Statistieken buurt Berg en Bos

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Berg en Bos in de gemeente Apeldoorn. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Berg en Bos in de gemeente Apeldoorn. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Berg en Bos telt 2.135 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Berg en Bos.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Berg en Bos:

JaarAantal inwoners de buurt Berg en Bos% verschil
20232.1351,67%
20222.1000,96%
20212.0800,73%
20202.065-0,24%
20192.0700,49%
20182.0602,74%
20172.0050,50%
20161.9951,27%
20151.970-1,01%
20141.990-1,00%
20132.010geen data

Het aantal inwoners in de buurt Berg en Bos is met 125 personen toegenomen van 2.010 personen in 2013 tot 2.135 personen in 2023 (dat is een stijging van 6,2%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 12 personen (0,61%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Apeldoorn.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Berg en Bos:

In 2013 telde de buurt Berg en Bos 2.010 inwoners. In 2015 is het aantal gedaald tot 1.970 personen. Dit is een daling van 40 (-1,99%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -20 (-1,01%). Het aantal van 1.970 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 2.135 personen. De stijging ten opzichte van 2015 is 165 (8,4%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 35 (1,67%). Het aantal van 2.135 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Berg en Bos

Buurt Berg en Bos heeft afgerond een totale oppervlakte van 164 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 822 adressen per km2. Er wonen 860 huishoudens in de buurt Berg en Bos. Postcode 7313 is de meest voorkomende postcode in de buurt Berg en Bos. De buurt Berg en Bos ligt binnen West in de gemeente Apeldoorn. Het bosgebied Berg en Bosch valt gedeeltelijk binnen de buurt Berg en Bos.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Berg en Bos
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk West met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Berg en Bos, 2: Sprengenweg-Noord, 3: Sprengenbos, 4: Park Berg en Bos, 5: Brinkhorst, 6: Driehuizen, 7: Orden.

Woningkenmerken
Er zijn 866 woningen in de buurt Berg en Bos.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Apeldoorn in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Berg en Bos was €936.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Berg en Bos.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Berg en Bos:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Berg en Bos% verschil
2023€936.00023%
2022€762.0009,2%
2021€698.0004,49%
2020€668.0006,4%
2019€628.00010%
2018€571.0008,3%
2017€527.0003,94%
2016€507.0000,60%
2015€504.000-1,75%
2014€513.000-7,7%
2013€556.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Berg en Bos is met €380.000 gegroeid van €556.000 in 2013 tot €936.000 in 2023 (dat is een toename van 68%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €38.000 (5,6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Apeldoorn.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Berg en Bos met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Apeldoorn.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Berg en Bos is €936.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 30% en er zijn 866 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Apeldoorn (geel), 12 woonplaatsen (groen), wijk West (oranje) en 5 buurten (blauw). De buurt Berg en Bos wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Berg en Bos: er zijn 678 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Berg en Bos.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 958 totaal in de buurt Berg en Bos

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Berg en Bos telt in totaal 958 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Berg en Bos liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Apeldoorn
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Berg en Bos zijn er 868 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Berg en Bos.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 339 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Berg en Bos.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Berg en Bos. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Berg en Bos

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Berg en Bos. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Berg en Bos


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Apeldoorn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Berg en Bos


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Berg en Bos.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Berg en Bos per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Berg en Bos:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.800130205
20221.815111174
20211.810105165
20201.795105165
20191.790109171
20181.790105165
20171.730107168
20161.74099156
20151.71599156
20141.731101158
20131.749101160

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Berg en Bos als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 6,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,6% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europa: 5% en herkomst van buiten Europa: 8%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Apeldoorn naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Berg en Bos
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Berg en Bos in 2022 zijn Westers (205 inwoners) en Overig (40 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Berg en Bos: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Berg en Bos.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Berg en Bos. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Apeldoorn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Apeldoorn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Berg en Bos.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Berg en Bos:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.620660
Tussenwoning5.0002.550
Hoekwoning3.6601.770
Twee onder één kap woning4.0302.090
Vrijstaande woning4.7402.610
Huurwoning3.6001.540
Eigen woning4.4902.400

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Berg en Bos zijn F (226 adressen) en G (188 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Berg en Bos. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel F komt het meeste voor in de buurt Berg en Bos: 226 adressen hebben energielabel F. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Apeldoorn bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Berg en Bos voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Berg en Bos voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Berg en Bos
Bevolking5331.302
Adressen2.055822
Autos265784

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Berg en Bos ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 10 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Berg en Bos.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Berg en Bos. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Berg en Bos vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Berg en Bos

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Berg en Bos. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Berg en Bos.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Berg en Bos.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 197 stembureaus in de gemeente Apeldoorn en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Apeldoorn. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Apeldoorn.

Stembureaus Apeldoorn

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€50.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Berg en Bos.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk West (Berg en Bos is rood, andere buurten zijn blauw en wijk West is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Berg en Bos is €50.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €62.400. Buurt Berg en Bos telt 1.700 inkomensontvangers op 2.135 inwoners totaal.
2% van de huishoudens in de buurt Berg en Bos heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Apeldoorn.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (400 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Berg en Bos (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Berg en Bos voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Berg en Bos zijn in totaal 400 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Berg en Bos. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Berg en Bos
Er zijn 88 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Berg en Bos.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Berg en Bos op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 88 elektrische auto’s in de buurt Berg en Bos. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Berg en Bos die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.042 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Berg en Bos in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Berg en Bos geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.470 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Berg en Bos (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.286 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Berg en Bos in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Berg en Bos geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Berg en Bos. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 77 misdrijven in de buurt Berg en Bos geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Berg en Bos, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Berg en Bos zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 832 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Berg en Bos 77 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Berg en Bos in 2023 zijn Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (24 delicten) en Diefstal/inbraak woning (18 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Berg en Bos.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 2 misdrijven in de buurt Berg en Bos geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Berg en Bos met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Berg en Bos over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Apeldoorn.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 24,82 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Berg en Bos.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Berg en Bos.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Berg en Bos. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 2 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Berg en Bos.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Berg en Bos.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Berg en Bos genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Berg en Bos.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Berg en Bos.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
80% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Berg en Bos ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Berg en Bos per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Berg en Bos geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Berg en Bos. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Berg en Bos is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Berg en Bos.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Berg en Bos voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal400Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie15Aantal2023
G+I Handel en horeca45Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed95Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening130Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg70Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.135Aantal2023
Mannen1.080Aantal2023
Vrouwen1.050Aantal2023
0 tot 15 jaar300Aantal2023
15 tot 25 jaar255Aantal2023
25 tot 45 jaar245Aantal2023
45 tot 65 jaar700Aantal2023
65 jaar of ouder635Aantal2023
Ongehuwd790Aantal2023
Gehuwd1.130Aantal2023
Gescheiden95Aantal2023
Verweduwd115Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief2Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.302Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag190Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar370Aantal2022
Opleidingsniveau hoog910Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura30Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg5,4%Percentage2022
WMO cliënten85Aantal2022
WMO cliënten relatief40Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.440Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning5.000Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.660Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.490Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.350Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning2.550Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.770Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.400Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel86Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel412Aantal2024
Adressen met definitief energielabel460Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A57Aantal2024
Energielabels B58Aantal2024
Energielabels C125Aantal2024
Energielabels D96Aantal2024
Energielabels E117Aantal2024
Energielabels F226Aantal2024
Energielabels G188Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker10%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2022
Drinker85%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht56%percentage2022
Overgewicht43%percentage2022
Ernstig overgewicht9%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2022
Wekelijkse sporters63%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2022
Lopen naar school of werk14%percentage2022
Fietsen naar school of werk40%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam36%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2022
Emotioneel eenzaam18%percentage2022
Sociaal eenzaam26%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen5%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren3%percentage2020
Mist emotionele steun2%percentage2022
Vrijwilligerswerk38%percentage2022
Mantelzorger17%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2022
Niet-specifieke klachten51%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2022
Psychische klachten11%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht9%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht62%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden7%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie36%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal860Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens190Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen375Aantal2023
Huishoudens met kinderen300Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2022
Percentage werknemers66%Percentage2022
Percentage zelfstandigen34%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€62.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€50.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen42%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar63%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen12%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen56%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum2,20%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum2,40%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€932x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO50Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW580Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.800Aantal2023
Herkomst buiten Nederland335Aantal2023
Herkomst Europa130Aantal2023
Herkomst buiten Europa205Aantal2023
Geboren in Nederland1.800Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa85Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa110Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa45Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa95Aantal2023
Autochtoon1.815Aantal2022
Westers totaal205Aantal2022
Niet-westers totaal80Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers40Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal53Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting15Aantal2023
Verkeersovertredingen0Aantal2023
Vernieling6Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven77Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km43Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km80Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km45Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km87Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km83Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km119Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km11,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km51Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand21,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02000204Code2023
RegionaamBerg en BosNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode02000204Code2023
Oppervlakte totaal164Aantal hectaren2023
Oppervlakte land164Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid822Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal958Aantal2024
Adressen met postcode894Aantal2024
Adressen met woonfunctie868Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie5Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie4Aantal2024
Adressen met industriefunctie1Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie14Aantal2024
Adressen met logiesfunctie8Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie2Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie64Aantal2024
Verblijfsobjecten958Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres858Aantal2024
Adressen met pand957Aantal2024
Percelen met adres803Aantal2024
Adressen met perceel958Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom958Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom868Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19004Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192573Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950247Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970339Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198080Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199037Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200017Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201043Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202015Aantal2024
Panden met adres 2020 en later3Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19004Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192574Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950248Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970429Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198080Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199038Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200017Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201049Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202015Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later3Aantal2024
Postcodegebied7312CM-7313HLNaam2024
Meest voorkomende postcode7313Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade9Aantal2022
Verkeersongevallen totaal10Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.285Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine955Aantal2023
Personenautos - overige brandstof330Aantal2023
Personenautos per huishouden1,49Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte784Aantal2023
Motorfietsen60Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad866Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€936.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning89%Percentage2023
Percentage meergezinswoning11%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen94%Percentage2023
Huurwoningen totaal5%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200094%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2023
Appartement93Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2Aantal2024
Hoekwoning3Aantal2024
Tweeonder1kap92Aantal2024
Vrijstaande woning678Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.90Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Apeldoorn. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Berg en Bos: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Berg en Bos
Tabel met 958 adressen in de buurt Berg en Bos.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Berg en Bos. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Apeldoorn.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
1e Beukenlaan1 t/m 227313AH t/m 7313AJApeldoorn20
2e Beukenlaan1 t/m 497313AN t/m 7313ASApeldoorn46
Acacialaan1 t/m 297313HH t/m 7313HJApeldoorn9
Ahornlaan3 t/m 107313BPApeldoorn7
Amersfoortseweg1 t/m 257313AA t/m 7313ACApeldoorn20
Asselsestraat3287312TRApeldoorn3
Berkenlaan1 t/m 67313GNApeldoorn6
Bosweg77 t/m 1377313CA t/m 7313CGApeldoorn51
Burg. Roosmale Nepveulaan2 t/m 297313EX t/m 7313EZApeldoorn22
Callunalaan1 t/m 77313GAApeldoorn7
Cederlaan6 t/m 407313BR t/m 7313BTApeldoorn27
Coniferenlaan2 t/m 47313AHApeldoorn2
Dennenlaan1 t/m 207313AL t/m 7313AMApeldoorn16
Douglaslaan1 t/m 87313HCApeldoorn5
Eikenlaan2 t/m 107313AKApeldoorn3
Elzenlaan1 t/m 227313HD t/m 7313HEApeldoorn16
Excelsalaan1 t/m 207313BVApeldoorn14
Felualaan1 t/m 297313GL t/m 7313GMApeldoorn13
Genistalaan1 t/m 367313BE t/m 7313BJApeldoorn37
Grindberglaan1 t/m 127313HGApeldoorn9
Groene Kijkerweg1 t/m 147313GBApeldoorn9
Hazelaarlaan1 t/m 87313EWApeldoorn7
Het Bergje1 t/m 107313GSApeldoorn8
J.C. Wilslaan1 t/m 187313HK t/m 7313HLApeldoorn16
Jachtlaan4 t/m 1727313CP t/m 7313EGApeldoorn75
Jasmijnlaan3 t/m 157313ESApeldoorn5
Juniperlaan51 t/m 637313BWApeldoorn6
Korte Kijkerweg1 t/m 77313GZApeldoorn6
Laan van Spitsbergen27312CMApeldoorn1
Larixlaan1 t/m 67313GJApeldoorn6
Lijsterbeslaan2 t/m 127313AXApeldoorn7
Lindelaan1 t/m 77313GKApeldoorn5
Magnolialaan2 t/m 217313EVApeldoorn17
Montanalaan1 t/m 137313CJApeldoorn12
Pijnboomlaan337313AWApeldoorn1
Ribeslaan1 t/m 337313GT t/m 7313GVApeldoorn20
Seringenlaan1 t/m 257313CHApeldoorn15
Soerenseweg73 t/m 1787313EH t/m 7313EPApeldoorn195
Sparrenlaan1 t/m 287313AT t/m 7313AVApeldoorn26
Valkenberglaan15 t/m 617313BK t/m 7313BMApeldoorn38
Vijfspronglaan4 t/m 157313BNApeldoorn3
Vliegerlaan1 t/m 457313GP t/m 7313GXApeldoorn31
Vonderlaan1 t/m 287313AE t/m 7313AGApeldoorn27
Wildernislaan2 t/m 637313BA t/m 7313BDApeldoorn37
Zwarte Kijkerweg1 t/m 757313GC t/m 7313HBApeldoorn52

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 45 openbare ruimtes en 958 adressen in de buurt Berg en Bos. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Apeldoorn
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Berg en Bos. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Berg en Bos ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek73124
Postcode numeriek7313890
WoonkernApeldoorn958
WoonplaatsApeldoorn958
WijkWest958
GemeenteApeldoorn958
StadsdeelNoordwest958
ProvincieGelderland958
WaterschapWaterschap Vallei en Veluwe958
LandNederland958

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Berg en Bos ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Berg en Bos dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Berg en Bos ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Berg en Bos en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven