Statistieken wijk Eerbeek

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Eerbeek in de gemeente Brummen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Eerbeek in de gemeente Brummen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Eerbeek telt 10.060 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Eerbeek.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Eerbeek:

JaarAantal inwoners de wijk Eerbeek% verschil
202310.0601,41%
20229.9200,71%
20219.8502,28%
20209.630-0,93%
20199.720-0,77%
20189.795-1,46%
20179.940-0,70%
201610.010-0,40%
201510.050-1,08%
201410.1600,15%
201310.145geen data

Het aantal inwoners in de wijk Eerbeek is met 85 personen gedaald van 10.145 personen in 2013 tot 10.060 personen in 2023 (dat is een afname van 0,84%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -8 personen (-0,08%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Brummen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Eerbeek:

In 2013 telde de wijk Eerbeek 10.145 inwoners. In 2014 is het aantal gestegen tot 10.160 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 15 (0,15%). Het aantal van 10.160 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2020 is het aantal gedaald tot 9.630 personen. Dit is een daling van 530 (-5,2%) ten opzichte van 2014, ten opzichte van het vorige jaar (2019) is het verschil -90 (-0,93%). Het aantal van 9.630 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de wijk Eerbeek 10.060 inwoners.

Over de wijk Eerbeek

Wijk Eerbeek heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.708 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 944 adressen per km2. De wijk Eerbeek ligt in de gemeente Brummen.

De naam Eerbeek wordt 2 keer gebruikt: voor deze wijk en voor de woonplaats Eerbeek. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Eerbeek
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Eerbeek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Lombok, 2: Werfakker, 3: Noorder Enk, 4: Eerbeek centrum, 5: Verspreide huizen Eerbeek ...Toon meer... Kaart van de wijk Eerbeek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Lombok, 2: Werfakker, 3: Noorder Enk, 4: Eerbeek centrum, 5: Verspreide huizen Eerbeek, 6: Veldkant, 7: Eerbeekse Enk, 8: Het Hungeling, 9: Eerbeek Zuid, 10: Wilhelminapark, 11: Coldenhove ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 4.600 woningen in de wijk Eerbeek.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Brummen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Eerbeek was €358.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Eerbeek.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Eerbeek:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Eerbeek% verschil
2023€358.00020%
2022€299.00011%
2021€269.0005,5%
2020€255.0005,4%
2019€242.0002,54%
2018€236.0003,06%
2017€229.0001,33%
2016€226.0000%
2015€226.000-3,0%
2014€233.000-4,90%
2013€245.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Eerbeek is met €113.000 gestegen van €245.000 in 2013 tot €358.000 in 2023 (dat is een stijging van 46%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.300 (4,08%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Brummen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Brummen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Eerbeek is €358.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 4.600 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Brummen (geel), 6 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 37 buurten (blauw). De wijk Eerbeek wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de wijk Eerbeek: er zijn 1.507 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Eerbeek.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.890 totaal in de wijk Eerbeek

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De wijk Eerbeek telt in totaal 5.890 adressen, met 5.887 verblijfsobjecten en 3 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 89% van de adressen in wijk Eerbeek ligt binnen de bebouwde kom en 11% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Brummen
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Eerbeek zijn er 4.807 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Eerbeek.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.399 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de wijk Eerbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Eerbeek. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Eerbeek

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Eerbeek. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Eerbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Brummen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Eerbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Eerbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Eerbeek per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Eerbeek:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20238.4304351.200
20228.4054031.112
20218.3753921.083
20208.1853841.061
20198.2803831.057
20188.3653801.050
20178.4753901.075
20168.5603861.064
20158.5703941.086
20148.7383781.044
20138.7253781.042

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Eerbeek als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 4,32% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europa: 3,73% en herkomst van buiten Europa: 10%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Brummen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Eerbeek
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Eerbeek in 2022 zijn Westers (635 inwoners) en Turkije (590 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Eerbeek: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Eerbeek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Eerbeek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Brummen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Brummen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Eerbeek zijn C (1.440 adressen) en A (852 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Eerbeek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de wijk Eerbeek: 1.440 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Brummen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 31 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Eerbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Eerbeek. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Eerbeek vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Eerbeek.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Eerbeek voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de wijk Eerbeek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de wijk Eerbeek

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de wijk Eerbeek. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 6 stembureaus in de wijk Eerbeek. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Brummen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de wijk Eerbeek.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 63 stembureaus in de gemeente Brummen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Brummen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Brummen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Eerbeek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Brummen: wijk Eerbeek is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Eerbeek is €29.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.000. Wijk Eerbeek telt 8.400 inkomensontvangers op 10.060 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,30% procent van de huishoudens in wijk Eerbeek heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Brummen: wijk Eerbeek is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (985 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Eerbeek (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Eerbeek zijn in totaal 985 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Eerbeek. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de wijk Eerbeek
Er zijn 180 elektrische auto’s in juni 2024 in de wijk Eerbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Eerbeek op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 180 elektrische auto’s in de wijk Eerbeek. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Eerbeek die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 6.041 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Eerbeek in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Eerbeek geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 7.944 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Eerbeek (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 5.916 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Eerbeek in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Eerbeek geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Eerbeek. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 254 misdrijven in de wijk Eerbeek geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Eerbeek, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Eerbeek zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.772 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Eerbeek 254 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Eerbeek in 2023 zijn Horizontale fraude (42 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (36 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Eerbeek.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 18 misdrijven in de wijk Eerbeek geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Eerbeek met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Eerbeek over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Brummen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,65 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Eerbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Eerbeek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Eerbeek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Eerbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Eerbeek.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Eerbeek genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Eerbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Eerbeek.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
69% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk Eerbeek ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de wijk Eerbeek per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Eerbeek geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Eerbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Eerbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de wijk Eerbeek.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Eerbeek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal985Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2023
B-F Nijverheid en energie115Aantal2023
G+I Handel en horeca195Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie50Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed95Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening220Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg185Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten110Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners10.060Aantal2023
Mannen5.005Aantal2023
Vrouwen5.055Aantal2023
0 tot 15 jaar1.360Aantal2023
15 tot 25 jaar995Aantal2023
25 tot 45 jaar2.165Aantal2023
45 tot 65 jaar2.920Aantal2023
65 jaar of ouder2.625Aantal2023
Ongehuwd3.980Aantal2023
Gehuwd4.780Aantal2023
Gescheiden655Aantal2023
Verweduwd645Aantal2023
Geboorte totaal85Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal110Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid589Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.410Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.360Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.610Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura210Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,9%Percentage2022
WMO cliënten680Aantal2022
WMO cliënten relatief69Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement790Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.290Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel763Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.680Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.447Aantal2024
Energielabels A+++++5Aantal2024
Energielabels A++++78Aantal2024
Energielabels A+++99Aantal2024
Energielabels A++36Aantal2024
Energielabels A+115Aantal2024
Energielabels A852Aantal2024
Energielabels B819Aantal2024
Energielabels C1.440Aantal2024
Energielabels D777Aantal2024
Energielabels E291Aantal2024
Energielabels F268Aantal2024
Energielabels G347Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker17%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2022
Drinker77%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht1%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht56%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2022
Wekelijkse sporters51%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk40%percentage2022
Lopen naar school of werk13%percentage2022
Fietsen naar school of werk32%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam26%percentage2022
Sociaal eenzaam31%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk26%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid69%percentage2022
Niet-specifieke klachten57%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2022
Psychische klachten19%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht16%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht51%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.500Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.335Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.680Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.485Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers8.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.800Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,8%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,3%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€154x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand120Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO470Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.400Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland8.430Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.635Aantal2023
Herkomst Europa435Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.200Aantal2023
Geboren in Nederland8.430Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa255Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa605Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa175Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa595Aantal2023
Autochtoon8.405Aantal2022
Westers totaal635Aantal2022
Niet-westers totaal880Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije590Aantal2022
Overig niet-westers225Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal87Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven26Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting50Aantal2023
Verkeersovertredingen40Aantal2023
Vernieling36Aantal2023
Overige misdrijven13Aantal2023
Totaal misdrijven254Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand8,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km48Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand25,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand12,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand12,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand12,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand12Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand12,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km36Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK021306Code2023
RegionaamEerbeekNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode02130600Code2023
Oppervlakte totaal1.708Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.708Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid944Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.890Aantal2024
Adressen met postcode5.890Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.807Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie43Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie108Aantal2024
Adressen met industriefunctie83Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie68Aantal2024
Adressen met logiesfunctie386Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie7Aantal2024
Adressen met sportfunctie15Aantal2024
Adressen met winkelfunctie104Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie404Aantal2024
Verblijfsobjecten5.887Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen3Aantal2024
Panden met adres5.167Aantal2024
Adressen met pand5.887Aantal2024
Percelen met adres3.455Aantal2024
Adressen met perceel5.890Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5.236Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom654Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.585Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom222Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190056Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925113Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950380Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.399Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.032Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990765Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000697Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010225Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020281Aantal2024
Panden met adres 2020 en later216Aantal2024
Adressen met pand voor 17004Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190061Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925125Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950415Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.470Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.063Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990920Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000799Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010392Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020291Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later347Aantal2024
Postcodegebied6961AA-6961ZZNaam2024
Meest voorkomende postcode6961Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade27Aantal2022
Verkeersongevallen totaal31Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5.610Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.690Aantal2023
Personenautos - overige brandstof920Aantal2023
Personenautos per huishouden1,25Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte328Aantal2023
Motorfietsen505Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.600Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€358.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen63%Percentage2023
Huurwoningen totaal37%Percentage2023
In bezit woningcorporatie32%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement658Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.507Aantal2024
Hoekwoning992Aantal2024
Tweeonder1kap730Aantal2024
Vrijstaande woning920Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.080Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Brummen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Eerbeek: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!