Statistieken woonplaats Voorhout

Aantal inwoners per jaar
(groei van 12% naar 17.090 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Voorhout. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Voorhout is met 1.898 personen gestegen van 15.192 in 2013 tot 17.090 in 2022 (dat is 12%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Voorhout

Woonplaats Voorhout heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.262 hectare, waarvan 1.223 land en 39 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Voorhout telt 7.666 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 705 adressen per km2. Er wonen 6.765 huishoudens en er zijn in totaal 6.926 woningen. De woonplaats telt 8.030 auto's en 1.785 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Voorhout ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Voorhout is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Voorhout zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Voorhout valt samen met deze 4 wijken: wijk Voorhout Oude Dorp, wijk Voorhout Oosthout, wijk Voorhout Hooghkamer, wijk Voorhout Buiten. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Voorhout zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Voorhout
Kaart van de woonplaats Voorhout. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Voorhout binnen de gemeente Teylingen.

Woningkenmerken
Er zijn 6.926 woningen in de woonplaats Voorhout.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Teylingen in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 39% naar €406.658 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Voorhout. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Voorhout, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Voorhout is met €114.992 toegenomen van €291.665 in 2013 tot €406.658 in 2022 (dat is 39%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Teylingen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 7.666 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Voorhout telt in totaal 7.666 adressen, met 7.643 verblijfsobjecten, 3 standplaatsen en 20 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Voorhout. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Voorhout. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Voorhout


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Teylingen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Voorhout


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Voorhout

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Voorhout is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 8 stembureaus in de woonplaats Voorhout. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Teylingen als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 8 stembureaus in de woonplaats Voorhout.

De gemeente Teylingen telde bij deze verkiezingen in totaal 23 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Teylingen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Teylingen.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Voorhout. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Voorhout, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Voorhout is met 1.088 personen gestegen van 13.152 in 2013 tot 14.240 in 2022 (dat is 8,3%).

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond woonplaats Voorhout
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Voorhout in 2022 zijn Westers (1.655 inwoners) en Overig (780 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Voorhout: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Voorhout.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Voorhout. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Teylingen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Teylingen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Teylingen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.431)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Voorhout.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Voorhout was in 2021 €33.431.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.785 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Voorhout (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Voorhout zijn in totaal 1.785 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).

Toelichting Definities
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Voorhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Voorhout.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Voorhout genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Voorhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Voorhout.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 415 misdrijven in de woonplaats Voorhout geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Voorhout, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2021 tot en met februari 2023 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 maart 2023.

In de woonplaats Voorhout zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 4.995 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 4.995 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 4.923 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Voorhout 415 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Voorhout in 2022 zijn Horizontale fraude (72 delicten) en Ongevallen (weg) (53 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Voorhout.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2023 zijn er 50 misdrijven in de woonplaats Voorhout geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Voorhout met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Voorhout over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Teylingen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,01 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Voorhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Voorhout.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Voorhout. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Voorhout op 3 januari 2023 zijn A (2.044 adressen) en C (2.043 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Voorhout. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Voorhout: 2.044 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Teylingen bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Voorhout

Er zijn voor de woonplaats Voorhout geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Voorhout vallen.

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Voorhout voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.785Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij85Aantal2021
B-F Nijverheid en energie200Aantal2021
G+I Handel en horeca240Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie115Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed150Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening475Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg335Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten185Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners17.090Aantal2022
Mannen8.540Aantal2022
Vrouwen8.550Aantal2022
0 tot 15 jaar2.905Aantal2022
15 tot 25 jaar2.245Aantal2022
25 tot 45 jaar3.995Aantal2022
45 tot 65 jaar5.195Aantal2022
65 jaar of ouder2.750Aantal2022
Ongehuwd7.955Aantal2022
Gehuwd7.360Aantal2022
Gescheiden1.080Aantal2022
Verweduwd690Aantal2022
Westers totaal1.655Aantal2022
Geboorte totaal195Aantal2021
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal130Aantal2021
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid1.398,89Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag2.690Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar5.650Aantal2020
Opleidingsniveau hoog4.580Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura540Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2020
WMO cliënten660Aantal2021
WMO cliënten relatief39Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.109Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.074Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.056Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.364Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.766Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.506Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.281Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.406Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.242Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement807Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.133Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.397Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.619Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.216Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.029Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.324Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief4.288Aantal2023
Energielabels Voorlopig2.660Aantal2023
Energielabels Onbepaald711Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++12Aantal2023
Energielabels A+++46Aantal2023
Energielabels A++35Aantal2023
Energielabels A+14Aantal2023
Energielabels A2.044Aantal2023
Energielabels B1.578Aantal2023
Energielabels C2.043Aantal2023
Energielabels D365Aantal2023
Energielabels E231Aantal2023
Energielabels F324Aantal2023
Energielabels G256Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.765Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.715Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen2.110Aantal2022
Huishoudens met kinderen2.940Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,47Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie77%Percentage2020
Percentage werknemers86%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers13.500Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.889Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.431Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen28%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar43%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen22%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen34%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen2,38%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,29%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,36%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,36%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€940x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand90Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO440Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW140Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW2.480Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon14.240Aantal2022
Niet-westers totaal1.195Aantal2022
Marokko130Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba95Aantal2022
Suriname120Aantal2022
Turkije70Aantal2022
Overig niet-westers780Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal171Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven34Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting79Aantal2022
Verkeersovertredingen78Aantal2022
Vernieling43Aantal2022
Overige misdrijven4Aantal2022
Totaal misdrijven415Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,73Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand1,67Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,94Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,71Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand7,65Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,75Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,68Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km46Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,03Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,95Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,71Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km29Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,59Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km34Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km4,25Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km58Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km79Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,53Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km25Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,71Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,67Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km24Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,34Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,99Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,43Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,89Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,12Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,89Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,71Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,97Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,01Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,92Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,27Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,91Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand8,34Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,25Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand3,48Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand8,75Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand5,89Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km26Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand6,14Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand7,38Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand4,24Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km71Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2004CodeWP2004
RegionaamVoorhoutNaamVoorhout
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.262Aantal hectaren2022
Oppervlakte land1.223Aantal hectaren2022
Oppervlakte water39Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid705Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal7.666Aantal2023
Adressen met postcode7.659Aantal2023
Adressen met woonfunctie7.103Aantal2023
Panden6.329Aantal2023
Percelen5.609Aantal2023
Panden voor 17008Aantal2023
Panden 1700 tot 190060Aantal2023
Panden 1900 tot 1925190Aantal2023
Panden 1925 tot 1950321Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.154Aantal2023
Panden 1970 tot 1980618Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.734Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.370Aantal2023
Panden 2000 tot 2010923Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.032Aantal2023
Panden 2020 en later218Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade23Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade43Aantal2021
Verkeersongevallen totaal67Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal8.030Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine6.830Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.200Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,17Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen620Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.926Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€406.658Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning83%Percentage2022
Percentage meergezinswoning17%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen73%Percentage2022
Huurwoningen totaal27%Percentage2022
In bezit woningcorporatie15%Percentage2022
In bezit overige verhuurders12%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200070%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200030%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!