Statistieken woonplaats Swalmen

Aantal inwoners per jaar
(kleine stijging van 2,91% naar 8.881 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Swalmen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Swalmen is met 251 personen gestegen van 8.629 in 2013 tot 8.881 in 2023 (dat is 2,91%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Swalmen

Woonplaats Swalmen heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.130 hectare, waarvan 2.082 land en 48 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Swalmen telt 4.547 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 367 adressen per km2. Er wonen 4.067 huishoudens en er zijn in totaal 4.058 woningen. De woonplaats telt 4.906 auto's en 886 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Swalmen ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Swalmen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Swalmen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Swalmen valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 7 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Swalmen zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Swalmen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Swalmen
Kaart van de woonplaats Swalmen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Swalmen binnen de gemeente Roermond.

Woningkenmerken
Er zijn 4.058 woningen in de woonplaats Swalmen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Roermond in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 27% naar €249.263 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Swalmen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Swalmen, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Swalmen is met €53.341 toegenomen van €195.922 in 2013 tot €249.263 in 2022 (dat is 27%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Roermond.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 4.547 totaal in de woonplaats Swalmen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Swalmen telt in totaal 4.547 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Swalmen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Swalmen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Swalmen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Swalmen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Swalmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Roermond bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Swalmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Swalmen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Swalmen, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Swalmen is met 7.310 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Roermond naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Swalmen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Swalmen in 2022 zijn Westers (1.108 inwoners) en Overig (245 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Swalmen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Swalmen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Swalmen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Roermond:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Roermond. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Swalmen zijn C (944 adressen) en A (724 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Swalmen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Swalmen: 944 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Roermond bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Swalmen

Er zijn voor de woonplaats Swalmen geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Swalmen vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Swalmen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Swalmen is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 7 stembureaus in de woonplaats Swalmen. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Roermond als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de woonplaats Swalmen.

De gemeente Roermond telde bij deze verkiezingen in totaal 40 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Roermond. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Roermond.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Swalmen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Swalmen was in 2021 €25.000.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (886 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Swalmen (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Swalmen zijn in totaal 886 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 886 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 891 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Swalmen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Swalmen
Er zijn 66 elektrische auto’s in september 2023 in de woonplaats Swalmen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Swalmen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 66 elektrische auto’s in de woonplaats Swalmen. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Swalmen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.389 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Swalmen in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Swalmen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 7.122 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Swalmen (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 5.077 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Swalmen in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Swalmen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Swalmen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 268 misdrijven in de woonplaats Swalmen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Swalmen, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Swalmen zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 3.198 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Swalmen 268 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Swalmen in 2022 zijn Ongevallen (weg) (58 delicten) en Horizontale fraude (37 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Swalmen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 24 misdrijven in de woonplaats Swalmen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Swalmen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Swalmen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Roermond.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,80 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Swalmen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Swalmen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Swalmen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Swalmen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Swalmen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Swalmen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Swalmen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Swalmen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Swalmen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal886Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij44Aantal2022
B-F Nijverheid en energie150Aantal2022
G+I Handel en horeca154Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie50Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed65Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening160Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg155Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten114Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.881Aantal2023
Mannen4.370Aantal2023
Vrouwen4.501Aantal2023
0 tot 15 jaar1.272Aantal2023
15 tot 25 jaar882Aantal2023
25 tot 45 jaar1.986Aantal2023
45 tot 65 jaar2.574Aantal2023
65 jaar of ouder2.146Aantal2023
Ongehuwd3.846Aantal2023
Gehuwd3.667Aantal2023
Gescheiden769Aantal2023
Verweduwd599Aantal2023
Westers totaal1.108Aantal2022
Geboorte totaal95Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal125Aantal2021
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid426Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.997Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar3.112Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.468Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura250Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2021
WMO cliënten619Aantal2021
WMO cliënten relatief72Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.088Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.881Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.810Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.008Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.200Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.865Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.465Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.367Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.515Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement851Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.309Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.472Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.616Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.092Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.246Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.646Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming6%Percentage2017
Energielabels Definitief2.293Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.880Aantal2023
Energielabels Onbepaald266Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++15Aantal2023
Energielabels A++3Aantal2023
Energielabels A+15Aantal2023
Energielabels A725Aantal2023
Energielabels B692Aantal2023
Energielabels C944Aantal2023
Energielabels D590Aantal2023
Energielabels E199Aantal2023
Energielabels F419Aantal2023
Energielabels G570Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.067Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.373Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.348Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.347Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,17Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers7.188Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.886Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen38%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,21%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,36%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,5%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1.050x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand140Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO470Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW90Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.957Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon7.310Aantal2022
Niet-westers totaal350Aantal2022
Marokko35Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname30Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers245Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal87Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven25Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting46Aantal2022
Verkeersovertredingen75Aantal2022
Vernieling20Aantal2022
Overige misdrijven8Aantal2022
Totaal misdrijven268Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,02Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,17Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,16Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,09Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,33Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,61Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,47Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,91Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,52Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km38Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,88Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,92Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,68Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,44Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,44Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,46Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,31Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,73Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,35Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,24Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,76Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,67Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,71Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,22Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,51Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,88Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,08Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,47Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,37Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,68Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,15Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,81Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand37,05Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,36Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand6,36Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand6,05Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,45Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km22Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand7Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2283CodeWP2283
RegionaamSwalmenNaamSwalmen
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.130Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.082Aantal hectaren2023
Oppervlakte water48Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid367Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.547Aantal2023
Adressen met postcode4.440Aantal2023
Adressen met woonfunctie4.156Aantal2023
Panden4.002Aantal2023
Percelen3.429Aantal2023
Panden voor 170027Aantal2023
Panden 1700 tot 1900180Aantal2023
Panden 1900 tot 1925286Aantal2023
Panden 1925 tot 1950438Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.179Aantal2023
Panden 1970 tot 1980703Aantal2023
Panden 1980 tot 1990549Aantal2023
Panden 1990 tot 2000451Aantal2023
Panden 2000 tot 2010385Aantal2023
Panden 2010 tot 2020172Aantal2023
Panden 2020 en later66Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade26Aantal2021
Verkeersongevallen totaal29Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.906Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine4.138Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof763Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,19Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen473Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.058Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€249.263Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning88%Percentage2022
Percentage meergezinswoning12%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen70%Percentage2022
Huurwoningen totaal30%Percentage2022
In bezit woningcorporatie23%Percentage2022
In bezit overige verhuurders7%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200086%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!