Statistieken buurt Biest-Houtakker

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Biest-Houtakker in de gemeente Hilvarenbeek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Biest-Houtakker in de gemeente Hilvarenbeek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Biest-Houtakker telt 820 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Biest-Houtakker.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Biest-Houtakker:

JaarAantal inwoners de buurt Biest-Houtakker% verschil
20238201,23%
20228101,89%
2021795-1,85%
20208106,6%
20197600,66%
2018755-1,31%
20177652,0%
20167502,74%
20157300,69%
20147255,8%
2013685geen data

Het aantal inwoners in de buurt Biest-Houtakker is met 135 inwoners gegroeid van 685 inwoners in 2013 tot 820 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 20%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 14 inwoners (1,85%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hilvarenbeek.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Biest-Houtakker:

In 2013 telde de buurt Biest-Houtakker 685 inwoners. Het aantal van 685 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 820 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 135 (20%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 10 (1,23%). Het aantal van 820 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Biest-Houtakker

Buurt Biest-Houtakker heeft afgerond een totale oppervlakte van 94 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 113 adressen per km2. Er wonen 310 huishoudens in de buurt Biest-Houtakker. Postcode 5084 is de meest voorkomende postcode in de buurt Biest-Houtakker. De buurt Biest-Houtakker ligt binnen Biest-Houtakker in de gemeente Hilvarenbeek. De streek Biestse Gemeint valt gedeeltelijk binnen de buurt Biest-Houtakker.

De naam Biest-Houtakker wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Biest-Houtakker en voor de wijk Biest-Houtakker. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Biest-Houtakker
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Biest-Houtakker met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Biest-Houtakker, 2: Verspreide huizen Biest-Houtakker.

Woningkenmerken
Er zijn 313 woningen in de buurt Biest-Houtakker.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hilvarenbeek in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Biest-Houtakker was €473.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Biest-Houtakker.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Biest-Houtakker:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Biest-Houtakker% verschil
2023€473.00015%
2022€412.0009,3%
2021€377.0008,3%
2020€348.0005,5%
2019€330.0003,77%
2018€318.0002,25%
2017€311.0002,64%
2016€303.000-1,94%
2015€309.000-4,04%
2014€322.000-1,83%
2013€328.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Biest-Houtakker is met €145.000 toegenomen van €328.000 in 2013 tot €473.000 in 2023 (dat is een toename van 44%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €14.500 (3,87%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hilvarenbeek.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Biest-Houtakker is €473.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 14% en er zijn 313 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Hilvarenbeek (geel), 5 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 10 buurten (blauw). De buurt Biest-Houtakker wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Biest-Houtakker: er zijn 157 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Biest-Houtakker.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 371 totaal in de buurt Biest-Houtakker

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Biest-Houtakker telt in totaal 371 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 96% van de adressen in buurt Biest-Houtakker ligt binnen de bebouwde kom en 4% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Hilvarenbeek
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Biest-Houtakker zijn er 323 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Biest-Houtakker.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 73 panden uit de bouwperiode 2010-2020 in de buurt Biest-Houtakker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Biest-Houtakker. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Biest-Houtakker

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Biest-Houtakker. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Biest-Houtakker


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hilvarenbeek bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Biest-Houtakker


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Biest-Houtakker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Biest-Houtakker per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Biest-Houtakker:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20237403545
20227253748
20217103748
20207353342
20196903139
20187002431
20177052634
20167002228
20156901822
20146822024
20136511519

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Biest-Houtakker als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europese landen: 4,27% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,5% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europa: 2,19% en herkomst van buiten Europa: 2,77%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hilvarenbeek naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Biest-Houtakker
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Biest-Houtakker in 2022 zijn Westers (40 inwoners) en Overig (30 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Biest-Houtakker: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Biest-Houtakker.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Biest-Houtakker. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hilvarenbeek:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Hilvarenbeek. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Biest-Houtakker.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Biest-Houtakker:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartementgeen datageen data
Tussenwoning2.330760
Hoekwoning3.020910
Twee onder één kap woning2.9901.160
Vrijstaande woning4.1901.470
Huurwoning2.8101.160
Eigen woning3.6401.270

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Biest-Houtakker zijn A (115 adressen) en C (61 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Biest-Houtakker. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Biest-Houtakker: 115 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hilvarenbeek bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Biest-Houtakker voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Biest-Houtakker voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Biest-Houtakker
Bevolking533872
Adressen2.055113
Autos265537

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Biest-Houtakker ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Biest-Houtakker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Biest-Houtakker. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Biest-Houtakker vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Dorpsgebouw ’t Gebint in Biest-Houtakker

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Dorpsgebouw ’t Gebint in Biest-Houtakker is uitgebracht. Stembureau Dorpsgebouw ’t Gebint in Biest-Houtakker was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Biest-Houtakker.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Dorpsgebouw ’t Gebint in Biest-Houtakker bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 14 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Biest-Houtakker stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 22 stembureaus in de gemeente Hilvarenbeek en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hilvarenbeek. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hilvarenbeek.

Stembureaus Hilvarenbeek

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Biest-Houtakker.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Hilvarenbeek: Biest-Houtakker is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Biest-Houtakker is €29.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.000. Buurt Biest-Houtakker telt 700 inkomensontvangers op 820 inwoners totaal.
1% van de huishoudens in de buurt Biest-Houtakker heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Hilvarenbeek.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (110 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Biest-Houtakker (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Biest-Houtakker voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Biest-Houtakker zijn in totaal 110 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 110 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 105 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Biest-Houtakker. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Biest-Houtakker
Er zijn 20 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Biest-Houtakker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Biest-Houtakker op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 20 elektrische auto’s in de buurt Biest-Houtakker. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Biest-Houtakker die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 474 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Biest-Houtakker in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Biest-Houtakker geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 815 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Biest-Houtakker (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 479 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Biest-Houtakker in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Biest-Houtakker geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Biest-Houtakker. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 7 misdrijven in de buurt Biest-Houtakker geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Biest-Houtakker, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Biest-Houtakker zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 141 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 21 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Biest-Houtakker 7 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Biest-Houtakker van 2012 t/m 2023 zijn Overige vermogensdelicten (24 delicten) en Horizontale fraude (22 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2023, buurt Biest-Houtakker.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er geen misdrijven in de buurt Biest-Houtakker geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Biest-Houtakker met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Biest-Houtakker over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hilvarenbeek.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 4,88 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Biest-Houtakker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Biest-Houtakker.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Biest-Houtakker. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Biest-Houtakker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Biest-Houtakker.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Biest-Houtakker genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Biest-Houtakker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Biest-Houtakker.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
75% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Biest-Houtakker ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Biest-Houtakker per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Biest-Houtakker geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Biest-Houtakker. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Biest-Houtakker is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Biest-Houtakker.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Biest-Houtakker voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal110Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie30Aantal2023
G+I Handel en horeca20Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners820Aantal2023
Mannen410Aantal2023
Vrouwen415Aantal2023
0 tot 15 jaar155Aantal2023
15 tot 25 jaar100Aantal2023
25 tot 45 jaar175Aantal2023
45 tot 65 jaar275Aantal2023
65 jaar of ouder115Aantal2023
Ongehuwd415Aantal2023
Gehuwd355Aantal2023
Gescheiden25Aantal2023
Verweduwd30Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid872Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag90Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar360Aantal2022
Opleidingsniveau hoog170Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg5,3%Percentage2022
WMO cliënten25Aantal2022
WMO cliënten relatief31Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.470Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.270Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel49Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel186Aantal2024
Adressen met definitief energielabel136Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A115Aantal2024
Energielabels B59Aantal2024
Energielabels C61Aantal2024
Energielabels D21Aantal2024
Energielabels E7Aantal2024
Energielabels F38Aantal2024
Energielabels G20Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn33%percentage2022
Drinker85%percentage2022
Zware drinker16%percentage2022
Overmatige drinker10%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht47%percentage2022
Overgewicht52%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2022
Wekelijkse sporters57%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk42%percentage2022
Lopen naar school of werk13%percentage2022
Fietsen naar school of werk35%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam37%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2022
Emotioneel eenzaam21%percentage2022
Sociaal eenzaam27%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren3%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk32%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2022
Niet-specifieke klachten52%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2022
Psychische klachten16%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht13%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht53%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal310Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens75Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen105Aantal2023
Huishoudens met kinderen135Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2022
Percentage werknemers81%Percentage2022
Percentage zelfstandigen19%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen20%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen34%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen0,70%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum2,30%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum3,30%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€375x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO30Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW100Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland740Aantal2023
Herkomst buiten Nederland80Aantal2023
Herkomst Europa35Aantal2023
Herkomst buiten Europa45Aantal2023
Geboren in Nederland740Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa25Aantal2023
Autochtoon725Aantal2022
Westers totaal40Aantal2022
Niet-westers totaal45Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers30Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal4Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting2Aantal2023
Verkeersovertredingen0Aantal2023
Vernieling1Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven7Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand13,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km38Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand9,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand7,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand10,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km40Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07980200Code2023
RegionaamBiest-HoutakkerNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07980200Code2023
Oppervlakte totaal94Aantal hectaren2023
Oppervlakte land94Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid113Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal371Aantal2024
Adressen met postcode366Aantal2024
Adressen met woonfunctie323Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie5Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie37Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie2Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie6Aantal2024
Verblijfsobjecten371Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres340Aantal2024
Adressen met pand370Aantal2024
Percelen met adres310Aantal2024
Adressen met perceel371Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom356Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom15Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom309Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom14Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190010Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192510Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195022Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197047Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198028Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199043Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200046Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201040Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202073Aantal2024
Panden met adres 2020 en later21Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190010Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192510Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195024Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197048Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198028Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199045Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200046Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201040Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202084Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later35Aantal2024
Postcodegebied5084GA-5084HZNaam2024
Meest voorkomende postcode5084Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal505Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine405Aantal2023
Personenautos - overige brandstof100Aantal2023
Personenautos per huishouden1,63Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte537Aantal2023
Motorfietsen45Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad313Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€473.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning98%Percentage2023
Percentage meergezinswoning2%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen86%Percentage2023
Huurwoningen totaal14%Percentage2023
In bezit woningcorporatie10%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200061%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200039%Percentage2023
Appartement7Aantal2024
Tussen of geschakelde woning25Aantal2024
Hoekwoning29Aantal2024
Tweeonder1kap105Aantal2024
Vrijstaande woning157Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.48Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hilvarenbeek. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Biest-Houtakker: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Biest-Houtakker
Tabel met 372 adressen in de buurt Biest-Houtakker.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Biest-Houtakker. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hilvarenbeek.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Akkerstraat3 t/m 285084HLBiest-Houtakker19
Antoniusstraat1 t/m 535084GA t/m 5084GMBiest-Houtakker39
Beverstraat1 t/m 65084HRBiest-Houtakker8
Biestsestraat3 t/m 1045084HC t/m 5084HVBiest-Houtakker133
Bosscheweg1 t/m 155084HZBiest-Houtakker11
Brekelmansstraat1 t/m 125084GHBiest-Houtakker12
De Eekhof1 t/m 415084GJBiest-Houtakker33
Gemeintsedijk1 t/m 35084HJ t/m 5084HKBiest-Houtakker3
Hoefpad1 t/m 275084GGBiest-Houtakker20
Kanaaldijk15084HMBiest-Houtakker4
Klein Westerwijksestraat16 t/m 225084HPBiest-Houtakker4
Leydijk--Biest-Houtakker0
Pastoor Boelaarsstraat1 t/m 265084GD t/m 5084GEBiest-Houtakker23
Piet Leermakersstraat1 t/m 145084GCBiest-Houtakker9
Regentenstraat1 t/m 135084GKBiest-Houtakker12
Vossenhol1 t/m 375084HJ t/m 5084HKBiest-Houtakker42

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 16 openbare ruimtes en 372 adressen in de buurt Biest-Houtakker. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Hilvarenbeek
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Biest-Houtakker. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Biest-Houtakker ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek5084367
WoonkernBiest-Houtakker357
WoonplaatsBiest-Houtakker373
WijkBiest-Houtakker373
GemeenteHilvarenbeek373
ProvincieNoord-Brabant373
WaterschapWaterschap De Dommel373
LandNederland373

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Biest-Houtakker ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Biest-Houtakker dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Biest-Houtakker ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Biest-Houtakker en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven