Statistieken buurt Abtspoel

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Abtspoel in de gemeente Oegstgeest. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Abtspoel in de gemeente Oegstgeest. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Abtspoel telt 515 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Abtspoel.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Abtspoel:

JaarAantal inwoners de buurt Abtspoel% verschil
20235150,98%
20225100%
20215100%
20205100,39%
2019508-0,78%
20185121,39%
20175051,61%
20164971,02%
20154922,71%
2014479-2,64%
2013492geen data

Het aantal inwoners in de buurt Abtspoel is met 23 inwoners gestegen van 492 inwoners in 2013 tot 515 inwoners in 2023 (dat is een groei van 4,67%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 2 inwoners (0,47%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Oegstgeest.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Abtspoel:

In 2013 waren er 492 inwoners in de buurt Abtspoel. In 2014 is het aantal gedaald tot 479 inwoners. Dit is een daling van 13 (-2,64%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 479 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 515 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 36 (7,5%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 5 (0,98%). Het aantal van 515 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Abtspoel

Buurt Abtspoel heeft afgerond een totale oppervlakte van 60 hectare, waarvan 56 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.620 adressen per km2. Er wonen 190 huishoudens in de buurt Abtspoel. Postcode 2343 is de meest voorkomende postcode in de buurt Abtspoel. De buurt Abtspoel ligt binnen De Kwaak in de gemeente Oegstgeest. Het landgoed Oud Poelgeest ligt binnen de buurt Abtspoel.

De gegevens van de buurt Abtspoel voor de jaren 2013 tot en met 2021 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Abtspoel
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk De Kwaak met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Abtspoel, 2: Poelgeest.

Woningkenmerken
Er zijn 187 woningen in de buurt Abtspoel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Oegstgeest in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Abtspoel was €1.248.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Abtspoel.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Abtspoel:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Abtspoel% verschil
2023€1.248.00011%
2022€1.124.00097%
2021€572.0005,3%
2020€543.0005,8%
2019€513.0009,9%
2018€467.0006,4%
2017€439.0004,77%
2016€419.0005,3%
2015€398.000-0,25%
2014€399.0008,1%
2013€369.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Abtspoel is met €879.000 gestegen van €369.000 in 2013 tot €1.248.000 in 2023 (dat is een stijging van 238%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €87.900 (15%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Oegstgeest.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Abtspoel met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Oegstgeest.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Abtspoel is €1.248.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 187 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Oegstgeest (geel), 5 wijken (oranje) en 14 buurten (blauw). De buurt Abtspoel wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Abtspoel: er zijn 103 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Abtspoel.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 225 totaal in de buurt Abtspoel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Abtspoel telt in totaal 225 adressen, met 217 verblijfsobjecten en 8 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). 94% van de adressen in buurt Abtspoel ligt binnen de bebouwde kom en 6% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Oegstgeest
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Abtspoel zijn er 187 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Abtspoel.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 78 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de buurt Abtspoel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Abtspoel. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Abtspoel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Abtspoel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Abtspoel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Oegstgeest bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Abtspoel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Abtspoel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Abtspoel per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Abtspoel:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233359585
20223607971
20213588072
20203588072
20193617869
20183687668
20173677365
20163647163
20153607062
20143566458
20133716457

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Abtspoel als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 65%, herkomst uit Europese landen: 18% en herkomst uit landen buiten Europa: 17% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europa: 13% en herkomst van buiten Europa: 12%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Oegstgeest naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Abtspoel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Abtspoel in 2022 zijn Westers (105 inwoners) en Overig (30 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Abtspoel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Abtspoel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Abtspoel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Oegstgeest:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Oegstgeest. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Abtspoel.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Abtspoel:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.7101.030
Tussenwoning3.7101.720
Hoekwoning4.0601.670
Twee onder één kap woning4.9901.820
Vrijstaande woning5.3802.290
Huurwoning3.7401.890
Eigen woning4.8402.020

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Abtspoel zijn B (71 adressen) en A (36 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Abtspoel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de buurt Abtspoel: 71 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Oegstgeest bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Abtspoel voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Abtspoel voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Abtspoel
Bevolking533920
Adressen2.0551.620
Autos265491

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Abtspoel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 18 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Abtspoel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Abtspoel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Abtspoel vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Abtspoel

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Abtspoel. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Abtspoel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Abtspoel.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 27 stembureaus in de gemeente Oegstgeest en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Oegstgeest. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Oegstgeest.

Stembureaus Oegstgeest

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€44.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Abtspoel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Oegstgeest: Abtspoel is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Abtspoel is €44.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €60.900. Buurt Abtspoel telt 400 inkomensontvangers op 515 inwoners totaal.
0% van de huishoudens in de buurt Abtspoel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Oegstgeest.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (85 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Abtspoel (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Abtspoel voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Abtspoel zijn in totaal 85 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Abtspoel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Abtspoel
Er zijn 8 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Abtspoel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Abtspoel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 8 elektrische auto’s in de buurt Abtspoel. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Abtspoel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 191 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Abtspoel in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Abtspoel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 255 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Abtspoel (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 198 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Abtspoel in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Abtspoel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Abtspoel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 44 misdrijven in de buurt Abtspoel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Abtspoel, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Abtspoel zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 457 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Abtspoel 44 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Abtspoel in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (12 delicten) en Ongevallen (weg) (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Abtspoel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 4 misdrijven in de buurt Abtspoel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Abtspoel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Abtspoel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Oegstgeest.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 40,78 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Abtspoel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Abtspoel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Abtspoel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Abtspoel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Abtspoel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Abtspoel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Abtspoel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Abtspoel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
80% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Abtspoel ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Abtspoel per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Abtspoel geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Abtspoel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Abtspoel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Abtspoel.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Abtspoel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal85Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie0Aantal2023
G+I Handel en horeca10Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg20Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners515Aantal2023
Mannen250Aantal2023
Vrouwen265Aantal2023
0 tot 15 jaar75Aantal2023
15 tot 25 jaar85Aantal2023
25 tot 45 jaar55Aantal2023
45 tot 65 jaar175Aantal2023
65 jaar of ouder120Aantal2023
Ongehuwd205Aantal2023
Gehuwd260Aantal2023
Gescheiden25Aantal2023
Verweduwd25Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid920Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag40Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar40Aantal2022
Opleidingsniveau hoog300Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,3%Percentage2022
WMO cliënten15Aantal2022
WMO cliënten relatief29Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.710Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning4.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.010Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.030Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.670Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.020Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel31Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel107Aantal2024
Adressen met definitief energielabel87Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+3Aantal2024
Energielabels A36Aantal2024
Energielabels B71Aantal2024
Energielabels C23Aantal2024
Energielabels D33Aantal2024
Energielabels E5Aantal2024
Energielabels F10Aantal2024
Energielabels G11Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker10%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn36%percentage2022
Drinker89%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht59%percentage2022
Overgewicht38%percentage2022
Ernstig overgewicht9%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn58%percentage2022
Wekelijkse sporters71%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk56%percentage2022
Lopen naar school of werk17%percentage2022
Fietsen naar school of werk48%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2022
Emotioneel eenzaam21%percentage2022
Sociaal eenzaam27%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen7%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun3%percentage2022
Vrijwilligerswerk31%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2022
Niet-specifieke klachten54%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid25%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid2%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt22%percentage2022
Psychische klachten14%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht10%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht62%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal190Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens30Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen75Aantal2023
Huishoudens met kinderen85Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie58%Percentage2022
Percentage werknemers71%Percentage2022
Percentage zelfstandigen29%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€60.900Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€44.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen32%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen50%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar55%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen9,1%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen70%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum0,50%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum1,60%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum1,60%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1.491x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW110Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland335Aantal2023
Herkomst buiten Nederland180Aantal2023
Herkomst Europa95Aantal2023
Herkomst buiten Europa85Aantal2023
Geboren in Nederland335Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa30Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa45Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa65Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa40Aantal2023
Autochtoon360Aantal2022
Westers totaal105Aantal2022
Niet-westers totaal45Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers30Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal21Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting3Aantal2023
Verkeersovertredingen8Aantal2023
Vernieling5Aantal2023
Overige misdrijven5Aantal2023
Totaal misdrijven44Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km151Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km74Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km128Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km29Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km220Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km20,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km54Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km148Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km59Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km52Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km31Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km46Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km71Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05790301Code2023
RegionaamAbtspoelNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05790301Code2023
Oppervlakte totaal60Aantal hectaren2023
Oppervlakte land56Aantal hectaren2023
Oppervlakte water4Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.620Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal225Aantal2024
Adressen met postcode224Aantal2024
Adressen met woonfunctie187Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie13Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie2Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie4Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie11Aantal2024
Verblijfsobjecten217Aantal2024
Ligplaatsen8Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres214Aantal2024
Adressen met pand217Aantal2024
Percelen met adres216Aantal2024
Adressen met perceel225Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom212Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom13Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom185Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom2Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19005Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19253Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19508Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197046Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198015Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199017Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200078Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201017Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202019Aantal2024
Panden met adres 2020 en later5Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19005Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19254Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19508Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197047Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198016Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199017Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200078Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201017Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202019Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later5Aantal2024
Postcodegebied2341KD-2343JZNaam2024
Meest voorkomende postcode2343Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode71%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade11Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade7Aantal2022
Verkeersongevallen totaal18Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal275Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine215Aantal2023
Personenautos - overige brandstof60Aantal2023
Personenautos per huishouden1,45Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte491Aantal2023
Motorfietsen5Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad187Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€1.248.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning98%Percentage2023
Percentage meergezinswoning2%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen94%Percentage2023
Huurwoningen totaal6%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement2Aantal2024
Tussen of geschakelde woning42Aantal2024
Hoekwoning20Aantal2024
Tweeonder1kap20Aantal2024
Vrijstaande woning103Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.30Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Oegstgeest. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Abtspoel: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Abtspoel
Tabel met 225 adressen in de buurt Abtspoel.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Abtspoel. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Oegstgeest.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Abtspoelhof1 t/m 112341NSOegstgeest12
Abtspoelweg1 t/m 212343JBOegstgeest8
Arie Bijlhof1 t/m 42343HWOegstgeest4
Guus Reitsmahof1 t/m 162343HXOegstgeest16
Haarlemmertrekvaart17 t/m 2282341NP t/m 2343JJOegstgeest18
Heemparkbrug--Oegstgeest0
Heemparkweg--Oegstgeest0
Hofbrouckerlaan51 t/m 552341LMOegstgeest5
Hofdijck902341NGOegstgeest1
Jacob Keylaan1 t/m 112343HTOegstgeest10
Kwaaklaan1 t/m 52341NNOegstgeest2
Laan van Oud-Poelgeest1 t/m 482341NH t/m 2341NLOegstgeest7
Lange Voort66 t/m 3192341KD t/m 2343JZOegstgeest35
Leebrug--Oegstgeest0
Mariahoevelaan1 t/m 82343JAOegstgeest9
Mathenesselaan1 t/m 172343HAOegstgeest14
Oegstgeesterweg432341NZOegstgeest1
Paedtslaan2 t/m 142343HG t/m 2343HHOegstgeest11
Poelgeesterbrug--Oegstgeest0
Poelgeesterweg1 t/m 272341NMOegstgeest20
President Kennedylaan157 t/m 2642343GX t/m 2343GZOegstgeest19
Reinier van Kampenhoutlaan1 t/m 82343HSOegstgeest8
Theo Talboolaan1 t/m 122343HVOegstgeest10
Vissersbrug--Oegstgeest0
van Brouchovenlaan1 t/m 152343HC t/m 2343HDOegstgeest11
van Leyden Gaellaan1 t/m 42343HEOegstgeest4

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 26 openbare ruimtes en 225 adressen in de buurt Abtspoel. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Oegstgeest
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Abtspoel. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Abtspoel ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek234166
Postcode numeriek2343158
WoonkernOegstgeest212
WoonplaatsOegstgeest230
WijkDe Kwaak230
GemeenteOegstgeest230
ProvincieZuid-Holland230
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland230
LandNederland230

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Abtspoel ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Abtspoel dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Abtspoel ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Abtspoel en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven