Statistieken wijk Haren-West en omgeving

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Haren-West en omgeving in de gemeente Groningen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Haren-West en omgeving in de gemeente Groningen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Haren-West en omgeving telt 13.380 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Haren-West en omgeving.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Haren-West en omgeving:

JaarAantal inwoners de wijk Haren-West en omgeving% verschil
202313.3802,49%
202213.0551,67%
202112.8401,14%
202012.6950,49%
201912.6331,68%
201812.4242,20%
201712.1572,58%
201611.8511,01%
201511.7330,22%
201411.7070,87%
201311.606geen data

De bevolking van de wijk Haren-West en omgeving is met 1.774 personen gegroeid van 11.606 personen in 2013 tot 13.380 personen in 2023 (dat is een grote groei van 15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 177 personen (1,44%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Groningen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Haren-West en omgeving:

In 2013 waren er 11.606 inwoners in de wijk Haren-West en omgeving. Het aantal van 11.606 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 13.380 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 1.774 (15%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 325 (2,49%). Het aantal van 13.380 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de wijk Haren-West en omgeving

Wijk Haren-West en omgeving heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.744 hectare, waarvan 1.409 land en 336 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.015 adressen per km2. De wijk Haren-West en omgeving ligt in de gemeente Groningen.

De naam van deze wijk veranderde van Haren Centrum in 2019 naar Haren-West en omgeving in 2020. De gemeente Groningen (gemeentecode GM0014) is bij een gemeentelijke herindeling in 2019 groter geworden vanuit de gemeenten Ten Boer en Haren. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Groningen overgegaan. De gegevens van de wijk Haren-West en omgeving voor de jaren 2013 tot en met 2019 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Haren-West en omgeving
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Haren-West en omgeving met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Essen, 2: Haren-Noord, 3: Buitengebied Haren-Noordwest, 4: Nesciopark, 5: Haren-Centrum ...Toon meer... Kaart van de wijk Haren-West en omgeving met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Essen, 2: Haren-Noord, 3: Buitengebied Haren-Noordwest, 4: Nesciopark, 5: Haren-Centrum, 6: Paterswoldsemeer, 7: Haren-Zuidwest, 8: Haren-Zuidoost, 9: Wolddeelen, 10: Buitengebied Haren-Zuidoost, 11: Buitengebied Haren-Zuidwest ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 6.075 woningen in de wijk Haren-West en omgeving.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Groningen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Haren-West en omgeving was €472.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Haren-West en omgeving.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Haren-West en omgeving:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Haren-West en omgeving% verschil
2023€472.00013%
2022€417.00011%
2021€377.0008,3%
2020€348.00014%
2019€306.1485,9%
2018€289.0395,9%
2017€272.9855,8%
2016€258.0392,42%
2015€251.931-2,37%
2014€258.039-4,91%
2013€271.364geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Haren-West en omgeving is met €200.636 toegenomen van €271.364 in 2013 tot €472.000 in 2023 (dat is een stijging van 74%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €20.063 (5,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Groningen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Groningen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Haren-West en omgeving is €472.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 29% en er zijn 6.075 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Groningen (geel), 16 woonplaatsen (groen) en 19 wijken (oranje). De wijk Haren-West en omgeving wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de wijk Haren-West en omgeving: er zijn 1.986 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Haren-West en omgeving.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 7.244 totaal in de wijk Haren-West en omgeving

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De wijk Haren-West en omgeving telt in totaal 7.244 adressen, met 7.235 verblijfsobjecten, 4 standplaatsen en 5 ligplaatsen. 95% van de adressen in wijk Haren-West en omgeving ligt binnen de bebouwde kom en 5% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Groningen
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Haren-West en omgeving zijn er 6.140 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Haren-West en omgeving.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.789 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de wijk Haren-West en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Haren-West en omgeving. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Haren-West en omgeving

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Haren-West en omgeving. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Haren-West en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Groningen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Haren-West en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Haren-West en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Haren-West en omgeving per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Haren-West en omgeving:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202311.1201.0101.255
202211.255803997
202111.140758942
202011.060729906
201911.015721896
201810.836708880
201710.590698868
201610.393649807
201510.328626779
201410.289633785
201310.204625777

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Haren-West en omgeving als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 7,5% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,4% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 5,4% en herkomst van buiten Europa: 6,7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Groningen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Haren-West en omgeving
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Haren-West en omgeving in 2022 zijn Westers (1.165 inwoners) en Overig (465 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Haren-West en omgeving: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Haren-West en omgeving.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Haren-West en omgeving. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Groningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Haren-West en omgeving zijn C (1.198 adressen) en A (1.065 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Haren-West en omgeving. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de wijk Haren-West en omgeving: 1.198 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 77 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Haren-West en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Haren-West en omgeving. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Haren-West en omgeving vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Haren-West en omgeving.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Haren-West en omgeving voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de wijk Haren-West en omgeving ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de wijk Haren-West en omgeving

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de wijk Haren-West en omgeving. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 7 stembureaus in de wijk Haren-West en omgeving. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Groningen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de wijk Haren-West en omgeving.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 485 stembureaus in de gemeente Groningen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Groningen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€39.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Haren-West en omgeving.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Groningen (wijk Haren-West en omgeving is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Haren-West en omgeving is €39.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €50.200. Wijk Haren-West en omgeving telt 9.900 inkomensontvangers op 13.380 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,80% procent van de huishoudens in wijk Haren-West en omgeving heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Groningen (wijk Haren-West en omgeving is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.855 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Haren-West en omgeving (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Haren-West en omgeving zijn in totaal 1.855 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.855 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.860 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Haren-West en omgeving. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de wijk Haren-West en omgeving
Er zijn 293 elektrische auto’s in juni 2024 in de wijk Haren-West en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Haren-West en omgeving op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 293 elektrische auto’s in de wijk Haren-West en omgeving. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Haren-West en omgeving die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.470 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Haren-West en omgeving in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Haren-West en omgeving geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 7.768 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Haren-West en omgeving (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 6.430 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Haren-West en omgeving in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Haren-West en omgeving geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Haren-West en omgeving. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 350 misdrijven in de wijk Haren-West en omgeving geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Haren-West en omgeving, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Haren-West en omgeving zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 5.793 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Haren-West en omgeving 350 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Haren-West en omgeving in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (57 delicten) en Ongevallen (weg) (50 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Haren-West en omgeving.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 30 misdrijven in de wijk Haren-West en omgeving geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Haren-West en omgeving met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Haren-West en omgeving over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Groningen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,45 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Haren-West en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Haren-West en omgeving.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Haren-West en omgeving. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Haren-West en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Haren-West en omgeving.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Haren-West en omgeving genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 20 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Haren-West en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Haren-West en omgeving.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
76% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk Haren-West en omgeving ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de wijk Haren-West en omgeving per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Haren-West en omgeving geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Haren-West en omgeving. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Haren-West en omgeving is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de wijk Haren-West en omgeving.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Haren-West en omgeving voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.855Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2023
B-F Nijverheid en energie105Aantal2023
G+I Handel en horeca210Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie100Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed230Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening515Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg460Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten225Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners13.380Aantal2023
Mannen6.340Aantal2023
Vrouwen7.040Aantal2023
0 tot 15 jaar2.485Aantal2023
15 tot 25 jaar1.170Aantal2023
25 tot 45 jaar2.680Aantal2023
45 tot 65 jaar3.220Aantal2023
65 jaar of ouder3.820Aantal2023
Ongehuwd6.340Aantal2023
Gehuwd4.945Aantal2023
Gescheiden1.030Aantal2023
Verweduwd1.060Aantal2023
Geboorte totaal110Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal260Aantal2022
Sterfte relatief20Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid950Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.090Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.410Aantal2022
Opleidingsniveau hoog5.080Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura355Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten995Aantal2022
WMO cliënten relatief76Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.410Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.380Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.590Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2019
Adressen zonder energielabel1.299Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.058Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.887Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++9Aantal2024
Energielabels A+++86Aantal2024
Energielabels A++51Aantal2024
Energielabels A+98Aantal2024
Energielabels A1.065Aantal2024
Energielabels B553Aantal2024
Energielabels C1.198Aantal2024
Energielabels D708Aantal2024
Energielabels E657Aantal2024
Energielabels F556Aantal2024
Energielabels G964Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker12%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2022
Drinker83%percentage2022
Zware drinker7%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht55%percentage2022
Overgewicht43%percentage2022
Ernstig overgewicht12%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn55%percentage2022
Wekelijkse sporters59%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk59%percentage2022
Lopen naar school of werk13%percentage2022
Fietsen naar school of werk55%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2022
Emotioneel eenzaam24%percentage2022
Sociaal eenzaam30%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk26%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2022
Niet-specifieke klachten52%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2022
Psychische klachten16%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht12%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht56%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.050Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.470Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.660Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.920Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers78%Percentage2022
Percentage zelfstandigen22%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers9.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€50.200Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€39.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen31%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen33%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar48%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen32%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,80%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,3%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€352x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand120Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO290Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW90Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW3.580Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland11.120Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.265Aantal2023
Herkomst Europa1.010Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.255Aantal2023
Geboren in Nederland11.115Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa400Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa585Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa610Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa660Aantal2023
Autochtoon11.255Aantal2022
Westers totaal1.165Aantal2022
Niet-westers totaal635Aantal2022
Marokko20Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba70Aantal2022
Suriname55Aantal2022
Turkije30Aantal2022
Overig niet-westers465Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal180Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven11Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting50Aantal2023
Verkeersovertredingen63Aantal2023
Vernieling34Aantal2023
Overige misdrijven12Aantal2023
Totaal misdrijven350Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km50Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km33Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km59Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km25Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,41Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,84Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,78Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,89Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,08Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,32Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,08Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,78Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,99Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,11Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,59Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,33Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK001417Code2023
RegionaamHaren-West en omgevingNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode00141700Code2023
Oppervlakte totaal1.744Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.409Aantal hectaren2023
Oppervlakte water336Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.015Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal7.244Aantal2024
Adressen met postcode7.210Aantal2024
Adressen met woonfunctie6.140Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie68Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie70Aantal2024
Adressen met industriefunctie76Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie78Aantal2024
Adressen met logiesfunctie220Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie13Aantal2024
Adressen met sportfunctie15Aantal2024
Adressen met winkelfunctie151Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie510Aantal2024
Verblijfsobjecten7.235Aantal2024
Ligplaatsen5Aantal2024
Standplaatsen4Aantal2024
Panden met adres5.192Aantal2024
Adressen met pand7.222Aantal2024
Percelen met adres4.686Aantal2024
Adressen met perceel7.244Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom6.889Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom355Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom6.022Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom118Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190052Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925458Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.038Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.789Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980617Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990203Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000183Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010152Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020570Aantal2024
Panden met adres 2020 en later128Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900104Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925506Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.111Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.576Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980815Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990469Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000461Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010285Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020720Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later173Aantal2024
Postcodegebied9751AA-9752XZNaam2024
Meest voorkomende postcode9751Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode52%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade17Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade60Aantal2022
Verkeersongevallen totaal77Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal6.290Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.650Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.640Aantal2023
Personenautos per huishouden1,04Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte446Aantal2023
Motorfietsen395Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.075Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€472.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning67%Percentage2023
Percentage meergezinswoning33%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen69%Percentage2023
Huurwoningen totaal31%Percentage2023
In bezit woningcorporatie11%Percentage2023
In bezit overige verhuurders20%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200083%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2023
Appartement1.986Aantal2024
Tussen of geschakelde woning959Aantal2024
Hoekwoning561Aantal2024
Tweeonder1kap1.567Aantal2024
Vrijstaande woning1.067Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.095Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Groningen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Haren-West en omgeving: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!