Statistieken buurt Binnenstad

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Binnenstad. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Binnenstad. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Binnenstad telt 3.385 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Binnenstad.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Binnenstad:

JaarAantal inwoners de buurt Binnenstad% verschil
20233.3851,65%
20223.3300,15%
20213.3254,89%
20203.170-1,71%
20193.225-0,31%
20183.2350,94%
20173.2050,47%
20163.1902,41%
20153.115-0,95%
20143.1450,16%
20133.140geen data

De bevolking van de buurt Binnenstad is met 245 personen toegenomen van 3.140 personen in 2013 tot 3.385 personen in 2023 (dat is een groei van 7,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 24 personen (0,77%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Harlingen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Binnenstad:

In 2013 waren er 3.140 inwoners in de buurt Binnenstad. In 2015 is het aantal gedaald tot 3.115 personen. Dit is een daling van 25 (-0,80%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -30 (-0,95%). Het aantal van 3.115 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 3.385 personen. De stijging ten opzichte van 2015 is 270 (8,7%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 55 (1,65%). Het aantal van 3.385 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Binnenstad

Buurt Binnenstad heeft afgerond een totale oppervlakte van 103 hectare, waarvan 97 land en 7 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.261 adressen per km2. Er wonen 1.925 huishoudens in de buurt Binnenstad. Postcode 8861 is de meest voorkomende postcode in de buurt Binnenstad. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Harlingen. Het park Engelse Tuin ligt binnen de buurt Binnenstad.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Binnenstad
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Harlingen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Industriehaven en omgeving, 2: De Spiker en het industrieterrein Hermes, 3: Binnenstad, 4: Koningsbuurt, 5: Trebolbuurt, 6: Plan-Zuid, 7: Oosterpark, 8: Verspreide huizen Harlingen.

Woningkenmerken
Er zijn 2.006 woningen in de buurt Binnenstad.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Harlingen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Binnenstad was €256.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Binnenstad.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Binnenstad:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Binnenstad% verschil
2023€256.00012%
2022€228.00011%
2021€206.0004,57%
2020€197.0004,79%
2019€188.0006,2%
2018€177.0003,51%
2017€171.0001,79%
2016€168.0001,82%
2015€165.000-2,37%
2014€169.000-7,1%
2013€182.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Binnenstad is met €74.000 gestegen van €182.000 in 2013 tot €256.000 in 2023 (dat is een stijging van 41%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €7.400 (3,61%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Harlingen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Binnenstad met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Harlingen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Binnenstad is €256.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 33% en er zijn 2.006 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Harlingen (geel), 3 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 10 buurten (blauw). De buurt Binnenstad wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Binnenstad: er zijn 764 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Binnenstad.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.510 totaal in de buurt Binnenstad

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Binnenstad telt in totaal 2.510 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Binnenstad liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Harlingen
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Binnenstad zijn er 2.053 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Binnenstad.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 933 panden uit de bouwperiode 1700-1900 in de buurt Binnenstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Binnenstad. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Binnenstad

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Binnenstad. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Binnenstad


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Harlingen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Binnenstad


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Binnenstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Binnenstad per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Binnenstad:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.855365165
20222.930275125
20212.945262118
20202.825238107
20192.875241109
20182.885241109
20172.875227103
20162.845238107
20152.775234106
20142.799238108
20132.795237108

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Binnenstad als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,87% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 7,5% en herkomst van buiten Europa: 3,44%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Harlingen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Binnenstad
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Binnenstad in 2022 zijn Westers (320 inwoners) en Overig (60 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Binnenstad: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Binnenstad.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Binnenstad. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Harlingen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Harlingen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Binnenstad zijn G (708 adressen) en A (492 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Binnenstad. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Binnenstad: 708 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Harlingen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 16 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Binnenstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Binnenstad. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Binnenstad vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Binnenstad.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Binnenstad voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Binnenstad ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Binnenstad

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Binnenstad. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Binnenstad. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Harlingen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Binnenstad.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 34 stembureaus in de gemeente Harlingen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Harlingen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Harlingen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Binnenstad.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Harlingen: Binnenstad is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Binnenstad is €31.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.900. Buurt Binnenstad telt 2.900 inkomensontvangers op 3.385 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,3% procent van de huishoudens in buurt Binnenstad heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Harlingen: Binnenstad is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (705 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Binnenstad (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Binnenstad zijn in totaal 705 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Binnenstad. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Binnenstad
Er zijn 59 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Binnenstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Binnenstad op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 59 elektrische auto’s in de buurt Binnenstad. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Binnenstad die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.557 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Binnenstad in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Binnenstad geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.535 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Binnenstad (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.645 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Binnenstad in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Binnenstad geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Binnenstad. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 152 misdrijven in de buurt Binnenstad geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Binnenstad, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Binnenstad zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.345 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Binnenstad 152 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Binnenstad in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (21 delicten) en Mishandeling (17 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Binnenstad.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 16 misdrijven in de buurt Binnenstad geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Binnenstad met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Binnenstad over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Harlingen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 17,13 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Binnenstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Binnenstad.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Binnenstad. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Binnenstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Binnenstad.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Binnenstad genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Binnenstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Binnenstad.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Binnenstad. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Binnenstad geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Binnenstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Binnenstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
57% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Binnenstad heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Binnenstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Binnenstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
58% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Binnenstad voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Binnenstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Binnenstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Binnenstad heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Binnenstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Binnenstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
22% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Binnenstad heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Binnenstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Binnenstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
45% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Binnenstad heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Binnenstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Binnenstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
46% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Binnenstad voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Binnenstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Binnenstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Binnenstad heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Binnenstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Binnenstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
30% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Binnenstad doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Binnenstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Binnenstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Binnenstad voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal705Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie90Aantal2023
G+I Handel en horeca190Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie65Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening150Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg80Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten85Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.385Aantal2023
Mannen1.730Aantal2023
Vrouwen1.650Aantal2023
0 tot 15 jaar275Aantal2023
15 tot 25 jaar330Aantal2023
25 tot 45 jaar590Aantal2023
45 tot 65 jaar1.075Aantal2023
65 jaar of ouder1.115Aantal2023
Ongehuwd1.480Aantal2023
Gehuwd1.290Aantal2023
Gescheiden365Aantal2023
Verweduwd245Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal40Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.490Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag650Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.180Aantal2022
Opleidingsniveau hoog730Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,6%Percentage2022
WMO cliënten260Aantal2022
WMO cliënten relatief78Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.320Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.240Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel428Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.034Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.048Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++26Aantal2024
Energielabels A++5Aantal2024
Energielabels A+6Aantal2024
Energielabels A492Aantal2024
Energielabels B143Aantal2024
Energielabels C224Aantal2024
Energielabels D95Aantal2024
Energielabels E63Aantal2024
Energielabels F320Aantal2024
Energielabels G708Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2020
Drinker82%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker20%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters46%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam24%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)9%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)6%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.925Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens970Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen615Aantal2023
Huishoudens met kinderen335Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie60%Percentage2022
Percentage werknemers73%Percentage2022
Percentage zelfstandigen27%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen50%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,5%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,3%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€122x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO100Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.010Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.855Aantal2023
Herkomst buiten Nederland530Aantal2023
Herkomst Europa365Aantal2023
Herkomst buiten Europa165Aantal2023
Geboren in Nederland2.855Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa105Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa80Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa255Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa85Aantal2023
Autochtoon2.930Aantal2022
Westers totaal320Aantal2022
Niet-westers totaal80Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers60Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal58Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven26Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting17Aantal2023
Verkeersovertredingen22Aantal2023
Vernieling21Aantal2023
Overige misdrijven8Aantal2023
Totaal misdrijven152Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand27,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand27,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km27Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km11,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand10,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand9,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand27,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand25,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand27Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand26,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km11Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00720006Code2023
RegionaamBinnenstadNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00720006Code2023
Oppervlakte totaal103Aantal hectaren2023
Oppervlakte land97Aantal hectaren2023
Oppervlakte water7Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.261Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.510Aantal2024
Adressen met postcode2.487Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.053Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie77Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie13Aantal2024
Adressen met industriefunctie116Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie97Aantal2024
Adressen met logiesfunctie32Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie152Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie114Aantal2024
Verblijfsobjecten2.510Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.697Aantal2024
Adressen met pand2.488Aantal2024
Percelen met adres1.596Aantal2024
Adressen met perceel2.510Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.510Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.053Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 170051Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900933Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925130Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950139Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197067Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198052Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990166Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200023Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010108Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202024Aantal2024
Panden met adres 2020 en later4Aantal2024
Adressen met pand voor 170065Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001.202Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925158Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950161Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197076Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198071Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990245Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200071Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010223Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020186Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later30Aantal2024
Postcodegebied8861AA-8862RZNaam2024
Meest voorkomende postcode8861Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade14Aantal2022
Verkeersongevallen totaal16Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.745Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.325Aantal2023
Personenautos - overige brandstof420Aantal2023
Personenautos per huishouden0,91Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.799Aantal2023
Motorfietsen175Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.006Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€256.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning59%Percentage2023
Percentage meergezinswoning41%Percentage2023
Percentage bewoond90%Percentage2023
Percentage onbewoond10%Percentage2023
Koopwoningen58%Percentage2023
Huurwoningen totaal41%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders19%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200080%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2023
Appartement764Aantal2024
Tussen of geschakelde woning732Aantal2024
Hoekwoning317Aantal2024
Tweeonder1kap131Aantal2024
Vrijstaande woning109Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.457Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Harlingen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Binnenstad: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Binnenstad
Tabel met 2.510 adressen in de buurt Binnenstad.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Binnenstad. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Harlingen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achterstraat22 t/m 56-Harlingen18
Anjelierstraat1 t/m 248861SLHarlingen18
Bauck Coninxsteeg--Harlingen0
Bedelaarsteeg--Harlingen0
Bildtseweg--Harlingen0
Bildtstraat1 t/m 348861SNHarlingen24
Both Apothekerstraat1 t/m 158861ENHarlingen9
Brouwersstraat1 t/m 308861CW t/m 8861CXHarlingen29
Carl Visschersteeg--Harlingen0
Caspar di Roblesstraat1 t/m 188861XPHarlingen12
Comediesteeg--Harlingen0
Dalpad2 t/m 98861XGHarlingen6
Dijkswal28861SBHarlingen1
Dokkade1 t/m 58862NZHarlingen3
Dokstraat1 t/m 128861XEHarlingen9
Drie Roemerssteeg--Harlingen0
Droogstraat2 t/m 798861SRHarlingen50
Dukdalf1 t/m 828861ZCHarlingen67
Dwarsstraat1 t/m 218861XMHarlingen14
Engelse Tuin28861ZTHarlingen1
Fabrieksplein1 t/m 38861EGHarlingen3
Fabrieksstraat2 t/m 408861EHHarlingen15
Fortuinsteeg28861ZAHarlingen1
Franekereind--Harlingen0
Franekereind1 t/m 428861AA t/m 8861EDHarlingen35
Gardenierstraat5 t/m 278861EEHarlingen8
Grachtswalplein1 t/m 458861SHHarlingen29
Grote Bredeplaats1 t/m 358861BA t/m 8861BBHarlingen47
Grote Kerkstraat1 t/m 468861EJ t/m 8861EKHarlingen50
Grote Ossenmarkt1 t/m 278861CN t/m 8861CPHarlingen25
Gruttersstraat1 t/m 48861BRHarlingen3
Harnzerhof1 t/m 228861DRHarlingen12
Havenplein1 t/m 288861XAHarlingen14
Havenweg1 t/m 698861XHHarlingen60
Heiligeweg1 t/m 708861CZ t/m 8861EBHarlingen61
Herenknechtenkamerstraat1 t/m 38861BJ t/m 8861BRHarlingen2
Herenwaltje4 t/m 198861SZ t/m 8861TCHarlingen8
Hofstraat1 t/m 358861EPHarlingen49
Hondenstraat1 t/m 148861BN t/m 8861BRHarlingen17
Hoogstraat1 t/m 558861AD t/m 8861AHHarlingen50
Jan Ruurdstraat78861CPHarlingen1
Jekelsteeg--Harlingen0
KEERMUUR--Harlingen0
Karremanstraat12 t/m 278861SPHarlingen12
Kerkpad1 t/m 408861ES t/m 8861ETHarlingen20
Kerkpoortstraat1 t/m 778861EL t/m 8861EMHarlingen54
Klaverbladstraat1 t/m 228861DT t/m 8861EHHarlingen15
Kleine Bredeplaats1 t/m 258861BVHarlingen32
Kleine Kerkstraat1 t/m 188861BPHarlingen10
Kleine Ossenmarkt2 t/m 108861BWHarlingen3
Kroonsteeg--Harlingen0
Kruisstraat1 t/m 88861EBHarlingen6
Lammert Warndersteeg1 t/m 188861DP t/m 8861DVHarlingen9
Lanen2 t/m 938861CB t/m 8861CGHarlingen92
Leerlooierssteeg--Harlingen0
Liemendijk1 t/m 428861SJ t/m 8861TAHarlingen22
Lombardstraat2 t/m 88861TDHarlingen6
Molenpad1 t/m 68861DZHarlingen4
Moriaanstraat1 t/m 378861DS t/m 8861DVHarlingen23
Nieuwe Vissershaven1 t/m 298861NXHarlingen28
Nieuwe Willemskade2 t/m 98862PK t/m 8862RZHarlingen8
Nieuweburen1 t/m 238861XTHarlingen9
Nieuweweg1 t/m 138861XK t/m 8861XSHarlingen9
Nieuwstraat2 t/m 668861TG t/m 8861THHarlingen42
Noordergrachtswal14 t/m 348861SKHarlingen10
Noorderhaven--Harlingen0
Noorderhaven4 t/m 1148861AJ t/m 8861ARHarlingen124
Noorderstraat--Harlingen0
Noordijs--Harlingen0
Noordijs1 t/m 278861AB t/m 8861AZHarlingen38
Nutstraat3 t/m 198861XNHarlingen16
Ooievaarsteeg6 t/m 148861TG t/m 8861THHarlingen4
Oosterkeetstraat5 t/m 118861TJHarlingen4
Oude Ringmuur1-Harlingen1
Oude Turfkade2 t/m 48861EEHarlingen2
Pothondjessteeg--Harlingen0
Prinsensteeg6 t/m 88861AJHarlingen2
Prinsenstraat1 t/m 98861AVHarlingen9
Raadhuissteeg--Harlingen0
Raadhuisstraat--Harlingen0
Raamstraat2 t/m 128861CVHarlingen6
Rapenburg1 t/m 98861EVHarlingen8
Rinnertspijp1 t/m 48861ATHarlingen4
Roeperssteeg2 t/m 118861ARHarlingen9
Romastraat2 t/m 408861ACHarlingen20
Rommelhaven--Harlingen0
Rommelhaven1 t/m 288861AC t/m 8861ASHarlingen25
Roptaweg8 t/m 188861SBHarlingen6
Rozemarijnstraat3 t/m 48861AD t/m 8861AGHarlingen2
Rozengracht--Harlingen0
Rozengracht1 t/m 378861EX t/m 8861XZHarlingen40
Rozenstraat18861EZHarlingen1
Schapestraatje--Harlingen0
Scheerstraat1 t/m 118861TEHarlingen12
Scheffersplein2 t/m 308861TKHarlingen32
Schoolplein5 t/m 78861BZHarlingen2
Schoolsteeg2 t/m 168861BCHarlingen8
Schritsen1 t/m 678861CR t/m 8861CVHarlingen56
Simon Stijlstraat1 t/m 98861CHHarlingen14
Spekmarkt1 t/m 68861CGHarlingen4
Spinhuisstraat3 t/m 138861XVHarlingen12
Spinstraat--Harlingen0
Spoorstraat18861XXHarlingen1
St. Annahof1 t/m 78861ERHarlingen4
St. Jacobstraat5 t/m 168861AXHarlingen12
St. Odolphisteeg1 t/m 248861CAHarlingen23
St.Christoffelsteeg1 t/m 68861CCHarlingen4
Stationsweg28861GAHarlingen1
Steenhouwersstraat1 t/m 68861XV t/m 8861XZHarlingen5
Tiepelplein1 t/m 298861ETHarlingen15
Tiepelsteeg--Harlingen0
Tsjerk Hiddessluizen2 t/m 148861NZHarlingen6
Tuinpad--Harlingen0
Tuinsteeg--Harlingen0
Verbindingsweg--Harlingen0
Vetsmelterstraat1 t/m 158861DWHarlingen14
Vianen6 t/m 88861ERHarlingen2
Vijver1 t/m 128861BSHarlingen8
Vijverstraat1 t/m 188861BTHarlingen12
Vioolsteeg28861ZZHarlingen1
Vismarkt1 t/m 48861AWHarlingen2
Vissersstraat3 t/m 148861SCHarlingen6
Voorstraat1 t/m 1018861BC t/m 8861BPHarlingen149
Waddenpromenade1 t/m 158861NTHarlingen13
Wasbleek1 t/m 158861XWHarlingen8
Wasbleekstraat4 t/m 88861XXHarlingen3
Weeshuisstraat1 t/m 228861XCHarlingen20
Welgelegen2 t/m 848861XRHarlingen38
Werfpad2 t/m 608861ZBHarlingen30
Westerkerklaan1 t/m 148861XDHarlingen8
Westersteeg--Harlingen0
Westerstraat1 t/m 478861XJ t/m 8861XKHarlingen37
Weverstraat1 t/m 128861DXHarlingen11
Willemskade1 t/m 138861XBHarlingen35
William Boothstraat1 t/m 398861TLHarlingen38
Wortelstraat1 t/m 188861TBHarlingen12
Woudemansteeg--Harlingen0
Zeepaardsteeg--Harlingen0
Zeepziedersstraat1 t/m 48861SMHarlingen5
Zeilmakersstraat1 t/m 228861SEHarlingen21
Zoutsloot--Harlingen0
Zoutsloot1 t/m 1178861ST t/m 8861TAHarlingen89
Zoutstraat2 t/m 128861EDHarlingen6
Zuiderbolwerk1 t/m 218861EWHarlingen21
Zuiderhaven--Harlingen0
Zuiderhaven1 t/m 2048861CJ t/m 8861XWHarlingen187
Zuiderplein1 t/m 58861CW t/m 8861CXHarlingen4
Zuidersteeg--Harlingen0
Zuiderstraat1 t/m 278861XLHarlingen23
Zuidwalweg--Harlingen0
Zuidwalweg2 t/m 268861NVHarlingen8
’t Poortje5 t/m 78861BXHarlingen2

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 152 openbare ruimtes en 2.510 adressen in de buurt Binnenstad. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Harlingen
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Binnenstad. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Binnenstad ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek88612476
Postcode numeriek886211
WoonkernHarlingen2510
Woonkernnaam FriesHarns2510
WoonplaatsHarlingen2542
WijkHarlingen2542
GemeenteHarlingen2542
ProvincieFriesland2542
WaterschapWetterskip Fryslân2542
LandNederland2542

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Binnenstad ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Binnenstad dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Binnenstad ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Binnenstad en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven