Statistieken wijk Wilgenrijk

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Wilgenrijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Wilgenrijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Wilgenrijk telt 1.440 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Wilgenrijk.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Wilgenrijk:

JaarAantal inwoners de wijk Wilgenrijk% verschil
20231.44036%
20221.06081%
202158529%
202045525%
2019365121%
201816565%
201710025%
201680-11%
2015900%
201490-10%
2013100geen data

Het aantal inwoners in de wijk Wilgenrijk is met 1.340 personen toegenomen van 100 personen in 2013 tot 1.440 personen in 2023 (dat is een uitzonderlijk grote toename van 1340%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 134 personen (36%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Maassluis.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Wilgenrijk:

In 2013 telde de wijk Wilgenrijk 100 inwoners. In 2016 is het aantal gedaald tot 80 personen. Dit is een daling van 20 (-20%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -10 (-11%). Het aantal van 80 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.440 personen. De stijging ten opzichte van 2016 is 1.360 (1700%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 380 (36%). Het aantal van 1.440 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de wijk Wilgenrijk

Wijk Wilgenrijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 113 hectare, waarvan 108 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.686 adressen per km2. De wijk Wilgenrijk ligt in de gemeente Maassluis.

De naam Wilgenrijk wordt 2 keer gebruikt: voor deze wijk en voor de buurt Wilgenrijk. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Wilgenrijk
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Maassluis met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Steendijkpolder, 2: Wilgenrijk, 3: Burgemeesterswijk, 4: Dijkpolder, 5: Kapelpolder, 6: Sluispolder, 7: Taanschuurpolder, 8: Aalkeetpolder.

Woningkenmerken
Er zijn 489 woningen in de wijk Wilgenrijk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Maassluis in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Wilgenrijk was €575.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Wilgenrijk.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Wilgenrijk:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Wilgenrijk% verschil
2023€575.00015%
2022€501.000-6,5%
2021€536.0001,90%
2020€526.00011%
2019€475.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Wilgenrijk is met €100.000 gestegen van €475.000 in 2019 tot €575.000 in 2023 (dat is een stijging van 21%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2019 tot en met 2023 was €25.000 (5,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Maassluis.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Maassluis.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Wilgenrijk is €575.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 7% en er zijn 489 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Maassluis (geel), 7 wijken (oranje) en 18 buurten (blauw). De wijk Wilgenrijk wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de wijk Wilgenrijk: er zijn 285 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Wilgenrijk.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 814 totaal in de wijk Wilgenrijk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De wijk Wilgenrijk telt in totaal 814 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 99% van de adressen in wijk Wilgenrijk ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Maassluis
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Wilgenrijk zijn er 792 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Wilgenrijk.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 504 panden uit de bouwperiode 2020+ in de wijk Wilgenrijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Wilgenrijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Wilgenrijk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Wilgenrijk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Wilgenrijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Maassluis bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Wilgenrijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Wilgenrijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Wilgenrijk per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Wilgenrijk:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.15085205
202291542103
20215052357
20204001639
20193251228
201815537
201710000
20168000
20158514
20148037
20138938

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Wilgenrijk als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europese landen: 5,9% en herkomst uit landen buiten Europa: 14% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 3,0% en herkomst van buiten Europa: 8%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Maassluis naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Wilgenrijk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Wilgenrijk in 2022 zijn Westers (60 inwoners) en Turkije (30 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Wilgenrijk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Wilgenrijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Wilgenrijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Maassluis:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Maassluis. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Wilgenrijk zijn A (219 adressen) en A+++ (167 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Wilgenrijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Wilgenrijk: 219 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Maassluis bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Wilgenrijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Wilgenrijk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Wilgenrijk vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Wilgenrijk.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Wilgenrijk voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de wijk Wilgenrijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Maassluis

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Maassluis is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de wijk Wilgenrijk. Stembureau Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Maassluis is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de wijk Wilgenrijk ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Maassluis.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Maassluis bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 20 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Maassluis stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 34 stembureaus in de gemeente Maassluis en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Maassluis. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Maassluis.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€42.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Wilgenrijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Maassluis: wijk Wilgenrijk is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Wilgenrijk is €42.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €54.800. Wijk Wilgenrijk telt 800 inkomensontvangers op 1.440 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
0% procent van de huishoudens in wijk Wilgenrijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Maassluis: wijk Wilgenrijk is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (160 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Wilgenrijk (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Wilgenrijk zijn in totaal 160 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 160 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 155 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Wilgenrijk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de wijk Wilgenrijk
Er zijn 53 elektrische auto’s in mei 2024 in de wijk Wilgenrijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Wilgenrijk op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 53 elektrische auto’s in de wijk Wilgenrijk. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Wilgenrijk die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 767 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Wilgenrijk in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Wilgenrijk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.027 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Wilgenrijk (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 820 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Wilgenrijk in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Wilgenrijk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Wilgenrijk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 23 misdrijven in de wijk Wilgenrijk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Wilgenrijk, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Wilgenrijk zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 144 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 21 verschillende soorten delicten. Voor 11% van alle wijken in heel Nederland zijn er in deze periode 144 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de wijk Wilgenrijk 23 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Wilgenrijk in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (6 delicten) en Horizontale fraude (4 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de wijk Wilgenrijk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 3 misdrijven in de wijk Wilgenrijk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Wilgenrijk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Wilgenrijk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Maassluis.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,94 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Wilgenrijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Wilgenrijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Wilgenrijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 30 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Wilgenrijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Wilgenrijk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Wilgenrijk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 2 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Wilgenrijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Wilgenrijk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de wijk Wilgenrijk. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Wilgenrijk geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Wilgenrijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Wilgenrijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Wilgenrijk heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Wilgenrijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Wilgenrijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
66% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Wilgenrijk sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Wilgenrijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Wilgenrijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Wilgenrijk heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Wilgenrijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Wilgenrijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
16% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Wilgenrijk heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Wilgenrijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Wilgenrijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
38% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Wilgenrijk heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Wilgenrijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Wilgenrijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
42% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Wilgenrijk voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Wilgenrijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Wilgenrijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
96% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Wilgenrijk heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Wilgenrijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Wilgenrijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
34% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Wilgenrijk doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Wilgenrijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Wilgenrijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Wilgenrijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal160Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie15Aantal2023
G+I Handel en horeca20Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed30Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening45Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg20Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.440Aantal2023
Mannen700Aantal2023
Vrouwen740Aantal2023
0 tot 15 jaar380Aantal2023
15 tot 25 jaar190Aantal2023
25 tot 45 jaar435Aantal2023
45 tot 65 jaar330Aantal2023
65 jaar of ouder95Aantal2023
Ongehuwd765Aantal2023
Gehuwd610Aantal2023
Gescheiden50Aantal2023
Verweduwd15Aantal2023
Geboorte totaal30Aantal2022
Geboorte relatief30Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief2Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.333Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag170Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar460Aantal2022
Opleidingsniveau hoog390Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg4,10%Percentage2022
WMO cliënten10Aantal2021
WMO cliënten relatief17Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.360Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement490Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.340Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning400Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning570Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel281Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel56Aantal2024
Adressen met definitief energielabel477Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++167Aantal2024
Energielabels A++92Aantal2024
Energielabels A+21Aantal2024
Energielabels A219Aantal2024
Energielabels B1Aantal2024
Energielabels C7Aantal2024
Energielabels D1Aantal2024
Energielabels E1Aantal2024
Energielabels F2Aantal2024
Energielabels G21Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht50%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker11%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters63%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk32%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam36%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam6%percentage2020
Emotioneel eenzaam20%percentage2020
Sociaal eenzaam22%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven95%percentage2020
Moeite met rondkomen5%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid88%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen24%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid20%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid2%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt18%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking4%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen8%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal460Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens40Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen120Aantal2023
Huishoudens met kinderen300Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie79%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€54.800Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€42.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen25%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen42%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar58%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen6,5%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen66%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum0,90%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum0,90%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€324x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW80Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.150Aantal2023
Herkomst buiten Nederland290Aantal2023
Herkomst Europa85Aantal2023
Herkomst buiten Europa205Aantal2023
Geboren in Nederland1.150Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa50Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa150Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa35Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa55Aantal2023
Autochtoon915Aantal2022
Westers totaal60Aantal2022
Niet-westers totaal85Aantal2022
Marokko20Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije30Aantal2022
Overig niet-westers15Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal10Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting6Aantal2023
Verkeersovertredingen3Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven23Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand11,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km111Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand10,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand13,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand18,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand15,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km53Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK055608Code2023
RegionaamWilgenrijkNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode05560800Code2023
Oppervlakte totaal113Aantal hectaren2023
Oppervlakte land108Aantal hectaren2023
Oppervlakte water5Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.686Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal814Aantal2024
Adressen met postcode805Aantal2024
Adressen met woonfunctie792Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie0Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie5Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie9Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie11Aantal2024
Verblijfsobjecten814Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres699Aantal2024
Adressen met pand814Aantal2024
Percelen met adres556Aantal2024
Adressen met perceel814Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom806Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom8Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom784Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom8Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19007Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195014Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19705Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19806Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20000Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020159Aantal2024
Panden met adres 2020 en later504Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19007Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195014Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19706Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19807Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20000Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020184Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later592Aantal2024
Postcodegebied3142PA-3147ZZNaam2024
Meest voorkomende postcode3147Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode97%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal645Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine525Aantal2023
Personenautos - overige brandstof125Aantal2023
Personenautos per huishouden1,40Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte597Aantal2023
Motorfietsen35Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad489Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€575.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning93%Percentage2023
Percentage meergezinswoning7%Percentage2023
Percentage bewoond92%Percentage2023
Percentage onbewoond8%Percentage2023
Koopwoningen79%Percentage2023
Huurwoningen totaal21%Percentage2023
In bezit woningcorporatie3%Percentage2023
In bezit overige verhuurders18%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 20007%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200093%Percentage2023
Appartement117Aantal2024
Tussen of geschakelde woning285Aantal2024
Hoekwoning159Aantal2024
Tweeonder1kap104Aantal2024
Vrijstaande woning127Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.22Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Maassluis. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Wilgenrijk: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!