Statistieken woonplaats Roden

Aantal inwoners per jaar
(bijna gelijk gebleven: 14.574 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Roden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Roden is met 14.574 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Roden

Woonplaats Roden heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.101 hectare, waarvan 1.088 land en 13 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Roden telt 8.470 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 694 adressen per km2. Er wonen 6.701 huishoudens en er zijn in totaal 7.021 woningen. De woonplaats telt 7.794 auto's en 1.531 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Roden ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Roden is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Roden zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Roden valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 6 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Roden zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Roden zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Roden
Kaart van de woonplaats Roden. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Roden binnen de gemeente Noordenveld.

Woningkenmerken
Er zijn 7.021 woningen in de woonplaats Roden.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Noordenveld in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 33% naar €272.498 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Roden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Roden, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Roden is met €67.143 toegenomen van €205.354 in 2013 tot €272.498 in 2022 (dat is 33%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Noordenveld.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 8.470 totaal in de woonplaats Roden

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Roden telt in totaal 8.470 adressen, met 8.469 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Roden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Roden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Roden

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Roden. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Roden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Noordenveld bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Roden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Roden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Roden, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Roden is met 283 personen gedaald van 13.562 in 2013 tot 13.279 in 2022 (dat is 2,08%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Noordenveld naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Roden
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Roden in 2022 zijn Westers (644 inwoners) en Overig (530 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Roden: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Roden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Roden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Noordenveld:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Noordenveld. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Roden op 3 januari 2023 zijn C (2.101 adressen) en B (1.516 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Roden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Roden: 2.101 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Noordenveld bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Roden

Er zijn voor de woonplaats Roden geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Roden vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Roden

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Roden is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 8 stembureaus in de woonplaats Roden. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Noordenveld als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 8 stembureaus in de woonplaats Roden.

De gemeente Noordenveld telde bij deze verkiezingen in totaal 21 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Noordenveld. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Noordenveld.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.623)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Roden.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Roden was in 2021 €26.623.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.531 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Roden (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Roden zijn in totaal 1.531 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 1.531 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.520 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Roden. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Roden
Er zijn 138 elektrische auto’s in mei 2023 in de woonplaats Roden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Roden op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 138 elektrische auto’s in de woonplaats Roden. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Roden die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 7.988 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Roden in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Roden geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 10.547 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Roden (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 8.049 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Roden in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Roden geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Roden. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 385 misdrijven in de woonplaats Roden geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Roden, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Roden zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 4.677 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 4.677 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 4.576 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Roden 385 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Roden in 2022 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (79 delicten) en Ongevallen (weg) (59 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Roden.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 32 misdrijven in de woonplaats Roden geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Roden met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Roden over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Noordenveld.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,07 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Roden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Roden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Roden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Roden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Roden.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Roden genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Roden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Roden.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Roden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.531Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij9Aantal2022
B-F Nijverheid en energie202Aantal2022
G+I Handel en horeca333Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie86Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed128Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening333Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg253Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten177Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners14.574Aantal2022
Mannen7.059Aantal2022
Vrouwen7.510Aantal2022
0 tot 15 jaar2.103Aantal2022
15 tot 25 jaar1.441Aantal2022
25 tot 45 jaar2.646Aantal2022
45 tot 65 jaar4.006Aantal2022
65 jaar of ouder4.373Aantal2022
Ongehuwd5.940Aantal2022
Gehuwd6.337Aantal2022
Gescheiden1.219Aantal2022
Verweduwd1.080Aantal2022
Westers totaal645Aantal2022
Geboorte totaal111Aantal2021
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal211Aantal2021
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid1.339Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag2.487Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar4.556Aantal2021
Opleidingsniveau hoog3.206Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura352Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2020
WMO cliënten994Aantal2018
WMO cliënten relatief68Aantal per 1000 inwoners2018

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.657Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.886Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.474Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.553Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.842Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.481Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.121Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.929Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.577Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement951Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.468Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.606Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.704Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.199Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.244Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.763Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief4.572Aantal2023
Energielabels Voorlopig2.727Aantal2023
Energielabels Onbepaald610Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++20Aantal2023
Energielabels A++7Aantal2023
Energielabels A+16Aantal2023
Energielabels A1.426Aantal2023
Energielabels B1.516Aantal2023
Energielabels C2.101Aantal2023
Energielabels D1.144Aantal2023
Energielabels E446Aantal2023
Energielabels F465Aantal2023
Energielabels G156Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.701Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens2.251Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen2.407Aantal2022
Huishoudens met kinderen2.044Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,15Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2021
Percentage werknemers85%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers11.886Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.358Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.623Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen38%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,91%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,6%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€546x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand322Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO535Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW130Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW4.136Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon13.279Aantal2022
Niet-westers totaal650Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname86Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers530Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal103Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven48Aantal2022
Milieu overtredingen2Aantal2022
Oplichting65Aantal2022
Verkeersovertredingen71Aantal2022
Vernieling80Aantal2022
Overige misdrijven9Aantal2022
Totaal misdrijven385Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,91Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand5,09Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,13Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand14,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand14,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,91Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,89Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,41Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,94Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,04Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km27Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km4,52Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km50Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,82Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,77Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,66Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,56Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,56Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,76Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,54Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,75Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,96Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,96Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,75Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,93Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,17Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,37Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,55Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,04Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,45Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand15,55Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand15,60Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,45Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,45Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand19,40Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,65Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,65Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand15,90Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand5,29Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km26Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1647CodeWP1647
RegionaamRodenNaamRoden
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.101Aantal hectaren2022
Oppervlakte land1.088Aantal hectaren2022
Oppervlakte water13Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid694Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal8.470Aantal2023
Adressen met postcode7.909Aantal2023
Adressen met woonfunctie7.125Aantal2023
Panden6.842Aantal2023
Percelen5.581Aantal2023
Panden voor 17004Aantal2023
Panden 1700 tot 190045Aantal2023
Panden 1900 tot 192566Aantal2023
Panden 1925 tot 1950251Aantal2023
Panden 1950 tot 19702.307Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.632Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.234Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.121Aantal2023
Panden 2000 tot 2010691Aantal2023
Panden 2010 tot 2020401Aantal2023
Panden 2020 en later156Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade8Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade31Aantal2021
Verkeersongevallen totaal39Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal7.794Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine6.281Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.513Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,15Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen625Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad7.021Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€272.498Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning82%Percentage2022
Percentage meergezinswoning18%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen65%Percentage2022
Huurwoningen totaal35%Percentage2022
In bezit woningcorporatie27%Percentage2022
In bezit overige verhuurders8%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200085%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!