Informatie woonplaats Kloetinge (Kapelle):

Informatie woonplaats Kloetinge (Kapelle):

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Kloetinge (Kapelle) in de gemeente Kapelle! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Kloetinge (Kapelle) in de gemeente Kapelle!
Aantal inwoners per jaar (5% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Kloetinge (Kapelle), jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in Kloetinge (Kapelle) is tussen 2013 en 2018 met 1 personen toegenomen (afgerond is dat 5%): van 18 in 2013 tot 19 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Kloetinge (Kapelle)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.
Over woonplaats Kloetinge (Kapelle)

Woonplaats Kloetinge (Kapelle) heeft een totale oppervlakte van 91 hectare, waarvan 89 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Kloetinge (Kapelle) telt 9 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 202 adressen per km2. Er wonen 8 huishoudens en er zijn in totaal 7 woningen. De woonplaats telt 10 auto's en 3 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Kloetinge (Kapelle) ligt in de gemeente Kapelle.

De brondata voor woonplaats Kloetinge (Kapelle) is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Kloetinge (Kapelle) zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Kloetinge is een onderdeel van de buurt Kloetinge, de cijfers voor woonplaats Verspreide Huizen Keent en buurt Verspreide Huizen Keent zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Kloetinge (Kapelle) zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Kapelle.

Kenmerken van de 7 woningen in Kloetinge (Kapelle)
Informatie over de 7 woningen per  in deze woonplaats op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Kapelle. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken Kloetinge (Kapelle):

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Kloetinge (Kapelle).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Kloetinge (Kapelle):
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

13 augustus 2019: Werk in uitvoering. De pagina per woonplaats is net nieuw. Er wordt zo snel mogelijk nog veel meer informatie per woonplaats toegevoegd! Alle woonplaats informatie kan al wel gedownload worden: Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Kloetinge (Kapelle) zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Kapelle.

Brongegevens laatst gewijzigd 13-08-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]