Statistieken buurt Pieterswijk

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 10% naar 2.800 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Pieterswijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de buurt Pieterswijk is met 255 personen gestegen van 2.545 in 2013 tot 2.800 in 2022 (dat is 10%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Pieterswijk

Buurt Pieterswijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 23 hectare, waarvan 21 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 5.848 adressen per km2. Er wonen 2.175 huishoudens in de buurt Pieterswijk. Postcode 2311 is de meest voorkomende postcode in de buurt Pieterswijk. De buurt Pieterswijk ligt binnen Binnenstad-Zuid in de gemeente Leiden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Pieterswijk
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Binnenstad-Zuid met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Pieterswijk, 2: Academiewijk, 3: Levendaal-Oost, 4: Levendaal-West.

Woningkenmerken
Er zijn 1.325 woningen in de buurt Pieterswijk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Leiden in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 58% naar €410.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Pieterswijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Pieterswijk, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Pieterswijk is met €151.000 toegenomen van €259.000 in 2013 tot €410.000 in 2022 (dat is 58%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Pieterswijk met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Leiden.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 1.761 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De buurt Pieterswijk telt in totaal 1.761 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Pieterswijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Pieterswijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Pieterswijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Pieterswijk, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Pieterswijk is met 185 personen gestegen van 1.680 in 2013 tot 1.865 in 2022 (dat is 11%).

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond buurt Pieterswijk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Pieterswijk in 2022 zijn Westers (645 inwoners) en Overig (220 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Pieterswijk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de buurt Pieterswijk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de buurt Pieterswijk is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Pieterswijk. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Leiden als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Pieterswijk.

De gemeente Leiden telde bij deze verkiezingen in totaal 46 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Leiden. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Leiden.

Inwoners naar leeftijd - buurt Pieterswijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Leiden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Pieterswijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Pieterswijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Pieterswijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Leiden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leiden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de buurt Pieterswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Pieterswijk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Pieterswijk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de buurt Pieterswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Pieterswijk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte

Advertentie:

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 276 misdrijven in de buurt Pieterswijk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Pieterswijk, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2021 tot en met februari 2023 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 maart 2023.

In de buurt Pieterswijk zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 4.510 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 4.510 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 4.371 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de buurt Pieterswijk 276 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Pieterswijk in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (76 delicten) en Overige vermogensdelicten (32 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Pieterswijk.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2023 zijn er 24 misdrijven in de buurt Pieterswijk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Pieterswijk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Pieterswijk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Leiden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 51,79 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Pieterswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Pieterswijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Pieterswijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Pieterswijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Binnenstad-Zuid (Pieterswijk is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Binnenstad-Zuid is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Pieterswijk is €28.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.000. Buurt Pieterswijk telt 2.400 inkomensontvangers op 2.800 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,0% procent van de huishoudens in buurt Pieterswijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Binnenstad-Zuid (Pieterswijk is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Binnenstad-Zuid is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (600 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Pieterswijk (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Pieterswijk zijn in totaal 600 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).

Toelichting Definities
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Pieterswijk
Er waren 25 verkeersongevallen totaal in 2021 in de buurt Pieterswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Pieterswijk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Pieterswijk vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Pieterswijk op 3 januari 2023 zijn G (632 adressen) en F (314 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Pieterswijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Pieterswijk: 632 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Leiden bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Pieterswijk.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Pieterswijk voor 2022.0.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Pieterswijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Advertentie:

Top 5 buurt Pieterswijk: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Pieterswijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal600Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie25Aantal2021
G+I Handel en horeca185Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening130Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg70Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten115Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.800Aantal2022
Mannen1.325Aantal2022
Vrouwen1.470Aantal2022
0 tot 15 jaar75Aantal2022
15 tot 25 jaar1.195Aantal2022
25 tot 45 jaar980Aantal2022
45 tot 65 jaar355Aantal2022
65 jaar of ouder200Aantal2022
Ongehuwd2.330Aantal2022
Gehuwd330Aantal2022
Gescheiden105Aantal2022
Verweduwd35Aantal2022
Westers totaal645Aantal2022
Geboorte totaal10Aantal2021
Geboorte relatief3Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal10Aantal2021
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid13.275,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag460Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar740Aantal2020
Opleidingsniveau hoog1.380Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg2,0%Percentage2020
WMO cliënten50Aantal2021
WMO cliënten relatief18Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.400Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.170Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.970Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.480Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.260Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.960Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.320Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.160Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.710Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning2.160Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.220Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.750Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief550Aantal2023
Energielabels Voorlopig851Aantal2023
Energielabels Onbepaald348Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++2Aantal2023
Energielabels A+1Aantal2023
Energielabels A118Aantal2023
Energielabels B53Aantal2023
Energielabels C131Aantal2023
Energielabels D68Aantal2023
Energielabels E82Aantal2023
Energielabels F314Aantal2023
Energielabels G632Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn24%percentage2020
Drinker92%percentage2020
Zware drinker20%percentage2020
Overmatige drinker12%percentage2020
Ondergewicht4%percentage2020
Normaal gewicht68%percentage2020
Overgewicht27%percentage2020
Ernstig overgewicht6%percentage2020
Roker24%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn65%percentage2020
Wekelijkse sporters66%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk74%percentage2020
Lopen naar school of werk37%percentage2020
Fietsen naar school of werk60%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel Eenzaam35%percentage2020
Sociaal Eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren12%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger6%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid88%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen23%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid18%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid2%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt16%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking2%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen5%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie63%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken31%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.175Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.705Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen355Aantal2022
Huishoudens met kinderen110Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,30Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2020
Percentage werknemers87%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers2.400Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.000Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen51%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar21%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen72%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen8,2%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen7,2%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,0%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,4%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,6%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€0x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO20Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW180Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.865Aantal2022
Niet-westers totaal290Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers220Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal145Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven29Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting21Aantal2022
Verkeersovertredingen48Aantal2022
Vernieling20Aantal2022
Overige misdrijven3Aantal2022
Totaal misdrijven276Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km28Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km45Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km8Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km22Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km39Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,10Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km62Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km128Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km192Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km40Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km54Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km79Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km84Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km59Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km103Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km136Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,00Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km139Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km210Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km256Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km21,80Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km31Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km165Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km47Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km88Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km40Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km83Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km49Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km29Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km51Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km31Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km21Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km76Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05460000Code2022
RegionaamPieterswijkNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode05460000Code2022
Oppervlakte totaal23Aantal hectaren2022
Oppervlakte land21Aantal hectaren2022
Oppervlakte water1Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode2311.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid5.848Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal1.761Aantal2023
Adressen met postcode1.749Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.375Aantal2023
Panden717Aantal2023
Percelen749Aantal2023
Panden voor 1700853Aantal2023
Panden 1700 tot 1900570Aantal2023
Panden 1900 tot 192576Aantal2023
Panden 1925 tot 195030Aantal2023
Panden 1950 tot 197028Aantal2023
Panden 1970 tot 198015Aantal2023
Panden 1980 tot 199023Aantal2023
Panden 1990 tot 20009Aantal2023
Panden 2000 tot 201010Aantal2023
Panden 2010 tot 202053Aantal2023
Panden 2020 en later0Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade14Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade11Aantal2021
Verkeersongevallen totaal25Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal500Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine420Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof80Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.373Aantal2022
Motorfietsen45Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.325Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€410.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning27%Percentage2022
Percentage meergezinswoning73%Percentage2022
Percentage bewoond90%Percentage2022
Percentage onbewoond10%Percentage2022
Koopwoningen20%Percentage2022
Huurwoningen totaal80%Percentage2022
In bezit woningcorporatie14%Percentage2022
In bezit overige verhuurders66%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200096%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20004%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Leiden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Pieterswijk. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de buurt Pieterswijk

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Pieterswijk. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Leiden.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Aalmarkt1 - 222311EC - 2311EDLeiden
Arend Roelandsteeg12311SWLeiden
Begijnhof1 - 32311EZLeiden
Berkendaalstraatje2 - 82311TTLeiden
Boomgaardsteeg7 - 302311DALeiden

Toon alle 54 rijen met adressen...