Informatie buurt Wergea:

Informatie buurt Wergea:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Wergea in de gemeente Leeuwarden! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Wergea in de gemeente Leeuwarden!

De naam Wergea wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de woonplaats Wergea. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Aantal inwoners per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Wergea, jaren 2018 tot en met 2018.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van Leeuwarden
(buurt Wergea is rood omkaderd)
Kaart van de buurten in Leeuwarden. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Voor Wergea is helaas geen kaart met buurt informatie beschikbaar. Daarom wordt hier de kaart voor heel Nederland getoond.

Over buurt Wergea

Wergea heeft een totale oppervlakte van 127 hectare, waarvan 116 land en 11 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 249 adressen per km2. Er wonen 695 huishoudens in Wergea. Postcode 9005 is de meest voorkomende postcode in de buurt Wergea. Wergea ligt binnen de wijk Dorpen Zuid Oost in de gemeente Leeuwarden.

Kenmerken van de 708 woningen in Wergea
Informatie over de 708 woningen per 2018 in deze buurt op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Leeuwarden. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Wergea:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de Wergea.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woning waarde voor de periode 2018 tot en met 2018.


WOZ waarde Wergea:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Inwoners naar leeftijd in buurt Wergea


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - Wergea


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status staat gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die gescheiden zijn van tafel en bed worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Vrouwen en mannen - Wergea


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - Wergea

Het gemiddeld aantal criminele handelingen per 1000 inwoners is voor deze regio helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond. Dit geldt voor (1) diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in Wergea naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in Wergea: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Wergea voor 2018.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Wergea ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik

Voor Wergea zijn helaas geen gegevens bekend over het verbruik van gas en elektra.

Top 10 kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de cijfers voor wijken en buurten van het centraal bureau voor de statistiek. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Download alle informatie over Leeuwarden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Leeuwarden. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leeuwarden. Met verschillende handige overzichten voor alle 234 wijken en buurten en alle jaren sinds 2018!

Download!
Informatie over meer dan 100 onderwerpen!

De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor Wergea voor meer dan 100 onderwerpen! Gebruik het selectie filter boven de tabel en kies tussen de onderwerp categorieën:


Heel even geduld alsjeblieft...

de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!Adressen in de buurt Wergea
Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Ald Slotwei1 - 109005NKWergea
B K van den Bergstrjitte1 - 159005PWWergea
C Kasjestrjitte1 - 219005RB - 9005RCWergea
De Golle1 - 109005RTWergea
De Heasouder2 - 49005RWWergea
De Kûper1 - 159005RPWergea
De Marren1 - 689005NR - 9005NVWergea
De Mounder2 - 289005RLWergea
De Reedmakker2 - 129005RMWergea
De Skuorre1 - 209005RRWergea
De Skûtmakker1 - 89005RJ - 9005RKWergea
De Terp1 - 429005NL - 9005NPWergea
De Turfskipper1 - 309005RG - 9005RHWergea
De Weinmakker1 - 249005RNWergea
Ds de Stoppelaarstrjitte2 - 249005RAWergea
Floreentsien1 - 249005MCWergea
Fricoweg1 - 519005PC - 9005PEWergea
Gele Eker1 - 549005PM - 9005PNWergea
Grote Buren1 - 409005PP - 9005PSWergea
H J Kooistrawei1 - 419005REWergea
Hilleburen3 - 339005PT - 9005PVWergea
Himpenserreed39005XGWergea
It Bûthûs1 - 109005RVWergea
It Foarhûs1 - 119005RSWergea
Keardok1 - 369005MHWergea
Kerkbuurt1 - 439005NZ - 9005PBWergea
Kleijstrjitte1 - 169005PG - 9005PHWergea
Kleine Buren1 - 10009005NW - 9005NXWergea
Leeuwarderweg1 - 679005NB - 9005XKWergea
Lyspôle1 - 249005MAWergea
M Kalsbeekstrjitte1 - 119005RDWergea
Narderbuorren1 - 119005XPWergea
Narderherne1 - 279005MBWergea
Nieuwe Hoek1 - 229005NAWergea
Nieuwe Leeuwarderweg1 - 459005NH - 9005NJWergea
Nieuwe Weg2 - 239005PK - 9005PLWergea
Nieuwoldstrjitte1 - 89005PJWergea
Oan T Alddjip1 - 109005MGWergea
P Wijbengastrjitte1 - 329005PX - 9005PZWergea
Palmastrjitte2 - 69005MJWergea
Ringfeartstrjitte1 - 209005MEWergea
Spûkefeartstrjitte2 - 149005MDWergea
Warstienserdyk1 - 99005XMWergea
Wartensterdyk1 - 129005XSWergea
Wergeasterdyk1 - 49005XKWergea
Brongegevens laatst gewijzigd 20-03-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!

[ Adverteer exclusief op deze pagina: prijs & info ]

[ Adverteer hier: prijs & info ]