Statistieken buurt Aalden

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Aalden in de gemeente Coevorden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Aalden in de gemeente Coevorden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Aalden telt 1.595 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Aalden.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Aalden:

JaarAantal inwoners de buurt Aalden% verschil
20231.595-0,93%
20221.610-1,53%
20211.6351,55%
20201.610-0,92%
20191.6250%
20181.625-0,31%
20171.6300,31%
20161.625-0,91%
20151.6402,18%
20141.605-19%
20131.985geen data

De bevolking van de buurt Aalden is met 390 personen gedaald van 1.985 personen in 2013 tot 1.595 personen in 2023 (dat is een grote daling van 20%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -39 personen (-1,97%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Coevorden.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Aalden:

In 2013 telde de buurt Aalden 1.985 inwoners. Het aantal van 1.985 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 1.595 personen. Dit is een daling van 390 (-20%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -15 (-0,93%). Het aantal van 1.595 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de buurt Aalden

Buurt Aalden heeft afgerond een totale oppervlakte van 108 hectare, waarvan 108 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 304 adressen per km2. Er wonen 755 huishoudens in de buurt Aalden. Postcode 7854 is de meest voorkomende postcode in de buurt Aalden. De buurt Aalden ligt binnen Zweeloo in de gemeente Coevorden. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Aalden: Marsstukken, Aalder Zuid Es en Westermars.

De naam Aalden wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de woonplaats Aalden. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Aalden
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Zweeloo met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Wezuperbrug, 2: Verspreide huizen Wezuperbrug, 3: Wezup, 4: Verspreide huizen Zweeloo, 5: Zweeloo, 6: Aalden, 7: Meppen, 8: Verspreide huizen Meppen, 9: Benneveld, 10: Verspreide huizen Benneveld.

Woningkenmerken
Er zijn 777 woningen in de buurt Aalden.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Coevorden in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Aalden was €283.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Aalden.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Aalden:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Aalden% verschil
2023€283.00015%
2022€246.00011%
2021€222.0005,7%
2020€210.0006,6%
2019€197.0004,23%
2018€189.0000,53%
2017€188.0001,08%
2016€186.000-1,59%
2015€189.000-2,07%
2014€193.000-4,46%
2013€202.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Aalden is met €81.000 gegroeid van €202.000 in 2013 tot €283.000 in 2023 (dat is een groei van 40%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.100 (3,59%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Coevorden.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Aalden met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Coevorden.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Aalden is €283.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 33% en er zijn 777 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Drenthe (bruin), gemeente Coevorden (geel), 25 woonplaatsen (groen), 9 wijken (oranje) en 58 buurten (blauw). De buurt Aalden wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Aalden: er zijn 321 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Aalden.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 832 totaal in de buurt Aalden

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Aalden telt in totaal 832 adressen, met 827 verblijfsobjecten en 5 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 99% van de adressen in buurt Aalden ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Coevorden
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Aalden zijn er 790 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Aalden.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 246 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Aalden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Aalden. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Aalden

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Aalden. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Aalden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Coevorden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Aalden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Aalden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Aalden per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Aalden:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.4755560
20221.5204347
20211.5354852
20201.5204347
20191.5453842
20181.5354347
20171.5454144
20161.5404144
20151.5603842
20141.5253842
20131.548209228

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Aalden als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europese landen: 3,46% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,77% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 78%, herkomst uit Europa: 11% en herkomst van buiten Europa: 11%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Coevorden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Aalden
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Aalden in 2022 zijn Westers (55 inwoners) en Overig (35 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Aalden: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Aalden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Aalden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Coevorden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Coevorden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Aalden.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Aalden:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.2601.260
Tussenwoning2.0901.130
Hoekwoning1.9601.150
Twee onder één kap woning2.3701.290
Vrijstaande woning3.4601.580
Huurwoning1.8501.110
Eigen woning3.0801.480

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Aalden zijn C (236 adressen) en B (154 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Aalden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Aalden: 236 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Coevorden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Aalden voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Aalden voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Aalden
Bevolking5331.477
Adressen2.055304
Autos265907

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Aalden ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 5 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Aalden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Aalden. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Aalden vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Het Wapen van Aelden in Aalden

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023 in Stembureau Het Wapen van Aelden in Aalden is uitgebracht. Stembureau Het Wapen van Aelden in Aalden was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Aalden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Het Wapen van Aelden in Aalden bij de Tweede Kamer verkiezingen van november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 20 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van november 2023 in de buurt Aalden stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 58 stembureaus in de gemeente Coevorden en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Coevorden. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Coevorden.

Stembureaus Coevorden

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Aalden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Coevorden: Aalden is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Aalden is €27.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.500. Buurt Aalden telt 1.400 inkomensontvangers op 1.595 inwoners totaal.
6% van de huishoudens in de buurt Aalden heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Coevorden.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (145 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Aalden (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Aalden voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Aalden zijn in totaal 145 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 145 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 140 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Aalden. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Aalden
Er zijn 12 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Aalden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Aalden op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 12 elektrische auto’s in de buurt Aalden. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Aalden die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 692 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Aalden in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Aalden geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 927 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Aalden (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 706 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Aalden in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Aalden geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Aalden. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 59 misdrijven in de buurt Aalden geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Aalden, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Aalden zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 419 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 26 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Aalden 59 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Aalden in 2023 zijn Horizontale fraude (15 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (12 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Aalden.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 is er één misdrijf in de buurt Aalden geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Aalden met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Aalden over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Coevorden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 20,06 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Aalden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Aalden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Aalden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Aalden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Aalden.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Aalden genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Aalden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Aalden.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
71% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Aalden ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Aalden per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Aalden geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Aalden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Aalden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Aalden.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Aalden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal145Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca20Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg30Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.595Aantal2023
Mannen755Aantal2023
Vrouwen835Aantal2023
0 tot 15 jaar195Aantal2023
15 tot 25 jaar165Aantal2023
25 tot 45 jaar285Aantal2023
45 tot 65 jaar415Aantal2023
65 jaar of ouder530Aantal2023
Ongehuwd615Aantal2023
Gehuwd720Aantal2023
Gescheiden110Aantal2023
Verweduwd145Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.477Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag240Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar600Aantal2022
Opleidingsniveau hoog270Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg3,70%Percentage2022
WMO cliënten130Aantal2022
WMO cliënten relatief81Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.730Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.460Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.370Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.480Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel65Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel339Aantal2024
Adressen met definitief energielabel428Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++5Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A142Aantal2024
Energielabels B154Aantal2024
Energielabels C236Aantal2024
Energielabels D108Aantal2024
Energielabels E21Aantal2024
Energielabels F56Aantal2024
Energielabels G41Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2022
Drinker78%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht1%percentage2022
Normaal gewicht42%percentage2022
Overgewicht57%percentage2022
Ernstig overgewicht17%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn43%percentage2022
Wekelijkse sporters46%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk34%percentage2022
Lopen naar school of werk12%percentage2022
Fietsen naar school of werk26%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam24%percentage2022
Sociaal eenzaam31%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk32%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2022
Psychische klachten16%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht15%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht53%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie34%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal755Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens270Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen270Aantal2023
Huishoudens met kinderen215Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen41%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,8%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€186x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO40Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW500Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.475Aantal2023
Herkomst buiten Nederland115Aantal2023
Herkomst Europa55Aantal2023
Herkomst buiten Europa60Aantal2023
Geboren in Nederland1.475Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa25Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa25Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa40Aantal2023
Autochtoon1.520Aantal2022
Westers totaal55Aantal2022
Niet-westers totaal35Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers35Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal32Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven3Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting16Aantal2023
Verkeersovertredingen1Aantal2023
Vernieling5Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven59Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand14,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand14,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand13,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Café afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand14,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand12,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand13,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand14,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand57,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand23Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand12,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand13Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km29Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01095059Code2023
RegionaamAaldenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode01095059Code2023
Oppervlakte totaal108Aantal hectaren2023
Oppervlakte land108Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid304Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal832Aantal2024
Adressen met postcode831Aantal2024
Adressen met woonfunctie790Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie7Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie4Aantal2024
Adressen met industriefunctie8Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie3Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie11Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie17Aantal2024
Verblijfsobjecten827Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen5Aantal2024
Panden met adres763Aantal2024
Adressen met pand827Aantal2024
Percelen met adres626Aantal2024
Adressen met perceel832Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom824Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom8Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom783Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom7Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190016Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192522Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195037Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970146Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980246Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199098Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200076Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201062Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202033Aantal2024
Panden met adres 2020 en later24Aantal2024
Adressen met pand voor 17003Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190017Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192524Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195037Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970148Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980253Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199098Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000125Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201062Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202033Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later27Aantal2024
Postcodegebied7854MA-7854TVNaam2024
Meest voorkomende postcode7854Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal5Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal980Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine765Aantal2023
Personenautos - overige brandstof215Aantal2023
Personenautos per huishouden1,30Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte907Aantal2023
Motorfietsen110Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad777Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€283.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning93%Percentage2023
Percentage meergezinswoning7%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen70%Percentage2023
Huurwoningen totaal30%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement59Aantal2024
Tussen of geschakelde woning127Aantal2024
Hoekwoning91Aantal2024
Tweeonder1kap192Aantal2024
Vrijstaande woning321Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.37Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Coevorden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Aalden: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Aalden
Tabel met 832 adressen in de buurt Aalden.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Aalden. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Coevorden.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aalderstroom--Aalden0
Aelder Hooghe1 t/m 97854RTAalden7
Aelder Hooghepad1 t/m 77854MAAalden7
Aelderhof1 t/m 207854RZAalden20
Aelderstraat1 t/m 757854RN t/m 7854RSAalden86
Alterbergpad--Aalden0
Baander1 t/m 307854SBAalden30
Bosakker1 t/m 247854RAAalden22
Bremweg1 t/m 57854PPAalden4
Brinkmaten1 t/m 767854TJ t/m 7854TLAalden56
Deel1 t/m 157854SGAalden16
Dijkakker1 t/m 157854RMAalden6
Dilakker2 t/m 227854RLAalden17
Gelpenberg1 t/m 227854TA t/m 7854TBAalden17
Grootmaten1 t/m 97854TPAalden5
Hilde2 t/m 167854SCAalden8
Hoekenakker1 t/m 117854RXAalden4
Hofakker1 t/m 47854RGAalden3
Holtakker1 t/m 77854RBAalden4
Jan Mensinghstraat1 t/m 257854PBAalden29
Kerkstraat2 t/m 187854PGAalden13
Koemarsendrift1 t/m 47854RVAalden5
Korenhof1 t/m 467854NA t/m 7854NBAalden46
Lesturgonlaantje--Aalden0
Markeweg1 t/m 387854PD t/m 7854PEAalden28
Marsstukken3 t/m 99997854PA t/m 7854PSAalden34
Meester Benninkstraat1 t/m 97854PLAalden9
Middenweg1 t/m 37854RSAalden3
Molenwijk1 t/m 137854PVAalden14
Oostermaten2 t/m 107854TTAalden9
Opkamer1 t/m 97854SHAalden8
Oud Aalden1 t/m 237854RWAalden26
Paardelandsdrift1 t/m 287854PRAalden27
Paasbergstraat1 t/m 167854PNAalden15
Padakker27854RHAalden1
Rozetta Koekoekstraat1 t/m 167854PCAalden12
Rutgerswal1 t/m 77854PMAalden7
Schouw1 t/m 117854SEAalden6
Stobakker1 t/m 117854RCAalden10
Tellingakker1 t/m 207854RDAalden18
Valsakker1 t/m 437854RKAalden34
Verzetsstrijderslaan1 t/m 77854NCAalden6
Volmolenstraat2 t/m 597854PH t/m 7854PKAalden46
Wachthoorn1 t/m 417854TM t/m 7854TNAalden36
Wachthoornweg--Aalden0
Walakker1 t/m 107854RJAalden7
Weersmaten1 t/m 237854TRAalden18
Wendakker1 t/m 287854REAalden22
Westermarsendijk1 t/m 37854TVAalden2
Westermaten1 t/m 137854TSAalden11
Westerstroom--Zweeloo0
Weth H van Tarelstraat2 t/m 367854PTAalden18

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 52 openbare ruimtes en 832 adressen in de buurt Aalden. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Coevorden
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Aalden. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Aalden ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek7854831
WoonkernAalden824
WoonplaatsAalden836
WoonplaatsZweeloo1
WijkZweeloo837
GemeenteCoevorden837
ProvincieDrenthe837
WaterschapWaterschap Vechtstromen837
LandNederland837

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Aalden ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Aalden dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Aalden ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Aalden en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven