Statistieken wijk De Korte Akkeren

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk De Korte Akkeren in de gemeente Gouda. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk De Korte Akkeren in de gemeente Gouda. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk De Korte Akkeren telt 9.650 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk De Korte Akkeren.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk De Korte Akkeren:

JaarAantal inwoners de wijk De Korte Akkeren% verschil
20239.6500,16%
20229.6350,10%
20219.625-0,98%
20209.720-0,87%
20199.8051,13%
20189.6950,21%
20179.6750,78%
20169.6000,26%
20159.5750,74%
20149.5050,11%
20139.495geen data

De bevolking van de wijk De Korte Akkeren is met 155 personen gestegen van 9.495 personen in 2013 tot 9.650 personen in 2023 (dat is een kleine groei van 1,63%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 16 personen (0,16%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Gouda.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk De Korte Akkeren:

In 2013 waren er 9.495 inwoners in de wijk De Korte Akkeren. Het aantal van 9.495 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2019 is het aantal gestegen tot 9.805 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 310 (3,26%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 110 (1,13%). Het aantal van 9.805 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de wijk De Korte Akkeren 9.650 inwoners.

Over de wijk De Korte Akkeren

Wijk De Korte Akkeren heeft afgerond een totale oppervlakte van 195 hectare, waarvan 168 land en 28 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.432 adressen per km2. De wijk De Korte Akkeren ligt in de gemeente Gouda.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk De Korte Akkeren
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk De Korte Akkeren met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Industrieterrein Kromme Gouwe, 2: De Korte Akkeren Oud, 3: De Korte Akkeren Nieuw, 4: Industrieterrein Hollandsche IJssel, 5: Weidebloemkwartier.

Woningkenmerken
Er zijn 4.442 woningen in de wijk De Korte Akkeren.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Gouda in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk De Korte Akkeren was €257.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk De Korte Akkeren.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk De Korte Akkeren:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk De Korte Akkeren% verschil
2023€257.00017%
2022€220.00016%
2021€190.0007,3%
2020€177.0009,9%
2019€161.0008,8%
2018€148.0004,96%
2017€141.0001,44%
2016€139.0000,72%
2015€138.000-4,83%
2014€145.000-5,2%
2013€153.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk De Korte Akkeren is met €104.000 gestegen van €153.000 in 2013 tot €257.000 in 2023 (dat is een groei van 68%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.400 (5,6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Gouda.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Gouda.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk De Korte Akkeren is €257.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 4.442 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Gouda (geel), 8 wijken (oranje) en 49 buurten (blauw). De wijk De Korte Akkeren wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de wijk De Korte Akkeren: er zijn 2.448 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk De Korte Akkeren.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.050 totaal in de wijk De Korte Akkeren

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De wijk De Korte Akkeren telt in totaal 5.050 adressen, met 4.980 verblijfsobjecten, 39 standplaatsen en 31 ligplaatsen. Alle adressen in wijk De Korte Akkeren liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Gouda
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk De Korte Akkeren zijn er 4.535 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk De Korte Akkeren.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.043 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de wijk De Korte Akkeren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk De Korte Akkeren. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk De Korte Akkeren

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk De Korte Akkeren. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk De Korte Akkeren


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Gouda bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk De Korte Akkeren


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk De Korte Akkeren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk De Korte Akkeren per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk De Korte Akkeren:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236.3608352.460
20226.5257882.322
20216.6657502.210
20206.8157362.169
20196.9207312.154
20186.9007082.087
20176.9107012.064
20166.9206792.001
20156.9606631.952
20146.9396501.916
20136.9316501.914

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk De Korte Akkeren als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 66%, herkomst uit Europese landen: 8,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 25% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 73%, herkomst uit Europa: 6,8% en herkomst van buiten Europa: 20%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Gouda naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk De Korte Akkeren
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk De Korte Akkeren in 2022 zijn Marokko (1.200 inwoners) en Westers (940 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk De Korte Akkeren: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk De Korte Akkeren.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk De Korte Akkeren. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Gouda:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Gouda. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de wijk De Korte Akkeren.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de wijk De Korte Akkeren:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.670640
Tussenwoning2.370930
Hoekwoning2.3501.070
Twee onder één kap woning3.2401.480
Vrijstaande woning3.6301.790
Huurwoning1.820760
Eigen woning2.440940

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk De Korte Akkeren zijn C (1.131 adressen) en F (1.036 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk De Korte Akkeren. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de wijk De Korte Akkeren: 1.131 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Gouda bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk De Korte Akkeren voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk De Korte Akkeren voor 2023:

DichtheidNederlandWijk De Korte Akkeren
Bevolking5335.744
Adressen2.0552.432
Autos2652.217

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de wijk De Korte Akkeren ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 60 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk De Korte Akkeren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk De Korte Akkeren. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk De Korte Akkeren vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de wijk De Korte Akkeren

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de wijk De Korte Akkeren. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de wijk De Korte Akkeren.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de wijk De Korte Akkeren.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 78 stembureaus in de gemeente Gouda en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Gouda. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Gouda.

Stembureaus Gouda

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk De Korte Akkeren.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Gouda: wijk De Korte Akkeren is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de wijk De Korte Akkeren is €25.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.400. Wijk De Korte Akkeren telt 7.700 inkomensontvangers op 9.650 inwoners totaal.
9% van de huishoudens in de wijk De Korte Akkeren heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Gouda.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (905 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de wijk De Korte Akkeren (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de wijk De Korte Akkeren voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de wijk De Korte Akkeren zijn in totaal 905 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 905 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 900 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk De Korte Akkeren. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de wijk De Korte Akkeren
Er zijn 60 elektrische auto’s in juli 2024 in de wijk De Korte Akkeren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk De Korte Akkeren op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 60 elektrische auto’s in de wijk De Korte Akkeren. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk De Korte Akkeren die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.429 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk De Korte Akkeren in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk De Korte Akkeren geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 5.484 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk De Korte Akkeren (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.821 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk De Korte Akkeren in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk De Korte Akkeren geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk De Korte Akkeren. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 422 misdrijven in de wijk De Korte Akkeren geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk De Korte Akkeren, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk De Korte Akkeren zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 6.673 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk De Korte Akkeren 422 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk De Korte Akkeren in 2023 zijn Ongevallen (weg) (55 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (55 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk De Korte Akkeren.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 55 misdrijven in de wijk De Korte Akkeren geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk De Korte Akkeren met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk De Korte Akkeren over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Gouda.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 14,30 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk De Korte Akkeren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk De Korte Akkeren.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk De Korte Akkeren. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk De Korte Akkeren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk De Korte Akkeren.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk De Korte Akkeren genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk De Korte Akkeren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk De Korte Akkeren.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
63% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk De Korte Akkeren ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de wijk De Korte Akkeren per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
70% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk De Korte Akkeren geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk De Korte Akkeren. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk De Korte Akkeren is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de wijk De Korte Akkeren.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk De Korte Akkeren voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal905Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie255Aantal2023
G+I Handel en horeca110Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie75Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening180Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg150Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten95Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.650Aantal2023
Mannen4.895Aantal2023
Vrouwen4.760Aantal2023
0 tot 15 jaar1.590Aantal2023
15 tot 25 jaar1.130Aantal2023
25 tot 45 jaar2.880Aantal2023
45 tot 65 jaar2.500Aantal2023
65 jaar of ouder1.550Aantal2023
Ongehuwd5.005Aantal2023
Gehuwd3.405Aantal2023
Gescheiden885Aantal2023
Verweduwd355Aantal2023
Geboorte totaal140Aantal2022
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal70Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.744Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.810Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.180Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.470Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura275Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten680Aantal2022
WMO cliënten relatief71Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.440Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.480Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.790Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning940Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel538Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.316Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.196Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++86Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+22Aantal2024
Energielabels A601Aantal2024
Energielabels B338Aantal2024
Energielabels C1.131Aantal2024
Energielabels D407Aantal2024
Energielabels E462Aantal2024
Energielabels F1.036Aantal2024
Energielabels G425Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker20%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn54%percentage2022
Drinker69%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht42%percentage2022
Overgewicht56%percentage2022
Ernstig overgewicht20%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2022
Wekelijkse sporters44%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2022
Lopen naar school of werk25%percentage2022
Fietsen naar school of werk36%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam55%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam18%percentage2022
Emotioneel eenzaam35%percentage2022
Sociaal eenzaam39%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen28%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Mist emotionele steun8%percentage2022
Vrijwilligerswerk21%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid63%percentage2022
Niet-specifieke klachten59%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt35%percentage2022
Psychische klachten28%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht22%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht45%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden13%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie14%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie51%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.610Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.920Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.215Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.475Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers7.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen46%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen10%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,5%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum15%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum18%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€66x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand370Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO510Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.360Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland6.360Aantal2023
Herkomst buiten Nederland3.295Aantal2023
Herkomst Europa835Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.460Aantal2023
Geboren in Nederland6.360Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa285Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.040Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa545Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.420Aantal2023
Autochtoon6.525Aantal2022
Westers totaal940Aantal2022
Niet-westers totaal2.170Aantal2022
Marokko1.200Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba85Aantal2022
Suriname130Aantal2022
Turkije80Aantal2022
Overig niet-westers675Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal138Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven47Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting42Aantal2023
Verkeersovertredingen113Aantal2023
Vernieling56Aantal2023
Overige misdrijven26Aantal2023
Totaal misdrijven422Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km66Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km96Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km48Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km64Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km73Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km85Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand14,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand17,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km76Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK051302Code2023
RegionaamDe Korte AkkerenNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode05130200Code2023
Oppervlakte totaal195Aantal hectaren2023
Oppervlakte land168Aantal hectaren2023
Oppervlakte water28Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.432Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.050Aantal2024
Adressen met postcode4.908Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.535Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie38Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie34Aantal2024
Adressen met industriefunctie222Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie54Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie9Aantal2024
Adressen met sportfunctie6Aantal2024
Adressen met winkelfunctie35Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie149Aantal2024
Verblijfsobjecten4.980Aantal2024
Ligplaatsen31Aantal2024
Standplaatsen39Aantal2024
Panden met adres3.587Aantal2024
Adressen met pand4.931Aantal2024
Percelen met adres2.679Aantal2024
Adressen met perceel5.050Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5.040Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom10Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.535Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190032Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925169Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19502.043Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970534Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980209Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990196Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200092Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201039Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020238Aantal2024
Panden met adres 2020 en later35Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190036Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925175Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19502.190Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970789Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980327Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990410Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000345Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010216Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020325Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later118Aantal2024
Postcodegebied2802AA-2802ZXNaam2024
Meest voorkomende postcode2802Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade14Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade46Aantal2022
Verkeersongevallen totaal60Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.725Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.230Aantal2023
Personenautos - overige brandstof490Aantal2023
Personenautos per huishouden0,81Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.217Aantal2023
Motorfietsen400Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.442Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€257.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning67%Percentage2023
Percentage meergezinswoning33%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen53%Percentage2023
Huurwoningen totaal47%Percentage2023
In bezit woningcorporatie39%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200090%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2023
Appartement1.521Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.448Aantal2024
Hoekwoning519Aantal2024
Tweeonder1kap28Aantal2024
Vrijstaande woning19Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.445Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Gouda. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk De Korte Akkeren: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!