Statistieken buurt Wognum Bedrijventerrein

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Wognum Bedrijventerrein in de gemeente Medemblik. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Wognum Bedrijventerrein in de gemeente Medemblik. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Wognum Bedrijventerrein telt 5 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wognum Bedrijventerrein.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wognum Bedrijventerrein:

JaarAantal inwoners de buurt Wognum Bedrijventerrein% verschil
202350%
202250%
202150%
202050%
2019525%
201840%
2017433%
201630%
201530%
201430%
20133geen data

Het aantal inwoners in de buurt Wognum Bedrijventerrein is met 2 inwoners toegenomen van 3 inwoners in 2013 tot 5 inwoners in 2023 (dat is een groei van 67%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 0 inwoners (5,8%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Medemblik.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Wognum Bedrijventerrein:

In 2013 waren er 3 inwoners in de buurt Wognum Bedrijventerrein. Het aantal inwoners blijft 3 tot en met 2016. In 2019 is het aantal gestegen tot 5 inwoners. De stijging ten opzichte van 2016 is 2 (67%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 1 (25%). Het aantal inwoners blijft 5 tot en met 2023.

Over de buurt Wognum Bedrijventerrein

Buurt Wognum Bedrijventerrein heeft afgerond een totale oppervlakte van 44 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 463 adressen per km2. Er wonen 5 huishoudens in de buurt Wognum Bedrijventerrein. Postcode 1687 is de meest voorkomende postcode in de buurt Wognum Bedrijventerrein. De buurt Wognum Bedrijventerrein ligt binnen Wognum in de gemeente Medemblik.

De gemeente Medemblik (gemeentecode GM0420) is bij een gemeentelijke herindeling in 2011 groter geworden vanuit de gemeenten Andijk en Wervershoof. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Medemblik overgegaan. De gegevens van de buurt Wognum Bedrijventerrein voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Wognum Bedrijventerrein
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Wognum met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Wognum Wadway, 2: Wognum Bedrijventerrein, 3: Wognum Leekerweide, 4: Wognum Bloesemgaerde, 5: Wognum Oosteinde, 6: Wognum Centrum, 7: Wognum Buitengebied, 8: Wognum Westergouw, 9: Wognum Kreeklanden.

Woningkenmerken
Er zijn 2 woningen in de buurt Wognum Bedrijventerrein.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Medemblik in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Wognum Bedrijventerrein was €275.143 in 2013.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Wognum Bedrijventerrein.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wognum Bedrijventerrein:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Wognum Bedrijventerrein% verschil
2018€257.9051,50%
2017€254.0951,97%
2016€249.1900%
2015€249.190-4,23%
2014€260.190-5,4%
2013€275.143geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Wognum Bedrijventerrein is met €17.238 gedaald van €275.143 in 2013 tot €257.905 in 2018 (dat is een afname van 6,3%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2018 was €-3.447 (-1,24%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Medemblik.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Medemblik.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Wognum Bedrijventerrein is €257.905, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 0% en er zijn 2 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Medemblik (geel), 16 woonplaatsen (groen), 16 wijken (oranje) en 60 buurten (blauw). De buurt Wognum Bedrijventerrein wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Wognum Bedrijventerrein: er zijn 2 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Wognum Bedrijventerrein.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 41 totaal in de buurt Wognum Bedrijventerrein

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Wognum Bedrijventerrein telt in totaal 41 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 39% van de adressen in buurt Wognum Bedrijventerrein ligt binnen de bebouwde kom en 61% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Medemblik
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Wognum Bedrijventerrein zijn er 25 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel industriefunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Wognum Bedrijventerrein.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 23 panden uit de bouwperiode 2000-2010 in de buurt Wognum Bedrijventerrein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Wognum Bedrijventerrein. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Wognum Bedrijventerrein

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Wognum Bedrijventerrein. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Wognum Bedrijventerrein


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Medemblik bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Wognum Bedrijventerrein


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Wognum Bedrijventerrein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Wognum Bedrijventerrein per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wognum Bedrijventerrein:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023500
2022500
2021500
2020500
2019500
2018400
2017300
2016300
2015300
2014300
2013300

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Wognum Bedrijventerrein als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 100%, herkomst uit Europese landen: 0% en herkomst uit landen buiten Europa: 0% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 100%, herkomst uit Europa: 0% en herkomst van buiten Europa: 0%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Medemblik naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Wognum Bedrijventerrein

Er zijn voor de buurt Wognum Bedrijventerrein geen data over de migratieachtergrond van de inwoners bekend.

Vrouwen en mannen - buurt Wognum Bedrijventerrein


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man, voor de buurt Wognum Bedrijventerrein. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente Medemblik:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Medemblik. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Wognum Bedrijventerrein.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2018 voor de buurt Wognum Bedrijventerrein:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.468667
Tussenwoning2.221982
Hoekwoning2.1971.120
Twee onder één kap woning3.1241.477
Vrijstaande woning3.7752.089
Huurwoning1.779933
Eigen woning3.3771.720

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Wognum Bedrijventerrein zijn A (6 adressen) en A++ (5 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Wognum Bedrijventerrein. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Wognum Bedrijventerrein: 6 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Medemblik bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Wognum Bedrijventerrein voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Wognum Bedrijventerrein voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Wognum Bedrijventerrein
Bevolking53311
Adressen2.055463
Autos265295

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Wognum Bedrijventerrein ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 6 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Wognum Bedrijventerrein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Wognum Bedrijventerrein. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Wognum Bedrijventerrein vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Gemeentehuis Medemblik in Wognum

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Gemeentehuis Medemblik in Wognum is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Wognum Bedrijventerrein. Stembureau Gemeentehuis Medemblik in Wognum is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Wognum Bedrijventerrein ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Gemeentehuis Medemblik in Wognum bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Gemeentehuis Medemblik in Wognum stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 47 stembureaus in de gemeente Medemblik en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Medemblik. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Medemblik.

Stembureaus Medemblik

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Wognum Bedrijventerrein.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wognum (Wognum Bedrijventerrein is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wognum is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Wognum Bedrijventerrein is €26.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.100. Buurt Wognum Bedrijventerrein telt 0 inkomensontvangers op 5 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de buurt Wognum Bedrijventerrein heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Medemblik.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (60 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Wognum Bedrijventerrein (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Wognum Bedrijventerrein voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Wognum Bedrijventerrein zijn in totaal 60 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 60 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 55 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Wognum Bedrijventerrein. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Wognum Bedrijventerrein
Er zijn 3 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Wognum Bedrijventerrein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Wognum Bedrijventerrein op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 3 elektrische auto’s in de buurt Wognum Bedrijventerrein. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Wognum Bedrijventerrein die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 50 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Wognum Bedrijventerrein in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Wognum Bedrijventerrein geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 89 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Wognum Bedrijventerrein (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 49 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Wognum Bedrijventerrein in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Wognum Bedrijventerrein geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Wognum Bedrijventerrein. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 13 misdrijven in de buurt Wognum Bedrijventerrein geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Wognum Bedrijventerrein, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Wognum Bedrijventerrein zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 92 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 15 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Wognum Bedrijventerrein 13 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Wognum Bedrijventerrein in 2023 zijn Onder invloed (weg) (6 delicten) en Diefstal/inbraak bedrijven enz. (2 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 6 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Wognum Bedrijventerrein.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 2 misdrijven in de buurt Wognum Bedrijventerrein geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Wognum Bedrijventerrein met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Wognum Bedrijventerrein over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Medemblik.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 1.200,00 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de buurt Wognum Bedrijventerrein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Wognum Bedrijventerrein.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Wognum Bedrijventerrein. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Wognum Bedrijventerrein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Wognum Bedrijventerrein.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Wognum Bedrijventerrein genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Wognum Bedrijventerrein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Wognum Bedrijventerrein.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Voor de buurt Wognum Bedrijventerrein zijn geen gegevens uit de gezondheidsmonitor bekend. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Bekijk de data uit de regionale gezondheidsmonitor voor de andere wijken en buurten in de gemeente Medemblik.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Wognum Bedrijventerrein voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal60Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie10Aantal2023
G+I Handel en horeca10Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5Aantal2023
Mannen5Aantal2023
Vrouwen5Aantal2023
0 tot 15 jaar0Aantal2023
15 tot 25 jaar0Aantal2023
25 tot 45 jaar0Aantal2023
45 tot 65 jaar0Aantal2023
65 jaar of ouder0Aantal2023
Ongehuwd5Aantal2023
Gehuwd0Aantal2023
Gescheiden0Aantal2023
Verweduwd0Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid11Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in natura0Aantal2018
Percentage jongeren met jeugdzorg8,6%Percentage2018
WMO cliënten0Aantal2018
WMO cliënten relatief73Aantal per 1000 inwoners2018

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.134Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.468Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.221Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.197Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.124Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.775Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.779Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.377Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.623Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartement667Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning982Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.120Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.477Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.089Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning933Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.720Gemiddeld per m³2018
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel24Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel4Aantal2024
Adressen met definitief energielabel13Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++5Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A6Aantal2024
Energielabels B0Aantal2024
Energielabels C0Aantal2024
Energielabels D2Aantal2024
Energielabels E1Aantal2024
Energielabels F0Aantal2024
Energielabels G1Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Rokergeen datapercentagegeen data
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentagegeen data
Drinkergeen datapercentagegeen data
Zware drinkergeen datapercentagegeen data
Overmatige drinkergeen datapercentagegeen data
Ondergewichtgeen datapercentagegeen data
Normaal gewichtgeen datapercentagegeen data
Overgewichtgeen datapercentagegeen data
Ernstig overgewichtgeen datapercentagegeen data
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentagegeen data
Wekelijkse sportersgeen datapercentagegeen data
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentagegeen data
Lopen naar school of werkgeen datapercentagegeen data
Fietsen naar school of werkgeen datapercentagegeen data
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentagegeen data
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentagegeen data
Emotioneel eenzaamgeen datapercentagegeen data
Sociaal eenzaamgeen datapercentagegeen data
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentagegeen data
Moeite met rondkomengeen datapercentagegeen data
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentagegeen data
Mist emotionele steungeen datapercentagegeen data
Vrijwilligerswerkgeen datapercentagegeen data
Mantelzorgergeen datapercentagegeen data
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentagegeen data
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentagegeen data
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentagegeen data
Niet-specifieke klachtengeen datapercentagegeen data
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentagegeen data
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentagegeen data
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentagegeen data
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentagegeen data
Psychische klachtengeen datapercentagegeen data
(Zeer) lage veerkrachtgeen datapercentagegeen data
(Zeer) hoge veerkrachtgeen datapercentagegeen data
Suïcide gedachten laatste 12 maandengeen datapercentagegeen data
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentagegeen data
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentagegeen data
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentagegeen data
Gehoorbeperkinggeen datapercentagegeen data
Gezichtsbeperkinggeen datapercentagegeen data
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentagegeen data
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2023
Huishoudens met kinderen0Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2018
Percentage werknemers84%Percentage2018
Percentage zelfstandigen16%Percentage2018
Aantal inkomensontvangers0Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.100Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.500Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen25%Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen29%Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,80%Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,30%Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7%Percentage2018
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,3%Percentage2018
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€146x 1.000 Euro 2018
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2018
Personen per soort uitkering - AO0Aantal2018
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2018
Personen per soort uitkering - AOW0Aantal2018
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5Aantal2023
Herkomst buiten Nederland0Aantal2023
Herkomst Europa0Aantal2023
Herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland5Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Autochtoon5Aantal2022
Westers totaal0Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal3Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting0Aantal2023
Verkeersovertredingen6Aantal2023
Vernieling2Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven13Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,82Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand6,66Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand2,04Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand6,64Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand6,64Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkt afstand0,74Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand7,32Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2018
Café afstand1,44Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,81Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,64Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km12Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km0,36Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km22Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km16Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,77Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,92Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,00Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,00Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,43Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,66Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,66Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand7,19Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand8,45Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand22,19Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand8,45Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,62Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,62Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,52Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,55Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand6,21Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand7,39Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,60Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand6,63Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand6,92Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand5,54Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand7,04Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand5,64Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand6,82Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand5,67Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand5,79Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand3,62Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km25Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04200807Code2023
RegionaamWognum BedrijventerreinNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode04200807Code2023
Oppervlakte totaal44Aantal hectaren2023
Oppervlakte land44Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid463Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal41Aantal2024
Adressen met postcode40Aantal2024
Adressen met woonfunctie2Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie2Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie25Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie8Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie9Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie3Aantal2024
Verblijfsobjecten41Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres33Aantal2024
Adressen met pand41Aantal2024
Percelen met adres35Aantal2024
Adressen met perceel41Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom16Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom25Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19700Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19903Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20004Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201023Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19252Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19700Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19903Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20004Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201028Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20203Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied1687AE-1687JBNaam2024
Meest voorkomende postcode1687Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2022
Verkeersongevallen totaal6Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal130Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine70Aantal2023
Personenautos - overige brandstof60Aantal2023
Personenautos per huishouden26,00Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte295Aantal2023
Motorfietsen0Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€257.905Gemiddeld in Euro2018
Percentage eengezinswoning92%Percentage2018
Percentage meergezinswoning8%Percentage2018
Percentage bewoond99%Percentage2018
Percentage onbewoond2%Percentage2018
Koopwoningen79%Percentage2018
Huurwoningen totaal20%Percentage2018
In bezit woningcorporatie15%Percentage2018
In bezit overige verhuurders5%Percentage2018
Eigendom onbekend1%Percentage2018
Bouwjaar voor 200082%Percentage2018
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2018
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning2Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.39Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Medemblik. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Wognum Bedrijventerrein: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Wognum Bedrijventerrein
Tabel met 41 adressen in de buurt Wognum Bedrijventerrein.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Wognum Bedrijventerrein. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Medemblik.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Geert Scholtenslaan6 t/m 121687CLWognum8
Nieuweweg241687BAWognum1
Spoorstraat2 t/m 61687AEWognum6
Tender1 t/m 31687JBWognum3
Westerspoor1 t/m 211687AZWognum21
Wijzend701687JAWognum2

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 6 openbare ruimtes en 41 adressen in de buurt Wognum Bedrijventerrein. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Medemblik
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Wognum Bedrijventerrein ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek168740
WoonkernWognum16
WoonplaatsWognum41
WijkWognum41
GemeenteMedemblik41
ProvincieNoord-Holland41
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier41
LandNederland41

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Wognum Bedrijventerrein ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Wognum Bedrijventerrein dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Wognum Bedrijventerrein ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Wognum Bedrijventerrein en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven