Statistieken wijk Colijnsplaat

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Colijnsplaat in de gemeente Noord-Beveland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Colijnsplaat in de gemeente Noord-Beveland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Colijnsplaat telt 1.590 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Colijnsplaat.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Colijnsplaat:

JaarAantal inwoners de wijk Colijnsplaat% verschil
20231.5900%
20221.5900%
20211.5901,60%
20201.565-0,63%
20191.575-0,63%
20181.585-1,55%
20171.6101,26%
20161.590-1,55%
20151.615-0,31%
20141.6201,57%
20131.595geen data

De bevolking van de wijk Colijnsplaat is met 5 inwoners gedaald van 1.595 inwoners in 2013 tot 1.590 inwoners in 2023 (dat is een daling van 0,31%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -0 inwoners (-0,03%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Noord-Beveland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Colijnsplaat:

In 2013 telde de wijk Colijnsplaat 1.595 inwoners. In 2014 is het aantal gestegen tot 1.620 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 25 (1,57%). Het aantal van 1.620 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2020 is het aantal gedaald tot 1.565 inwoners. Dit is een daling van 55 (-3,40%) ten opzichte van 2014, ten opzichte van het vorige jaar (2019) is het verschil -10 (-0,63%). Het aantal van 1.565 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 1.590 inwoners in de wijk Colijnsplaat.

Over de wijk Colijnsplaat

Wijk Colijnsplaat heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.504 hectare, waarvan 1.485 land en 19 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 319 adressen per km2. De wijk Colijnsplaat ligt in de gemeente Noord-Beveland.

De naam Colijnsplaat wordt 3 keer gebruikt: voor deze wijk, voor de woonplaats Colijnsplaat en voor de buurt Colijnsplaat. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Colijnsplaat
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Colijnsplaat met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Colijnsplaat, 2: Verspreide huizen Colijnsplaat.

Woningkenmerken
Er zijn 993 woningen in de wijk Colijnsplaat.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Noord-Beveland in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Colijnsplaat was €221.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Colijnsplaat.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Colijnsplaat:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Colijnsplaat% verschil
2023€221.0009,4%
2022€202.0008,6%
2021€186.0006,3%
2020€175.0004,79%
2019€167.000-0,60%
2018€168.0004,35%
2017€161.0004,55%
2016€154.000-1,91%
2015€157.000-1,88%
2014€160.000-1,84%
2013€163.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Colijnsplaat is met €58.000 gestegen van €163.000 in 2013 tot €221.000 in 2023 (dat is een toename van 36%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €5.800 (3,18%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Noord-Beveland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Noord-Beveland.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Colijnsplaat is €221.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 30% en er zijn 993 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zeeland (bruin), gemeente Noord-Beveland (geel), 6 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 13 buurten (blauw). De wijk Colijnsplaat wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de wijk Colijnsplaat: er zijn 406 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Colijnsplaat.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.320 totaal in de wijk Colijnsplaat

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De wijk Colijnsplaat telt in totaal 1.320 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 89% van de adressen in wijk Colijnsplaat ligt binnen de bebouwde kom en 11% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Noord-Beveland
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Colijnsplaat zijn er 1.001 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Colijnsplaat.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 186 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de wijk Colijnsplaat.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Colijnsplaat. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Colijnsplaat

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Colijnsplaat. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Colijnsplaat


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Noord-Beveland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Colijnsplaat


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Colijnsplaat.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Colijnsplaat per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Colijnsplaat:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.335145105
20221.36013397
20211.37012892
20201.36511684
20191.38511080
20181.40010778
20171.42011080
20161.40510778
20151.42011382
20141.42611282
20131.42010174

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Colijnsplaat als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 9,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,6% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 6,3% en herkomst van buiten Europa: 4,64%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Noord-Beveland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Colijnsplaat
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Colijnsplaat in 2022 zijn Westers (170 inwoners) en Overig (35 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Colijnsplaat: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Colijnsplaat.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Colijnsplaat. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Noord-Beveland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Noord-Beveland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de wijk Colijnsplaat.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de wijk Colijnsplaat:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.280600
Tussenwoning2.190890
Hoekwoning2.240940
Twee onder één kap woning2.8101.080
Vrijstaande woning3.2901.410
Huurwoning2.150810
Eigen woning2.7001.060

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Colijnsplaat zijn B (207 adressen) en F (207 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Colijnsplaat. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de wijk Colijnsplaat: 207 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Noord-Beveland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Colijnsplaat voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Colijnsplaat voor 2023:

DichtheidNederlandWijk Colijnsplaat
Bevolking533107
Adressen2.055319
Autos26563

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de wijk Colijnsplaat ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 13 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Colijnsplaat.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Colijnsplaat. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Colijnsplaat vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Zorgcentrum Cleijenborch Colijnsplaat

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Zorgcentrum Cleijenborch Colijnsplaat is uitgebracht. Stembureau Zorgcentrum Cleijenborch Colijnsplaat was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de wijk Colijnsplaat.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Zorgcentrum Cleijenborch Colijnsplaat bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de wijk Colijnsplaat stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 20 stembureaus in de gemeente Noord-Beveland en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Noord-Beveland. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Noord-Beveland.

Stembureaus Noord-Beveland

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Colijnsplaat.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Noord-Beveland: wijk Colijnsplaat is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de wijk Colijnsplaat is €27.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.000. Wijk Colijnsplaat telt 1.300 inkomensontvangers op 1.590 inwoners totaal.
7% van de huishoudens in de wijk Colijnsplaat heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Noord-Beveland.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (230 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de wijk Colijnsplaat (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de wijk Colijnsplaat voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de wijk Colijnsplaat zijn in totaal 230 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Colijnsplaat. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de wijk Colijnsplaat
Er zijn 29 elektrische auto’s in juli 2024 in de wijk Colijnsplaat.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Colijnsplaat op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 29 elektrische auto’s in de wijk Colijnsplaat. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Colijnsplaat die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.177 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Colijnsplaat in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Colijnsplaat geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.626 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Colijnsplaat (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 961 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Colijnsplaat in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Colijnsplaat geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Colijnsplaat. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 41 misdrijven in de wijk Colijnsplaat geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Colijnsplaat, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Colijnsplaat zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 581 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Colijnsplaat 41 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Colijnsplaat in 2023 zijn Horizontale fraude (11 delicten) en Onder invloed (weg) (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Colijnsplaat.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 5 misdrijven in de wijk Colijnsplaat geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Colijnsplaat met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Colijnsplaat over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Noord-Beveland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,92 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de wijk Colijnsplaat.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Colijnsplaat.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Colijnsplaat. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Colijnsplaat.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Colijnsplaat.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Colijnsplaat genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 23 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Colijnsplaat.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Colijnsplaat.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
68% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk Colijnsplaat ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de wijk Colijnsplaat per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Colijnsplaat geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Colijnsplaat. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Colijnsplaat is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de wijk Colijnsplaat.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Colijnsplaat voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal230Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2023
B-F Nijverheid en energie35Aantal2023
G+I Handel en horeca40Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg30Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.590Aantal2023
Mannen780Aantal2023
Vrouwen810Aantal2023
0 tot 15 jaar165Aantal2023
15 tot 25 jaar135Aantal2023
25 tot 45 jaar330Aantal2023
45 tot 65 jaar480Aantal2023
65 jaar of ouder475Aantal2023
Ongehuwd620Aantal2023
Gehuwd675Aantal2023
Gescheiden160Aantal2023
Verweduwd135Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal35Aantal2022
Sterfte relatief23Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid107Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag300Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar600Aantal2022
Opleidingsniveau hoog270Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura25Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,9%Percentage2022
WMO cliënten185Aantal2022
WMO cliënten relatief116Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.460Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement600Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.410Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.060Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel212Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel550Aantal2024
Adressen met definitief energielabel558Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++17Aantal2024
Energielabels A+++14Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+8Aantal2024
Energielabels A202Aantal2024
Energielabels B207Aantal2024
Energielabels C167Aantal2024
Energielabels D94Aantal2024
Energielabels E40Aantal2024
Energielabels F207Aantal2024
Energielabels G149Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker19%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2022
Drinker79%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht1%percentage2022
Normaal gewicht40%percentage2022
Overgewicht57%percentage2022
Ernstig overgewicht19%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn40%percentage2022
Wekelijkse sporters41%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk31%percentage2022
Lopen naar school of werk14%percentage2022
Fietsen naar school of werk18%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam53%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2022
Emotioneel eenzaam31%percentage2022
Sociaal eenzaam39%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen21%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun6%percentage2022
Vrijwilligerswerk25%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)22%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)20%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid68%percentage2022
Niet-specifieke klachten57%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2022
Psychische klachten20%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht17%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht50%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal790Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens340Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen265Aantal2023
Huishoudens met kinderen190Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers79%Percentage2022
Percentage zelfstandigen21%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen45%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen13%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,8%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€142x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO70Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW430Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.335Aantal2023
Herkomst buiten Nederland250Aantal2023
Herkomst Europa145Aantal2023
Herkomst buiten Europa105Aantal2023
Geboren in Nederland1.340Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa45Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa55Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa100Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa55Aantal2023
Autochtoon1.360Aantal2022
Westers totaal170Aantal2022
Niet-westers totaal60Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers35Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal8Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting11Aantal2023
Verkeersovertredingen8Aantal2023
Vernieling6Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven41Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand14,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand13,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand16,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand13,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand12,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand12,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand12,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand10,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand7,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand7,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand13,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand28,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand12,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand11,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand75,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand12,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand12,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand13,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand13Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand13,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km13Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK169501Code2023
RegionaamColijnsplaatNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode16950100Code2023
Oppervlakte totaal1.504Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.485Aantal hectaren2023
Oppervlakte water19Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid319Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.320Aantal2024
Adressen met postcode1.293Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.001Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie28Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie5Aantal2024
Adressen met industriefunctie61Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie51Aantal2024
Adressen met logiesfunctie138Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie26Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie117Aantal2024
Verblijfsobjecten1.320Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.125Aantal2024
Adressen met pand1.318Aantal2024
Percelen met adres949Aantal2024
Adressen met perceel1.320Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.179Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom141Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom951Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom50Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900115Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925172Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950161Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970186Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198077Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199073Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200087Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201045Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020134Aantal2024
Panden met adres 2020 en later72Aantal2024
Adressen met pand voor 17003Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900116Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925173Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950163Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970203Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198078Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199096Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200087Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010136Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020172Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later91Aantal2024
Postcodegebied4485PB-4486RENaam2024
Meest voorkomende postcode4486Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade12Aantal2022
Verkeersongevallen totaal13Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal935Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine755Aantal2023
Personenautos - overige brandstof185Aantal2023
Personenautos per huishouden1,18Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte63Aantal2023
Motorfietsen145Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad993Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€221.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning85%Percentage2023
Percentage meergezinswoning15%Percentage2023
Percentage bewoond84%Percentage2023
Percentage onbewoond16%Percentage2023
Koopwoningen63%Percentage2023
Huurwoningen totaal34%Percentage2023
In bezit woningcorporatie17%Percentage2023
In bezit overige verhuurders17%Percentage2023
Eigendom onbekend3%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement135Aantal2024
Tussen of geschakelde woning406Aantal2024
Hoekwoning175Aantal2024
Tweeonder1kap108Aantal2024
Vrijstaande woning177Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.319Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Noord-Beveland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Colijnsplaat: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!