Statistieken wijk Binnenstad-Zuid

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Binnenstad-Zuid. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Binnenstad-Zuid. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Binnenstad-Zuid telt 8.565 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Binnenstad-Zuid.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Binnenstad-Zuid:

JaarAantal inwoners de wijk Binnenstad-Zuid% verschil
20238.5651,66%
20228.4250,78%
20218.360-1,99%
20208.530-1,10%
20198.625-0,23%
20188.6450,93%
20178.5650,59%
20168.515-0,76%
20158.5802,75%
20148.3502,14%
20138.175geen data

De bevolking van de wijk Binnenstad-Zuid is met 390 personen gestegen van 8.175 personen in 2013 tot 8.565 personen in 2023 (dat is een kleine stijging van 4,77%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 39 personen (0,48%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Leiden.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Binnenstad-Zuid:

In 2013 telde de wijk Binnenstad-Zuid 8.175 inwoners. Het aantal van 8.175 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2018 is het aantal gestegen tot 8.645 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 470 (5,7%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2017) is 80 (0,93%). Het aantal van 8.645 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de wijk Binnenstad-Zuid 8.565 inwoners.

Over de wijk Binnenstad-Zuid

Wijk Binnenstad-Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 74 hectare, waarvan 67 land en 8 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 5.724 adressen per km2. De wijk Binnenstad-Zuid ligt in de gemeente Leiden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Binnenstad-Zuid
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Binnenstad-Zuid met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Pieterswijk, 2: Academiewijk, 3: Levendaal-Oost, 4: Levendaal-West.

Woningkenmerken
Er zijn 4.349 woningen in de wijk Binnenstad-Zuid.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Leiden in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Binnenstad-Zuid was €435.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Binnenstad-Zuid.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Binnenstad-Zuid:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Binnenstad-Zuid% verschil
2023€435.0009,6%
2022€397.00013%
2021€352.0006,3%
2020€331.00011%
2019€297.00018%
2018€251.0006,8%
2017€235.0003,52%
2016€227.0003,18%
2015€220.000-10%
2014€245.0002,08%
2013€240.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Binnenstad-Zuid is met €195.000 gestegen van €240.000 in 2013 tot €435.000 in 2023 (dat is een stijging van 81%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €19.500 (6,4%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Leiden.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Leiden.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Binnenstad-Zuid is €435.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 10% en er zijn 4.349 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Leiden (geel), 9 wijken (oranje) en 53 buurten (blauw). De wijk Binnenstad-Zuid wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de wijk Binnenstad-Zuid: er zijn 2.932 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Binnenstad-Zuid.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.268 totaal in de wijk Binnenstad-Zuid

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De wijk Binnenstad-Zuid telt in totaal 5.268 adressen, met 5.248 verblijfsobjecten en 20 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in wijk Binnenstad-Zuid liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Leiden
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Binnenstad-Zuid zijn er 4.461 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Binnenstad-Zuid.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.105 panden uit de bouwperiode 1700-1900 in de wijk Binnenstad-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Binnenstad-Zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Binnenstad-Zuid

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Binnenstad-Zuid. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Binnenstad-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Leiden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Binnenstad-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Binnenstad-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Binnenstad-Zuid per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Binnenstad-Zuid:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.4151.5951.550
20225.6151.4251.385
20215.6451.3771.338
20205.6401.4661.424
20195.7701.4481.407
20185.8301.4281.387
20175.8501.3771.338
20165.8251.3641.326
20155.9051.3571.318
20145.7621.3121.276
20135.6411.2851.249

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Binnenstad-Zuid als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 63%, herkomst uit Europese landen: 19% en herkomst uit landen buiten Europa: 18% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 69%, herkomst uit Europa: 16% en herkomst van buiten Europa: 15%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Leiden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Binnenstad-Zuid
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Binnenstad-Zuid in 2022 zijn Westers (1.910 inwoners) en Overig (630 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Binnenstad-Zuid: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Binnenstad-Zuid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Binnenstad-Zuid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Leiden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leiden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Binnenstad-Zuid zijn G (1.669 adressen) en F (886 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Binnenstad-Zuid. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de wijk Binnenstad-Zuid: 1.669 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Leiden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 83 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Binnenstad-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Binnenstad-Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Binnenstad-Zuid vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Binnenstad-Zuid.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Binnenstad-Zuid voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de wijk Binnenstad-Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de wijk Binnenstad-Zuid

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de wijk Binnenstad-Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de wijk Binnenstad-Zuid. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Leiden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de wijk Binnenstad-Zuid.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 113 stembureaus in de gemeente Leiden en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Leiden. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Leiden.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Binnenstad-Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Leiden (wijk Binnenstad-Zuid is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Binnenstad-Zuid is €32.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.300. Wijk Binnenstad-Zuid telt 7.500 inkomensontvangers op 8.565 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,3% procent van de huishoudens in wijk Binnenstad-Zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Leiden (wijk Binnenstad-Zuid is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.495 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Binnenstad-Zuid (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Binnenstad-Zuid zijn in totaal 1.495 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.495 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.500 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Binnenstad-Zuid. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de wijk Binnenstad-Zuid
Er zijn 83 elektrische auto’s in mei 2024 in de wijk Binnenstad-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Binnenstad-Zuid op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 83 elektrische auto’s in de wijk Binnenstad-Zuid. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Binnenstad-Zuid die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.081 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Binnenstad-Zuid in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Binnenstad-Zuid geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.696 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Binnenstad-Zuid (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.915 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Binnenstad-Zuid in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Binnenstad-Zuid geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Binnenstad-Zuid. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 588 misdrijven in de wijk Binnenstad-Zuid geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Binnenstad-Zuid, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Binnenstad-Zuid zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 9.438 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Binnenstad-Zuid 588 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Binnenstad-Zuid in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (174 delicten) en Overige vermogensdelicten (51 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Binnenstad-Zuid.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 57 misdrijven in de wijk Binnenstad-Zuid geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Binnenstad-Zuid met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Binnenstad-Zuid over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Leiden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 40,51 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Binnenstad-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Binnenstad-Zuid.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Binnenstad-Zuid. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Binnenstad-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Binnenstad-Zuid.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Binnenstad-Zuid genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Binnenstad-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Binnenstad-Zuid.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de wijk Binnenstad-Zuid. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Binnenstad-Zuid geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Binnenstad-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Binnenstad-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
68% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Binnenstad-Zuid heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Binnenstad-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Binnenstad-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
72% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Binnenstad-Zuid gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Binnenstad-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Binnenstad-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Binnenstad-Zuid heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Binnenstad-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Binnenstad-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
20% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Binnenstad-Zuid heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Binnenstad-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Binnenstad-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
63% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Binnenstad-Zuid heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Binnenstad-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Binnenstad-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
51% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Binnenstad-Zuid voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Binnenstad-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Binnenstad-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Binnenstad-Zuid heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Binnenstad-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Binnenstad-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Binnenstad-Zuid doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Binnenstad-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Binnenstad-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Binnenstad-Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.495Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie65Aantal2023
G+I Handel en horeca370Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie100Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed100Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening395Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg210Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten260Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.565Aantal2023
Mannen4.005Aantal2023
Vrouwen4.555Aantal2023
0 tot 15 jaar375Aantal2023
15 tot 25 jaar2.915Aantal2023
25 tot 45 jaar3.105Aantal2023
45 tot 65 jaar1.355Aantal2023
65 jaar of ouder815Aantal2023
Ongehuwd6.795Aantal2023
Gehuwd1.220Aantal2023
Gescheiden410Aantal2023
Verweduwd135Aantal2023
Geboorte totaal50Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal25Aantal2022
Sterfte relatief3Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid12.784Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag590Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.650Aantal2022
Opleidingsniveau hoog4.600Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura70Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg3,0%Percentage2022
WMO cliënten280Aantal2022
WMO cliënten relatief33Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.200Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.340Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.620Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.560Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.250Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel902Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.531Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.835Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++3Aantal2024
Energielabels A++4Aantal2024
Energielabels A+5Aantal2024
Energielabels A345Aantal2024
Energielabels B284Aantal2024
Energielabels C673Aantal2024
Energielabels D257Aantal2024
Energielabels E240Aantal2024
Energielabels F886Aantal2024
Energielabels G1.669Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn27%percentage2020
Drinker90%percentage2020
Zware drinker17%percentage2020
Overmatige drinker11%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht66%percentage2020
Overgewicht30%percentage2020
Ernstig overgewicht7%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn62%percentage2020
Wekelijkse sporters64%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk72%percentage2020
Lopen naar school of werk35%percentage2020
Fietsen naar school of werk59%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam35%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren12%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger7%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid86%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen25%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid21%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt19%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking4%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen7%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie61%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken30%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.305Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens4.690Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.180Aantal2023
Huishoudens met kinderen435Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers7.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.300Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.800Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen48%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar27%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen68%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen9,7%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,8%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,3%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€4x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand90Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO150Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW710Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.415Aantal2023
Herkomst buiten Nederland3.145Aantal2023
Herkomst Europa1.595Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.550Aantal2023
Geboren in Nederland5.415Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa400Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa590Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.195Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa960Aantal2023
Autochtoon5.615Aantal2022
Westers totaal1.910Aantal2022
Niet-westers totaal900Aantal2022
Marokko60Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba75Aantal2022
Suriname80Aantal2022
Turkije50Aantal2022
Overig niet-westers630Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal347Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven68Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting43Aantal2023
Verkeersovertredingen57Aantal2023
Vernieling48Aantal2023
Overige misdrijven25Aantal2023
Totaal misdrijven588Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km43Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km123Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km186Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km30Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km75Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km79Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km42Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km116Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km150Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km78Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km200Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km248Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km21,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km28Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km159Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km42Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km86Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km35Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km83Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km47Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km28Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km49Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km75Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK054600Code2023
RegionaamBinnenstad-ZuidNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode05460000Code2023
Oppervlakte totaal74Aantal hectaren2023
Oppervlakte land67Aantal hectaren2023
Oppervlakte water8Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid5.724Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.268Aantal2024
Adressen met postcode5.250Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.461Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie171Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie15Aantal2024
Adressen met industriefunctie66Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie83Aantal2024
Adressen met logiesfunctie15Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie31Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie330Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie211Aantal2024
Verblijfsobjecten5.248Aantal2024
Ligplaatsen20Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres2.290Aantal2024
Adressen met pand5.043Aantal2024
Percelen met adres2.210Aantal2024
Adressen met perceel5.268Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5.268Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.461Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 1700666Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001.105Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925172Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195082Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197021Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198030Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990129Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200030Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201010Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202044Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17001.268Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19002.255Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925326Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950246Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197061Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198059Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990565Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000121Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201033Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020106Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later3Aantal2024
Postcodegebied2311BD-2312DZNaam2024
Meest voorkomende postcode2311Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade41Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade42Aantal2022
Verkeersongevallen totaal83Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.690Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.385Aantal2023
Personenautos - overige brandstof310Aantal2023
Personenautos per huishouden0,27Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.522Aantal2023
Motorfietsen160Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.349Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€435.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning30%Percentage2023
Percentage meergezinswoning70%Percentage2023
Percentage bewoond92%Percentage2023
Percentage onbewoond8%Percentage2023
Koopwoningen25%Percentage2023
Huurwoningen totaal75%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders53%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200096%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20004%Percentage2023
Appartement2.932Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.308Aantal2024
Hoekwoning176Aantal2024
Tweeonder1kap28Aantal2024
Vrijstaande woning17Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.787Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Leiden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Binnenstad-Zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!