Statistieken wijk Zevenhuizen wijk 02

Aantal inwoners per jaar
De wijk Zevenhuizen wijk 02 telt 9.650 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Zevenhuizen wijk 02.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Zevenhuizen wijk 02:

JaarAantal inwoners de wijk Zevenhuizen wijk 02% verschil
20239.6506,7%
20229.0402,38%
20218.8304,99%
20208.4105,6%
20197.9655,9%
20187.5205,7%
20177.1153,12%
20166.9002,22%
20156.7500,24%
20146.7340,28%
20136.715geen data

Het aantal inwoners in de wijk Zevenhuizen wijk 02 is met 2.935 inwoners gestegen van 6.715 inwoners in 2013 tot 9.650 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 44%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 294 inwoners (3,72%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Zuidplas.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Zevenhuizen wijk 02:

In 2013 telde de wijk Zevenhuizen wijk 02 6.715 inwoners. Het aantal van 6.715 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 9.650 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 2.935 (44%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 610 (6,7%). Het aantal van 9.650 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de wijk Zevenhuizen wijk 02

Wijk Zevenhuizen wijk 02 heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.440 hectare, waarvan 2.036 land en 404 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 765 adressen per km2. De wijk Zevenhuizen wijk 02 ligt in de gemeente Zuidplas.

De naam van deze wijk veranderde van Zevenhuizen in 2016 naar Zevenhuizen wijk 02 in 2017. De gemeente Zuidplas (gemeentecode GM1892) is in 2010 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Zuidplas overgegaan. De gegevens van de wijk Zevenhuizen wijk 02 voor de jaren 2013 tot en met 2022 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Zevenhuizen wijk 02
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Zevenhuizen wijk 02 met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide bebouwing Tweemanspolder, 2: Swanla, 3: Verspreide bebouwing Zuidplaspolder Zevenhuizen, 4: Zevenhuizen Bloemenbuurt, 5: Kern Zevenhuizen ...Toon meer... Kaart van de wijk Zevenhuizen wijk 02 met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide bebouwing Tweemanspolder, 2: Swanla, 3: Verspreide bebouwing Zuidplaspolder Zevenhuizen, 4: Zevenhuizen Bloemenbuurt, 5: Kern Zevenhuizen, 6: Zevenhuizen-West 1, 7: Recreatiepark De Korenmolen, 8: Bedrijventerrein Zevenhuizen, 9: Zevenhuizen-West 2, 10: Zevenhuizen-Zuid, 11: Verspreide bebouwing Eendragtspolder, 12: Recreatiepark De Bonk, 13: Zevenhuizerplas, 14: Oud Verlaat ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 3.806 woningen in de wijk Zevenhuizen wijk 02.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zuidplas in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Zevenhuizen wijk 02 was €445.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Zevenhuizen wijk 02.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Zevenhuizen wijk 02:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Zevenhuizen wijk 02% verschil
2023€445.00018%
2022€376.29810%
2021€341.6298,2%
2020€315.8806,8%
2019€295.74116%
2018€254.3256%
2017€240.0260,91%
2016€237.872-1,34%
2015€241.096-4,43%
2014€252.259-4,72%
2013€264.752geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Zevenhuizen wijk 02 is met €180.248 gestegen van €264.752 in 2013 tot €445.000 in 2023 (dat is een stijging van 68%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €18.024 (5,6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Zuidplas.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Zuidplas.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Zevenhuizen wijk 02 is €445.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 17% en er zijn 3.806 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Zuidplas (geel), 4 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 46 buurten (blauw). De wijk Zevenhuizen wijk 02 wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de wijk Zevenhuizen wijk 02: er zijn 1.729 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Zevenhuizen wijk 02.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.278 totaal in de wijk Zevenhuizen wijk 02

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De wijk Zevenhuizen wijk 02 telt in totaal 5.278 adressen, met 5.277 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen). 86% van de adressen in wijk Zevenhuizen wijk 02 ligt binnen de bebouwde kom en 14% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Zuidplas
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Zevenhuizen wijk 02. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Zevenhuizen wijk 02. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de wijk Zevenhuizen wijk 02

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Zevenhuizen wijk 02. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Zevenhuizen wijk 02


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zuidplas bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Zevenhuizen wijk 02


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Zevenhuizen wijk 02.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Zevenhuizen wijk 02 per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Zevenhuizen wijk 02:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20237.8105901.240
20227.5004971.043
20217.370471989
20207.125414871
20196.840363762
20186.530319671
20176.245280590
20166.115253532
20156.005240505
20145.992229479
20136.006217457

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Zevenhuizen wijk 02 als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europese landen: 6,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 13% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 3,25% en herkomst van buiten Europa: 6,8%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Zuidplas naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Zevenhuizen wijk 02
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Zevenhuizen wijk 02 in 2022 zijn Westers (675 inwoners) en Overig (400 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Zevenhuizen wijk 02: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de wijk Zevenhuizen wijk 02.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Zevenhuizen wijk 02. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zuidplas:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zuidplas. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Zevenhuizen wijk 02 zijn A (1.492 adressen) en C (937 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Zevenhuizen wijk 02. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Zevenhuizen wijk 02: 1.492 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zuidplas bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 103 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Zevenhuizen wijk 02.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Zevenhuizen wijk 02. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Zevenhuizen wijk 02 vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Zevenhuizen wijk 02.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Zevenhuizen wijk 02 voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de wijk Zevenhuizen wijk 02 ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de wijk Zevenhuizen wijk 02

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de wijk Zevenhuizen wijk 02. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de wijk Zevenhuizen wijk 02. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Zuidplas.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de wijk Zevenhuizen wijk 02.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 47 stembureaus in de gemeente Zuidplas en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zuidplas. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zuidplas.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.712)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Zevenhuizen wijk 02.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Zuidplas: wijk Zevenhuizen wijk 02 is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Zevenhuizen wijk 02 is €30.712. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €39.922. Wijk Zevenhuizen wijk 02 telt 6.900 inkomensontvangers op 9.650 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,72% procent van de huishoudens in wijk Zevenhuizen wijk 02 heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Zuidplas: wijk Zevenhuizen wijk 02 is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.260 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Zevenhuizen wijk 02 (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Zevenhuizen wijk 02 zijn in totaal 1.260 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 1.260 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.240 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Zevenhuizen wijk 02. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de wijk Zevenhuizen wijk 02
Er zijn 242 elektrische auto’s in februari 2024 in de wijk Zevenhuizen wijk 02.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Zevenhuizen wijk 02 op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 242 elektrische auto’s in de wijk Zevenhuizen wijk 02. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Zevenhuizen wijk 02 die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.850 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Zevenhuizen wijk 02 in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Zevenhuizen wijk 02 geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 8.075 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Zevenhuizen wijk 02 (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 5.303 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Zevenhuizen wijk 02 in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Zevenhuizen wijk 02 geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Zevenhuizen wijk 02. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 283 misdrijven in de wijk Zevenhuizen wijk 02 geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Zevenhuizen wijk 02, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Zevenhuizen wijk 02 zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 2.918 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de wijk Zevenhuizen wijk 02 283 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Zevenhuizen wijk 02 in 2022 zijn Ongevallen (weg) (65 delicten) en Horizontale fraude (33 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, wijk Zevenhuizen wijk 02.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 21 misdrijven in de wijk Zevenhuizen wijk 02 geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Zevenhuizen wijk 02 met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Zevenhuizen wijk 02 over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zuidplas.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,30 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2022 in de wijk Zevenhuizen wijk 02.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de wijk Zevenhuizen wijk 02.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Zevenhuizen wijk 02. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Zevenhuizen wijk 02.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Zevenhuizen wijk 02.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Zevenhuizen wijk 02 genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Zevenhuizen wijk 02.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Zevenhuizen wijk 02.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de wijk Zevenhuizen wijk 02. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Zevenhuizen wijk 02 geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Zevenhuizen wijk 02. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Zevenhuizen wijk 02 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Zevenhuizen wijk 02 heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Zevenhuizen wijk 02. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Zevenhuizen wijk 02 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Zevenhuizen wijk 02 sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Zevenhuizen wijk 02. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Zevenhuizen wijk 02 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Zevenhuizen wijk 02 heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Zevenhuizen wijk 02. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Zevenhuizen wijk 02 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Zevenhuizen wijk 02 heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Zevenhuizen wijk 02. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Zevenhuizen wijk 02 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
44% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Zevenhuizen wijk 02 heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Zevenhuizen wijk 02. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Zevenhuizen wijk 02 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
47% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Zevenhuizen wijk 02 voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Zevenhuizen wijk 02. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Zevenhuizen wijk 02 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Zevenhuizen wijk 02 heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Zevenhuizen wijk 02. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Zevenhuizen wijk 02 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
29% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Zevenhuizen wijk 02 doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Zevenhuizen wijk 02. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Zevenhuizen wijk 02 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Zevenhuizen wijk 02 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.260Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij90Aantal2022
B-F Nijverheid en energie190Aantal2022
G+I Handel en horeca225Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie100Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed135Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening255Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg155Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten90Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.650Aantal2023
Mannen4.830Aantal2023
Vrouwen4.815Aantal2023
0 tot 15 jaar2.015Aantal2023
15 tot 25 jaar915Aantal2023
25 tot 45 jaar2.665Aantal2023
45 tot 65 jaar2.375Aantal2023
65 jaar of ouder1.680Aantal2023
Ongehuwd4.525Aantal2023
Gehuwd4.160Aantal2023
Gescheiden565Aantal2023
Verweduwd395Aantal2023
Geboorte totaal135Aantal2022
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal75Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid474Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.670Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar2.680Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.980Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura210Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,5%Percentage2022
WMO cliënten385Aantal2022
WMO cliënten relatief45Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.077Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.846Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.734Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.969Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.608Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.297Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.399Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.366Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal966Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement641Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning796Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning969Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.087Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.418Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning862Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.050Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.666Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.282Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.239Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++84Aantal2023
Energielabels A+++178Aantal2023
Energielabels A++3Aantal2023
Energielabels A+15Aantal2023
Energielabels A1.492Aantal2023
Energielabels B497Aantal2023
Energielabels C937Aantal2023
Energielabels D280Aantal2023
Energielabels E95Aantal2023
Energielabels F167Aantal2023
Energielabels G200Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2020
Drinker82%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters51%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk45%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk32%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam24%percentage2020
Sociaal eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.775Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens885Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.180Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.710Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie78%Percentage2021
Percentage werknemers83%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers6.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.922Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.712Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen28%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen26%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen34%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,52%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,72%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,64%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€2.449x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO230Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW60Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.510Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland7.810Aantal2023
Herkomst Europa590Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.240Aantal2023
Geboren in Nederland7.810Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa270Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa710Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa320Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa535Aantal2023
Autochtoon7.500Aantal2022
Westers totaal675Aantal2022
Niet-westers totaal865Aantal2022
Marokko105Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba65Aantal2022
Suriname215Aantal2022
Turkije70Aantal2022
Overig niet-westers400Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal77Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven25Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting41Aantal2022
Verkeersovertredingen109Aantal2022
Vernieling26Aantal2022
Overige misdrijven5Aantal2022
Totaal misdrijven283Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,28Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,68Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,33Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,54Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,68Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,21Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,18Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,74Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Café afstand5,72Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,22Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,78Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,28Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km86Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,96Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,45Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,45Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,66Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,64Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,73Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,36Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,86Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand13,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,86Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,68Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,88Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,43Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,39Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,27Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,79Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,23Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,68Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,17Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,99Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand10,21Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand10,83Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand10,16Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,74Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,98Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km70Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK189202Code2023
RegionaamZevenhuizen wijk 02Naam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode18920200Code2023
Oppervlakte totaal2.440Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.036Aantal hectaren2023
Oppervlakte water404Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid765Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.255Aantal2023
Adressen met postcode5.187Aantal2023
Adressen met woonfunctie4.308Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom4.516Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom739Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.959Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom349Aantal2023
Percelen3.640Aantal2023
Panden4.511Aantal2023
Adressen met panden5.182Aantal2023
Panden voor 17004Aantal2023
Panden 1700 tot 190074Aantal2023
Panden 1900 tot 192573Aantal2023
Panden 1925 tot 1950200Aantal2023
Panden 1950 tot 1970549Aantal2023
Panden 1970 tot 1980747Aantal2023
Panden 1980 tot 1990584Aantal2023
Panden 1990 tot 2000391Aantal2023
Panden 2000 tot 2010633Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.032Aantal2023
Panden 2020 en later895Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade27Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade74Aantal2022
Verkeersongevallen totaal103Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.890Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine3.995Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof895Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte240Aantal2023
Motorfietsen515Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.806Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€445.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen69%Percentage2023
Huurwoningen totaal31%Percentage2023
In bezit woningcorporatie24%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200059%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200041%Percentage2023
Appartement566Aantal2023
Tussen of geschakelde woning1.729Aantal2023
Hoekwoning893Aantal2023
Tweeonder1kap403Aantal2023
Vrijstaande woning717Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend50Aantal2023
Woningtype n.v.t.947Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zuidplas. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Zevenhuizen wijk 02: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!