Statistieken wijk Bolsward

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Bolsward in de gemeente Súdwest-Fryslân. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Bolsward in de gemeente Súdwest-Fryslân. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Bolsward telt 10.120 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Bolsward.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Bolsward:

JaarAantal inwoners de wijk Bolsward% verschil
202310.1200,20%
202210.1000,15%
202110.085-0,35%
202010.1200,35%
201910.085-0,59%
201810.145-0,39%
201710.1850,20%
201610.1650,25%
201510.140-0,15%
201410.1550,15%
201310.140geen data

De bevolking van de wijk Bolsward is met 20 inwoners gedaald van 10.140 inwoners in 2013 tot 10.120 inwoners in 2023 (dat is een daling van 0,20%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -2 inwoners (-0,02%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Bolsward:

In 2013 telde de wijk Bolsward 10.140 inwoners. In 2017 is het aantal gestegen tot 10.185 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 45 (0,44%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2016) is 20 (0,20%). Het aantal van 10.185 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2019 is het aantal gedaald tot 10.085 inwoners. Dit is een daling van 100 (-0,98%) ten opzichte van 2017, ten opzichte van het vorige jaar (2018) is het verschil -60 (-0,59%). Het aantal van 10.085 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2021 was het aantal ook op het laagste punt van 10.085 inwoners. In 2023 telde de wijk Bolsward 10.120 inwoners.

Over de wijk Bolsward

Wijk Bolsward heeft afgerond een totale oppervlakte van 942 hectare, waarvan 904 land en 38 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.096 adressen per km2. De wijk Bolsward ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân.

De naam Bolsward wordt 2 keer gebruikt: voor deze wijk en voor de woonplaats Bolsward. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Bolsward
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Bolsward met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bolsward-Noordoost, 2: Bolsward-Noord, 3: Verspreide huizen Bolsward, 4: Bolsward binnen De Wallen, 5: Bolsward-Zuidwest, 6: Bolsward-Zuidoost.

Woningkenmerken
Er zijn 4.836 woningen in de wijk Bolsward.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Bolsward was €253.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Bolsward.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Bolsward:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Bolsward% verschil
2023€253.00015%
2022€220.0009,5%
2021€201.0005,8%
2020€190.0005,6%
2019€180.0006,5%
2018€169.0004,97%
2017€161.0002,55%
2016€157.0003,29%
2015€152.000-1,94%
2014€155.000-4,91%
2013€163.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Bolsward is met €90.000 gestegen van €163.000 in 2013 tot €253.000 in 2023 (dat is een stijging van 55%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.000 (4,63%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Súdwest-Fryslân.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Bolsward is €253.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 4.836 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Súdwest-Fryslân (geel), 83 woonplaatsen (groen) en 20 wijken (oranje). De wijk Bolsward wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de wijk Bolsward: er zijn 1.575 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Bolsward.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.961 totaal in de wijk Bolsward

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De wijk Bolsward telt in totaal 5.961 adressen, met 5.958 verblijfsobjecten en 3 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). 99% van de adressen in wijk Bolsward ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Súdwest-Fryslân
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Bolsward zijn er 4.864 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Bolsward.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.335 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de wijk Bolsward.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Bolsward. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Bolsward

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Bolsward. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Bolsward


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Súdwest-Fryslân bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Bolsward


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Bolsward.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Bolsward per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Bolsward:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20238.895395825
20228.990359751
20219.015346724
20209.070340710
20199.060332693
20189.135327683
20179.240306639
20169.245298622
20159.250288602
20149.241296618
20139.227296617

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Bolsward als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 3,91% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,2% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europa: 2,92% en herkomst van buiten Europa: 6,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Súdwest-Fryslân naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Bolsward
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Bolsward in 2022 zijn Westers (500 inwoners) en Overig (405 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Bolsward: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Bolsward.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Bolsward. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Súdwest-Fryslân:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Súdwest-Fryslân. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de wijk Bolsward.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de wijk Bolsward:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.780730
Tussenwoning2.2301.050
Hoekwoning2.3701.150
Twee onder één kap woning2.6701.140
Vrijstaande woning3.0401.540
Huurwoning1.870870
Eigen woning2.6301.200

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Bolsward zijn C (1.193 adressen) en B (1.038 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Bolsward. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de wijk Bolsward: 1.193 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Súdwest-Fryslân bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Bolsward voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Bolsward voor 2023:

DichtheidNederlandWijk Bolsward
Bevolking5331.119
Adressen2.0551.096
Autos265522

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de wijk Bolsward ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 41 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Bolsward.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Bolsward. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Bolsward vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de wijk Bolsward

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de wijk Bolsward. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de wijk Bolsward.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de wijk Bolsward.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 168 stembureaus in de gemeente Súdwest-Fryslân en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Súdwest-Fryslân. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

Stembureaus Súdwest-Fryslân

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Bolsward.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Súdwest-Fryslân (wijk Bolsward is rood)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de wijk Bolsward is €25.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.500. Wijk Bolsward telt 8.100 inkomensontvangers op 10.120 inwoners totaal.
7% van de huishoudens in de wijk Bolsward heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (1.140 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de wijk Bolsward (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de wijk Bolsward voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de wijk Bolsward zijn in totaal 1.140 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Bolsward. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de wijk Bolsward
Er zijn 125 elektrische auto’s in juni 2024 in de wijk Bolsward.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Bolsward op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 125 elektrische auto’s in de wijk Bolsward. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Bolsward die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.504 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Bolsward in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Bolsward geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.694 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Bolsward (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.869 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Bolsward in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Bolsward geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Bolsward. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 275 misdrijven in de wijk Bolsward geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Bolsward, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Bolsward zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 4.187 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Bolsward 275 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Bolsward in 2023 zijn Horizontale fraude (46 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (40 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Bolsward.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 17 misdrijven in de wijk Bolsward geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Bolsward met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Bolsward over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,30 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Bolsward.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Bolsward.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Bolsward. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Bolsward.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Bolsward.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Bolsward genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Bolsward.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Bolsward.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
69% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk Bolsward ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de wijk Bolsward per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Bolsward geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Bolsward. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Bolsward is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de wijk Bolsward.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Bolsward voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.140Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2023
B-F Nijverheid en energie215Aantal2023
G+I Handel en horeca235Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie70Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed90Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening215Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg175Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten120Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners10.120Aantal2023
Mannen5.015Aantal2023
Vrouwen5.105Aantal2023
0 tot 15 jaar1.555Aantal2023
15 tot 25 jaar1.230Aantal2023
25 tot 45 jaar2.070Aantal2023
45 tot 65 jaar2.780Aantal2023
65 jaar of ouder2.490Aantal2023
Ongehuwd4.705Aantal2023
Gehuwd3.975Aantal2023
Gescheiden785Aantal2023
Verweduwd655Aantal2023
Geboorte totaal85Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal140Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.119Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.090Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.560Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.610Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura290Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten870Aantal2022
WMO cliënten relatief86Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.230Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.200Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel844Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.105Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.012Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++6Aantal2024
Energielabels A++13Aantal2024
Energielabels A+24Aantal2024
Energielabels A947Aantal2024
Energielabels B1.038Aantal2024
Energielabels C1.193Aantal2024
Energielabels D627Aantal2024
Energielabels E285Aantal2024
Energielabels F355Aantal2024
Energielabels G626Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker18%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2022
Drinker76%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht45%percentage2022
Overgewicht54%percentage2022
Ernstig overgewicht17%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2022
Wekelijkse sporters47%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk38%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam28%percentage2022
Sociaal eenzaam33%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun6%percentage2022
Vrijwilligerswerk28%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid69%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2022
Psychische klachten19%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht16%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht51%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.595Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.740Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.380Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.475Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers8.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen44%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,9%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€116x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand310Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO400Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.260Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland8.895Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.220Aantal2023
Herkomst Europa395Aantal2023
Herkomst buiten Europa825Aantal2023
Geboren in Nederland8.900Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa205Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa335Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa190Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa490Aantal2023
Autochtoon8.990Aantal2022
Westers totaal500Aantal2022
Niet-westers totaal610Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname35Aantal2022
Turkije130Aantal2022
Overig niet-westers405Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal84Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven28Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting55Aantal2023
Verkeersovertredingen50Aantal2023
Vernieling41Aantal2023
Overige misdrijven17Aantal2023
Totaal misdrijven275Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km41Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand11,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand7,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand12,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand7,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand11,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand10,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand26,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand25,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand10,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand18Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand12,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km14Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK190000Code2023
RegionaamBolswardNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode19000000Code2023
Oppervlakte totaal942Aantal hectaren2023
Oppervlakte land904Aantal hectaren2023
Oppervlakte water38Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.096Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.961Aantal2024
Adressen met postcode5.912Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.864Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie84Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie30Aantal2024
Adressen met industriefunctie621Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie169Aantal2024
Adressen met logiesfunctie7Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie10Aantal2024
Adressen met sportfunctie18Aantal2024
Adressen met winkelfunctie125Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie355Aantal2024
Verblijfsobjecten5.958Aantal2024
Ligplaatsen3Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres4.697Aantal2024
Adressen met pand5.947Aantal2024
Percelen met adres4.043Aantal2024
Adressen met perceel5.961Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5.901Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom60Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.829Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom35Aantal2024
Panden met adres voor 170022Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900527Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925258Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950354Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.335Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980767Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990498Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000328Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010400Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020165Aantal2024
Panden met adres 2020 en later43Aantal2024
Adressen met pand voor 170043Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900680Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925263Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950396Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.587Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980902Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990666Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000358Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010701Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020235Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later116Aantal2024
Postcodegebied8701AA-8702DCNaam2024
Meest voorkomende postcode8701Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode87%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade38Aantal2022
Verkeersongevallen totaal41Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal4.720Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.640Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.080Aantal2023
Personenautos per huishouden1,03Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte522Aantal2023
Motorfietsen385Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.836Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€253.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning77%Percentage2023
Percentage meergezinswoning23%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen59%Percentage2023
Huurwoningen totaal41%Percentage2023
In bezit woningcorporatie34%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement1.042Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.575Aantal2024
Hoekwoning902Aantal2024
Tweeonder1kap741Aantal2024
Vrijstaande woning604Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.094Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Súdwest-Fryslân. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Bolsward: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!