Statistieken Wijk 00

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Wijk 00 in de gemeente Ameland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Wijk 00 in de gemeente Ameland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De Wijk 00 telt 3.840 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Wijk 00.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Wijk 00:

JaarAantal inwoners de Wijk 00% verschil
20233.8402,26%
20223.7550,27%
20213.7450,81%
20203.7151,09%
20193.6750,55%
20183.6550,69%
20173.6300,55%
20163.6100,56%
20153.5900,42%
20143.5751,42%
20133.525geen data

Het aantal inwoners in de Wijk 00 is met 315 inwoners toegenomen van 3.525 inwoners in 2013 tot 3.840 inwoners in 2023 (dat is een groei van 8,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 32 inwoners (0,86%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Ameland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Wijk 00:

In 2013 telde de Wijk 00 3.525 inwoners. Het aantal van 3.525 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 3.840 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 315 (8,9%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 85 (2,26%). Het aantal van 3.840 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de Wijk 00

Wijk 00 heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.734 hectare, waarvan 5.659 land en 75 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 266 adressen per km2. De Wijk 00 ligt in de gemeente Ameland.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Wijk 00
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 00 met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buren, 2: Verspreide huizen Nes, 3: Verspreide huizen Hollum, 4: Verspreide huizen Ballum, 5: Nes, 6: Ballum, 7: Hollum.

Woningkenmerken
Er zijn 1.859 woningen in de Wijk 00.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Ameland in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Wijk 00 was €343.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Wijk 00.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Wijk 00:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk 00% verschil
2023€343.00011%
2022€310.00018%
2021€263.0006,9%
2020€246.0000%
2019€246.0003,36%
2018€238.0005,3%
2017€226.0001,80%
2016€222.0006,7%
2015€208.0003,48%
2014€201.000-4,29%
2013€210.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Wijk 00 is met €133.000 toegenomen van €210.000 in 2013 tot €343.000 in 2023 (dat is een groei van 63%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €13.300 (5,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Ameland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Ameland.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Wijk 00 is €343.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 1.859 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Ameland (geel), 4 woonplaatsen (groen) en 7 buurten (blauw). De Wijk 00 wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de Wijk 00: er zijn 964 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Wijk 00.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.426 totaal in de Wijk 00

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De Wijk 00 telt in totaal 4.426 adressen, met 4.418 verblijfsobjecten en 8 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 55% van de adressen in Wijk 00 ligt binnen de bebouwde kom en 45% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Ameland
Adressen: gebruiksdoelen
In de Wijk 00 zijn er 2.052 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel logiesfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Wijk 00.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 834 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de Wijk 00.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Wijk 00. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de Wijk 00

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Wijk 00. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Wijk 00


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Ameland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Wijk 00


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Wijk 00.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Wijk 00 per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Wijk 00:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.450240150
20223.455185115
20213.435191119
20203.410188117
20193.380182113
20183.385166104
20173.38515194
20163.38014288
20153.35514590
20143.32515496
20133.31413181

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Wijk 00 als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europese landen: 6,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,91% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 3,72% en herkomst van buiten Europa: 2,30%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Ameland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Wijk 00
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Wijk 00 in 2022 zijn Westers (230 inwoners) en Overig (55 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Wijk 00: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de Wijk 00.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Wijk 00. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Ameland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Ameland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de Wijk 00.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de Wijk 00:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.6701.120
Tussenwoning2.210950
Hoekwoning2.8201.210
Twee onder één kap woning2.7001.160
Vrijstaande woning3.3101.620
Huurwoning2.4401.120
Eigen woning3.2501.500

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Wijk 00 zijn C (798 adressen) en D (548 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Wijk 00. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de Wijk 00: 798 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Ameland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de Wijk 00 voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Wijk 00 voor 2023:

DichtheidNederlandWijk 00
Bevolking53368
Adressen2.055266
Autos26535

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de Wijk 00 ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 22 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Wijk 00.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Wijk 00. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Wijk 00 vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de Wijk 00

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de Wijk 00. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de Wijk 00.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de Wijk 00.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 10 stembureaus in de gemeente Ameland en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Ameland. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Ameland.

Stembureaus Ameland

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Wijk 00.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Ameland: Wijk 00 is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de Wijk 00 is €28.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.700. Wijk 00 telt 3.100 inkomensontvangers op 3.840 inwoners totaal.
3% van de huishoudens in de Wijk 00 heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Ameland.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (675 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de Wijk 00 (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de Wijk 00 voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de Wijk 00 zijn in totaal 675 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Wijk 00. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de Wijk 00
Er zijn 32 elektrische auto’s in juni 2024 in de Wijk 00.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Wijk 00 op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 32 elektrische auto’s in de Wijk 00. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Wijk 00 die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.508 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Wijk 00 in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Wijk 00 geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.816 op naam geregistreerde voertuigen in de Wijk 00 (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.007 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Wijk 00 in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Wijk 00 geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Wijk 00. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 94 misdrijven in de Wijk 00 geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Wijk 00, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Wijk 00 zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.421 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de Wijk 00 94 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Wijk 00 in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (21 delicten) en Horizontale fraude (16 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, Wijk 00.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 7 misdrijven in de Wijk 00 geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Wijk 00 met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Wijk 00 over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Ameland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,68 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de Wijk 00.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de Wijk 00.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Wijk 00. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Wijk 00.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Wijk 00.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Wijk 00 genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Wijk 00.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Wijk 00.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
73% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de Wijk 00 ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de Wijk 00 per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Wijk 00 geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Wijk 00. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Wijk 00 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de Wijk 00.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Wijk 00 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal675Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij45Aantal2023
B-F Nijverheid en energie70Aantal2023
G+I Handel en horeca215Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed55Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening110Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg65Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten85Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.840Aantal2023
Mannen1.935Aantal2023
Vrouwen1.900Aantal2023
0 tot 15 jaar550Aantal2023
15 tot 25 jaar450Aantal2023
25 tot 45 jaar915Aantal2023
45 tot 65 jaar980Aantal2023
65 jaar of ouder940Aantal2023
Ongehuwd1.825Aantal2023
Gehuwd1.570Aantal2023
Gescheiden235Aantal2023
Verweduwd210Aantal2023
Geboorte totaal35Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal35Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid68Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag710Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.510Aantal2022
Opleidingsniveau hoog660Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura50Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg5,6%Percentage2022
WMO cliënten245Aantal2022
WMO cliënten relatief65Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.210Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.440Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.380Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.620Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.500Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.203Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.606Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.617Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++10Aantal2024
Energielabels A+++49Aantal2024
Energielabels A++36Aantal2024
Energielabels A+11Aantal2024
Energielabels A490Aantal2024
Energielabels B526Aantal2024
Energielabels C798Aantal2024
Energielabels D548Aantal2024
Energielabels E118Aantal2024
Energielabels F277Aantal2024
Energielabels G360Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker20%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2022
Drinker81%percentage2022
Zware drinker14%percentage2022
Overmatige drinker10%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht53%percentage2022
Ernstig overgewicht14%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn63%percentage2022
Wekelijkse sporters43%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk66%percentage2022
Lopen naar school of werk23%percentage2022
Fietsen naar school of werk56%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam28%percentage2022
Sociaal eenzaam37%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk38%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2022
Niet-specifieke klachten50%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht52%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.845Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens770Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen585Aantal2023
Huishoudens met kinderen495Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2022
Percentage werknemers75%Percentage2022
Percentage zelfstandigen25%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen41%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,50%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,5%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€280x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO110Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW850Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.450Aantal2023
Herkomst buiten Nederland390Aantal2023
Herkomst Europa240Aantal2023
Herkomst buiten Europa150Aantal2023
Geboren in Nederland3.450Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa65Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa65Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa175Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa80Aantal2023
Autochtoon3.455Aantal2022
Westers totaal230Aantal2022
Niet-westers totaal70Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers55Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal41Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven13Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting16Aantal2023
Verkeersovertredingen11Aantal2023
Vernieling7Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven94Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand29,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand46,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand46,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand29,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Café afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km8,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand29,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand26,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand29,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand19,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand39,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand45,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand44,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand31,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand44Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand44,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand43Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand36,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km5Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK006000Code2023
RegionaamWijk 00Naam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode00600000Code2023
Oppervlakte totaal5.734Aantal hectaren2023
Oppervlakte land5.659Aantal hectaren2023
Oppervlakte water75Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid266Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.426Aantal2024
Adressen met postcode4.340Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.992Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie93Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie10Aantal2024
Adressen met industriefunctie204Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie37Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2.052Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie5Aantal2024
Adressen met sportfunctie9Aantal2024
Adressen met winkelfunctie98Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie124Aantal2024
Verblijfsobjecten4.418Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen8Aantal2024
Panden met adres3.357Aantal2024
Adressen met pand4.410Aantal2024
Percelen met adres3.046Aantal2024
Adressen met perceel4.426Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.428Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.998Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.849Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom143Aantal2024
Panden met adres voor 170032Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900223Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192556Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950178Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970834Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980425Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990404Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000419Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010333Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020251Aantal2024
Panden met adres 2020 en later202Aantal2024
Adressen met pand voor 170038Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900291Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192575Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950243Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970935Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980452Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990556Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000871Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010370Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020300Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later279Aantal2024
Postcodegebied9161AA-9164XWNaam2024
Meest voorkomende postcode9161Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode36%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade11Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade11Aantal2022
Verkeersongevallen totaal22Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.990Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.710Aantal2023
Personenautos - overige brandstof280Aantal2023
Personenautos per huishouden1,08Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte35Aantal2023
Motorfietsen330Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.859Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€343.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning79%Percentage2023
Percentage meergezinswoning21%Percentage2023
Percentage bewoond87%Percentage2023
Percentage onbewoond13%Percentage2023
Koopwoningen66%Percentage2023
Huurwoningen totaal34%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders34%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement423Aantal2024
Tussen of geschakelde woning84Aantal2024
Hoekwoning73Aantal2024
Tweeonder1kap448Aantal2024
Vrijstaande woning964Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.2.426Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Ameland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Wijk 00: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!