Statistieken woonplaats Naaldwijk

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 16% naar 22.732 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Naaldwijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Naaldwijk is met 3.215 personen gestegen van 19.517 in 2013 tot 22.732 in 2023 (dat is 16%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Naaldwijk

Woonplaats Naaldwijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 952 hectare, waarvan 922 land en 31 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Naaldwijk telt 11.358 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.125 adressen per km2. Er wonen 9.906 huishoudens en er zijn in totaal 9.551 woningen. De woonplaats telt 11.918 auto's en 3.269 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Naaldwijk ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Naaldwijk is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Naaldwijk zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Naaldwijk valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 15 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Naaldwijk zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Naaldwijk zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Naaldwijk
Kaart van de woonplaats Naaldwijk. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Naaldwijk binnen de gemeente Westland.

Woningkenmerken
Er zijn 9.551 woningen in de woonplaats Naaldwijk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Westland in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 47% naar €389.023 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Naaldwijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Naaldwijk, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Naaldwijk is met €124.665 toegenomen van €264.357 in 2013 tot €389.023 in 2022 (dat is 47%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Westland.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Naaldwijk is €389.023, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 9.551 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Westland (geel), 9 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 71 buurten (blauw). De woonplaats Naaldwijk wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Naaldwijk: er zijn 3.785 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Naaldwijk.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 11.358 totaal in de woonplaats Naaldwijk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Naaldwijk telt in totaal 11.358 adressen, met 11.348 verblijfsobjecten en 10 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 94% van de adressen in woonplaats Naaldwijk ligt binnen de bebouwde kom en 6% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Westland
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Naaldwijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Naaldwijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Naaldwijk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Naaldwijk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Naaldwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Westland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Naaldwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Naaldwijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Naaldwijk, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Naaldwijk is met 1.655 personen gestegen van 17.001 in 2013 tot 18.657 in 2022 (dat is 9,7%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Westland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Naaldwijk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Naaldwijk in 2022 zijn Westers (1.970 inwoners) en Overig (785 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Naaldwijk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Naaldwijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Naaldwijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Westland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Westland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Naaldwijk zijn A (3.127 adressen) en C (3.021 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Naaldwijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Naaldwijk: 3.127 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Westland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Naaldwijk
Er waren 148 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Naaldwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Naaldwijk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Naaldwijk vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Naaldwijk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 13 stembureaus in de woonplaats Naaldwijk. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 13 stembureaus in de woonplaats Naaldwijk. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Westland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 13 stembureaus in de woonplaats Naaldwijk.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 170 stembureaus in de gemeente Westland en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Westland. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Westland.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.736)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Naaldwijk.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Naaldwijk was in 2021 €29.736.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (3.269 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Naaldwijk (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Naaldwijk zijn in totaal 3.269 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 3.269 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.239 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Naaldwijk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Naaldwijk
Er zijn 512 elektrische auto’s in november 2023 in de woonplaats Naaldwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Naaldwijk op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 512 elektrische auto’s in de woonplaats Naaldwijk. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Naaldwijk die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 12.481 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Naaldwijk in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Naaldwijk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 16.810 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Naaldwijk (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 12.363 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Naaldwijk in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Naaldwijk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Naaldwijk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 1.047 misdrijven in de woonplaats Naaldwijk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Naaldwijk, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Naaldwijk zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 11.291 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Naaldwijk 1.047 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Naaldwijk in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (203 delicten) en Ongevallen (weg) (128 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Naaldwijk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 67 misdrijven in de woonplaats Naaldwijk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Naaldwijk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Naaldwijk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Westland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 21,29 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Naaldwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Naaldwijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Naaldwijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Naaldwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Naaldwijk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Naaldwijk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Naaldwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Naaldwijk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Naaldwijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.269Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij205Aantal2022
B-F Nijverheid en energie525Aantal2022
G+I Handel en horeca547Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie175Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed370Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening780Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg385Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten250Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners22.732Aantal2023
Mannen11.266Aantal2023
Vrouwen11.431Aantal2023
0 tot 15 jaar3.765Aantal2023
15 tot 25 jaar2.465Aantal2023
25 tot 45 jaar5.706Aantal2023
45 tot 65 jaar5.666Aantal2023
65 jaar of ouder5.150Aantal2023
Ongehuwd10.436Aantal2023
Gehuwd9.656Aantal2023
Gescheiden1.490Aantal2023
Verweduwd1.165Aantal2023
Geboorte totaal265Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal225Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.473Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag4.681Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar6.971Aantal2021
Opleidingsniveau hoog4.670Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura500Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg9,5%Percentage2021
WMO cliënten1.135Aantal2021
WMO cliënten relatief53Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.039Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.077Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.175Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.478Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.939Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.770Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.300Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.385Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.181Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement803Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.093Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.354Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.789Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.395Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning977Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.280Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming15%Percentage2021
Energielabels Definitief6.391Aantal2023
Energielabels Voorlopig3.855Aantal2023
Energielabels Onbepaald916Aantal2023
Energielabels A+++++2Aantal2023
Energielabels A++++20Aantal2023
Energielabels A+++108Aantal2023
Energielabels A++71Aantal2023
Energielabels A+92Aantal2023
Energielabels A3.128Aantal2023
Energielabels B1.534Aantal2023
Energielabels C3.021Aantal2023
Energielabels D828Aantal2023
Energielabels E503Aantal2023
Energielabels F466Aantal2023
Energielabels G472Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal9.906Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.255Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.110Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.520Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,27Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2021
Percentage werknemers82%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers18.102Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.866Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.736Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen25%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,79%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,0%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,4%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,8%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€2.565x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand300Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO560Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW120Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW4.700Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland18.687Aantal2023
Herkomst Europa1.856Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.155Aantal2023
Geboren in Nederland18.687Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa575Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa955Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.291Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.220Aantal2023
Autochtoon18.657Aantal2022
Westers totaal1.970Aantal2022
Niet-westers totaal1.590Aantal2022
Marokko480Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba70Aantal2022
Suriname125Aantal2022
Turkije130Aantal2022
Overig niet-westers785Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal484Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven95Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting112Aantal2022
Verkeersovertredingen245Aantal2022
Vernieling75Aantal2022
Overige misdrijven21Aantal2022
Totaal misdrijven1.047Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,21Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,04Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,31Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,89Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,79Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km53Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,21Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,02Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,83Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,94Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km128Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,69Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,67Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,91Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,91Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,71Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,79Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,81Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,99Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand4,11Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,09Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,44Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,64Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,99Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,44Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,81Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,63Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,36Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,03Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,91Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand11,29Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand13,16Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,18Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand8,06Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,95Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km37Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,14Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km30Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand11,93Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,79Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km54Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2660CodeWP2660
RegionaamNaaldwijkNaamNaaldwijk
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal952Aantal hectaren2023
Oppervlakte land922Aantal hectaren2023
Oppervlakte water31Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.125Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal11.358Aantal2023
Adressen met postcode11.162Aantal2023
Adressen met woonfunctie9.827Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom10.686Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom672Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom9.301Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom526Aantal2023
Percelen6.813Aantal2023
Panden7.588Aantal2023
Adressen met panden12.905Aantal2023
Panden voor 170027Aantal2023
Panden 1700 tot 190055Aantal2023
Panden 1900 tot 1925401Aantal2023
Panden 1925 tot 1950802Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.674Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.695Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.583Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.414Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.309Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.876Aantal2023
Panden 2020 en later290Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade58Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade90Aantal2021
Verkeersongevallen totaal148Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal11.918Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine10.132Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.786Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,13Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen690Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad9.551Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€389.023Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning68%Percentage2022
Percentage meergezinswoning32%Percentage2022
Percentage bewoond98%Percentage2022
Percentage onbewoond2%Percentage2022
Koopwoningen67%Percentage2022
Huurwoningen totaal33%Percentage2022
In bezit woningcorporatie25%Percentage2022
In bezit overige verhuurders8%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200071%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200029%Percentage2022
Appartement3.218Aantal2023
Tussen of geschakelde woning3.785Aantal2023
Hoekwoning1.459Aantal2023
Tweeonder1kap458Aantal2023
Vrijstaande woning907Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats10Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend42Aantal2023
Woningtype n.v.t.1.521Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!