfietsen40Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad670Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€511.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning90%Percentage2023
Percentage meergezinswoning10%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen69%Percentage2023
Huurwoningen totaal31%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200093%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20007%Percentage2023
Appartement63Aantal2024
Tussen of geschakelde woning272Aantal2024
Hoekwoning173Aantal2024
Tweeonder1kap121Aantal2024
Vrijstaande woning75Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.103Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Stichtse Vecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Vreeland Dorp: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Vreeland Dorp
Tabel met 810 adressen in de buurt Vreeland Dorp.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Vreeland Dorp. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Stichtse Vecht.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Bergseweg2 t/m 103633AKVreeland5
Boterweg1 t/m 463633EP t/m 3633ERVreeland27
Breedstraat1 t/m 173633AXVreeland13
De Vliet1 t/m 243633EK t/m 3633ELVreeland23
Duinkerken2 t/m 183633EM t/m 3633ENVreeland16
Fetha1 t/m 10003633CTVreeland24
Floraweg1 t/m 243633CV t/m 3633CXVreeland20
Floris van Boekhorststraat1 t/m 113633CNVreeland6
Gijsbrecht van Amstelstraat2 t/m 123633CBVreeland6
Graaf Floris V straat1 t/m 83633CJVreeland8
Hendrik van Viandenstraat1 t/m 363633CG t/m 3633CHVreeland30
Herman van Woerdenstraat2 t/m 123633CCVreeland6
Jan van Dieststraat1 t/m 233633CLVreeland12
Jan van Nassaustraat2 t/m 343633CEVreeland18
Kerkplein1 t/m 93633BGVreeland11
Klapstraat1 t/m 253633BH t/m 3633BJVreeland18
Kleizuwe1 t/m 1213633AE t/m 3633AGVreeland14
Lindengracht1 t/m 353633AS t/m 3633ATVreeland34
Lindenpad--Vreeland0
Lindenplein--Vreeland0
Lion Cachethof2 t/m 243633CMVreeland12
Maartenplein1 t/m 10003633EJVreeland31
Niftarlakelaan1 t/m 10003633CAVreeland11
Nigtevechtseweg1 t/m 623633XR t/m 3633XWVreeland44
Otto van Schonauwenstraat1 t/m 113633CPVreeland6
Pomonaweg1 t/m 453633CZVreeland23
Raadhuislaan1 t/m 153633AP t/m 3633ARVreeland10
Ruiterstraat1 t/m 133633AVVreeland10
Singel2 t/m 903633CR t/m 3633CWVreeland60
Spoorlaan1 t/m 10003633ES t/m 3633EVVreeland50
Vecht en Veld1 t/m 753633AHVreeland53
Vechtoever1 t/m 143633XPVreeland13
Vijverlaan1 t/m 353633EE t/m 3633EHVreeland42
Voorstraat1 t/m 233633BA t/m 3633BBVreeland24
Vossenlaan1 t/m 423633AL t/m 3633ANVreeland33
Vredelantstraat1 t/m 10003633EA t/m 3633ECVreeland83
Willem van Mechelenstraat1 t/m 10003633CKVreeland14

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 37 openbare ruimtes en 810 adressen in de buurt Vreeland Dorp. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Stichtse Vecht
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Vreeland Dorp. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Vreeland Dorp ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek3633735
WoonkernVreeland740
WoonplaatsVreeland812
WijkVreeland812
GemeenteStichtse Vecht812
ProvincieUtrecht812
WaterschapWaterschap Amstel, Gooi en Vecht812
LandNederland812

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Vreeland Dorp ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Vreeland Dorp dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Vreeland Dorp ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Vreeland Dorp en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven