Statistieken woonplaats Wijk bij Duurstede

Aantal inwoners per jaar
(kleine stijging van 3,96% naar 18.199 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Wijk bij Duurstede. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Wijk bij Duurstede is met 694 personen toegenomen van 17.505 in 2013 tot 18.199 in 2023 (dat is 3,96%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Wijk bij Duurstede

Woonplaats Wijk bij Duurstede heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.053 hectare, waarvan 1.801 land en 252 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Wijk bij Duurstede telt 8.831 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 538 adressen per km2. Er wonen 8.014 huishoudens en er zijn in totaal 8.011 woningen. De woonplaats telt 9.384 auto's en 2.150 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Wijk bij Duurstede ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Wijk bij Duurstede is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Wijk bij Duurstede zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Wijk bij Duurstede valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 14 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Wijk bij Duurstede zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Wijk bij Duurstede zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Wijk bij Duurstede
Kaart van de woonplaats Wijk bij Duurstede. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Wijk bij Duurstede binnen de gemeente Wijk bij Duurstede.

Woningkenmerken
Er zijn 8.011 woningen in de woonplaats Wijk bij Duurstede.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Wijk bij Duurstede in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 31% naar €342.290 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Wijk bij Duurstede. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Wijk bij Duurstede, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Wijk bij Duurstede is met €81.464 toegenomen van €260.825 in 2013 tot €342.290 in 2022 (dat is 31%).

Toelichting
Download een schat aan informatie

Advertentie:

Adressen: 8.831 totaal in de woonplaats Wijk bij Duurstede

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Wijk bij Duurstede telt in totaal 8.831 adressen, met 8.817 verblijfsobjecten, 3 standplaatsen en 11 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Wijk bij Duurstede. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Wijk bij Duurstede. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Wijk bij Duurstede

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Wijk bij Duurstede. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Wijk bij Duurstede


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Wijk bij Duurstede bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Wijk bij Duurstede


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Wijk bij Duurstede. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Wijk bij Duurstede, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Wijk bij Duurstede is met 381 personen toegenomen van 15.412 in 2013 tot 15.794 in 2022 (dat is 2,47%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Wijk bij Duurstede naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Wijk bij Duurstede
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Wijk bij Duurstede in 2022 zijn Westers (1.279 inwoners) en Overig (639 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Wijk bij Duurstede: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Wijk bij Duurstede.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Wijk bij Duurstede. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Wijk bij Duurstede:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Wijk bij Duurstede. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Wijk bij Duurstede zijn C (3.558 adressen) en B (1.714 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Wijk bij Duurstede. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Wijk bij Duurstede: 3.558 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Wijk bij Duurstede bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Wijk bij Duurstede

Er zijn voor de woonplaats Wijk bij Duurstede geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Wijk bij Duurstede vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Wijk bij Duurstede

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Wijk bij Duurstede is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 9 stembureaus in de woonplaats Wijk bij Duurstede. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Wijk bij Duurstede als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 9 stembureaus in de woonplaats Wijk bij Duurstede.

De gemeente Wijk bij Duurstede telde bij deze verkiezingen in totaal 10 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Wijk bij Duurstede. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Wijk bij Duurstede.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€36.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Wijk bij Duurstede.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Wijk bij Duurstede was in 2021 €36.000.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (2.150 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Wijk bij Duurstede (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Wijk bij Duurstede zijn in totaal 2.150 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 2.150 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.145 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Wijk bij Duurstede. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Wijk bij Duurstede
Er zijn 536 elektrische auto’s in september 2023 in de woonplaats Wijk bij Duurstede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Wijk bij Duurstede op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 536 elektrische auto’s in de woonplaats Wijk bij Duurstede. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Wijk bij Duurstede die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 19.415 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Wijk bij Duurstede in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Wijk bij Duurstede geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 25.441 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Wijk bij Duurstede (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 19.043 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Wijk bij Duurstede in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Wijk bij Duurstede geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Wijk bij Duurstede. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 316 misdrijven in de woonplaats Wijk bij Duurstede geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Wijk bij Duurstede, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Wijk bij Duurstede zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 4.964 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Wijk bij Duurstede 316 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Wijk bij Duurstede in 2022 zijn Horizontale fraude (71 delicten) en Ongevallen (weg) (33 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Wijk bij Duurstede.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 27 misdrijven in de woonplaats Wijk bij Duurstede geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Wijk bij Duurstede met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Wijk bij Duurstede over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Wijk bij Duurstede.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,82 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Wijk bij Duurstede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Wijk bij Duurstede.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Wijk bij Duurstede. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Wijk bij Duurstede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Wijk bij Duurstede.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Wijk bij Duurstede genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Wijk bij Duurstede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Wijk bij Duurstede.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Wijk bij Duurstede voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.150Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij45Aantal2022
B-F Nijverheid en energie330Aantal2022
G+I Handel en horeca330Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie140Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed165Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening555Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg365Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten215Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners18.199Aantal2023
Mannen8.929Aantal2023
Vrouwen9.279Aantal2023
0 tot 15 jaar2.835Aantal2023
15 tot 25 jaar1.915Aantal2023
25 tot 45 jaar3.875Aantal2023
45 tot 65 jaar5.320Aantal2023
65 jaar of ouder4.240Aantal2023
Ongehuwd7.839Aantal2023
Gehuwd7.969Aantal2023
Gescheiden1.540Aantal2023
Verweduwd860Aantal2023
Westers totaal1.280Aantal2022
Geboorte totaal175Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal135Aantal2021
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid1.009Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.320Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar6.170Aantal2021
Opleidingsniveau hoog3.990Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura540Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2021
WMO cliënten1.030Aantal2021
WMO cliënten relatief57Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.035Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.305Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.000Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.166Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.637Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.361Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.418Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.248Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.308Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement920Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.259Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.483Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.806Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.266Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.097Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.411Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief5.041Aantal2023
Energielabels Voorlopig3.051Aantal2023
Energielabels Onbepaald690Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++3Aantal2023
Energielabels A+++8Aantal2023
Energielabels A++13Aantal2023
Energielabels A+56Aantal2023
Energielabels A1.579Aantal2023
Energielabels B1.715Aantal2023
Energielabels C3.559Aantal2023
Energielabels D401Aantal2023
Energielabels E246Aantal2023
Energielabels F260Aantal2023
Energielabels G252Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal8.014Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.390Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.785Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.845Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,26Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2021
Percentage werknemers85%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers14.799Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.536Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€36.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,71%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,48%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,7%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,7%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€2.002x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand210Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO700Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW160Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW3.670Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon15.794Aantal2022
Niet-westers totaal1.130Aantal2022
Marokko225Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba95Aantal2022
Suriname125Aantal2022
Turkije50Aantal2022
Overig niet-westers640Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal106Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven19Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting98Aantal2022
Verkeersovertredingen53Aantal2022
Vernieling33Aantal2022
Overige misdrijven2Aantal2022
Totaal misdrijven316Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,58Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand14,77Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,85Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,64Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,86Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,63Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,59Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,44Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,42Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,76Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,56Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,99Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,73Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,29Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,29Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,29Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,31Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,33Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,82Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,69Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,41Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,13Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,41Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,82Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,12Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,93Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,63Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,83Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,94Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand11,12Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand22,35Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand9,16Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand27,24Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,41Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand15,31Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand15Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand11,14Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km42Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1302CodeWP1302
RegionaamWijk bij DuurstedeNaamWijk bij Duurstede
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.053Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.801Aantal hectaren2023
Oppervlakte water252Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid538Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal8.831Aantal2023
Adressen met postcode8.782Aantal2023
Adressen met woonfunctie8.086Aantal2023
Panden7.171Aantal2023
Percelen6.201Aantal2023
Panden voor 170014Aantal2023
Panden 1700 tot 1900361Aantal2023
Panden 1900 tot 192598Aantal2023
Panden 1925 tot 1950259Aantal2023
Panden 1950 tot 1970741Aantal2023
Panden 1970 tot 19802.322Aantal2023
Panden 1980 tot 19902.483Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.256Aantal2023
Panden 2000 tot 2010417Aantal2023
Panden 2010 tot 2020702Aantal2023
Panden 2020 en later112Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade11Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade24Aantal2021
Verkeersongevallen totaal35Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal9.384Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine7.849Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.535Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,17Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen840Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad8.011Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€342.290Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning79%Percentage2022
Percentage meergezinswoning21%Percentage2022
Percentage bewoond98%Percentage2022
Percentage onbewoond2%Percentage2022
Koopwoningen70%Percentage2022
Huurwoningen totaal30%Percentage2022
In bezit woningcorporatie24%Percentage2022
In bezit overige verhuurders6%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200087%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!